موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

فساد اداری

عنوان سفارش :
فساد اداری
تعداد صفحه :
15
قیمت :
4000 تومان
تحقیقهای مشابه
فساد اداری در ایران و تطبیق آن با فساد اداری در ایتالیا
10 صفحه - 3000 تومان
تطبیق فساد اداری در ایران و ایتالیا
22 صفحه - 10000 تومان
عوامل فساد و بد حجابی زنان
20 صفحه - 4000 تومان
عوامل فساد و بدحجابی زنان
20 صفحه - 4000 تومان
فرهنگ و فساد اداری
20 صفحه - 5000 تومان
پروژه رشته اجتماعی بررسی میزان فساد سازمانی در دیدگاه دانشجویان
100 صفحه - 36000 تومان
مقابله با فساد در قرآن و احادیث
26 صفحه - 6000 تومان
پروژه کامپیوتر - اتوماسیون اداری بزبان دلفی
65 صفحه - 20000 تومان
نظام اداری کشورهای جهان سوم
20 صفحه - 5000 تومان
گزارش کارآموزی در اداری دارایی و مالیات
68 صفحه - 24000 تومان
تفاوت قرارداد اداری و مدنی
29 صفحه - 7000 تومان
تفاوت قراردادهای اداری با قراردادهای مدنی
12 صفحه - 4000 تومان
حقوق اداری انگلیس
27 صفحه - 6000 تومان
حقوق اداری انگلیس - بر اساس روش تحقیق
27 صفحه - 10000 تومان
مشکلات و تنگنای نظام اداری در کشورهای جهان سوم
10 صفحه - 4000 تومان
نظام اداری در ایران
18 صفحه - 5000 تومان
نظام اداری ایران
21 صفحه - 5000 تومان
مشکلات و تنگنای نظام اداری در جهان
21 صفحه - 7000 تومان
پلیس اداری در حقوق اداری
15 صفحه - 6000 تومان
بررسی دیوان عدالت اداری و دادرسی در آن
68 صفحه - 24000 تومان
پلیس اداری در حقوق اداری
16 صفحه - 4000 تومان
سلسله مراتب اداری فایل بصورت پاورپوینت
15 صفحه - 10000 تومان
چرا یک کارمند هم از حیث اداری و جزایی تحت تعقیب قرا می گیرد
18 صفحه - 10000 تومان
حقوق اداری - خدمات عمومی
5 صفحه - 4000 تومان
حقوق اداری انگلیس و فرانسه
42 صفحه - 14000 تومان
حقوق اداری در سایر کشورها جهان فایل بصورت پاورپوینت
30 صفحه - 14000 تومان
حقوق اداری درسایر کشورها
11 صفحه - 6000 تومان
ماهیت و قلمرو و پیشینه حقوق اداری انگلستان و فرانسه
33 صفحه - 12000 تومان
نظام اداری در دادگاههای فرانسه و انگلستان
53 صفحه - 24000 تومان
حقوق اداری در سایر کشورها جهان فایل بصورت پاورپوینت
30 صفحه - 12000 تومان
چرا یک کارمند هم از حیث اداری و جزایی تحت تعقیب قرا می گیرد
19 صفحه - 10000 تومان
حقوق اداری - خدمات عمومی
4 صفحه - 3000 تومان
حقوق اداری انگلیس و فرانسه
42 صفحه - 10000 تومان
حقوق اداری درسایر کشورها
11 صفحه - 5000 تومان
ماهیت و قلمرو و پیشینه حقوق اداری انگلستان و فرانسه
33 صفحه - 6000 تومان
نظام اداری در دادگاههای فرانسه و انگلستان
53 صفحه - 12000 تومان
کاراموزی اتش نشانی بخش اداری و کامپیوتر
39 صفحه - 16000 تومان
نظارت سازمانهای اداری در کشور انگلیس و فرانسه - تطبیقی
28 صفحه - 9000 تومان
فساد اداری در ایران با کشورهای اروپایی
8 صفحه - 3000 تومان
فساد اداری در ایران با کشورهای اروپایی
6 صفحه - 3000 تومان
قراردادهای اداری نظام جمهوری اسلامی روش تحقیق
21 صفحه - 8000 تومان
شناسایی و مقایله با مفاسد اداری (یک گزارش)
5 صفحه - 2000 تومان
حقوق اداری در صدر اسلام
13 صفحه - 3000 تومان
مقایسه صلاحیت های شورای دولتی فرانسه ومجلس اعیان انگلستان در حوزه حقوق اداری روش تحقیق
55 صفحه - 16000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007