موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

انواع نظام های ارزی و پیامدهای هر کدام بر اقتصاد

عنوان سفارش :
انواع نظام های ارزی و پیامدهای هر کدام بر اقتصاد
تعداد صفحه :
20
قیمت :
6000 تومان
 • پیشگفتار
 • هرگاه کشوري دچار مازاد يا کسري تراز شود براساس نوع سيستم ارزي مي تواند با موضوع مورد نظر برخورد کند. تا سال 1973 کم و بيش سيستم نرخ ارز ثابت حاکم بود. تا قبل از جنگ جهاني ، تنها سيستم پول پايه طلا بود. در اين سيستم هر کشور ارزش پول خود را در مقابل طلا تضمين مي کرد و لذا تغيير قيمت در آنها از طريق ورود و خروج طلا تعديل و اصلاح مي شد. از حدود سال 1930 به بعد با تمايل شديد کشورها به حمايت گرايي از صنايع داخلي و همچنين تحت تاثير گسترش تضادهاي سياسي ، سيستم پايه طلا در عمل کنار گذاشته شد و بعد از جنگ جهاني دوم با سيستم ديگري جايگزين شد. در سال 1944 در محلي به نام «برتن وودز» در امريکا کنفرانسي تشکيل شد که بويژه با نقش قابل توجه انگلستان و امريکا زمينه تشکيل صندوق بين المللي پول IMF را پديد آورد. سيستم نرخ ارز ثابت يا سيستم پايه دلار که با تشکيل صندوق بين المللي پول ايجاد شد، جانشين سيستم پايه طلا شد. در سيستم پايه دلار و با توجه به تفوق و برتري اقتصادي امريکا، هنگام خاتمه جنگ جهاني دوم ، توافق شد که امريکا قيمت دلار در مقابل طلا را تضمين و تثبيت کند. سيستم نرخ ارز ثابت تا اوايل دهه 1970 بر جهان حاکم بود ، اما از آن به بعد کشورهاي بزرگ صنعتي پايبندي به آن را به تدريج کنار گذاشته و به سيستم ارزي شناور روي آوردند. در سيستم نرخ ارز شناور تعيين قيمت ارز به عرضه و تقاضاي ارز در بازار واگذار مي شود و بانک مرکزي در آن دخالتي نمي کند. بدين ترتيب ، هنگامي که کشوري کسري تراز پرداخت ها داشته باشد، نرخ ارز در آن کشور افزايش مي يابد. برعکس در کشوري که مازاد تراز پرداخت ها وجود دارد، نرخ ارز در آن کشور کاهش مي يابد. بايد توجه داشت که بويژه کشورهاي توسعه نيافته همچنان نوعي از سيستم نرخ ارز تثبيت شده يا شناور هدايت شده را اعمال مي کنند که همراه با محدوديت ورود و خروج ارز است . در سيستم نرخ ارز ثابت ، عدم تعادل تراز پرداخت ها عمدتا از طريق افزايش يا کاهش حجم پول برطرف مي شود. چنانچه کشوري دچار مازاد تراز پرداخت ها باشد، مازاد ارز را تبديل به پول داخلي مي نمايد. در نتيجه ، عرضه پول داخلي افزايش مي يابد تا مازاد تراز پرداخت ها به تدريج از بين برود. درواقع هنگامي که مازاد ارز به بانک مرکزي فروخته مي شود در مقابل آن ، پول داخلي دريافت مي شود که اين امر به معناي افزايش عرضه پول داخلي است . با افزايش عرضه پول داخلي از يک طرف سطح قيمتها در آن کشور افزايش مي يابد که سبب کاهش صادرات و افزايش واردات مي شود که نهايتا به کاهش مازاد تراز پرداخت ها مي انجامد.

 • مقدمه
 • در اقتصاد اصولاً دو نوع نظام ارزی تعریف می گردد: 1- نظام نرخ ارز ثابت 2- نظام نرخ ارز شناور. در نظام نرخ ارز ثابت، سیاستگذاران ارزی، نرخ ارز را در یک محدوده یا سطح معینی تثبیت و حفظ می نمایند ولی در نظام نرخ ارز شناور، نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین می گردد که هر کدام ازاین دو نوع نظام ارزی، منافع وزیانهایی برای دولتها به همراه دارد. باید توجه داشت که میان ثبات و تثبیت نرخ ارز تفاوت وجود دارد؛ به این معنی که در حالت ثبات، مکانیزم های بازار و تعاملات درونی منجر به ثبات و تعادل در بازار ارز می گردد که می تواند پایدار و مستمر باشد ولی در حالت تثبیت، نرخ ارز بر اثر دخالت ها و الزامات خارجی در یک سطح معینی تثبیت می گردد که پایدار نبوده و احتمال این وجود دارد که از وضعیت با ثبات خود (بصورت تصنعی) خارج گردد. بنابراین ملاحظه می گردد که ثبات نرخ ارز هدفی اولی تر از تثبیت نرخ ارز می باشد. در شرایط تثبیت نرخ ارز، یا نرخ ارز در سطح پایینی تعیین می گردد که در این حالت برای مدیریت بازار به خصوص در شرایط کمبود منابع ارزی، دولت ناچار از محدود کردن تقاضا از طرق مختلف می باشد که این سیاستی بود که در دوران جنگ تحمیلی در ایران نیز بکار گرفته شد. در چنین شرایطی واردات کاهش یافته و صادرات نیز بدلیل پایین بودن نرخ ارز چندان رونقی ندارد و تنها زمینه برای یکسری فعالیت های زیرزمینی در اقتصاد بوجود می آید. در حالت دوم، نرخ ارز در سطحی پایین تر از نرخ ارز تعادلی تعیین می گردد (همانند شرایط فعلی) و دولت با تزریق منابع فراوان ارزی، تلاش می نماید پاسخگوی تقاضای بازار بوده و تغییرات قیمت را کنترل نماید که عنوان نظام شناور مدیریت شده را به آن داده اند ولی در واقع همان نظام نرخ ارز ثابت است. در چنین شرایطی به دلیل ارزان تر بودن نرخ ارز از شرایط تعادلی آن، واردات رونق گرفته و تولید داخلی و صادرات تضعیف می گردد. تنها مزیت این روش ها در لنگری (Anchor) عمل کردن آنها و مهار تورم است. یعنی همانند لنگر کشتی که مانع از حرکت و غرق شدن کشتی می شود، سیاست تثبیت نرخ ارز هم از نوسانات شدید قیمتها در اقتصاد جلوگیری می نماید. نتیجه اینکه، بهترین نظام برای تعیین نرخ ارز در هر اقتصادی نظام نرخ ارز شناور یا مبتنی بر بازار است که نرخ ارز بر اساس مکانیزم های بازار و شرایط عرضه و تقاضا تعیین می گردد.

  تعریف ارز

  همه ابزارهای پولی که مبین مطالبات اهالی یک کشور از کشور دیگر باشد ارز نامیده می شود.

  استفاده از ارز وسیله اصلی هر کشور برای تسویه حساب معاملات با دیگر کشورها به شمار می رود. بدین ترتیب تقاضای یک کشور برای ارز بستگی به مقدار واردات مورد نیاز آن دارد ( به دلیل ضرورت پرداخت برای کالاها و خدمات وارداتی )، در حالی که ارز موجود در آن کشور بستگی به مقدار کالا و خدماتی که صادر می کند، خواهد داشت. هرگاه مقدار واردات بیش از میزان صادرات باشد بدین معنی است که مخارج ارزی از درآمدهای ارزی فراتر رفته و کشور با کسری تراز پرداخت ها روبروست که باید از محل ذخایر ارزی پیشین تامین گردد. توازن عرضه و تقاضای ارز در بازار ارز جهانی تنظیم می شود.

  انواع ارز

  ارز اعلام نشده

  در کشوری که ورود و خروج ارز تحت کنترل نظام بانکی است، هر گاه ورود ارز بدون اعلام به نظام بانکی و در نتیجه بدون ثبت شدن صورت گیرد آن را ارز اعلام نشده گویند.

  آشکار است که این نوع ارز از طریق مکانیسم بانکی قابل انتقال نیست و معمولاً دارنده ی آن قابل تعقیب خواهد بود. بر این اساس، نرخ ارز اعلام نشده در بازار پایین تر از نرخ ارز آزاد قرار می گیرد و این اختلاف نرخ معمولاً برابر تبدیل هزینه ی قانونی نرخ ارز اعلام نشده به ارز اعلام شده است.

  ارز اکو

  منظور از ارز اکو دلار آمریکا است که به عنوان واحد پول محاسباتی در نگهداری حساب معاملات تهاتری بین اعضای اکو مورد استفاده قرار می گیرد.

  ارز بازرگانی

  ارز بازرگانی به ارزی گفته می شود که از منابع تجاری عاید شود یا به مصارف تجاری برسد. بدینسان ارز بازرگانی همه ی درآمدها و مصارف در زمینه صادرات و واردات کالاها را در بر می گیرد. مبادلات ارز بازرگانی معمولاً با اعتبار اسنادی، برات خارجی، برات اسنادی و... انجام می شود.

  تحقیقهای مشابه
  انواع نظام های ارزی و پیامدهای هر کدام بر اقتصاد
  20 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007