1

موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

کاشت پنبه و سورت بندی آن

عنوان سفارش :
کاشت پنبه و سورت بندی آن
تعداد صفحه :
14
قیمت :
3000 تومان
 • مقدمه :
 • بشراولیه برای رفع احتیاجات مختلف خود نباتات وحشی متعددی رامورد بررسی قرارداده است گفته میشود که پنبه ازنباتات بسیار قدیمی است که توسط انسانها اهلی و به زراعت آن اقدام شده است زیرا یکی ازمهمترین نیازهای انسان یعنی پوشاک بوسیله الیاف طبیعی وبسیار مرغوب از این نبات باارزش تامین میگردد. کشت پنبه به عنوان یک فایبر سلولوزی طبیعی دارای خصوصیات انحصاری میباشد وهیچ فایبرمصنوعی دیگری تمام این خصوصیات را بطوریکجاندارد . نرمی ولطافت،توان جذب وانتقال رطوبت وعرق بدن, قابلیت انعطاف، مقاومت، قابلیت شستشوبا آب معمولی وخشکه شویی وغیره ازمهمترین خصوصیات پارچه های حاصل ازالیاف پنبه می باشد.امروزه به رغم ساخته شدن الیاف مصنوعی پنبه همچنان جایگاه خودراحفظ کرده روزبه روزبه دلیل تولیدات متنوع وجالب آن مورد توجه بیشترقرارمی گیرد.با گذشت زمان وکشف روغن ازدانه های پنبه وتولیدات جانبی آن ارزش واهمیت زراعت پنبه دوچندان ساخته است.تولید پنبه بعنوان یک نبات لیفی پس از اختراع دستگاه جین (جداکننده الیاف ازوش)توسط وتیتی درسال1793 میلادی گسترش زیادی یافت.براساس اطلاعات موجود,درسال1998 میلادی حدود45 میلیون تن الیاف درسراسرجهان مصرف شده است که حدود20 میلیون تن آن ازپنبه استخراج شده است.چین,امریکا,هند,پاکستان وازبکستان مهمترین تولیدکنندگان درجهان به حساب می آید.

 • تاریخچه پنبه :
 • تاریخ حقیقی پیدایش پنبه را هیچ کس به یقین گفته نمی تواند ؛ ولی علمای باستانشناس بعضی نمونه های پارچه نخی وتوته های غوزه پخته را از حفریات مغاره های کشور مکسیکوپیدانموده اند. دراین مورد علمای مذکور چنین ابراز عقیده می دارند. که شواهد یافت شده امکان دارد در حدود (7000 )سال قدامت تاریخ داشته باشد وعلمای مذکور این موضوع را در یافته اند که پنبه آن زمان خیلی ها شباهت به پنبه امروز که درجهان کشت می گردد داشته است. همچنان از بعضی شواهد بدست آمده هویدا است که تقریبا (3000) سال قبل از میلاد پنبه درنواحی دریای سند واقع پاکستان کشت گردیده و از آن پارچه های نخی تیار شده است. درهمان عصر مردمان وادی نیل درمصر نیز ازتکه های پنبه ئی استفاده نموده واز آن لباس وپوشاکه تیار نموده اند. جوانان عرب پارچه جات نخی را در سال (800) قبل ازمیلاد به اروپا نقل داده اند. در سال 1492 عیسوی در سالیکه کولمبوس امریکا را کشف نمود، ازکشت پخته در اطراف جزیره باهماراپور داده است. روی همرفته پخته کاری درسال 1500 عیسوی در تمام نقاط جهان معرفی ورواج یافت. برای اولین بار در سال 1730 یعنی همزمان با انقلاب صنعتی کشور انگلستان، پنبه توسط ماشین درآنجا رشته شده است که اینکار مصادف به اختراع ماشین جن در ایالات متحده امریکا می باشد. این دو پدیده جدید بود که راه را برای کسب موفقیت ها وموقف امروزی پنبه هموار نمودایلی وتینی از اهل مسیوچیست بعدازمشاهده کارگران ایالت جورجیا که در اثنای کشت پخته، پنبه دانه آنرا از الیاف آن ذریعه دست جدانموده وآنرا کشت می نمودند، مفکوره ساختن جن پنبه بروی خلق شد. درنتیجه بعداز ده روز کار بالای ماشین مذکور موفق به ساختن جن گردید که 50 مرتبه نسبت دست عملیه جداکردن پنبه را از دانه آن سریعتر وآسانتر می ساخت واسم آنرا جن گذاشت (اصلا جن کلمه اختصار از انجن می باشد). وقتی که ایل وتینی درسال 1793 به نیوانگلند برگشت، پترن (pattern)یانمونه ماشین جن را طرح وتکمیل نمودند. درنتیجه اختراع او، زمینه انکشافات نساجی میسرگردیده ومقادیر زیاد پخته به این مقصد تولید گردید ؛ چنانچه درظرف10 سال ارزش تولیدات پخته درایالت متحده امریکا از (150000) دالر به بیشتر از 8 میلیون ارتقایافت

 • تعريف پنبه:
 • پنبه ازجمله نباتات گلدارمربوط فامیل mavaceae))بوده که به جنس gossypiumتعلق دارد پنبه درنساجی ازدرک الیاف نباتی یک عنصرمهم وعمده میباشد پنبه درحقیقت همان رشته های باریک ونازکی است که پنبه دانه را میپوشاند.(5)جغرافیای

 • انواع پنبه دنياي قديم:-
 • کلیه ورایتی هاي دنيا به يکي ازدونوع Gossypium herbaceum ،arboreum Gossypium ميباشند. هردو نوع داراي ژنومAبا کروموزومهای بزرگ مي باشند نوع وحشي که ازنظر سايتو جنتکي داراي نزديکترين قرابت به نوع زراعتي است. نوع – Gossypium ammalum مي باشد. اين نوع داراي ژنوم ميباشد ودرافريقاپيد ا مي شود درافريقاي جنوبي يک نوع وحشي بنام Gossypium herbaceum ver aafrican مي باشد وجود دارد که داراي دونوع فايبراست.

  تحقیقهای مشابه
  کاشت پنبه و سورت بندی آن
  14 صفحه - 3000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007