1
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

شناسایی آنیونها

عنوان سفارش :
شناسایی آنیونها
تعداد صفحه :
3
قیمت :
1000 تومان

شناسایی آنیون ها شامل سولفات ، سولفیت ،سولفید ، کربنات و هالوژن ها:

 • روش اول :
 • مقداری از مجهول را برداشته و به آن کمی یون باریم اضافه می کنیم دو حالت وجود دارد :

 • 1- رسوب نمی دهد که در این صورت یکی از هالوژن ها را داریم .
 • 2- رسوب می دهد که یکی از آنیون های کربنات ، سولفات یا سولفیت را داریم .
 • در حالت اول
 • به کمی از مجهول نقره نیترات اضافه می کنیم که باید رسوب دهد .

 • Ø اگر رنگ رسوب زرد باشد ، آنیون مورد نظر ید است .
 • Øاگررنگ رسوب سفید باشد به آن آمونیاک اضافه می کنیم اگر رسوب در آمونیاک حل شد یون کلرید و اگر حل نشد برمید است .
 • در حالت دوم
 • به محتوی لوله آزمایش که دارای یون باریم است (رسوب تشکیل شده است ) کمی اسید نیتریک اضافه می کنیم :

  تحقیقهای مشابه
  طرح یک آزمایش برای شناسایی کاتیونها
  4 صفحه - 1000 تومان
  کاربرد روش دیرینه لرزه شناسی در شناسایی مناطق فعال پوسته ی زمین
  11 صفحه - 7500 تومان
  نمای کلی چالش های عدیده ای که در سر راه شناسایی صورت چهره نگاری وجود دارد
  26 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - نمای کلی چالش های عدیده ای که درسر راه شناسایی صورت ( چهره نگاری ) وجود دارد21
  36 صفحه - 58500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - شناسایی و ثبت چهره سه بعدی بر اساس - تصویر گرفته شده 14
  23 صفحه - 89700 تومان
  کاربرد شبکه های عصبی در شناسایی و مدلسازی سیستم ها فایل بصورت پاورپوینت
  44 صفحه - 18000 تومان
  نمای کلی چالش های عدیده ای که در سر راه شناسایی صورت ( چهره نگاری ) وجود دارد
  21 صفحه - 10500 تومان
  نمای کلی چالش های عدیده ای که در سر راه شناسایی صورت ( چهره نگاری ) وجود دارد
  20 صفحه - 15000 تومان
  بیماریهای تنفسی و شناسایی آنها.docx
  11 صفحه - 6000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - طرح یک مدل امتیازدهی متوازن در مورد شناسایی تعدادی از معیارهای مالی یا غیرمالی13
  20 صفحه - 21000 تومان
  تعامل کارگر و کارفرما و شناسایی معضلات و موانع اجرایی آن - روش تحقیق
  18 صفحه - 15000 تومان
  بازار یابی خلاق و شناسایی نیاز های پنهان
  46 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رویکرد مکمل بیوانفورماتیک شناسایی بالقوه ژن‌های رمزگذاری شده گلیکوسیل ترانسفوراز دیواره سلولی گیاهان
  12 صفحه - 36000 تومان
  کار آماری بررسی شناسایی تأثیرگذاری مدیریت روابط مشتری بر کیفیت عملکرد بانک سرمایه
  17 صفحه - 105000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - شناسایی عوامل حیاتی در تولرانس خطای چندگانه مبتنی بر ایجاد نقطه مقابله برای سیستم توزیع شده 13
  6 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم شناسایی چهره بااستفاده از الگوریتم ژنتیک
  4 صفحه - 12000 تومان
  پرسشنامه فرآیند مدیریت ریسک پروژه، شناسایی ریسک (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه شناسایی فرصت های بیرونی سازمانی (Cormwall & Perlman) (کورنوال و پرلمن)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سنجش کارآفرینی درون سازمانی (Cornwall Jeffrey and Perlman Baro) (کورنوال و پرلمن)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سبک های یادگیری (Henry C.Wilson) (هنری و ویلسون)
  5 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سبک ارتباطی (M. Sashkin and W.C.Morris) (ساشکین و موریس)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سبک ارتباطی (M. Sashkin and W.C.Morris) (ساشکین و موریس)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سبک ارتباطی (M. Sashkin and W.C.Morris) (ساشکین و موریس)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سبک ارتباطی (M. Sashkin and W.C.Morris) (ساشکین و موریس)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سبک ارتباطی (M. Sashkin and W.C.Morris) (ساشکین و موریس)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه اثربخشی مدیریت ارشد (Farhad Analoui) (فرهاد آنالویی)
  1 صفحه - 1500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007