1
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

برنامه ریزی درسی با تأکید بر «تدوین محتوای درسی فعال و کاربرد تحلیل محتوا»

عنوان سفارش :
برنامه ریزی درسی با تأکید بر «تدوین محتوای درسی فعال و کاربرد تحلیل محتوا»
تعداد صفحه :
28
قیمت :
7500 تومان
 • فهرست:
 • چکیده
 • مقدمه
 • برنامه ریزی درسی چیست؟
 • ضرورت پژوهش در کتابهای درسی
 • روند تحولات برنامه ریزی درسی

 • الف : دیدگاه خطی برنامه درسی
 • شواب
 • 1-نقض در موضوع
 • 2-نقض تجرید و غیر عملی بودن
 • 2-گوناگونی ریشه ای
 • جانسون
 • ب) دیدگاه انتقادی برنامه درسی/li>
 • فریر
 • کاربرد دیدگاه پژوهشی دیسیپلین محور و شاگرد محوری در برنامه درسیبرنامه های دیسیپلین محور چیست؟
 • مقایسه دیدگاه دیسیپلینی و سایر دیدگاهها
 • 4-تاکید اساسی دیدگاه
 • 5-طرز تلقی نسبت به یادگیری
 • 6- فرآیند آموزش
 • ب) فرا دیدگاه پژوهش – تصمیم گیری
 • 4-تاکید اساسی دیدگاه پژوهشی تصمیم گیری
 • 5-طرز تلقی نسبت به فرایند یادگیری
 • 6-فرایند آموزش و پرورش
 • کاربرد دیدگاه دیسیپلین محور در برنامه درسی
 • یادگیری فعال در نظریه برنامه درسی دیسیپلینی
 • یادگیری فعال و ویژگیهای روشهای فعال در آموزش
 • یادگیری فعال در مقابل یادگیری غیر فعال با توجه به نتایج آن
 • پیشنهاد چهارچوبی برای ارزشیابی محتوای کتابهای درسی
 • کاربرد شیوه پژوهشی تحلیل محتوا در ارزیابی محتوای درسی
 • تحلیل محتوا چیست؟

 • ویژگی های تحلیل محتوا
 • تحلیل محتوای توصیفی
 • تحلیل محتوای استنباطی
 • محتوای آشکار و پنهان
 • مقوله ها در تحلیل محتوا چگونه هستند؟
 • تعیین مقوله ها با رعایت چند اصل صورت گیرد:
 • خلاصه و نتیجه گیری
 • مقدمه
 • نظر به اینکه در دوران اخیر و عصر حاضر شاهد گسترش نقش رایانه در علم و اقتصاد و زندگی مردم هستند و دورانی که تحولات علمی و تکنولوژیکی و اجتماعی و توسعه زیاد یافته های علمی و تحقیقات بسیار قابل توجه است. بدین لحاظ آن را عصر انفجار اطلاعات یا به گفته «الوین تافلر» عصر دانایی لقب داده اند و این اعلام که وارد «شوک آینده می شویم» نقش تعلیم و تربیت را بسیار حساس ساخته است .

  با توجه به بررسیهای انجام شده در زمینه فرایند تعلیم و تربیت ،نشان می دهد طبیعت انسان چنان سرته شده است که او خواهان رشد،آزادی ،دانایی،توانایی درمسیر شدن و تکامل اوست و تربیت مساعدت می کند،تا شدن شخص را شکل بخشد و تربیت انسان فعال و پویا می تواند از فعالیت های ابتکاری و خلاق معلمان در کلاسهای درس از یک سو و شیوه تدوین و تالیف کتابهای درسی از سوی دیگر تاثیر پذیرد.

  ضرورت پژوهش در کتابهای درسی

  در هر جامعه ای متخصصان تعلیم و تربیت اعتقاد دارند شکوفایی و رشد و سعادت اجتماع به کمک نظان تربیتی مترقّی و علمی و سالم حاصل می گردد. به عبارتی یکی از طرق اساسی افزایش بهره وری و تسریع رشد یافتگی فرهنگی،اقتصادی و اجتماعی اعتلا کیفیت نیروی انسانی است که این ارتقا و تکامل به مدد تعلیم و تربیتی فعال و پویا و سازنده امکان پذیر است.چنین امکانی هنگامی فراهم خواهد شد که دست اندرکاران نظام آموزشی جهت دستیابی به این امر مهم به برنامه ریزی سنجیده آموزشی و درسی اقدام نمایند.محتوای برنامه های درسی در برگیرنده اساسی ترین خط مشی های اجرایی برای نیل به هدفهای تعلیم و تربیت هستند . به همین جهت لازم است در تهیه و تدوین آنها نهایت دقت اعمال گردد تا جوابگوی نیازهای ناشی از تحولات سریع علمی و تکنولوژیکی و اقتصادی و اجتماعی باشد . کتابهای درسی بخاطر اهمیت زیادی که در تعیین محتوای آموزشی و خط مشی آموزشی دارند مرکز توجهی خاص برای همه دست اندرکاران تعلیم و تربیت می باشند .

  فعالیت های یادگیری دانش آموزان تحت تاثیر عوامل متعدد و گوناگونی قرار دارد . از مهمترین عوامل چگونگی ارائه محتوای برنامه درسی است . بنابراین شیوه ارائه محتوای برنامه باید به صورت خاصی باشد که فراگیران را به درگیری با متن بکشاند و آنها را به فعالیت و جنب و جوش و تلاش متفکرانه و پژوهشی ترغیب نماید و از بی توجهی و بی تفاوتی دور سازد .

  بر این اساس تعلیم و تربیت پویا و سازنده ای مد نظر است که مبتنی بر تحقیق ،تفکر فعال و انتقادی و مستدل باشد و به انسان روحیه ای خلاق و آزاد جهت تفحص در محیط بخشیده تا دنیای خود را آگاهانه و فعالانه مورد شناسایی و باز سازی قرار داده و تجربیات خویش را غنی سازد .

  از آغاز تاریخ بشریت این انگیزه فعال او را یاری کرده است تا دنیا را به خدمت در آورد و آن محصول بدیعی را که ما «فرهنگ» نام گذاشته ایم به وجود اورد و برای اینکه انسان پیوندش را با بالاترین ارزشهایی که از آنها پیروی می کند از دست ندهد باید این ارزشها در قلمرو ادراکات و تجربیات حسی او راه داشته باشد و امکان عملی کردن آن هم فراهم شود . علیهذا مراد از فرهنگ در غایات برنامه درسی ، شیوه زندگی و شیوه تفکر و برخورد با مسائل است . با توجه به این اصل محوری ،مربیان بزرگ معیارهای تجارب یادگیری را مورد تاکید قرار می دهند .

  روند تحولات برنامه ریزی درسی

  سه رویداد مهم در پیدایش برنامه ریزی درسی به عنوان یک رشته مطرح تعلیم و تربیت دخالت دارد . سال 1918(م) به طور یقینسال پیدایش برنامه درسی به عنوان یک رشته مستقل در تعلیم و تربیت مطرح گردید. در این سال ویلیام کیلپاتریک مقاله ای با عنوان «روش پروژه ای » در مجله دانشکده تربیت معلم منتشر کرد که شهرت جهانی یافت و تقریباً در سراسر جهان تجسم دقیق فلسفه برنامه ریزی «جان دیوئی » شناخته شد .واقعه دیگر سال1918(م) انتشار کتاب «برنامه درسی» نوشته فرانکلین بوبیت بود که درواقع می توان او را پدر حرکت کارایی اجتماعی در برنامه درسی و موسسین رشته برنامه درسی دانست . و بالاخره سومین واقعه که اگر اهمیتش بیش از آن در رویداد فوق نباشد کمتر از آنها نیست . اقدام انجمن ملی تعلیم و تربیت در مورد تجدید سازمان آموزش و پرورش متوسطه آمریکا در سال 1918 (م) بود .

  تحقیقهای مشابه
  برنامه ریزی درسی با تأکید بر «تدوین محتوای درسی فعال و کاربرد تحلیل محتوا»
  28 صفحه - 7500 تومان
  برنامه درسی - برنامه ریزی درسی
  15 صفحه - 6000 تومان
  پروژرشته علوم تربیتی بررسی وضع موجود و مطلوب مشارکت معلمان در فرایند برنامه ریزی درسی از دیدگاه معلمان با تجربه و کم تجربه
  120 صفحه - 75000 تومان
  مروری بر برنامه ریزی درسی و تحلیل محتوا
  14 صفحه - 6000 تومان
  وضعیت برنامه ریزی درسی استان مازندران
  11 صفحه - 1500 تومان
  پروژه مدیریت و برنامه ریزی دلایل عدم گرایش معلمان به کاربرد وسایل کمک آموزشی و راههای بهبود آن
  76 صفحه - 45000 تومان
  برنامه ریزی آموزشی و درسی (پاور پوینت)
  481 صفحه - 45000 تومان
  سیستم نگهداری و تعمیرات - پیش بینی برنامه ریزی و کنترل P.M
  27 صفحه - 9000 تومان
  برنامه ریزی کایزن - برنامه ریزی مواد
  13 صفحه - 1500 تومان
  مدیریت پروژه - فرآیند برنامه ریزی محدوده پروژه و ورودی های آن
  6 صفحه - 1000 تومان
  مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه
  27 صفحه - 7500 تومان
  نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی
  25 صفحه - 7500 تومان
  خلاصه ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل براسیون
  18 صفحه - 7500 تومان
  خلاصه ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل براسیون بصورت پاور پوینت
  15 صفحه - 7500 تومان
  کاربرد مدل و مدل سازی در برنامه ریزی بانکداری الکترونیک
  16 صفحه - 6000 تومان
  مدل سازی در برنامه ریزی صنعت توریسم
  13 صفحه - 1500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی جهت توازن مطلوب بین هزینه های بازپرداخت شده personal practice optimizing fixed and variable compensation costs for emplotee productivity
  7 صفحه - 21000 تومان
  مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه
  28 صفحه - 9000 تومان
  اهمیت برنامه ریزی آموزش و پرورش
  36 صفحه - 12000 تومان
  معیارهای برنامه ریزی فضاهای سبز شهری
  29 صفحه - 10500 تومان
  اصول برنامه ریزی آموزشی فایل بصورت پاورپوینت
  17 صفحه - 6000 تومان
  کتابخانه دانشگاهی خط مشی سازمانی نقش روابط عمومی در برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت
  16 صفحه - 9000 تومان
  پروژه رشته جهانگردی و هتلداری برنامه ریزی بسته سفر تورگردانی
  54 صفحه - 30000 تومان
  اهمیت نیاز سنجی در برنامه ریزی درسی
  24 صفحه - 7500 تومان
  شهر و برنامه ریزی شهری
  58 صفحه - 15000 تومان
  فرایند برنامه ریزی آموزش کارکنان
  23 صفحه - 7500 تومان
  مطالعه تطبیقی مدلهای برنامه ریزی استراتژیک
  10 صفحه - 1500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدارس دولتی به عنوان زیرساخت های عمومی : نقش برنامه ریزی برای محققان17
  22 صفحه - 15000 تومان
  بررسي روشهای برنامه ریزی راهبردی سیستمهای اطلاعات مدیریت
  31 صفحه - 12000 تومان
  مدیریت برنامه ریزی راهبردی
  17 صفحه - 6000 تومان
  بررسي روشهای برنامه ریزی راهبردی سیستمهای اطلاعات مدیریت
  31 صفحه - 12000 تومان
  انواع برنامه ریزی در توسعه
  43 صفحه - 18000 تومان
  شهر نشینی و برنامه ریزی شهری در ایران - ساماندهی فضایی مجله شالکوه رشت فایل بصورت پاورپوینت
  35 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - شرایط بهينه سازي مسائل برنامه ریزی خطی با ضرایب فازی 36
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تنظیم استراتژیک مراحل پیاده سازی برنامه ریزی منابع سرمایه ای (ERP) 29
  9 صفحه - 27000 تومان
  توسعه اقتصادی و برنامه ریزی فایل بصورت پاورپوینت
  77 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی مبادلات به وسیله واگن بار با هزینه ثابت در یک تاسیسات لنگرگاهی متقاطع با زمان هایورود واگن ها به صورت نامعلوم
  21 صفحه - 63000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدل سازی نقاط قوت تنوع زیستی اس. ائس.ای و برنامه ریزی کاربری زمین
  3 صفحه - 9000 تومان
  تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
  34 صفحه - 21000 تومان
  تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
  34 صفحه - 15000 تومان
  اهمیت و نقش برنامه ریزی در توسعه کشور
  13 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه تأثیر برنامه ریزی تولید و اجرای سیستم تولید و اجرای سیستم تولید به هنگام jit
  2 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی استراتژیکی و تاثیر سازمانی در هتل های اردنی ها 38
  15 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی استراتژیک در شرکت های کوچکتر 16
  11 صفحه - 33000 تومان
  کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی - اتوماسیون صنعتی plc
  91 صفحه - 36000 تومان
  اصول برنامه ریزی درسی
  12 صفحه - 6000 تومان
  بررسی دیدگاه انسان گرایانه در برنامه ریزی درسی
  14 صفحه - 1500 تومان
  روشهای برنامه ریزی فرهنگی در سازمانهای دولتی
  15 صفحه - 6000 تومان
  پروژه برنامه ریزی تور مسافرتی تبریز رشته گردشگری
  67 صفحه - 24000 تومان
  عدالت جنسیتی و برنامه ریزی شهری
  36 صفحه - 9000 تومان
  معیارهای برنامه ریزی فضا های سبز شهری
  24 صفحه - 7500 تومان
  بودجه تولید و برنامه ریزی خطی پاورپوینت
  48 صفحه - 15000 تومان
  بررسی تاثیر برنامه ریزی تولید و اجرای سیستم تولید به هنگام در افزایش رقابت پذیری (مطالعه موردی کارخانه پارس خزر) پروژه
  46 صفحه - 30000 تومان
  نظریه های اساسی در برنامه ریزی درسی
  20 صفحه - 7500 تومان
  پرسشنامه عوامل اثرگذار بر MRP
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه مدیریت پروژه، برنامه ریزی قلمرو (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه مدیریت هزینه پروژه، برنامه ریزی منبع (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه مدیریت کیفیت پروژه، برنامه ریزی کیفیت (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه مدیریت منابع انسانی پروژه، برنامه ریزی سازمانی (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه مدیریت ارتباطات پروژه، برنامه ریزی ارتباطات (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه فرآیند مدیریت ریسک پروژه، برنامه ریزی مدیریت ریسک (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه فرآیند مدیریت ریسک پروژه، برنامه ریزی پاسخ ریسک (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه فرآیندهای مدیریت تدارکات پروژه، برنامه ریزی تدارکات (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه فرآیندهای مدیریت تدارکات پروژه، برنامه ریزی تقاضا (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه رسمیت برنامه ریزی استراتژیک (J. Richard Falshaw, Keith W.Glaister, Ekrem Tatoglu) (ریچارد و کید و گلایستر و تاتوگلو)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه نگرش ها در زمینه فرآیند برنامه ریزی استراتژیک (Omer Dincer, Ekrem Tatoglu and Keith W. Glaister) (امر دینسر و تاتوگلو و کید و گلایستر)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه پیامدهای برنامه ریزی استراتژیک (Said Elbanna) (ساید الباننا)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه ارزیابی سیستم برنامه ریزی استراتژیک شرکت (Donald Getz, Tage Petersen) (دونالد گتز و تاگ پترسن)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک کیفیت در مدرسه (Moses Waithanji Ngware & David Kuria Wamukuru) (موسس وایدانجی نگوار و داوید کوریا واموکورو)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه توسعه استانداردهای حرفه ای معلمان جدید - طرح ریزی برنامه ریزی آموزشی
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه موانع فرآیند اجرای موفقیت آمیز برنامه ریزی منابع سازمان (Yong beom Kim et all) (یونگ بوم کیم و همکاران)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه برنامه ریزی منابع سازمان (Yong beom Kim et all) (یونگ بوم کیم و همکاران)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (Yong beom Kim et all) (یونگ بوم کیم و همکاران)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه موفقیت برنامه ریزی سیستم های بین سازمانی اینترنت پایه (Gwo - Guang Lee et all) ( گوا - گوانگ لی و همکاران)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه مزایای حاصل از سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (Charalambos Spathis & John Ananiadis) (کارلامبوس اسپاتیس و جون آنانیادیس)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات / سیستم های اطلاعات (R. Y. K. Fung et all) (فونگ و همکاران)
  3 صفحه - 1500 تومان
  آمار و مدلسازی میزان علاقه دانش آموزان به کتابهای غیر درسی همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
  17 صفحه - 27000 تومان
  کتاب درسی و خدمات کتابخانه برای نوسوادان
  14 صفحه - 6000 تومان
  بررسی نقش اشتغال مادران در میزان مشکلات درسی و رفتاری کودکان دبستانی مطابق با روش تحقیق و پرسشنامه
  22 صفحه - 15000 تومان
  افت تحصیلی و روشهای ایجاد انگیزه درسی در دانش آموزان
  26 صفحه - 9000 تومان
  آشنایی با واحد درسی کارورزی
  29 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل بانک اطلاعات متنی، از طریق داده کاوی به منظور فعال سازی سریع فرایند بهبود - توسعه - محصول 30
  39 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - کاربرد فرضیه بازار کسری برای تحلیل دنباله زمانی اقتصاد عظیم 67
  22 صفحه - 66000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - کاربرد تکنیک تحلیل تصویر برای تشخیص بافت پارچه
  9 صفحه - 27000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007