1
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

دستورالعملهای حفاظتی و ایمنی کارگاه

عنوان سفارش :
دستورالعملهای حفاظتی و ایمنی کارگاه
تعداد صفحه :
40
قیمت :
9000 تومان

اجرای کارهای پل سازی شامل مراحل متعددی است که ضمن آن افراد با ماشین آلات و ابزار و مصالح گوناگون سروکار دارند. این روابط امکان وقوع حوادث را برای نیروی انسانی را افزایش می دهند. محافظت از افراد انسانی در قبال حوادث ناشی از کار از اهمیت ویژه ای برخورار است. از این رو باید ابزار و ماشین آلات به طور مستمر مورد بازرسی کامل قرارگرفته و از سالم بودن آنها اطمینان حاصل شود. در بکارگیری ماشین ها نیز باید از افراد باتجربه استفاده شود. برای تامین ایمنی کارگاه باید همه ی کارها با دقت و برنامه ریزی دقیق انجام گیرند.

تجهیز کارگاه

برای تجهیز کارگاه باید مصالح و ابزار مورد نیاز کارگاه آورده شود. مصالحی مانند سیمان که به دو صورت فله و پاکتی موجود می باشد. در این پروژه معمولاً سیمان به صورت فله ای استفاده می شد. سیمان مورد نیاز با استفاده از ماشین های مخصوص حمل سیمان (بونکر) به محل بتن سازی آورده می شد. از مصالح پر استفاده دیگر در پل سازی بایت به آهن آلات اشاره نمود. در این پروژه میلگرد مورد نیاز پس از تخلیه برای مصرف در پروژه، در محل کارگاه انبار می شد. یک کارگاه علاوه بر مجهز بودن به مصالح مورد نیاز، باید مکانی را برای اسکان نگهبان و اعضای نظارت و ... داشته باشد. و از سرویسهای بهداشتی نیز برخوردار باش. محل احداث این پروژه از تمامی این امکانات برخوردار بود.

پیاده کردن نقشه

پس از بازدید از محل اولین قدم در ساخت پیاده کردن نقشه می باشد. منظور از پیاده کردن نقشه انتقال نقشه از روی کاغذ بر روی زمین با ابعاد اصلی است. بطوری که محل دقیق پی ها و ستونها و دیوارها عرض پی ها روی زمین بخوبی مشخص باشد. نقشه پی کنی باید کاملاً مورد مطالعه قرار گرفته بطوری که در هیچ قسمت نقطه ابهامی وجود نداشته باشد و بعداً اقدام به پیاده کردن نقشه بشود. باید سعی شود حتماً در موقع پیاده کردن نقشه از نقشه پی کنی استفاده شود.

تعریف پی و اهمیت آن

مبحث 7 مقررات ملی ساختمان تعریفی از پی ارائه کرده است: مجموعه بخش هایی از سازه و خاک در تماس با آن که به انتقال بار بین سازه و زمین از طریق آن صورت می گیرد پی نامیده می شود. در واقع وظیفه پی انتقال بارهای بخش های فوقانی به خاک زیر پی می باشد یه نحویکه تنش های بیش از حد و نیز نشست های اضافی ایجاد نگردد. کلیه پی ها بمنظور انتقال بارهای سازه فوقانی به زمین طرح می شوند.

فونداسیون یا شالوده قسمتی از یک سازه است که غالباً زیرتر از سطح زمین قرار می گیرد و نیروهای ناشی از سازه را به خاک یا بستر سنگی انتقال می دهد .

تحقیقهای مشابه
دستورالعملهای حفاظتی و ایمنی کارگاه
40 صفحه - 9000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007