1

موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

قرارداد استصناع در فقه

عنوان سفارش :
قرارداد استصناع در فقه
تعداد صفحه :
35
قیمت :
9000 تومان
 • مقدمه
 • «استصناع» از ريشه صَنَعَ و مصدر باب استفعال در ثلاثي مزيد و به معناي طلب ساخت يا توليد است. بيشتر فقهاي اهل سنت عقد استصناع را يکي از اقسام عقد سلف مي دانند و لذا آن را در چارچوب عقد سلف تعريف مي کنند. بعضي نيز ازجمله فقهاي شيعه استصناع را مادامي که پرداخت ثمن ناظر به آينده نباشد يکي از صور عقد بيع مي دانند و آن را در حقيقت دستوري از ناحيه خريدار به فروشنده براي ساختن کالايي در آينده معين و با اوصاف مشخص تلقي مي کنند. اما فقهاي مکتب حنفي آن را قراردادي (عقدي) مستقل مي دانند و تعاريف متنوعي براي آن ارائه داده اندکه بعضي به شرح زير است:

  «استصناع قراردادي است با توليد کننده براي ساختن چيزي» که در آن خريدار «مُستَصنِع» ، فروشنده يا توليد کننده « صَنيع» وکالاي ساخته شده « مصنوع » ناميده مي شوند يا توافقي است بين توليد کننده (به عنوان فروشنده) وخريدار براي فروش کالايي که به هنگام انعقاد قرارداد وجود ندارد و به سفارش خريدار با اوصاف معين در آينده ساخته و تحويل مي شود.نکته مهم در استصناع و وجه تمايز آن با عقود مشابه موجل بودن ثمن آن است.استصناع عقدي است لازم يعني طرفين عقد نمي توانند بدون رضايت يکديگر به طور يکجانبه آن را فسخ کنند. در قرارداد استصناع نمي توان شرطي مبني بر عدم مسووليت فروشنده در قبال عدم تحقق شرايطي که براي کالاي موضوع قرارداد(مصنوع) شمرده مي شود، درج نمود. بانک ملي «الشارقه» در شارجه، افراد و گروههاي دخيل در عقد استصناع را شامل مشتري ، بانک ، پيمانکار و مهندس مشاور معرفي مي کند.

  عقد استصناع مصداقی از قرار دادهای پیمانکاری است. زیرا هنگامی که پیمانکار مواد و مصالح مورد نیاز را خود تهیه می کند و با کار خود کالای مورد نظر را ساخته و تحویل می دهد، عقد استصناع محقق می شود. همچنین قرار داد B.O.T (ساخت- راه اندازی – انتقال مالکیت) نیز در چارچوب قرار داد استصناع قابل انعقاد است (usmani, 1998: 199-20)

  عقد استصناع به ویژه پس از آنکه مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی در ذی القعده سال 1412 قمری در جده اعلام کرد که این عقد، عقدی لازم الطرفین است (مجله مجمع الفقه اسلامی،1412) به علت ماهیت و ویژگی های آن در کشورهای اسلامی شیوع و گسترش ویژه ای یافت. زیرا از یک سو، خرید و فروش کالاهای آماده، پاسخگوی نیازهای گوناگون و سلیقه های متنوع افراد، بنگاه ها و دولت ها نبوده و از سوی دیگر، دیگر عقدهای مانند سلف و اجاره نیز به علت محدودیت های خاص نمی توانست به سهولت نیازهای رو به رشد و متنوع را تأمین مالی کند.با توجه به گستردگی استفاده از عقد استصناع و همچنین کاربرد اوراق بهادار اسلامی (صکوک) در کشورهای گوناگون اسلامی ضرورت دارد از عقد استصناع و صکوک متفرع بر آن به صورت گسترده در ایران که از پیشگامان بانکداری بدون ربا شمرده می شود، استفاده شود.

  مفاد قرارداد استصناع

  استصناع با قرار داد سفارش ساخت، قراردادی است بین دو شخص اعم از حقیقی حقوقی مبنی بر تولید کالایی خاص یا اجرای پروژ ه ای با ویژگی های مشخص در آینده است که سفارش گیرنده (پیمانکار) در ازای گرفتن مبالغی معین در زمان های توافق شده که بخشی از آن می تواند به صورت نقد و بخشی از آن به صورت اقساط به تناسب پیشرفت فیزیکی کار یا حتی مستقل از آن باشد، بر اساس زمان بندی کوتاه مدت به طور مثال از یک ساله تا 10ساله، متعهد می شود مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز برای اجرای پروژه را به طور مستقیم خود تهیه و در زمان مشخص کالا یا پروژه مورد نظر را ساخته و به سفارش دهنده تحویل دهد.

  ارکان عقد استصناع

  برای تحقق عقد استصناع لازم است پنج رکن ذیل شکل پذیرئ:

  1.سفارش دهنده (مستصنع): کسی که ساخت کالای معین با احداث طرح مشخصی را به دیگری (صانع،پیمانکار) سفارش می دهد؛

  2.سفارش پذیر (صانع،پیمانکار): کسی که می پذیرد کالای خاصی را بسازد یا طرح خاصی را با ویژگی های مشخص به طرف مقابل در زمان مشخص ساخته و تحویل دهد. سفارش دهنده و گیرنده می توانند شخصیت حقیقی یا حقوقی باشند؛

  3.ایجاب و قبول: این قرار داد مانند همه قرار دادهای دیگر می تواند با لفظ، نوشتار یا عملی حاکی از اراده و رضایت طرفین قرار داد به انجام این کار منعقد شود؛

  تحقیقهای مشابه
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007