1

موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

مسائل ومشکلات بخش حسابداری

عنوان سفارش :
مسائل ومشکلات بخش حسابداری
تعداد صفحه :
16
قیمت :
4500 تومان

از عمر حرفه حسابرسي در ايران نيم قرن مي گذرد اما در اين دوره حرفه فراز ونشيب هاي زيادي بر خود ديده است. زماني توسط انقلابيون(كه برخي از اعضاء حرفه نيزشامل آن‌ها مي شوند) منحل شده وزماني دست نوازش بر سر وگردن حسابرسان كشيده شده ودوباره آن‌ها را فراخواني كردند. . با اين حال حرفه توسط برخي پيش‌كسوتان حفظ شده وبه حيات خود ادامه داده است ودر حال حاضر پس از چند سال از تشكيل جامعه 1500 نفر عضو دارد. در بند الف اين مقاله به طور اجمالي نظري داريم بر چالش‌هاي حرفه حسابرسي كه از درون حرفه ومسايل آن ناشي مي شود. هر چند كه برخي از دسته بندي هاي ما مي تواند چالش هاي محيط بيروني نيز تلقي شود اما مطالعه كامل بند الف با بند ب شايد كمي نگرشهاي شكل گرفته در نگاه اول را تعديل كند. علي ايحال به اين نكته نيز اذعان داريم كه اين سياه مشقي بيش نيست كه صرفا در جهت مكتوب كردن ذهن واره هاي موجود تهيه وتنظيم شده است.

 • الف)چالش‌هاي دروني:
 • 1-چالش مقررات وقوانين در اجرا:
 • يكي از چالش‌هاي اساسي حسابرسان در حسابرسي صورت‌هاي مالي مجموعه مورد رسيدگي قوانين ومقررات حاكم بر عمليات مالي صاحب‌كار است، به گونه اي كه از انطباق رويه ها ومقررات به كار گرفته شده با آن‌چه كه در صورت‌هاي مالي ارايه شده است اطمينان حاصل شود. وجود قوانين ومقررات وبخشنامه هاي مختلف در طول دوره هاي زماني بلند مدت (شامل قوانين مالياتي وبرنامه هاي توسعه و. . )وكوتاه مدت (شامل بودجه هاي سالانه وبخشنامه ها ومصوبه هاو. . . ) موجبات پيچيدگي رسيدگي به صورت‌هاي مالي صاحب‌كاران را موجب مي شود. به هرحال حسابرسان هم توانايي هايي خارج ازمحدوديت هاي انساني خود، نمي توانند داشته باشند ولذا خواستن اين‌كه آن‌ها به كليه قوانين اشراف داشته باشند خواسته اي غير معقول است. لذا همواره اين ريسك وجود دارد كه حسابرسان به نادرست قوانين را تفسير كنند ويا تاثير آن را در گزارش خود نسنجيده وناديده گرفته باشند. برخي ممكن است اين را به عنوان مشكل بيروني حسابرسي قلمداد كنند اما از اين منظر كه در زمان اجرا نيروها يا كاملا به قوانين اشراف ندارند ويا اين‌كه آموزش هاي كافي در اين خصوص نديده اند اجرا و نتيجه گيري كار را براي حسابرسان مشكل مي كند.

 • 2-چالش نيروي انساني وسيستم مديريت منابع انساني:
 • يكي از مشكلات حرفه، بحث دست‌مزدهاي پايين نيروهاي كار در موسسات حسابرسي است به گونه اي كه بيش‌تر نيروي اين حرفه پس از چند سال كسب تجربه احساس مي كنند كه تلاش وكوشش آن‌ها به تناسب از لحاظ مالي جبران نمي شود و لذا از حرفه به سمت مشاغل حسابداري ومديريت مالي نقل مكان كاري مي كنند. به گونه اي كه اختلاف حقوقي بعد وقبل از ترك موسسه به صد درصد ويا بيش‌تر نيز مي رسد بدين ترتيب اكثريت افراد شاغل در اين حرفه در پنج سال اول كاري خود، كه بيش‌ترين بار كاري موسسات حسابرسي وآموزش به نسل‌هاي بعدي را به دوش مي كشند، از حرفه خارج مي شوند و با بررسي حرفه مي توان ديد كه،در طول يك دوره بلند مدت، حرفه تقريبا با نسبت ثابتي از افراد حرفه به بقاء خود ادامه مي دهد. لذا نسبت افراد در هرم مديريت يك موسسه حرفه اي به طور تقريب و تحقيق ثابت بوده وشريك جديد مگر با رضايت خانواده متوفي وبه جهت انطباق با اساسنامه جامعه پذيرفته و وارد تركيب مديريتي شركت شود. با اين توصيف موسسات استراتژي مشخصي در خصوص رشد وتوسعه بنگاه خود توسط نيروي انساني مشغول به كار موجود خود نداشته و اگر خواسته باشيم اين موسسات را در انطباق با آيين رفتار حرفه اي مورد بررسي وكنكاش قرار دهيم در بسياري از موارد حتي با ظرفيتي بيش‌تر از آن‌چه كه آيين رفتار حرفه اي تعيين كرده به كار مشغول هستند (معمولا موسسات داراي حجم كاري بالا وشناخته شد، شامل اين عدم انطباق هستند).

 • 3-چالش كيفيت حسابرسي:
 • اين موضوع كه حسابرسان از دانش آموزش وتجربه متفاوتي نسبت به همكاران حرفه اي ديگرخود برخوردارند چيز عجيبي نيست. در دنيا نيز برخي از موسسات حسابرسي صرفا در ارايه خدمات حسابرسي به صنايع خاصي متبحر شده اند وآموزش هاي لازم در اين خصوص را در برنامه كاري خود دارند. اما موضوع آن در ايران متفاوت از ديگر مكآن‌هاست چرا كه حسابرسان اين خطه در همه نوع حسابرسي وصنعت خبره اند وادعا نيز دارند. اين ادعا با توجه به اين‌كه چند سالي از تاسيس جامعه (هر چند كه اكثريت از كساني هستند كه سال‌ها در سازمان حسابرسي به عنوان بي رقيب ترين نهاد حرفه اي قبل از تشكيل جامعه شناخته شده بود) نمي گذرد ووضعيت آموزش حرفه اي مستمر نيز در حرفه به طور منسجم شكل نگرفته جاي ترديد را باقي نمي گذارد كه سطح سواد وآموزش در موسسات مختلف بوده ودر غياب عدم ارتباط فكري وگروهي منسجم در شرايط موجود مشكلات سطح كيفيت حادتر مي شود.

  تحقیقهای مشابه
  بررسی مسائل ومشکلات کتب تازه تالیف شده
  19 صفحه - 7500 تومان
  بررسی مسائل ومشکلات کتب تازه تالیف
  19 صفحه - 6000 تومان
  مسائل ومشکلات بخش حسابداری
  16 صفحه - 4500 تومان
  کارآموزی بخش حسابداری شهرداری
  26 صفحه - 15000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری تشریح بخش حسابداری اداره تامین اجتماعی
  65 صفحه - 36000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان بخش مالی
  61 صفحه - 27000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری بخش مالی بیمارستان - قسمت کنترل داخلی
  55 صفحه - 30000 تومان
  کاراموزی بانک مسکن حسابداری بخش امور مالی
  77 صفحه - 30000 تومان
  گزارش کاراموزی رشته حسابداری در علمی کاربردی مخابرات رشت بخش بایگانی
  18 صفحه - 10500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007