1
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

شناسنامه حفاظتی فیزیکی

عنوان سفارش :
شناسنامه حفاظتی فیزیکی
تعداد صفحه :
4
قیمت :
1000 تومان

این شناسنامه ها برای مراکزی که از نظر امنیتی دچار مشکل هستند طراحی شده است.

از جمله این مراکز ،مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه است که با هدف حفظ سلامت در دستگاه قضایی و با ابتکار رئیس قوه قضائیه با سه وظیفه عمده حفاظت از پرسنل اداری و قضایی، حفاظت از اسناد و حفاظت فیزیکی تشکیل شده است.

علاوه بر این ماموریت های ویژه، بخشی از پرونده های کلان از جمله سلطان شکر، پالیزدار و شهرام جزایری توسط این مرکز کشف، رسیدگی و به انجام رسیده است.

در خصوص میزان سلامت دستگاه قضایی کشور ،کوتاه کردن فرایند رسیدگی به پرونده ها، جمع کردن پرونده های دادگستری، کوتاه کردن روند بازرسی، مکانیزه کردن پرونده های دادگستری، کنترل و برخورد با کسانی که با عنوان کارچاق کنی و ... از جمله اقدامات در جهت ارتقای سلامت دستگاه قضایی صورت گرفته است.

مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه قبل از پیگیری بحث بهداشت و پیشگیری قضایی را دنبال می کند.

 • شرح وظايف ناظرين حفاظت فيزيكي :
 • 1- ناظرين حفاظت فيزيكي ازكشيك ها و شيفتهاي 12 ساعت كار و 24 ساعت استراحت استفاده ميكنند .

  2- ناظر جهت بالابردن سطح ارتقاء كيفيت نظارت ازخودرو حفاظت ، بيسيم ، تلفن ، تلفن همراه ، دفترمخصوص ثبت گزارش ، لوازم التحرير ، اتاق مخصوص ناظر ، درطول شيفت 12 ساعت خود استفاده كند .

  3- ناظر يا ناظرين حفاظت فيزيكي بايد بازديد خود ازمواضع نگهباني رابطور محرمانه و آشكار ماهانه تنظيم و به دفاتر حراست واحد مربوطه يا حفاظت فيزيكي حراست دانشگاه ارسال دارند .

  4- ناظر ياناظرين بايد بسته خدمتي انتظامات رامطالعه نموده و به متون آن كاملاً آگاه باشند .

  5- ناظر ياناظرين طبق برنامه ريزي از مواضع نگهباني بطور انتخابي بازديد نموده ودردفترنگهباني مكان مذكورساعت وتاريخ خود راثبت نمايد .

  6- ناظر ياناظرين بايد تعداد ومحلهاي بازديد و نقاط قوت وضعف مورد مشاهده را درپايان شيفت خود به صورت مكتوب به دفتر حفاظت فيزيكي ارسال دارند .

  7- ناظر ياناظرين موارد نقص را برابر فرم استاندارد ( چك ليست ارزشيابي ) روزانه در چك ليست فرعي ثبت نمايند .

  8- ناظر ياناظرين بايد حداقل 15 بار درماه از هرموضع نگهباني بازديد بعمل آورده و موارد مورد مشاهده را درچك ليست ارزشيابي ثبت نمايند .( هر ناظر بايد حداقل 5 بار بازديد از واحدهاي زيرمجموعه به صورت جداگانه داشته باشد )

  9- ناظر ياناظرين خود بايد قوانين و موارد بسته خدمتي عمومي نيروهاي انتظامات را كه توسط حفاظت فيزيكي حراست تنظيم شده كاملا رعايت كنند(بستة خدمتي براي ناظر ياناظرين لازم الاجراست )0

  10- درصورت گزارش مسئول انتظامات يا سرشيفت ناظرين براي 3 بار متوالي يا 5 مورد متناوب مبني بر كم كاري و سهل انگاري , ناظر مربوطه طي نامة كتبي ازطريق دايره حفاظت فيزيكي مورد تذكر قرار خواهد گرفت و درصورت تكرار ازمسئوليت فوق حذف خواهد شد .

  تحقیقهای مشابه
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007