1
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد :power point
عنوان :

برنامه ریزی آموزش بزرگسال پاورپوینت

عنوان سفارش :
برنامه ریزی آموزش بزرگسال پاورپوینت
تعداد صفحه :
39
قیمت :
7500 تومان
 • اهداف
 • آشنایی با اصول برنامه ریزی بزرگسالان

  ساختار تشکیلاتی و سازماندهی آموزش بزرگسالان

  تفاوت برنامه ریزی بزرگسالان در کشورهای پیشرفته و در حال رشد

 • مقدمه
 • در امر برنامه ریزی نظام آموزشی ،نظام آموزشی رسمی وغیر رسمی هرکدام جداگانه مورد بررسی قرار میگیرداما چون هر دو بعنوان اجزای کل نظام آموزشی یک کشور محسوب میشوند باید در جریان برنامه ها وتدوین طرح های آموزشی ارتباط آنها را در نظر گرفت ،بنابراین برنامه ریزی آموزشی باید به صورت یکپارچه انجام شود تا هماهنگی خرده نظام ها با کل نظام آموزشی وهماهنگی آن با کل نظام جامعه تامین شود.

  برای تدارک برنامه ریزی با این خصوصیات صرفه نظر از نظامهای سیاسی ،اقتصادی،اجتماعی توجه به نکات زیر ضروری است:

 • مشخص شدن هدفهای آموزشی بزرگسالان وتعیین راهبرد ها
 • مشخص کردن اولویت ها
 • پیش بینی نیروی انسانی لازم
 • استفاده از وروشهاوفناوری جدیدورویکردهای نو
 • تعین شیوه دقیق ارزشیابی از فعالیتها
 • تجدید نظر در سیاستها،راهبردها،رویکردها براساس نتایج حاصل از ارزشیابی
 • مداومت وپیگیری
 • مفهوم برنامه ریزی آموزش بزرگسالان:

  در جوامع امروزی صرف نظر از انواع نظام سیاسی،اجتماعی، اقتصادی اقدامات خاصی در جهت تامین مصالح جامعه و گسترش فعالیتهای جمعی صورت می گیرد که سمت وسوی این نوع فعالیتها را برنامه های رشد وتوسعه تعیین می کند. در کشورهای که دارای نظام سیاسی و اقتصادی متمرکزهستند اولویتهای اقتصادی،سیاسی،فرهنگی و آموزشی با توجه به فلسفه حاکم بر جامعه بصورت متمرکز معین می شوند و برنامه های کلان توسعه و به تبع آن برنامه ریزی کلان آموزشی هم بصورت متمرکز خواهد بود.در کشورهای که دارای نظام سیاسی و اقتصادی متمرکزهستند اولویتهای اقتصادی،سیاسی،فرهنگی و آموزشی با توجه به فلسفه حاکم بر جامعه بصورت متمرکز معین می شوند و برنامه های کلان توسعه و به تبع آن برنامه ریزی کلان آموزشی هم بصورت متمرکز خواهد بود. برنامه ریزی برای آموزش بزرگسالان دراین قبیل کشورها اگر با مشکل بیسوادی گروه وسیعی از مردم خود روبرو هستند ،مبتنی بر این فرض است که ابتدا باید همه مردم باسواد شوندو سطح فرهنگ وافکار عمومی بالا رود آنگاه به پیشرفت های مورد نظر در زمینه های علمی ،هنری ،فناوری ، فرهنگی و اقتصادی نایل شوند. پس دولتهای این کشورها برنامه ریزی کاملی برای آموزش عمومی فراهم می نمایند مانند کشورهای شوروی سابق،چین،کوبا،ویتنام و نیکاراگوئه که بصورت متمرکز برنامه ریزی می شوند.

  تحقیقهای مشابه
  اهمیت برنامه ریزی آموزش و پرورش
  36 صفحه - 12000 تومان
  فرایند برنامه ریزی آموزش کارکنان
  23 صفحه - 7500 تومان
  برنامه ریزی آموزش بزرگسال پاورپوینت
  39 صفحه - 7500 تومان
  سیستم نگهداری و تعمیرات - پیش بینی برنامه ریزی و کنترل P.M
  27 صفحه - 9000 تومان
  برنامه ریزی کایزن - برنامه ریزی مواد
  13 صفحه - 4500 تومان
  مدیریت پروژه - فرآیند برنامه ریزی محدوده پروژه و ورودی های آن
  6 صفحه - 3000 تومان
  مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه
  27 صفحه - 7500 تومان
  نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی
  25 صفحه - 7500 تومان
  خلاصه ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل براسیون
  18 صفحه - 7500 تومان
  خلاصه ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل براسیون بصورت پاور پوینت
  15 صفحه - 7500 تومان
  کاربرد مدل و مدل سازی در برنامه ریزی بانکداری الکترونیک
  16 صفحه - 6000 تومان
  مدل سازی در برنامه ریزی صنعت توریسم
  13 صفحه - 4500 تومان
  پروژه مدیریت و برنامه ریزی دلایل عدم گرایش معلمان به کاربرد وسایل کمک آموزشی و راههای بهبود آن
  76 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی جهت توازن مطلوب بین هزینه های بازپرداخت شده personal practice optimizing fixed and variable compensation costs for emplotee productivity
  7 صفحه - 21000 تومان
  مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه
  28 صفحه - 9000 تومان
  معیارهای برنامه ریزی فضاهای سبز شهری
  29 صفحه - 10500 تومان
  اصول برنامه ریزی آموزشی فایل بصورت پاورپوینت
  17 صفحه - 6000 تومان
  برنامه درسی - برنامه ریزی درسی
  15 صفحه - 6000 تومان
  کتابخانه دانشگاهی خط مشی سازمانی نقش روابط عمومی در برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت
  16 صفحه - 9000 تومان
  پروژه رشته جهانگردی و هتلداری برنامه ریزی بسته سفر تورگردانی
  54 صفحه - 30000 تومان
  اهمیت نیاز سنجی در برنامه ریزی درسی
  24 صفحه - 7500 تومان
  شهر و برنامه ریزی شهری
  58 صفحه - 15000 تومان
  مطالعه تطبیقی مدلهای برنامه ریزی استراتژیک
  10 صفحه - 4500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدارس دولتی به عنوان زیرساخت های عمومی : نقش برنامه ریزی برای محققان17
  22 صفحه - 15000 تومان
  بررسي روشهای برنامه ریزی راهبردی سیستمهای اطلاعات مدیریت
  31 صفحه - 12000 تومان
  مدیریت برنامه ریزی راهبردی
  17 صفحه - 6000 تومان
  بررسي روشهای برنامه ریزی راهبردی سیستمهای اطلاعات مدیریت
  31 صفحه - 12000 تومان
  انواع برنامه ریزی در توسعه
  43 صفحه - 18000 تومان
  شهر نشینی و برنامه ریزی شهری در ایران - ساماندهی فضایی مجله شالکوه رشت فایل بصورت پاورپوینت
  35 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - شرایط بهينه سازي مسائل برنامه ریزی خطی با ضرایب فازی 36
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تنظیم استراتژیک مراحل پیاده سازی برنامه ریزی منابع سرمایه ای (ERP) 29
  9 صفحه - 27000 تومان
  توسعه اقتصادی و برنامه ریزی فایل بصورت پاورپوینت
  77 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی مبادلات به وسیله واگن بار با هزینه ثابت در یک تاسیسات لنگرگاهی متقاطع با زمان هایورود واگن ها به صورت نامعلوم
  21 صفحه - 63000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدل سازی نقاط قوت تنوع زیستی اس. ائس.ای و برنامه ریزی کاربری زمین
  3 صفحه - 9000 تومان
  پروژرشته علوم تربیتی بررسی وضع موجود و مطلوب مشارکت معلمان در فرایند برنامه ریزی درسی از دیدگاه معلمان با تجربه و کم تجربه
  120 صفحه - 75000 تومان
  تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
  34 صفحه - 21000 تومان
  تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
  34 صفحه - 15000 تومان
  اهمیت و نقش برنامه ریزی در توسعه کشور
  13 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه تأثیر برنامه ریزی تولید و اجرای سیستم تولید و اجرای سیستم تولید به هنگام jit
  2 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی استراتژیکی و تاثیر سازمانی در هتل های اردنی ها 38
  15 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی استراتژیک در شرکت های کوچکتر 16
  11 صفحه - 33000 تومان
  کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی - اتوماسیون صنعتی plc
  91 صفحه - 36000 تومان
  مروری بر برنامه ریزی درسی و تحلیل محتوا
  14 صفحه - 6000 تومان
  اصول برنامه ریزی درسی
  12 صفحه - 6000 تومان
  وضعیت برنامه ریزی درسی استان مازندران
  11 صفحه - 4500 تومان
  بررسی دیدگاه انسان گرایانه در برنامه ریزی درسی
  14 صفحه - 4500 تومان
  روشهای برنامه ریزی فرهنگی در سازمانهای دولتی
  15 صفحه - 6000 تومان
  پروژه برنامه ریزی تور مسافرتی تبریز رشته گردشگری
  67 صفحه - 24000 تومان
  عدالت جنسیتی و برنامه ریزی شهری
  36 صفحه - 9000 تومان
  معیارهای برنامه ریزی فضا های سبز شهری
  24 صفحه - 7500 تومان
  بودجه تولید و برنامه ریزی خطی پاورپوینت
  48 صفحه - 15000 تومان
  بررسی تاثیر برنامه ریزی تولید و اجرای سیستم تولید به هنگام در افزایش رقابت پذیری (مطالعه موردی کارخانه پارس خزر) پروژه
  46 صفحه - 30000 تومان
  نظریه های اساسی در برنامه ریزی درسی
  20 صفحه - 7500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مؤلفه های آموزش محیطی در برنامه ی آموزشی علوم تربیتی در بلغارستان و ترکیه6
  13 صفحه - 27000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007