1
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

دولت اسلامی و احوال شخصیه اقلیت ها

عنوان سفارش :
دولت اسلامی و احوال شخصیه اقلیت ها
تعداد صفحه :
11
قیمت :
1500 تومان
 • مقدمه
 • امروز نفوذ و دخالت دولت به عنوان قدرت عمومی در زندگی خصوصی افراد، بیش از پیش گسترش یافته است. احوال شخصیه و مسائل آن نیز از این قاعده مستثنا نیست. دولت که وظیفه وضع و اجرای قانون را برعهده دارد، خود را مسؤول اجرای عدالت، قانون و برقراری نظم می داند. بر این اساس و بنابر ضرورت های زندگی، حریم خصوصی افراد را بیش از همه مورد تعرض می دهد. منظور از دولت در اینجا، نهاد دولت ـ کشور است که مجموعه ای از قدرت عمومی است و وظیفه وضع و اجرای قانون را بر عهده دارد. میزان مشروعیت و مقبولیت چنین دولتی براساس میزان رضایت و محبوبیت آن در میان مردم تعیین می شود. از سوی دیگر، همواره چنین بوده است که وقتی دولتی روی کار می اید، یک دسته از افراد جامعه در ایجاد آن نقشی ندارند و به دلیل تعلقات مذهبی، زبانی، نژادی و... از دایره قدرت برکنار می مانند. رعایت حقوق این افراد، که اصطلاحاً اقلّیت نامیده می شوند، از مباحث مهم حقوق بشر و از موضوعات جنجالی آن در هنگام تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز از چالش های بزرگ دولت ها می باشد. آنچه موضوع این نوشتار است، احوال شخصیه اقلیت ها در دولت اسلامی است. ابتدا به مفاهیم و کلیاتی چون دولت اسلامی و اقلیت و احوال شخصیه و پس از آن به تعامل نظری فقه اسلامی با این مسأله و در نهایت، به رویکرد تقنینی و رویه های قضایی کشورهای اسلامی خواهیم پرداخت.

  1 ـ دولت اسلامی

  اسلام در پی ایجاد جامعه یگانه (امت واحده) ای است که فارغ از تمایزات ملّیتی، مرزهای جغرافیایی، نژادی و قومی باشد. در دوران معاصر، میان واقعیت های عینی و آنچه هست، تا شرایط آرمانی و آنچه باید باشد، راهی دراز و موانعی پرشمار وجود دارد. «آرمان نهایی اسلام در مورد رابطة مناسبات انسانی، رسیدن به امت واحد بشری است و نیز در مورد زمین، از میان رفتن مرزهای جغرافیایی و قید و بندهای مرزی و به وجود آمدن کشور واحد جهانی، تحت حاکمیت قانون الهی است. هدف رسالت پیامبر اسلام، سرعت بخشیدن به روند حرکت تکاملی جامعه بشری برای رسیدن به مرحله ایده آل و مطلوب و نهایی است... ولی تا آن مرحله چه باید کرد.... اسلام در یک مقطع زمانی و دوران انتقالی، به طور نسبی و در حد یک ضرورت، مرزهای جغرافیایی را با ملت ها و حکومت ها... به رسمیت می شناسد... از این جاست که در حقوق اسلامی نیز مسائلی چون کشور، میهن، ملت ـ دولت، قلمرو ارضی دولت ها، شناسایی کشورها و... مطرح می گردد[1].

  بنابراین، منظور ما از دولت اسلامی، آن دولت آرمانی اسلام نیست که در طول تاریخ، فقط برای مقطع زمانی کوتاهی تشکیل شد؛ بلکه با قدری مسامحه، کشورهایی را در نظر داریم که مدّعی اند احکام اسلامی را رعایت می کنند و تحت لوای اسلام حرکت می نمایند. البته در این مورد، از فقیه روشن ضمیر معاصر و احیاگر قرن حاضر، حضرت امام خمینی (ره) تبعیت می نمایم که بر این باورند تا زمانی که شرایط برای تحقق آن حکومت آرمانی مهیا نشده است، واقعیت های موجود را باید پذیرفت.[2]

  2 ـ اقلیت

  «اقلیت» در اکثر اسناد مهم بین المللی، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، اساساً ذکر نشده است. تنها سند مهم بین المللی که اقلیت ذکر شده و ماده ای به آن اختصاص داده شده است، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 م است که در ماده 27 خود مقرر می دارد: «در کشورهایی که اقلیت های نژادی، مذهبی یا زبانی وجود دارند، نمی توان اشخاص متعلق به اقلیت های مزبور را از این حق محروم نمود که مجتمعاً با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دین خود متدین بوده، بر طبق آن عمل کنند یا به زبان خود تکلم نماید.»

  تحقیقهای مشابه
  دولت اسلامی و احوال شخصیه اقلیت ها تحقیق حقوقی
  8 صفحه - 1500 تومان
  دولت اسلامی و احوال شخصیه اقلیت ها
  11 صفحه - 1500 تومان
  مسئولیت بین المللی دولت ها در برابر اعمال نهضت های شورشی
  27 صفحه - 15000 تومان
  مسئولیت دولت ها در کنوانسیون کارتاهنا
  17 صفحه - 6000 تومان
  پرسشنامه اجرای موفق دولت الکترونیک (Lourdes Torres et all) (لوردس تورس و همکاران)
  5 صفحه - 1500 تومان
  اخلاق اسلامی ویژگی ها و امتیازات
  16 صفحه - 6000 تومان
  جنبش ها اسلامی حماس و فتح در فلسطین
  15 صفحه - 6000 تومان
  پرسشنامه اخلاق اسلامی کار (Drawish A. Yousef) (درویش . یوسف)
  2 صفحه - 1500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007