1

موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

مسائل و مشکلات نظام بودجه ریزی و همچنین پاره ای از شکست بودجه

عنوان سفارش :
مسائل و مشکلات نظام بودجه ریزی و همچنین پاره ای از شکست بودجه
تعداد صفحه :
15
قیمت :
1500 تومان

الف) مشکلات نظام بودجه ریزی

 • 1- مشکلات قانونی:
 • برخی از اشکالات موجود قوانین حاکم بر نظام بودجه ریزی به شرح زیر بیان می گردد:

  1-1- اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید:

  «کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد. »

  در صورتی که ماده یک قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 سازمانهایی را که بودجه آنها در بودجه کل کشور منظور شده و یا از بودجه کل کشور استفاده می نمایند فراتر از سازمانهای دولتی (موضوع ماده های 2 و 3 و 4 ) همان قانون بیان داشته به عبارتی بهتر، بودجه کل کشور در سطح بخش عمومی و یا دولت به مفهوم state مطرح شده در صورتی اصل 53 قانونی اساسی اصل تمرکز عایدات را درباره دریافتهای دولت تکلیف تعیین نموده است به عبارتی بهتر دیگر سازمانهای غیر دولتی ( موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی ) می توانند از بودجه دولت استفاده نمایند ولی اصل تمرکز عایدات درباره آنها اجرا نمی شود و می توانند برای خود خزانه مستقلی داشته وجوه خود را به خزانه کل کشور واریز ننمایند. این مورد با هیچکدام از اصول کنترلهای داخلی مطابقت ندارد و شرایط یاد شده در تدوین خط مشی های قانونی در این باره رعایت نشده است.

  2-1- ماده 4 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 درباره تعریف و مشخصات شرکتهای دولتی که بخش بزرگی از بودجه کل کشور را تشکیل می دهد دارای ابهام است زیرا تشخیص دولتی بودن شرکتهایی که ملی شده یا مصادره شده اند خالی از اشکال نیست و معلوم نیست مرجع و شخصیتی که اینگونه شرکتها را به عنوان شرکت دولتی بشناسد کدامست؟

  3-1- ماده 53 مسئولیت تامین اعتبار را به عهده ذیحساب محول نموده است و دقیقا روشن نشده که کدام اعتبار را ذیحساب باید تامین نماید؟ اگر منظوراعتبار موضوع ماده 7 قانون محاسبات عمومی است که در آن صورت با سایر مقرراتی که بر اساس آنها دفاتر بودجه و یا ادارات کل ببودجه در دستگاههای اجرایی مربوط ایجاد و ادراه می شود مبانیت دارد و یا اگر منظور اعتباری است که واحدهای بودجه این دستگاهها به ذیحساب ابلاغ می نمایند که در آن صورت نیز باید دقیقا مشخص گردد. به نظر می رسد که منظور از ماده 53 در واقع کنترل اعتبارات وسیله ذ یحساب باشد یعنی بیش از اعتباری که در اختیارش قرار گرفته پرداختی صورت نگیرد.

 • 2ـ مشکلات اجرایی و کارکردی:
 • بخشی از مشکلات اجرایی و کارکردی نظام بودجه ریزی دولتی در ایران فهرست وار و بدون توجه به ترتیب اهمیت آنها به شرح زیر بیان می گردد:

 • 1-2- اتکاء اصلی بودجه کشور به درآمد حاصل از فروش نفت و گاز
 • نفت و گاز از یک سو یک نوع دارایی نقصان پذیر بوده و از سوی دیگر سرمایه ملی کشور تلقی می شود استخراج و فروش یا مصرف نفت و گاز باعث کاهش این منابع که متعلق به همه انسانها از جمله نسلهای آینده است، می شود. مگر اینکه این دارایی به انواع دیگر داراییها و از نوع سرمایه ای و مولد تبدیل و امکان تولید و بهره برداری از آنها در آینده فراهم گردد. علاوه بر این بی ثبات بودن این محصول در بازارهای جهانی و از همه مهمتر اینکه پرداختهای خارجی کشور نیز به آن متکی می باشد از این رو با کاهش قیمت جهانی نفت تعادل بودجه ارزی دولت بهم خورده و در درجه اول باعث عدم اجرای طرحهای عمرانی و بودجه های سرمایه ای گشته و یا موجب تامین کسری آن از منابع گوناگونی که در نهایت برای کشور تعهد آور و هزینه ساز خواهد بود، می گردد.

 • 2ـ2ـ پایین بودن سهم مالیاتها در درآمدهای بودجه عمومی دولت
 • بخشی از دلایل پایین بودن سهم مالیات در درآمدهای عمومی دولت به شرح زیر بیان می شود:

  1ـ2ـ2ـ ناکارآمد بودن قوانین و مقررات مالیات و عدم تطبیق آنها با شرایط ارزشی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه

  تحقیقهای مشابه
  مسائل و مشکلات نظام بودجه ریزی و همچنین پاره ای از شکست بودجه
  15 صفحه - 1500 تومان
  نقش حسابداری و حسابرسی در استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی
  24 صفحه - 9000 تومان
  تحولات نظام بودجه ریزی ایران
  20 صفحه - 15000 تومان
  دلایل استفاده ابزاری دولت و کسری‌ بودجه در نظام بانکها روش تحقیق
  22 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کار آموزی رشته حسابداری بودجه و نحوه بودجه ریزی در بیمارستان پورسینا
  20 صفحه - 15000 تومان
  نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی
  25 صفحه - 7500 تومان
  الگوی عملی بودجه ریزی عملیاتی
  27 صفحه - 12000 تومان
  نظام بودجه ریزی ایران
  21 صفحه - 9000 تومان
  تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
  34 صفحه - 21000 تومان
  تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
  34 صفحه - 15000 تومان
  بودجه ریزی بر مبنای فعالیتabb
  34 صفحه - 18000 تومان
  پروژه مالی حسابداری بررسی روند بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آب و فاضلاب گیلان
  95 صفحه - 36000 تومان
  نظام بودجه ریزی ایران
  12 صفحه - 1000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - شرایط بهينه سازي مسائل برنامه ریزی خطی با ضرایب فازی 36
  16 صفحه - 48000 تومان
  پروژه بودجه شرکتهای خصوصی
  62 صفحه - 24000 تومان
  تهیه و تنظیم بودجه
  15 صفحه - 6000 تومان
  تهیه و تنظیم بودجه
  13 صفحه - 1500 تومان
  پروژه گزارش کارآموزی مربوط به بودجه ارشاد اسلامی
  60 صفحه - 18000 تومان
  تحلیلی بر بودجه 1387
  26 صفحه - 9000 تومان
  بودجه و بودجه نویسی
  9 صفحه - 1500 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری در مورد بودجه و بودجه ریزی
  50 صفحه - 27000 تومان
  روشهای بودجه بندی سرمایه ای
  11 صفحه - 6000 تومان
  شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
  30 صفحه - 10500 تومان
  بررسی تاریخی تصویب بودجه - فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه
  49 صفحه - 18000 تومان
  بودجه و مراحل بودجه بندی
  11 صفحه - 1500 تومان
  استقرار استراتژی در بودجه عملیاتی.doc
  13 صفحه - 6000 تومان
  شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
  17 صفحه - 7500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بودجه بندی از طریق آشفتگی چرا بودجه افزایشی هنوز هم پابرجا است 24
  11 صفحه - 33000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بودجه بندی ثابت طبق مرتب کردن کارها: علت دوام توسعه گرایی گسسته 23
  11 صفحه - 33000 تومان
  تاثیر بودجه عملیاتی در ایران
  11 صفحه - 7500 تومان
  رابطه بودجه و مالیات
  25 صفحه - 15000 تومان
  رابطه بودجه و مالیات
  24 صفحه - 10500 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی بودجه در شهرداری صومعه سرا
  65 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بودجه بندی در عصر اطلاعات 18
  8 صفحه - 24000 تومان
  بودجه و مراحل بودجه بندی
  13 صفحه - 6000 تومان
  تاثیر نرخ نرخ ارز بر بودجه پروژه حسابداری
  59 صفحه - 36000 تومان
  سیکل بودجه و سازمانهای بودجه
  18 صفحه - 7500 تومان
  مراحل تصویب بودجه پاورپوینت
  27 صفحه - 7500 تومان
  تاثیر بودجه عملیاتی در ایران
  12 صفحه - 1500 تومان
  پروژه مالی بودجه وکنترل بودجه ای در ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی
  79 صفحه - 36000 تومان
  انواع روش های بودجه بندی سرمایه
  23 صفحه - 6000 تومان
  پروژه حسابداری بودجه و کنترل بودجه ای در ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی
  117 صفحه - 36000 تومان
  پرسشنامه مدیریت هزینه پروژه، بودجه بندی هزینه (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه نقش افراد در توسعه بودجه (Veronique Frucot & Stephen white) (ورونیکیو فروکوت و استفن وایت)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه بودجه بندی مشارکتی (Ahmed Belkaoui) (احمد بلکاوی)
  5 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه بودجه بندی عملکرد - محرک (Barbara Blake Gonzalez) (باربارا بلک گونزالز)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه بودجه بندی افزایشی (Barbara Blake Gonzalez) (باربارا بلک گونزالز)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه بودجه بندی به روش مرکز هزینه/مسئولیت (Barbara Blake Gonzalez) (باربارا بلک گونزالز)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه بودجه بندی برنامه ای (PPBS) (Barbara Blake Gonzalez) (باربارا بلک گونزالز)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه بودجه بندی بر مبنای صفر (ZBB) (Barbara Blake Gonzalez) (باربارا بلک گونزالز)
  2 صفحه - 1500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007