1
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

تاثیر زبان و ادبیات فارسی در زبان عرب

عنوان سفارش :
تاثیر زبان و ادبیات فارسی در زبان عرب
تعداد صفحه :
15
قیمت :
1500 تومان

هر بار كه سخن از روا‌بط زبان عربي و فارسي به ميان مي‌آيد ، نخستين چيزي كه به ذهن مي‌رسد ، موضوع وجود كلمات عربي در زبان فارسي و لزوم آموختن اين زبان براي درك صحيح زبان و ادبيات فارسي مي‌باشد.

همان‌طور كه زبان عربي در برنامه رشته ادبيات ‌فارسي پايه و ماية استواري داشته و آموختن آن براي دانشجويان فارسي‌زبان جنبه الزام و اجبار دارد ، دانشجويان زبان عربي نيز براي تكميل معلومات خود به آموختن زبان و ادبيات فارسي نيازمندند ، زيرا كه آگاهي آنان به اين زبان و ادبيات آن ، ‌درهاي تازه‌اي را به روي آنها خواهد گشود و در تحقيقات معنوي ، ادبي و تاريخي به آنان كمكهاي شايان خواهد نمود.

ادبيات هر ملت ، ‌در واقع آميخته‌اي از آداب مختلفي است كه همه در يك قالب يعني زبان كه وسيله تعبير و بيان آن قرار مي‌گيرد ريخته شده‌است. آشنائي با عواملي كه در ادبيات يك زبان از خارج تأثير داشته براي علاقمندان به تحقيق در متون و شناخت انديشه‌‌ها و آرائي كه در آن وارد شده كمال ضرورت را دارد.

مي‌دانيم كه بسياري از كتب علمي عربي را نويسندگان و دانشمندان ايراني‌الاصل تأليف كرده‌اند. نمونه اين كتب ، ‌كتاب سيبويه است كه نخستين كتاب علمي در دستور زبان عربي است.

به طور كلي زبان و تمدن عربي از هر لحاظ تحت‌تأثير ادبيات و تمدن ايران قرار گرفته چنانكه زبان عربي نيز به نوبه خود در زبان و ادبيات ايران تأثير به‌سزائي داشته و اين تأثير متقابل ، جنبه يك دا‌د‌و‌ستد معنوي دو‌ جانبه را دارد و اين تأثير امروزي و تازه نيست بلكه ادبيات فارسي و عرب به واسطه پيوندهاي استوار و تأثير متقابلي كه در گذشته بين آنها وجود داشته در سطح علمي و تحقيقاتي هر يك مكمل يكديگر شده‌اند. به همين جهت است كه محققان و دانشمندان هر دو زبان آموختن هر يك از دو زبان را براي كساني كه بخواهند در ادبيات و زبان يكديگر تحقيق و مطالعه كنند ، ضروري مي‌دانند.

تحول و پيشرفتي كه در دوره عباسي در ادبيات عربي حاصل گرديد ، نتيجه برخورد زبان عربي با فرهنگ ملتهاي ديگري بود كه در ادبيات و هنر سابقه طولاني داشتند و يك چنين پيشرفتي براي هر زبان كه از حدود جغرافيائي و ملي خود تجاوز كند و بخواهد ميراث فرهنگي و انساني را در بر بگيرد امري طبيعي است. به همين جهت براي درك ادبيات عرب در اين دوره شناخت عناصر خارجي كه در آن تأثير داشته و از عوامل تحول و پيشرفت آن بوده‌اند ضروري است

از آنجا كه مهمترين اين عناصر و يا به عبارت بهتر بزرگترين سرچشمه ادبيات عرب در اين دوره ، ‌ايران بوده‌است ، بحث و تحقيق در اين سرچشمه و آموختن زبان و ادبيات فارسي ، براي درك بهتر زبان ادبيات عرب لازم و براي تحقيق در فرهنگ و ادب اين زبان ضروري است. اين مطلب را تحقيقات و پژوهشهاي لغوي ، تاريخي و ادبي بر ما تحميل مي‌كند و يقين است كه هر قدر دامنه‌‌ تحقيقات تاريخي و علمي در اين دو زبان و به خصوص در زبان عربي گسترش يابد و پيوستگي تاريخي آن با زبان و ادب فارسي آشكارتر گردد ، اين مطلب مسلم‌تر خواهد گرديد.

دلائلي كه ما را به لزوم تحصيل فارسي براي دانشجويان دسته ادبيات عرب در دانشگاههاي عربي وادار مي‌كند ، همان دلائلي است كه براي لزوم تحصيل عربي براي دانشجويان رشته ادبيات فارسي در دانشگاههاي ايران و ساير كشورهاي فارسي‌زبان مي‌توان عنوان كرد و آن هم پيوستگي فرهنگي و تاريخي و آميزشي معنوي اين دو زبان و آثار بسياري است كه از هر يك ، در ديگري وجود دارد زيرا چنانكه گفتيم ، اين دو زبان از لحاظ فرهنگ و ادب به اندازه‌اي به هم پيوسته‌اند كه تفكيك آنها در زمينه تحقيقاتي مشكل به‌نظر مي‌رسد و در مؤسسات علمي و خاورشناسي هم فارسي و عربي تقريباً يك زمينه تحقيقاتي را تشكيل مي‌دهند.

مثلاً كساني كه بخواهند از نظر معنوي در رشته زبان و ادبيات عربي تخصص حاصل نمايند و اصول كلمات و تحولات آنها را تشخيص دهند به همان ميزان احتياج به دانستن زبان فارسي دارند كه داوطلب تخصص در زبان و ادبيات فارسي به آموختن زبان عربي …

صحيح است كه اثر زبان عربي در فارسي نمايان‌تر و بيشتر است ولي اين امر در اصل موضوع تغييري نمي‌دهد. زيرا ضرورتي كه براي آموختن زبان فارسي جهت دانشجويان عربي‌زبان موجود است در مورد تعليم زبان عربي براي فارسي‌زبانان نيز ايجاب مي‌كند و هر دو در حد تخصص است ، نه در سطح عادي. براي يك نويسنده و يا خواننده عادي يا كسي كه در رشته‌هاي علمي و فني كار مي‌كند و كارش مطالعات لغوي و ادبي نيست كافي است كه معني مصطلح كلمه‌اي را بداند. و ديگر ضرورتي ندارد كه اصل و ريشه و كيفيت اشتقاق و تحولات تاريخي آن را هم بداند. البته اگر دانست فضيلتي است ولي ضرورت نيست. اما براي دانشجويان رشته ادبيات ، يعني كسي كه چه در دوره تحصيل و چه پس از آن سر وكارش با زبان و ادبيات و تحقيق و مطالعه دراين رشته است مسئله صورت ديگري به خود مي‌گيرد. درآنجا ضرورت دارد كه دانشجوي عربي‌زبان مهمترين زباني كه در عربي هم از لحاظ افت و هم از لحاظ ادب تأثير گذاشته ، يعني زبان فارسي را كه از آن صدها و هزارها كلمه شناخته و ناشناخته در عربي راه يافته خوب بشناسد اين موضوع درباره دانشجوي فارسي‌زبان نيز صدق مي‌كند.

ديگر از مواردي كه آشنايي با زبان و ادبيات فارسي براي محققان عرب ضرورت مي‌يابد در موضوع تاريخ و به خصوص تاريخ فرهنگ و تمدن اين منطقه عربي و اسلامي است. در دوره عباسيان تمدن و فرهنگ عربي و اسلامي به طوري با تمدن و فرهنگ ايران درآميخته شد كه تفكيك آنها غيرميسر است ، و در دوران اسلامي هم پيوسته فرهنگ ايران يكي از منابع فياض فرهنگ و تمدن عربي به‌شمار مي‌رفته‌است. بنابراين طبيعي است كه هرگاه محقق و مورخ عربي بخواهد در‌باره تاريخ و تاريخ فرهنگ عربي تحقيق كند اگر از تاريخ و فرهنگ ايران در بهترين مظاهر آن كه زبان و ادبيات فارسي باشد بي‌اطلاع بماند يكي از منابع اصلي و اساسي كار خود را از دست داده است. در‌باره تاريخ عمومي عرب و تحقيق در آن كه در هر حال از تاريخ اسلام جدا نيست اين مطلب را هم بايد يادآور شد كه گذشته از دوران پيش از مغول كه در زبان فارسي هم تأليفات تاريخي چندي به‌وجود آمده ، از بعد از مغول ، تواريخ قسمت بزرگي از عالم اسلامي به زبان فارسي تأليف شده كه در آن زمينه‌ها ، در زبان عربي تأليفاتي به آن اهميت وجود ندارد

تحقیقهای مشابه
تاثیر زبان فارسی بر ادبیات عرب
16 صفحه - 7500 تومان
تاثیر زبان و ادبیات فارسی در زبان عرب
15 صفحه - 1500 تومان
بررسی حکومت پارسیان در سایر کشورها و تاثیر قومیت ، زبان و فرهنگ فارسی بر آنها
76 صفحه - 24000 تومان
بررسی پارسیان در سایر کشورها و تاثیر قومیت ، زبان و فرهنگ فارسی بر آنها
84 صفحه - 30000 تومان
جامعه آماری و پرسشنامه با عنوان تاثیر استرس بر یادگیری زبان The Effects of Stress on Second Language Learning
52 صفحه - 75000 تومان
پروژه مترجمی زبان تاثیر متن در یادگیری لغت بر اساس روش تحقیق
38 صفحه - 30000 تومان
آموزش زبان و ادبیات فارسی
15 صفحه - 6000 تومان
بررسی داستان کوتاه در مصر - زبان و ادبیات عرب
41 صفحه - 21000 تومان
بسته آزمونهای استخدامی ویژه آزمون شهرداری شامل سئوالات ریاضی و ادبیات و معارف و هوش و زبان انگلیسی و آمار و کامپیوتر و icdl
300 صفحه - 12000 تومان
نقش تاثیر آیات قرآنی در ادبیات معاصر
5 صفحه - 1500 تومان
نقش زبان فارسی در اخلاق
6 صفحه - 1500 تومان
مقایسه دستور زبان فارسی خیامپور با دستور زبان فارسی کامیار وحیدیان
26 صفحه - 18000 تومان
طرح نمودار خورشیدی کتاب زبان فارسی تحلیل و بررسی پاورپوینت
36 صفحه - 15000 تومان
تاثیر شعر فارسی در زبان عرب
15 صفحه - 6000 تومان
زبان پارسی میانه - زبان پهلوی
3 صفحه - 1000 تومان
تحلیلی بر ساختار زبان ویژوال بیسیک (VB (visual basic
16 صفحه - 6000 تومان
آموزش زبان انگلیسی تعریف زمان - حال ساده - گذشته - استمراری و ...
57 صفحه - 18000 تومان
سیر تحول خط و زبان فارسی
26 صفحه - 7500 تومان
پروژه رشته کامپیوتر، آموزش زبان انگلیسی برای کودکان همراه با مستند document
60 صفحه - 45000 تومان
برخی قواعد زبان فارسی
29 صفحه - 9000 تومان
تاریخچه زبان عربی
18 صفحه - 7500 تومان
گیاه زبان گنجشک
13 صفحه - 1500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - زبان شناسی - زبان
4 صفحه - 12000 تومان
سعدی و زبان فارسی
16 صفحه - 6000 تومان
آرایه ها و رشته ها در زبان سی C
33 صفحه - 9000 تومان
آرایه ها و رشته ها در زبان سی C به صورت پاور پوینت
27 صفحه - 12000 تومان
توابع کتابخانه ای در زبان سی C
26 صفحه - 9000 تومان
توابع کتابخانه ای در زبان سی C به صورت پاور پوینت
38 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته زبان با عنوان sign-language
13 صفحه - 12000 تومان
چرا قران به زبان عربی است؟
2 صفحه - 1000 تومان
تاریخچه زبان انگلیسی
8 صفحه - 1000 تومان
اسم در زبان انگلیسی
14 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقلیدوس علم هندسه زبان نقشه کشی a geometry drawing language
4 صفحه - 12000 تومان
پروژه حسابداری تراز آزمایشی و سود و زبان بصورت اکسل excell
2 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته زبان the effect of reading comprehension and vocabulary on Iranian intermediate student
25 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
19 صفحه - 45000 تومان
آموزش زبان انگلیسی
7 صفحه - 1500 تومان
مقاله زبان اصلی بر اساس روش تحقیق با عنوان Listening
8 صفحه - 12000 تومان
ریشه یابی واژه معبد، در زبان فارسی
36 صفحه - 12000 تومان
مطالعه و بررسی زبان ada
8 صفحه - 1500 تومان
علل اختلالات زبان در کودکان استثنایی
8 صفحه - 1500 تومان
علل و عوامل قيام عاشورا از زبان حضرت سيدالشهداء
20 صفحه - 7500 تومان
علل و عوامل قيام عاشورا را از زبان حضرت سيدالشهداء فایل بصورت پاورپوینت
19 صفحه - 9000 تومان
مهدویت در زبان فارسی
23 صفحه - 7500 تومان
دو زبانگی و نقش زبان مادری
16 صفحه - 6000 تومان
پروژه علوم باغبانی و کشاورزی بررسي خواص درماني گياه گل گاو زبان و گياه چاي
39 صفحه - 30000 تومان
پروژه کشاورزی و علوم باغی بررسي گياه گل گاو زبان وچاي از نظر خصوصيات دارويي
45 صفحه - 27000 تومان
روش تحقیق زبان The effect of short sto ry on Iranian EFL
29 صفحه - 45000 تومان
روانشناسی زبان گفتار
9 صفحه - 1500 تومان
متن زبان اصلی و ترجمه زمین شناسی دیلمان
22 صفحه - 240000 تومان
مقایسه دو زبان اسمبلی و دلفی
42 صفحه - 15000 تومان
ایستگاه آتش نشانی ویترااز زبان خود زاحا حدید
3 صفحه - 1500 تومان
مقایسه مدل زبان عربی و ترکی استانبولی
13 صفحه - 10500 تومان
بررسی میزان علاقه دانش آموزان سطح راهنمایی در آموزش زبان انگلیسی بین مدارس غیر انتفاعی - روش تحقیق همراه با پرسشنامه
32 صفحه - 36000 تومان
پرسشنامه به زبان انگلیسی در مورد یادگیری زبان THE LANGUAGE LEARNING EXPERIENCE QUESTIONNAIRE
2 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - نقش استعاره ها در زبان بانکداری سرمایه گذاری 16
17 صفحه - 51000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مولفه های تکراری که به درک مطلب بندهای موصولی: شواهد از زبان فارسی
13 صفحه - 39000 تومان
رسانه ها و ابزار های زبان آموزی
8 صفحه - 1000 تومان
شیوه ها و فنون زبان آموزی
10 صفحه - 1000 تومان
قيد در زبان انگليسي
6 صفحه - 1000 تومان
تدریس زبان انگلیسی و به کاربردن روشهای نوین تدریس در تدریس زبان تجربیات شغلی جهت ارتقای رتبه
51 صفحه - 36000 تومان
برنامه نويسي به زبان جاوا
44 صفحه - 18000 تومان
تاریخچه زبان فارسی
47 صفحه - 9000 تومان
معرفی سیستم نرم افزاری حسابداری انبار دار به زبان سی شارپ و بانک اطلاعاتی اکسس
25 صفحه - 9000 تومان
روش های نوین در تدریس ادبیات فارسی دوره ابتدایی
13 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007