موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

اسیدكلریدریك (هیدروكلریك اسید یا هیدروژن كلراید)

عنوان سفارش :
اسیدكلریدریك (هیدروكلریك اسید یا هیدروژن كلراید)
تعداد صفحه :
4
قیمت :
3000 تومان

HCL

●خواص: اسیدیست بی رنگ یا زرد روشن كه بخارات آن تند و خورنده بوده و گاز حاصل ازآن بی رنگ است. جرم مولكولی آن ۵/۳۶ گرم و نقطه ذوب آن ۱۹/۱۱۴- و نقطه جوش آن ۸۵- درجه سلیسیوس می باشد.

خواص:

اسیدیست بی رنگ یا زرد روشن كه بخارات آن تند و خورنده بوده و گاز حاصل ازآن بی رنگ است. جرم مولكولی آن ۵/۳۶ گرم و نقطه ذوب آن ۱۹/۱۱۴- و نقطه جوش آن ۸۵- درجه سلیسیوس می باشد. به هر نسبتی در آب قابل حل بوده و ضمن حل شدن تولید حرارت می نماید.

موارد استفاده:

جهت تهیه كلروها، پاك كردن فلزات، صنایع ساخت رنگ و در صنایع تولید دارو استفاده می شود.

خطرات آتش سوزی و انفجار:

غیرقابل اشتعال بوده ولی با فلزات تولید هیدروژن می كند كه این ماده اخیر ممكن است با هوا تشكیل یك مخلوط قابل انفجار یا اشتعال بدهد.

خطرات بهداشتی:

سمی بوده و سبب تحریكات چشمی، پوستی و تنفسی می شود. در غلظت pmm۱۵۰۰ در عرض چند دقیقه سبب مرگ می شود. حد آستانه مجاز آن pmm۵ است.

تحقیقهای مشابه
اسیدكلریدریك (هیدروكلریك اسید یا هیدروژن كلراید)
4 صفحه - 3000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007