1

موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

مدیریت اسلامی

عنوان سفارش :
مدیریت اسلامی
تعداد صفحه :
20
قیمت :
4000 تومان
 • فهرست مطالب
 • مقدمه
 • تأثیر معرفت شناسى دینى (عقلى ـ نقلى) بر دانش مدیریت اسلامى
 • تعارض و پیش فرض هاى آن
 • نتیجه
 • منابع
 • مقدمه
 • پیش فرض هاى معرفت شناسى در مدیریت اسلامى

  اگر مدیریت اسلامى را مجموعه قضایایى بدانیم که در مورد موضوعات خاص و از روش خاص بحث مى کنند، به طور منطقى، این قضایا بدون مبادى و مبانىِ نظرى قابل حصول نیستند. مبادى و مبانى، شکل دهنده و جهت دهنده اند و نیز در روش، بر این قضایا (گزاره ها) تأثیر مى گذارند. اشتقاق گزاره ها یا قضایا از این مبانى نیز، قهرى، طبیعى و منطقى است و منظور از «پیش فرض» این گونه مبانى است; بنابراین، پیش فرض ها، بناى نظرى و زیرین مجموعه گزاره هاى مدیریت اسلامى هستند که گزاره ها به طور منطقى با آنها در ارتباط اند و در پیوند با یکدیگر از آنها بهره مى جویند; به عبارت دیگر، این مبانى، هم گزاره ها را شکل مى دهند و هم به آنها انسجام مى بخشند; هم چنین در روش تحقیق و به دست آوردن گزاره هاى مدیریت اسلامى نقش دارند. مبانى نظرى چنان اند که استفاده از هر ابزارى را براى کشف گزاره ها و داورى در مورد صدق آنها جایز نمى دادند و خود جداگانه برخى ابزار صلاحیت دار معرفتى و منطقى را براى کشف و داورى معرفى مى کنند.

  به نظر مى رسد پیش فرضى که در تحقق موارد فوق نقش اساسى دارد، «معرفت شناسى» و یا نظریه شناخت است. این بحث به بیان ماهیتِ معرفت منابع معرفت و حدود و مرزهاى معرفت مى پردازد. از مجموع آنچه در معرفت شناسى حاصل مى آید، مى توان هندسه اى از گزاره هاى معرفتى را در مورد مدیریت در نظر آورد که افزون بر کاربرد عینى و بیرونى، در درون خود نیز از تعامل و هماهنگى برخوردارند.

 • تعریف واژه ها
 • الف) پیش فرض
 • پیش فرض عبارت است از آنچه در ابتداى تحقیق، اقامه برهان یا بحثى، «پذیرفته شده» تلقى مى گردد (آندره لالاند، 1377، ص615). نگرش به هستى، انسان و دیگر تمایلات متافیزیکى، از جمله پیش فرض هایى هستند که قبل از ورود به هر تحقیقى، به موضوعات و مسائل مورد تحقیق تعیّن مى بخشند. دلیل استعمال عنوان پیش فرض بر این گونه نگرش ها و تمایلات را، تلقى اثبات ناپذیر بودن آن نگرش ها و تمایلات دانسته اند. این نوع تلقى از مباحث متافیزیکى، ناشى از تشکیک هایى است که در فلسفه مغرب زمین بر آن روا داشته اند; اما از آنجا که این گونه مباحث در بین متفکران و فیلسوفان اسلامى از جایگاه عقلى برخوردارند، به کاربردن عنوان پیش فرض بر چنین مباحثى، با قدرى تسامح همراه است. انگیزه هم نوایى در گفتوگو و مفاهمه، ما را بر آن داشت که تا حد امکان، از اصطلاحاتى استفاده گردد که ظرف مناسبى براى ایجاد این ارتباط باشد.

 • ب) معرفت شناسى
 • معرفت شناسى، یکى از موضوعات مهم فلسفى معاصر است که ذهن بسیارى از اندیشمندان را به خود مشغول ساخته است. معرفت شناسى را طبق دیدگاه «ادوارد » مى توان این گونه تعریف کرد: «علمى است که درباره ماهیت شناخت هاى انسانى و کیفیت ارزیابى آن و امکان یا عدم امکان توجیه پذیرى آن گفتوگو مى نماید».

 • ج) مدیریت
 • اصطلاح مدیریت در بین صاحب نظران، تعریف هاى متعددى دارد و هر صاحب نظرى بر اساس برداشت و حیطه مطالعاتى خود تعریف تازه اى از این واژه ارائه داده است. در برخى از فرهنگ ها، مدیریت این گونه تعریف شده است: «مدیریت، هنر هماهنگ کردن عناصر یا عوامل تولید به سوى رسیدن به اهداف سازمانى است». هم چنین از دریچه مطالعات رفتارى، مدیریت چنین تعریف شده است: «فرایند کارکردن «با» و «از» طریق افراد، گروه ها و سایر منابع، در جهت دست یابى به اهداف سازمانى» (هرسى و بلانچارد، 1365، ص5).

  تأثیر معرفت شناسى دینى (عقلى ـ نقلى) بر دانش مدیریت اسلامى

  در حوزه فرهنگ فلسفى اسلام، بین معرفت شناسى قرآنى و فلسفى (عقل) تمایزى نیست. از آنجا که عقل و وحى دو ابزار مهم شناخت عالم واقع هستند، محصول این دو هم، مکمّل و مؤیّد یکدیگر است; بنابراین، تعبیر معرفت شناسى دینى، جمع کننده بین معرفت شناسى عقلى و نقلى است و هر دو را شامل مى شود.

  تحقیقهای مشابه
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت منابع انسانی با اصول و قوانین مدیریت اسلامی : روشی برای انتشار معکوس در مدیریت 6
  23 صفحه - 46000 تومان
  حکومت و مدیریت امام علی و نهج البلاغه
  8 صفحه - 3000 تومان
  کمک به ساماندهی و توسعه مدیریت کشور
  16 صفحه - 4000 تومان
  چرخه مدیریت بهبود بهره وری در سازمانهای تولیدی
  12 صفحه - 3000 تومان
  مدیریت - چرخه مدیریت بهبود بهره وری در سازمانهای تولیدی
  14 صفحه - 3000 تومان
  نقش مدیریت کیفیت فراگیر
  15 صفحه - 3000 تومان
  ISO 17025 استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاهی
  9 صفحه - 3000 تومان
  تاثیر کارایی سازمان و مدیریت بر تحول اقتصادی
  16 صفحه - 5000 تومان
  شغل مدیریت صنعتی
  9 صفحه - 3000 تومان
  مقایسه مدیریت ژاپن
  34 صفحه - 6000 تومان
  نقش مدیریت دانایی در ارتقای نو اوری نسل جدید تحققی و توسعه
  17 صفحه - 5000 تومان
  هنر در مدیریت در ژاپن
  5 صفحه - 3000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت کتابخانه با access و vb به همراه مستند document
  10 صفحه - 30000 تومان
  پایان نامه جهت اخذ کارشناسی مدیریت صنعتی بررسی سیستم برنامه مواد و تولید در شرکت لامپ پارس شهاب
  90 صفحه - 30000 تومان
  چالش های مدیریت منابع خاک به عنوان سرمایه ملی ، با تاکید بر راهکارکاهی پیشگیری از اتلاف آن
  10 صفحه - 4000 تومان
  روش سازماندهی یک تیم مدیریت سرمایه
  23 صفحه - 5000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت مالی financial managment
  4 صفحه - 8000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - کنترل کیفیت رشته مدیریت صنعتی
  3 صفحه - 6000 تومان
  سیستم مدیریت کیفیت سری استاندارد های ایزو iso
  4 صفحه - 2000 تومان
  نگرش به حکومت و مدیریت از منظر امام علی (ع)
  78 صفحه - 12000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر - برنامه مدیریت رستوران با ویژوال بیسیک واکس همراه با مستند document vb access
  117 صفحه - 30000 تومان
  پروژه بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان رشته مدیریت صنعتی
  50 صفحه - 50000 تومان
  پایان نامه کارشناسی مدیریت صنعتی بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان
  49 صفحه - 60000 تومان
  بررسی موانع و مشکلات عمده در مدیریت منابع و مصرف آب در گیلان
  8 صفحه - 3000 تومان
  تاثیر مدیریت بر روی صنعت جهانگردی
  13 صفحه - 3000 تومان
  مقام رهبری و مدیریت در ایران
  11 صفحه - 2000 تومان
  می خواهید درآمد را رشد دهید ؟ هزینه ها را بهتر مدیریت کنید
  8 صفحه - 3000 تومان
  پیرامون ذهنیت های مدیریت و رهبری در یک سازمان
  13 صفحه - 3000 تومان
  میز گرد مدیریت منابع انسانی و ضرورت حرفه ای شدن مدیرت منابع انسانی
  34 صفحه - 7000 تومان
  پروژه رشته معماری و هنرکده شهرسازی با عنوان مشارکت مردمی و مدیریت شهری
  181 صفحه - 60000 تومان
  پروژه مدیریت و برنامه ریزی دلایل عدم گرایش معلمان به کاربرد وسایل کمک آموزشی و راههای بهبود آن
  76 صفحه - 30000 تومان
  پروژه کامپیوتر نرم افزار کتابخانه و مدیریت آن نوشته شده با ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با document
  41 صفحه - 36000 تومان
  پروژه کامپیوتر نرم افزار مدیریت انبار نوشته شده با نرم افزار ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه باdocument
  39 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته حسابداری با عنوان انبار و انبارداری و مدیریت انبار
  147 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر مدیریت خرید و فروش و کالای فروشگاه نوشته شده با ویژوال بیسیک و بانک اکسس
  7 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - گزارش خرید و مدیریت عرضه رشته مدیریت can governments use their construction contract to inprove training outcomes
  14 صفحه - 28000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بازنگری مدیریت منابع انسانی human resorce management review
  7 صفحه - 14000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اثرات فشار ( سختی ) آب ، سیستم مدیریت آب و الزامات آبیاری برای برنج در سریلانکا WATER STRESS EFFECTS
  8 صفحه - 16000 تومان
  اداره حکومت های محلی مدیریت شوراها و شهرداریها بصورت پاور پوینت
  53 صفحه - 10000 تومان
  پروژه مدیریت آموزشی رابطه‌ بین سبک مدیریت تغییر با عملکرد دبیران مدارس راهنمایی فایل بصورت پاورپوینت
  68 صفحه - 12000 تومان
  رویکردهای نوین در مدیریت استراتژیک منابع انسانی
  28 صفحه - 6000 تومان
  vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
  28 صفحه - 30000 تومان
  فرآيند توليد شركت ايران رادياتور مربوط به مدیریت صنعتی
  14 صفحه - 7000 تومان
  الگوهای موفق مدیریت در مدارس کوچک
  18 صفحه - 7000 تومان
  پروژه -مدیریت، مدیریت آموزشی، اصول و کاربرد آنها
  83 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
  19 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته مدیریت آموزشی با عنوان نگرش دانشجویان نسبت به معیارها و ملاکهای انتخاب همسر
  70 صفحه - 34000 تومان
  کارآموزی رشته مدیریت صنعتی در شرکت چینی سازی
  70 صفحه - 18000 تومان
  پروژه مهندسی کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژواک بیسیک و بانک اطلاعاتی به همراه مهندسی کامل نرم افزار مستند سازی
  70 صفحه - 50000 تومان
  اصول مدیریت اسلامی
  20 صفحه - 5000 تومان
  سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل
  10 صفحه - 3000 تومان
  سیستم خودکار در مدیریت تولید
  5 صفحه - 2000 تومان
  فرایند مدیریت پرستاری بصورت پاور پوینت
  9 صفحه - 3000 تومان
  بازنگری مدیریت منابع انسانی
  3 صفحه - 2000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آژانس کرایه اتومبیل بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with documen
  34 صفحه - 40000 تومان
  vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
  14 صفحه - 36000 تومان
  vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
  14 صفحه - 36000 تومان
  vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
  35 صفحه - 56000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال همراه با مستندvb sql with document
  20 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت مشاور املاک بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال همراه با مستندvb sql with document
  39 صفحه - 40000 تومان
  روش های مدیریت امنیت در سیره حضرت علی (ع)
  36 صفحه - 7000 تومان
  سیستم مدیریت تغییر پروژه
  10 صفحه - 3000 تومان
  تحلیل و بررسی کامل مساله مدیریت آموزشی
  118 صفحه - 3000 تومان
  شغل مدیریت صنعتی
  10 صفحه - 3000 تومان
  پروژه مدیریت صنعتی به عنوان بررسی بخش تعمیرات و نگهداری سیستم های تغذیه نیرو در شرکت مخابرات
  81 صفحه - 36000 تومان
  سیستم های جدید مدیریت هزینه
  17 صفحه - 5000 تومان
  پروژه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وبه طور اخص وجود اعتماد اجتماعی در اصلاحات ، توسعه و رشد اقتصادی رشته مدیریت صنعتی
  191 صفحه - 50000 تومان
  پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری
  12 صفحه - 6000 تومان
  پروژه رشته مدیریت بیمه نقش بیمه های دریایی در اقتصاد شهر همراه با پرسشنامه و جامعه آماری
  71 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی بخش تعمیرات و نگهداری سیستم های تغذیه نیرو در شرکت مخابرات
  75 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته مدیریت صنعتی تهیه گزارش شناخت و تجزیه و تحلیل سیستم مربوط به کارخانه دستکش گیلان
  67 صفحه - 30000 تومان
  پروژه مدلسازی سیستم مدیریت رستوران uml
  15 صفحه - 16000 تومان
  شرایط مدیریت در یک محیط پویا و گسترده
  13 صفحه - 4000 تومان
  فهم خطر و ریسک کارفرمای اجتماعی و مدیریت خطر
  61 صفحه - 10000 تومان
  مدیریت کار عملی در سازمان - مدیریت در آموزش و پرورش
  76 صفحه - 14000 تومان
  یک بررسی موردی پیرامون اجرای مدیریت دانش در بخش بانکی
  16 صفحه - 5000 تومان
  پیشرفت هایی برای مدیریت حافظه در ویندوز
  74 صفحه - 24000 تومان
  پیشرفت هایی برای مدیریت حافظه در ویندوز
  22 صفحه - 7000 تومان
  یک بررسی موردی پیرامون اجرای مدیریت دانش در بخش بانکی
  16 صفحه - 5000 تومان
  آشایی و تجزیه و تحلیل شرکت پارس خزر- مدیریت صنعتی
  39 صفحه - 12000 تومان
  اهمیت و نقش مدیریت در اداره امور نهادهای فرهنگی
  10 صفحه - 4000 تومان
  بررسی مدیریت ریسک
  16 صفحه - 4000 تومان
  جایگاه مدیریت مالی ، وظایف و جایگاه سازمانی
  5 صفحه - 3000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت بازرگانی11
  21 صفحه - 26000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت شرکت از بالا به تاثیر خط مشی کارآفرینان و تضاد فراگیر در شکل گیری ساختار یا تمهیدات مدیریت – شرکت24
  39 صفحه - 39000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت شرکت از بالا به تاثیر خط مشی کارآفرینان و تضاد فراگیر در شکل گیری ساختار یا تمهیدات مدیریت – شرکت24
  39 صفحه - 39000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت سلامت ماهیان11
  16 صفحه - 13000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت دانش13
  20 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم مدیریت یادگیری3
  5 صفحه - 5200 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های بین¬المللی مدیریت منابع انسانی، در موسسات کوچک و متوسط چینی 14
  26 صفحه - 31200 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - نقش سیستم خبره در مدیریت منابع طبیعی 14
  23 صفحه - 59800 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت خطر امنیت تجارت و پژوهش معیار 12
  19 صفحه - 49400 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت صحیح و پروتکل امنیت در لایه شبکه 9
  14 صفحه - 36400 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت هتل چیست؟ 4
  6 صفحه - 15600 تومان
  پروژه - مدیریت سوانح و امداد و نجات جاده در کاهش میزان مرگ و میر بر اساس روش تحقیق
  29 صفحه - 10800 تومان
  کارورزی- مدیریت دفاتر خدمات مسافرتی
  51 صفحه - 20000 تومان
  crm پروژه تاثیر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک بر اساس روش تحقیق
  76 صفحه - 30000 تومان
  بصورت پاورپوینت crm پروژه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک
  100 صفحه - 36000 تومان
  سیستم مدیریت منابع انسانی - سیستم عامل - مهندسی نرم افزار - به همراه نمودارهاrational rose تهیه شده بوسیله رشنال رز uml
  11 صفحه - 8000 تومان
  پروژه رشته حسابداری آزمون عوامل موثر بر تصمیمات حسابرسان مستقل در استفاده از راهنمای تصمیم گیری در امر ارزیابی خطر تقلب مدیریت فایل بصورت پاورپوینت
  10 صفحه - 6000 تومان
  نقش ارتباطات الکترونیک و طرق استفاده از آن در بهبود مدیریت سازمان
  11 صفحه - 5000 تومان
  مدیریت زنجیره تامین scm
  21 صفحه - 6000 تومان
  ریسک و مدیریت ریسک
  26 صفحه - 6000 تومان
  بررسی مدیریت دفتر خدمات مسافرتی مربوط به رشته جهانگردی
  30 صفحه - 8000 تومان
  پروژه رشته کشاورزی بررسی نماتد مولد زخم ریشه چای و راه‌ کارهای عملی مدیریت مبارزه با آن
  23 صفحه - 12000 تومان
  پروژه مدیریت صنعتی مطالعه اثرگذاری پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در افزاریش بهره وری
  115 صفحه - 30000 تومان
  شغل مدیریت صنعتی
  8 صفحه - 3000 تومان
  پروژه برق مدیریت انرژی و مصرف
  89 صفحه - 24000 تومان
  پروژه کار آموزی در اداره کل امور مالیاتی رشته مدیریت صنعتی
  55 صفحه - 14000 تومان
  پروژه مدیریت بحران
  100 صفحه - 24000 تومان
  در افزایش بهرهوری iso پروژه مدیریت صنعتی مطالعه اثرگذاری پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت
  113 صفحه - 36000 تومان
  آشنایی با نرم افزار مدیریت زمان
  10 صفحه - 4000 تومان
  مذاکره و مدیریت مذاکره - مدیریت سیستم های‌ پردازش مبادلات
  8 صفحه - 3000 تومان
  پروژه رشته حسابداری آموزش نرم افزار کاراسیستم نرم افزار مدیریت پخش شرکتها با تمام امکانات
  94 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته مدیریت آموزشی تأثیر سواد والدین در افت تحصیلی دانش آموزان
  40 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته مدیریت صنعتی گزارش و تشریح کارخانه ماکارونی
  40 صفحه - 16000 تومان
  بازاریابی - مدیریت بازاریابی فایل بصورت پاورپوینت
  90 صفحه - 20000 تومان
  تکنولوژی های اخیر مدیریت دانش
  3 صفحه - 2000 تومان
  ارتباط مدیریت دانش و نوآوری
  27 صفحه - 7000 تومان
  عملکردهای پایه ای یک سیستم مدیریت شبکه
  3 صفحه - 2000 تومان
  تطبیق مدیریت کیفیت جامع و سازمان یادگیرنده
  14 صفحه - 4000 تومان
  مقدمه ای بر مدیریت پروژه فایل بصورت پاورپوینت
  23 صفحه - 8000 تومان
  نگرش سیستمی در مدیریت آموزشی
  22 صفحه - 6000 تومان
  سیستم های اطلاعاتی مدیریت docx.mis
  18 صفحه - 5000 تومان
  سیستم مدیریت اطلاعات و عناصر آن
  9 صفحه - 3000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - نظرسنجی در مدیریت خطا در شبکه های حسگر بی سیم21
  27 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی تئوری مدیریت شرکت – شانس های موفقیت در بیولوژی اجتماعی و دگر خواهی متقابل 25
  37 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روشهای منابع انسانی استراژیک و عملکرد نو آوری – نقش واسطه ای ظرفیت مدیریت دانش 21
  30 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت استعداد استراتژیک - یک بررسی و اهداف مورد بحث تحقیق 24
  33 صفحه - 18000 تومان
  تاثیر مدیریت تولید در ارتقا مزیت رقابتی را بیان کنید
  9 صفحه - 3000 تومان
  چگونگی تاتیر مدیریت تولید در ارتقا مزیت رقابتی را بیان کنید
  8 صفحه - 4000 تومان
  شناخت منابع عرضه کالا در مدیریت خرید
  32 صفحه - 10000 تومان
  سیستم مدیریت رو سازی pms
  25 صفحه - 8000 تومان
  چگونگی تاتیر مدیریت تولید در ارتقا مزیت رقابتی را بیان کنید
  9 صفحه - 3000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پردازش و مدیریت اطلاعات یک رویکرد اکتشافی سرپرستی نشده برای جلوگیری از تکرار داده¬های غیرنمادین کتابشناسی
  13 صفحه - 26000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت تولید ژاپنی: یک موفقیت آمیخته با تحول
  17 صفحه - 34000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت استراتژی در سازمان
  26 صفحه - 52000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تئور¬ی¬های مدیریت فرایند
  26 صفحه - 52000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - به سوی یک مدل ارجاعی ادراکی برای سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروﮊه
  22 صفحه - 44000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - طرح طبقه بندی ژنومی برای سیستم های اطلاعات مدیریت زنجیره ی تأمین
  16 صفحه - 32000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت ارزش حاصله
  8 صفحه - 16000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت ریسک نقدینگی و اوراق قرضه بانکی در یک سیستم مالی بدون تضمین سپرده
  15 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - نقش جهت گیری بین¬المللی تیم مدیریت ارشد در تصمیم گیری استراتژیک بین¬المللی
  9 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از ارزش به دست آمده از تجزیه و تحلیل (EVA) در هزینه مدیریت پروژه ساخت
  11 صفحه - 22000 تومان
  پروژه رشته مدیریت بازرگانی تاثیر تبلیغات رسانه ای در مدیریت بازرگانی
  91 صفحه - 34000 تومان
  علم مدیریت و ویژگی کمال مدیریت
  20 صفحه - 6000 تومان
  سیر تغییر و تحولات نظریه مدیریت از قدیم تا به امروز
  35 صفحه - 10000 تومان
  نقش مدیریت در تعلیم و تربیت
  8 صفحه - 3000 تومان
  پروژه مدیریت بازرگانی بررسی تاثیر روابط روانی کارکنان بر کارایی آنان در سازمان
  73 صفحه - 36000 تومان
  کارکرد و عملکرد مدیریت دولتی
  5 صفحه - 3000 تومان
  بررسی مدیریت ریسک و بیمه روش تحقیق
  11 صفحه - 10000 تومان
  بهره وری کارگران و چالش مدیریت امروز
  12 صفحه - 5000 تومان
  پروژه مدیریت صنعتی و بازرگانی بررسی تاثیر بسته بندی و تنوع مواد غذایی پرفروش مواد غذایی در شرکت زمزم رشت
  100 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی کارخانه ریسندگی بافندگی
  90 صفحه - 36000 تومان
  پروژه مدیریت صنعتی کارآموزی در اداره پست آستانه
  38 صفحه - 16000 تومان
  تاثیر هدفمند سازی یارانه ها بر سازمان و مدیریت شرکت های بیمه
  12 صفحه - 4000 تومان
  سیستمهای حسابرسی مدیریت فایل بصورت پاورپوینت
  19 صفحه - 6000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پردازش و مدیریت اطلاعات یک رویکرد اکتشافی سرپرستی نشده برای جلوگیری از تکرار داده های غیرنمادین کتابشناسی 32
  13 صفحه - 26000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت ارزش حاصله 8
  8 صفحه - 16000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی شدن و مدیریت منابع انسانی 23
  16 صفحه - 32000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت کارآمد از طریق مدیریت به وسیله¬ی فرایند و رهبری 11
  6 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت تولید ژاپنی: یک موفقیت آمیخته با تحول 32
  17 صفحه - 34000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت تنش خشکی در ذرت 10
  5 صفحه - 10000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط های پروژه 22
  10 صفحه - 20000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از ارزش به دست آمده از تجزیه و تحلیل (EVA) در هزینه مدیریت پروژه ساخت 16
  11 صفحه - 22000 تومان
  پروژه رشته مدیریت بازرگانی مشکلات و سهم صادرات زعفران در صادرات ایران
  30 صفحه - 16000 تومان
  پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی نقش کارکنان پارس خزر
  70 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسي نظام ارزيابي عملكرد كاركنان
  143 صفحه - 50000 تومان
  بررسی نقش سیستم های اطلاعاتی در مدیریت توریسم
  18 صفحه - 7000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بهترین روش مدیریت 10
  6 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط¬های پروژه 22
  10 صفحه - 20000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت کیفیت جامع 64
  35 صفحه - 70000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - خط اتصال تقسیم نمونه درپؤوهش حسابداری مدیریت 13
  6 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سازمان و مدیریت در حضور دولت 53
  53 صفحه - 106000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تکنولوژی و مدیریت بازرگانی 30
  11 صفحه - 22000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی سیستم اطلاعات مدیریت مشتری 9
  5 صفحه - 10000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه میان استراتژی سازمانی ، مدیریت کیفیت منابع (TQM) 31
  16 صفحه - 32000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت کیفیت کل به عنوان طلایه دار (پیشرو) ظرفیت نوآوری تجاری 32
  16 صفحه - 32000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت رفتار نوع A 21
  14 صفحه - 28000 تومان
  پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی ساخت ماکارونی
  39 صفحه - 24000 تومان
  تجزیه و تحلیل شرکت پارس خزر- مدیریت صنعتی
  36 صفحه - 16000 تومان
  پروژه رشته مدیریت صنعتی شرکت نایلون
  58 صفحه - 30000 تومان
  معرفی رشته مدیریت بازرگانی، رشته مهندسی برق، رشته کشتیرانی
  17 صفحه - 6000 تومان
  پرسشنامه بررسی نگرش کشاورزان نسبت به مشارکت در در مدیریت شبکه ی آبیاری و زهکشی
  4 صفحه - 6000 تومان
  پرسشنامه تاثیر مدیریت تغییر بر خلاقیت و نوآوری کارکنان
  7 صفحه - 6000 تومان
  پرسشنامه جهت بررسی موانع و محدودیت های مدرسه محوری یا مدیریت مبتنی بر مدرسه
  2 صفحه - 6000 تومان
  پرسشنامه مدیریت تغییر و نوآوری در سازمان
  4 صفحه - 6000 تومان
  پروژه رشته مدیریت صنعتی ـ بررسی نقش کارکنان پارس خزر
  68 صفحه - 36000 تومان
  آشنایی با نرم افزارهای اینترنتی و برنامه های مدیریت محتوا فایل بصورت پاورپوینت
  31 صفحه - 12000 تومان
  آشنایی با نرم افزارهای اینترنتی و برنامه های مدیریت محتوا
  13 صفحه - 6000 تومان
  پروژه رشته مدیریت بازرگانی بررسی تولید کارخانه پارس خزر
  88 صفحه - 36000 تومان
  پروژه مدیریت دولتی فناوری اطلاعات در مدیریت
  82 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته مدیریت صنعتی - حفاظت صنعتی
  97 صفحه - 36000 تومان
  پروژه مدیریت صنعتی - بازرگانی تاثیر بسته بندی بر رفتار مصرف کننده با کار آماری و پرسشنامه
  85 صفحه - 50000 تومان
  آسیب شناسی دارایی های سمی و راهکار مدیریت در آن
  18 صفحه - 10000 تومان
  بررسی رهبری و مدیریت در قران
  34 صفحه - 14000 تومان
  پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان پارس خزر
  72 صفحه - 36000 تومان
  پروژه مدیریت ارزیابی بکارگیری ABCدر تصمیمات مدیران
  45 صفحه - 36000 تومان
  پرسشنامه مدیریت دانش
  3 صفحه - 6000 تومان
  پرسشنامه کار مدیریت ABC
  2 صفحه - 6000 تومان
  پرسشنامه مدیریت بحران
  10 صفحه - 6000 تومان
  قانون مدیریت خدمات کشوری در آیینه حقوق اداری
  15 صفحه - 6000 تومان
  نقش مدیریت دانشور محور در مدیریت منابع انسانی
  16 صفحه - 6000 تومان
  کار آماری بررسی پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت iso در افزایش بهره وری کارکنان
  25 صفحه - 70000 تومان
  کار آماری در خصوص مدیریت بحران
  18 صفحه - 70000 تومان
  کار آماری بررسی شناسایی تأثیرگذاری مدیریت روابط مشتری بر کیفیت عملکرد بانک سرمایه
  17 صفحه - 70000 تومان
  کار آماری بررسی حمایت مدیریت از کارافرینی
  50 صفحه - 80000 تومان
  کار آماری بررسی تاثیر مدیریت تغییر بر خلاقیت و نواوری
  25 صفحه - 90000 تومان
  سیستم مدیریت ارتباط با شرکا PRM
  1 صفحه - 2 تومان
  قانون مدیریت خدمات کشوری در آیینه حقوق اداری
  15 صفحه - 4000 تومان
  نقش مدیریت دانشور محور در مدیریت منابع انسانی
  16 صفحه - 6000 تومان
  پایان نامه کارشناسی مدیریت بازرگانی بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان
  132 صفحه - 40000 تومان
  پروژه رشته مدیریت دولتی بررسی تاثیر تعهد سازمانی برعملکرد سازمان ها
  88 صفحه - 32000 تومان
  ارزیابی عملکرد تیم مدیریت در بهزیستی
  27 صفحه - 12000 تومان
  آبخیزداری یا علم مطالعه و مدیریت آبخیزها
  7 صفحه - 4000 تومان
  پروژه رشته مدیریت بازرگانی بررسی فرش در ایران
  99 صفحه - 40000 تومان
  پروژه رشته مدیریت صنعتی بازرگانی - پیاده سازی استاندارد ایزو و ارتباط با کیفیت کالا در شرکت پارس خزر
  106 صفحه - 40000 تومان
  پروژه مالی مدیریت سود و اقلام تعهدی
  70 صفحه - 24000 تومان
  پروژه مدیریت صنعتی - بازرگانی بررسی وضعیت زعفران و صادرات آن
  84 صفحه - 32000 تومان
  پروژه مدیریت بازرگانی بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان آموزش و پرورش
  92 صفحه - 30000 تومان
  پروژه مدیریت صنعتی بازرگانی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای
  52 صفحه - 24000 تومان
  پرسشنامه تاثیر کارکرد مدیریت کیفیت جامع بر کیفیت و نوآوری
  3 صفحه - 6000 تومان
  پرسشنامه مهارت مدیریت د ر ده حوزه
  8 صفحه - 6000 تومان
  پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی
  4 صفحه - 6000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پر کردن شکاف چارچوب نظری ( پارادایم ) در پژوهش های مربوط به حسابداری مدیریت 11
  6 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت پست بازرسی با افزونگی واحد مستقل دوگانه مبنی بر احتمال تکمیل 20
  8 صفحه - 16000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت عملیات های فرودگاه 41
  19 صفحه - 38000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت 7
  5 صفحه - 10000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت توسعه تولید جدید : یک چارچوب تکاملی 46
  32 صفحه - 64000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت خطر(ریسک)بودجه بندی سرمایه ،وسیاست ساختار سرمایه و دارایی برای موسسات مالی 49
  28 صفحه - 56000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - کاربرد مدیریت علمی در ارتقاءعملکرد دانشگاه های مالزی 25
  13 صفحه - 26000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک دیدگاه SIM تحلیل مانع در اجرای مدیریت زنجیره ی تامین سبز 32
  15 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ارتباط بین اعتماد و مدیریت دانش : مفاهیم این ارتباط برای عملکرد و کارایی تیمی چیست 22
  12 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیر تشخیص هویت سازمانی بر مدیریت دانش سازمانی 25
  14 صفحه - 28000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تیم های مدیریت درجه یک(تاپ) مطابق(در) شرکت های چندملیتی 30
  20 صفحه - 40000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت استراتژیک منابع انسانی 9
  7 صفحه - 14000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت پایداری با حمایت از هوش کسب و کار : ادغام شاخص های اجتماعی – محیطی و بافت سازمانی 8
  14 صفحه - 28000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ایجاد وفاداری برندی(مارکی) از طریق مدیریت تعهد جامعه برندی 30
  20 صفحه - 40000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ای کاربردی در مدیریت منابع انسانی جهت برآورده سازی الزامات تمایز و نوآوری در تجارت: مدیریت استعداد 26
  15 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل پوششی داده های مونت کارلو همراه با الگوریتم های تکوینی برای اندازه گیری عملکرد مدیریت دانش 26
  11 صفحه - 22000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه دستمزد با مدیریت کارآمد منابع انسانی در یک دوره بحران 12
  10 صفحه - 20000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت دانه درختان در آب و هوای متغیر 14
  8 صفحه - 16000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک طرح مدیریت کلید کارآمد برای ذخیره سازی داده محور شبکه های حسگر بی سیم 14
  7 صفحه - 14000 تومان
  کاراموزی اداره پست صومعه سرا مدیریت صنفی
  30 صفحه - 14000 تومان
  کارآموزی چینی سازی مدیریت صنعتی و بازرگانی
  15 صفحه - 8000 تومان
  کارآموزی حسابداری مدیریت اب منطقه ای گیلان
  47 صفحه - 16000 تومان
  بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
  86 صفحه - 30000 تومان
  پروژه مدیریت بررسی ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک ملی استان گیلان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  91 صفحه - 40000 تومان
  پیاده سازی استاندارد ایزو و ارتباط با کیفیت کالا پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
  124 صفحه - 30000 تومان
  الگویی جامع برای شناخت مدیریت اسلامی
  18 صفحه - 5000 تومان
  انسان شناسی در مدیریت اسلامی
  10 صفحه - 3000 تومان
  انواع مدیریت در سازمان
  18 صفحه - 5000 تومان
  بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان
  85 صفحه - 24000 تومان
  بکارگیری سیستم های اطلاعات مدیریت در تصمیم گیری مدیران
  19 صفحه - 5000 تومان
  ارزیابی سیستم مدیریت یکپارچه- روش تحقیق
  16 صفحه - 5000 تومان
  پروژه فرش-رشته مدیریت بازرگانی
  89 صفحه - 24000 تومان
  عوامل موثر در مدیریت اثربخش دریک کلاس
  17 صفحه - 5000 تومان
  بررسی صادرات غیر نفتی قبل و بعد از انقلاب- روش تحقیق مدیریت بازرگانی پروژه
  88 صفحه - 24000 تومان
  پروژه زعفران مدیریت بازرگانی
  84 صفحه - 24000 تومان
  پروژه مدیریت سود و اقلام تعهدی حسابداری
  45 صفحه - 16000 تومان
  تاثیر ارزشهای دینی بر کارایی کارکنان مدیریت بازرگانی
  107 صفحه - 28000 تومان
  تاثیر تبلیغات بر میزان فروش شرکت پارس خزر پروژه مدیریت صنعتی و بازرگانی
  73 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مفاهیم مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی
  7 صفحه - 14000 تومان
  استفاده از سیستم های مدیریت دانش : طبقه بندی استراتژی های SME
  11 صفحه - 22000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پلت فرم خدمات اطلاعاتی قابل پیکره بندی مبتنی بر IoT برای مدیریت چرخه ی عمر محصول
  10 صفحه - 20000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تمرکز بر جریان مالی زنجیره های تامین : یک بررسی تجربی از مدیریت زنجیره ی تامین مالی
  17 صفحه - 34000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت ریسک زنجیره ی تامین در بحران های مالی- یک رویکرد بررسی موردی چندگانه
  15 صفحه - 30000 تومان
  رویکردهای نوین در مدیریت استراتژیک منابع انسانی
  22 صفحه - 5000 تومان
  رهبری و مدیریت در نهج البلاغه
  3 صفحه - 2000 تومان
  سیستم های مدیریت محتوا پروژه فناوری اطلاعات
  119 صفحه - 30000 تومان
  پروژه مدیریت گشت مسافرتی نگاهی به جاذبه های گردشگری شهرستان فومن
  42 صفحه - 14000 تومان
  چگونگی پیاده سازی مدیریت دانش در بانک - توسعه بانکداری الکترونیکی
  37 صفحه - 10000 تومان
  نقش ابزارهای جدید مالی برای تامین مالی و آثار آن بر مدیریت سازمانها
  21 صفحه - 6000 تومان
  پدافند غیر عامل - مدیریت بحران
  10 صفحه - 3000 تومان
  پروژه بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و ضمایم آماری
  67 صفحه - 28000 تومان
  نقش فناوری اطلاعات در مدیریت دولتی
  27 صفحه - 5000 تومان
  پروژه مدیریت شبکه های بیسیم
  82 صفحه - 20000 تومان
  تحقیق مدیریت عملیات تکامل و گزینه های تحقیق آینده پاورپوینت
  48 صفحه - 12000 تومان
  تحقیق مدیریت عملیات تکامل و گزینه های تحقیق آینده
  21 صفحه - 5000 تومان
  جزوه کامل مدیریت رفتار سازمانی
  73 صفحه - 10000 تومان
  پروژه بررسی اثرات جنسیت بر الگوی مدیریت منابع انسانی در بانک همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  72 صفحه - 30000 تومان
  scm مدیریت زنجیره تامین
  22 صفحه - 5000 تومان
  برنامه ریزی در مدیریت اسلامی
  24 صفحه - 5000 تومان
  مدلهای بلوغ مدیریت دانش
  20 صفحه - 4000 تومان
  نقش مدیریت منابع انسانی در بهبود و توسعه سازمان
  27 صفحه - 5000 تومان
  پروژه مالی حسابداری سود و مدیریت سود و موارد مربوطه
  57 صفحه - 14000 تومان
  تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت منابع انسانی
  18 صفحه - 4000 تومان
  گزارش تهیه لامپ فلورسنت در کارخانه تولید لامپ رشته مدیریت صنعتی
  11 صفحه - 4000 تومان
  نظریه کوانتوم در مدیریت روش تحقیق
  16 صفحه - 5000 تومان
  بررسی رابطه بین شاخص های ریسک و مطالبات معوقه بانک مسکن مدیریت استان پروژه مالی
  56 صفحه - 14000 تومان
  بررسی نقش سیستم های اطلاعاتی در مدیریت توریسم
  23 صفحه - 6000 تومان
  تحقق بخشی مزیت رقابتی مدیریت روابط کارکنان با استفاده از فن آوری اطلاعات
  17 صفحه - 5000 تومان
  تفاوت های مدیریت و رهبری
  13 صفحه - 3000 تومان
  اخلاق در مدیریت منابع انسانی
  32 صفحه - 5000 تومان
  بحران های مدیریت در ایران
  22 صفحه - 4000 تومان
  برنامه ریزی در مدیریت اسلامی
  12 صفحه - 3000 تومان
  ایجاد وفاداری برندی(مارکی) از طریق مدیریت تعهد جامعه برندی
  30 صفحه - 7000 تومان
  تحلیل پوششی داده های مونت کارلو همراه با الگوریتم های تکوینی برای اندازه گیری عملکرد مدیریت دانش
  26 صفحه - 8000 تومان
  تحلیل پوششی داده های مونت کارلو همراه با الگوریتم های تکوینی برای اندازه گیری عملکرد مدیریت دانش پاورپوینت
  21 صفحه - 8000 تومان
  تاثیر کارکرد مدیریت کیفیت جامع بر کیفیت و نوآوری رقابت پذیری (مطالعه موردی کارخانه شیر پگاه)
  34 صفحه - 10000 تومان
  شناخت و بررسی عملکرد مدیریت سوانح در کشور مصر
  35 صفحه - 6000 تومان
  انقلاب اسلامی 1357
  22 صفحه - 4000 تومان
  همبستگی اجتماعی وفاق اسلامی و توسعه فرهنگی
  10 صفحه - 2000 تومان
  وحدت ملی و انسجام اسلامی از نظر قرآن و سنت
  31 صفحه - 6000 تومان
  بازتاب عدالت اسلامی در جریان اسلامی
  10 صفحه - 3000 تومان
  بازتاب عدالت اسلامی در جریان اسلامی
  11 صفحه - 3000 تومان
  حسابداری اسلامی و حسابداری مرسوم ناسازگار یا مکمل
  16 صفحه - 3000 تومان
  اخلاق اسلامی ویژگی ها و امتیازات
  16 صفحه - 4000 تومان
  آذربایجان و جنبش های اسلامی آن
  20 صفحه - 5000 تومان
  جنبش های اسلامی در فلسطین
  27 صفحه - 7000 تومان
  انواع جنبشهای اسلامی در فلسطین
  18 صفحه - 5000 تومان
  جنبش های اسلامی الجزایر
  15 صفحه - 4000 تومان
  جنبش ها اسلامی حماس و فتح در فلسطین
  15 صفحه - 4000 تومان
  بانکداری اسلامی
  21 صفحه - 5000 تومان
  بانکداری اسلامی چیست؟
  21 صفحه - 5000 تومان
  جنبش های اسلامی حماس و فتح در فلسطین
  9 صفحه - 5000 تومان
  اسراف و صرفه جویی در فرهنگ اسلامی
  20 صفحه - 5000 تومان
  اسراف و صرفه جویی در فرهنگ اسلامی
  20 صفحه - 5000 تومان
  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحلیل و بررسی
  57 صفحه - 14000 تومان
  عوامل موثر بر بهری وری نیروی انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی
  17 صفحه - 5000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - معماری اسلامی کشور مراکش12
  21 صفحه - 24000 تومان
  جایگاه سینما در ارتباط با سیاست و اقتصاد در جمهوری اسلامی ایران
  9 صفحه - 4000 تومان
  معرفی کلی اداره کل ارشاد اسلامی رشت
  9 صفحه - 4000 تومان
  پروژه- طرح تکمیل سیستم برقراری حقوق بازنشستگی در جمهوری اسلامی ایران
  36 صفحه - 10000 تومان
  تحولات و مسائل سیاسی پس از انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
  50 صفحه - 10000 تومان
  اهداف انقلاب اسلامی در سال 1357
  11 صفحه - 4000 تومان
  تحلیلی بر آینده انقلاب اسلامی ایران
  15 صفحه - 4000 تومان
  روشهای انقلابیون در انقلاب اسلامی ایران
  14 صفحه - 4000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
  100 صفحه - 50000 تومان
  مقایسه انقلاب کوبا با انقلاب اسلامی ایران
  71 صفحه - 12000 تومان
  معماری مدارس اسلامی جهان اسلام
  4 صفحه - 3000 تومان
  آشنایی با معماری اسلامی و زندگی نامه معمار علی اکبر اصفهانی
  35 صفحه - 10000 تومان
  وزارت ارشاد اسلامی و تبلیغات اسلامی
  8 صفحه - 3000 تومان
  انقلاب اسلامی ایران و مبارزه با مدرنیسم
  4 صفحه - 3000 تومان
  اهمیت انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
  22 صفحه - 8000 تومان
  اهمیت انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
  16 صفحه - 10000 تومان
  اهمیت انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
  16 صفحه - 10000 تومان
  دولت اسلامی و آرمان حفظ محیط زیست
  20 صفحه - 6000 تومان
  شهر و ده از نظر جامعه شناسان اسلامی در مقایسه با جامعه شناسی غربی
  21 صفحه - 7000 تومان
  شهر و ده از نگاه متفکرین اسلامی در مقایسه با جامعه شناسان غربی
  10 صفحه - 4000 تومان
  انقلاب اسلامی ایران
  27 صفحه - 7000 تومان
  نقش بصیرت بانوان در پیروزی انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای آن تا کنون
  18 صفحه - 5000 تومان
  اهداف انقلاب اسلامی در سال 1357
  10 صفحه - 4000 تومان
  کارورزی روابط عمومی وزارت ارشاد اسلامی تاثیرات فرهنگی خاتم انبیاء وزارت ارشاد بر روی مخاطبان
  19 صفحه - 8000 تومان
  گمرک جمهوری اسلامی ایران
  10 صفحه - 4000 تومان
  بازتابها و دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران
  11 صفحه - 4000 تومان
  اصل های 86 و 87 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  24 صفحه - 7000 تومان
  بررسی اصل 116 و 117 و 118و 119و 120 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  22 صفحه - 8000 تومان
  نقش مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
  21 صفحه - 6000 تومان
  سیلست جمهوری اسلامی ایران در رابطه با روابط بین الملل
  21 صفحه - 7000 تومان
  نقش دکتر شریعتی در انقلاب اسلامی و مرگ مبهم وی
  25 صفحه - 8000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - معیار مردم برای انتخاب یک بانکداری اسلامی 6
  5 صفحه - 10000 تومان
  مقایسه انقلاب کوبا با انقلاب اسلامی ایران
  72 صفحه - 20000 تومان
  گمرگ جمهوری اسلامی ایران
  18 صفحه - 6000 تومان
  اقتصاد اسلامی از دیدگاه امام خمینی.docx
  19 صفحه - 6000 تومان
  اقتصاد اسلامی از دیدگاه مطهری.docx
  16 صفحه - 6000 تومان
  اقتصاد اسلامی از نظر شهید صدر.docx
  17 صفحه - 6000 تومان
  آیا نظام مالیاتی ایران ، اسلامی است؟
  11 صفحه - 6000 تومان
  جایگاه هویت فردی دانشجویان و طلاب دینی در مسیر نیل به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در افق تبین شده مقام معظم رهبری
  11 صفحه - 5000 تومان
  تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران روش تحقیق
  16 صفحه - 7000 تومان
  حقوق شهروندی در حقوق اسلامی ایران
  17 صفحه - 12000 تومان
  وظایف دهیار و شورای اسلامی روستا - روش تحقیق
  14 صفحه - 12000 تومان
  مشارکت مردم در حکومت اسلامی - روش تحقیق
  24 صفحه - 18000 تومان
  مشارکت مردم در حکومت اسلامی - روش تحقیق
  24 صفحه - 7000 تومان
  آزادیها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  79 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مرابحه. یک ابزار مالی و سرمایه¬گذاری اسلامی و چالش¬های آن در مقابل استانداردهای حسابداری بین¬المللی 11
  12 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مفهوم ارزش زمانی پول در سرمایه گذاری اسلامی 23
  24 صفحه - 48000 تومان
  تفاوت انقلاب اسلامی ایران با دیگر انقلابهای جهان
  25 صفحه - 8000 تومان
  بحران های اقتصادی انقلاب اسلامی ایران
  12 صفحه - 4000 تومان
  قراردادهای اداری نظام جمهوری اسلامی روش تحقیق
  21 صفحه - 8000 تومان
  مقایسه انقلاب اسلامی با سایر انقلاب ها
  17 صفحه - 4000 تومان
  نقش خصوصیات انسان در اخلاق اسلامی روش تحقیق
  35 صفحه - 8000 تومان
  دولت اسلامی و احوال شخصیه اقلیت ها
  11 صفحه - 3000 تومان
  دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی ایران پاورپوینت
  10 صفحه - 4000 تومان
  دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی ایران
  6 صفحه - 3000 تومان
  تاثیر نور در معماری اسلامی از دیدگاه سهروردی
  16 صفحه - 5000 تومان
  چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404
  21 صفحه - 5000 تومان
  مرور زمان با نگرش به قانو ن مجازات اسلامی 1390 روش تحقیق حقوق
  23 صفحه - 5000 تومان
  مهدویت و انقلاب اسلامی
  18 صفحه - 4000 تومان
  نور در معماری اسلامی از دیدگاه سهره وردی
  19 صفحه - 5000 تومان
  صدور انقلاب اسلامی در کشور هند دوره ریاست جمهوری خاتمی
  16 صفحه - 4000 تومان
  اقتصاد اسلامی و مقایسه آن با اقتصاد غربی و سوسیالیستی
  19 صفحه - 5000 تومان
  بررسی تدابیر اخلاقی در مجازات های اسلامی روش تحقیق حقوق
  144 صفحه - 24000 تومان
  تفسیرماده 13 قانون مجازات اسلامی سال 92 تحقیق حقوقی
  13 صفحه - 4000 تومان
  فرهنگ و تمدن اسلامی شهرستان تالش
  9 صفحه - 3000 تومان
  ارتباطات و تبلیغ دین در رسانه اسلامی و غربی
  13 صفحه - 5000 تومان
  تفاوت بین رسانه های اسلامی و رسانه های غربی در چیست؟
  12 صفحه - 30000 تومان
  اقتصاد اسلامی و مقایسه آ ن با اقتصاد غربی و سوسیالیستی
  33 صفحه - 5000 تومان
  علوم اسلامی و علوم انسانی
  40 صفحه - 12000 تومان
  بررسی مبانی شکل گیری جنبشهای اسلامی از دیدگاه هرایر دکمجیان
  22 صفحه - 5000 تومان
  تفاوت بین اقتصاد اسلامی و غربی
  19 صفحه - 4000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007