1
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

رشد اعتیاد در بین جوانان؛علت شناسی ،پاسخ دهی و پیشگیری

عنوان سفارش :
رشد اعتیاد در بین جوانان؛علت شناسی ،پاسخ دهی و پیشگیری
تعداد صفحه :
29
قیمت :
6000 تومان
 • مقدّمه
 • اگر هرچیزی قابل رد و انکار باشد این مسأله قابل رد و انکار نیست که امروزه گرایش روزافزون افراد بشر به فساد،کج رفتاری و جرم به طور عام و گرایش آنها به سوی مواد مخدّر و محرّک به طور عام و در این میان گرایش جوانان به مصرف مواد مخدّر و محرّک به طور اخص، از مسائل و معضلات اجتماعی تمامی کشورهای دنیا، بالأخص کشور ایران است. آنچه در این میان حقیقتاً جای بسی نگرانی و تشویش و اضطراب اجتماعی هست رشد این پدیده شوم در بین قشر جوانان اعم از دانشجویان،سربازان، کارگران و کارمندان است.که البته گرایش جوانان به سوی مصرف مواد مخدّر و محرّک- از هر نوعی که می خواهد باشد- خود معلول علل، عوامل و انگیزه های متعددّی است که در این مقاله، مجال پرداختن به همة آنها نیست ولی در حد بضع و توان علمی و تجربی سعی گردیده به جای مبارزه با معلول به ریشه یابی ،علل واقعی بروز این معضل اجتماعی در بین جوانان که حقیقتاً مغز متفکر جامعه و سرمایه های واقعی یک کشور و مدیران و مدبّران آتیه کشور هستند پرداخته شود و با توجّه به تحقیقات انجام گرفته در این خصوص و مطالعات عمیق کتب، رسالات دکتری، پایان نامه های کارشناسی ارشد، مقالات تایید شده علمی، جزوات معتبر درسی مرتبط، سخنرانیهای ارائه شده در سمینارها و نشست های تخصّصی علمی به بیان پیشنهادات و راهکارهایی جهت برون رفت از این معضل اجتماعی اقدام شده است که امید است مقبول طبع ارباب فن،حقوقدانان،جامعه شناسان، روان شناسان و دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدّر و کارشناسان مسایل اجتماعی قرار گیرد. إن شاءالله

 • طرح مسأله
 • یکی از مسائل و معضلات اجتماعیکه امروزه تمامی مجامع دنیا، بالأخص کشور ایران با آن روبرو هست بحث مصرف مواد مخدّر و محرّک در بین جوانان است.

  تعریف واژگان کلیدی:

  برای بررسی علمی هر موضوع ناگزیر از تعریف و تشریح واژگان کلیدی و به تعبیر منطقیون ملزم به تعریف جامع و مانع از آن ها هستیم تا نگرش نویسنده مقاله از آن واژگان عیناً به خواننده منتقل گردد و نکتة مهم اینکه نویسندگان سعی کرده اند به تعاریف عملیاتی ارائه شده از واژگان در تمام متن پایبند بمانند مگر در موارد استثنایی به لحاظ اقتضای جمله و کلام.

  ۱- جرم:

  طبق مادّة ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ه.ش:«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می گردد» البتّه ناگفته پیداست این تعریف قانونی و قضایی جرم است از لحاظ اقتصادی،اجتماعی و روانی هم می توان جرم را تعریف کرد به عنوان مثال امیل دورکیم (دانشمند و جامعه شناس شهیر فرانسوی) در تعریف جرم اذعان میدارد جرم هر عملی است که وجدان جمعی را مورد تعرّض قرار دهد.

  ۲- اعتیاد:

  دانشمندان با توجّه با رشتة تخصصّی خود،تعریف های گوناگونی از اعتیاد کرده اند:

  ۲-۱: روان شناسی

  «در روان شناسی،اعتیاد، عادت کردن به چیزی به شرح زیر است:

  - اعتیاد به مواد مخدّر، نیاز به مصرف یک مادّة مخدر است که در صورت عدم مصرف آن، حالات خاصّی به وجود می آید که گاهی برای معتاد غیر قابل تحمّل است.

  - افزایش مصرف مادّة مخدّر، برای ایجاد همان حالت و کیفیّتی که در اوّلین بار استعمال مواد مخدّر، میسّر شده است.

  - اتکا جسمی و روانی به مواد مخدّر که منجر به تلاش برای تهیّه آن میشود» (کریم پور،۱۳۶۵، ۳۶)

 • ۲-۲ پزشکی
 • در علم پزشکی به جای اصطلاح اعتیاد معمولاً کلمه وابستگی به مواد مخدّر به کار می برند، وابستگی هم اعم از وابستگی جسمی و روحی است (فدایی،۱۳۶۵، ص۹)

  ۲-۳ حقوق

  تعریف جرم به تعریف جرم اعتیاد نیز صادق است که در مادّة ۲ ق.م.ا فوقاً به آن اشاره شد امّا چون عنصر مادی جرم اعتیاد و مصرف مواد مخدّر و محرّک، فعل مثبت مادّی است در علم حقوق اعتیاد، به مصرف مستمرّ مواد مخدّری گفته میشود که در قانون فهرست مواد مخدّر، مصوب ۲/۵/۱۳۳۸ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی احصاء شده و در بند ۵ ماده ۱ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدّر و الحاق موادی به آن مصوّب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام جرم انگاری گردیده گفته میشود و اعتیاد به هر ماده مخدّره ای حَسَب موارد مجاز ات خاص خود را دارد.

  تحقیقهای مشابه
  رشد اعتیاد در بین جوانان؛علت شناسی ،پاسخ دهی و پیشگیری
  29 صفحه - 6000 تومان
  جمعیت باروری تولید مثل روشهای پیشگیری رشد جمعیت
  42 صفحه - 24000 تومان
  رابطه بین اعتیاد و سوانح رانندگی- روش تحقیق
  21 صفحه - 10500 تومان
  بررسی علل و عوامل مؤثر در بروز اعتیاد در بین جوانان شهرستان رشت پروژه همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  122 صفحه - 54000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک دور نمای کلی از فلز شناسی ( متالورژی )برنز بین النهرینی ها در طی هزاره ی سوم پیش از میلاد 20
  8 صفحه - 24000 تومان
  رابطه ی بین اختلاف و درگیری زوجین و علایم آسیب شناسی روانی رفتاری- عاطفی کودک
  4 صفحه - 4500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007