موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

استاندارد سازی شیوه کاری در زمینه- حفاظت فیزیکی

عنوان سفارش :
استاندارد سازی شیوه کاری در زمینه- حفاظت فیزیکی
تعداد صفحه :
5
قیمت :
1000 تومان

حفاظت فیزیکی عبارتست از بخشی از حفاظت که مرتبط با اقدامات فیزیکی طراحی شده به جهت محافظت از پرسنل، جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به تجهیزات، مؤسسات نظامی، امکانات نظامی و اسناد وجلوگیری از خرابکاری، جاسوسی، خسارت و دزدی می باشد. به همین جهت تمام عملیاتهای نظامی در تمامی زمینه های عملیاتی با شیوه های حفاظت فیزیکی جدید و پیچیده ای روبرو می گردند.

شیوه های حفاظت فیزیکی

کاهش در نیروی انسانی وسرمایه گذاری در حفاظت فیزیکی از اهمیت بسزائی برخوردار هستند. نیروی انسانی برای تقویت فعالیتهای حفاظت فیزیکی از طریق بکارگیری آنها کاهش پیدا میکند. تکامل سریع تکنولوژی حفاظت فیزیکی مرتبط با می باشد.

سیستم های اطلاعاتی کامپیوتری

موفقیت های بدست آمده در مناطق جنگی گذشته حاصل پیشرفت های تکنولوژیکی نمی باشد، بلکه نتیجه ادغام تکنولوژی موجود و تکنولوژی جدید در جهت بکارگیری برای جنگ می باشد. بعضی از این تکنولوژی های مربوط به انتشار اطلاعات است. برای مثال : انتشار اطلاعات از طریق تلگراف، تلفن، رادیو و در زمان کنونی هم کامپیوتر از آن جمله می باشند.

با ورود نیروهای مسلح به عصر تکنولوژیکی، نیاز به اقدامات حفاظت فیزیکی بیشتر احساس می شود. خطرات ناشی از سیستمهای اطلاعاتی کامپیوتری گسترده می باشد وعلت این امر استفاده از کامپیوتر برای هر چیزی است.

خطری که سیستمهای اطلاعاتی کامپوتری و حفاظت سیستمهای اطلاعاتی را تهدید می کند، می تواندعمدی، آشکار و مخفیانه باشد . این امر می تواند نتیجه خطر فیزیکی برای اموال ، مثل دزدی و یا تخریب سخت افزار باشد . همچنین این خطر می تواند در اثر تهاجمات اطلاعاتی ویا ارتباطاتی الکترونیکی، الکترونیکی، الکترومغناطیسی ویا فرکانسهای رادیوین ایجاد گردد.

تحقیقهای مشابه
استاندارد سازی شیوه کاری در زمینه- حفاظت فیزیکی
5 صفحه - 1000 تومان
پرسشنامه نگرش افراد در زمینه گروه های کاری (Annika Lantz, Agneta Brav) (آنیکا لنتز و آگنتا براو)
3 صفحه - 1500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - دوزیمتری فیزیکی و بیولوژیکی برای تشخصی ریسک در حفاظت از تشعشعات رادیویی 8
7 صفحه - 21000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007