موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

سهم الارث زوجه از عرصه و اعیان

عنوان سفارش :
سهم الارث زوجه از عرصه و اعیان
تعداد صفحه :
38
قیمت :
15000 تومان
 • فهرست مطالب
 • مبحث اول: ارث
 • مقدمه 1
 • فصل اول:دارايي ها و اموال منقول و غير منقول

  گفتار اول:ادلّه روايي مربوط به ارث زوجه غير ذات ولد

  فصل دوم:وضعيت ارث زن (زوجه) در فقه و حقوق

  گفتار اول :زنان از زمین هم ارث می برند

 • گفتار دوم: ارث بردن زن از عرصه و اعیان
 • فصل سوم : رواياتى كه دلالت دارند بر ارث نبردن زن از پاره اى چيزها:
 • گفتار اول: رواياتى كه علت حكم را بيان مى كنند
 • گفتار دوم :سهم ارث زنان از عرصه
 • فصل چهارم :قانون جدید سهم الارث زن
 • گفتار اول:روایتی دیگر از سهم ارث زن
 • گفتار دوم :طبق قانون جدید، ارث بری زنان از عرصه املاک زوج متوفی عطف
 • به ماسبق می¬شود
 • گفتار سوم :آیا می¬دانید سهم ارث زنان از اموال شوهر افزایش یافت و قانون ارث بری زنان پس از 76 سال تغییر کرد!!!
 • منابع

 • مبحث اول: ارث
 • مقدمه
 • ارث ياري كننده صيانت دودمان و فرهنگ خانواده، يكي از تأسيسات اجتماعي است كه قواعد و اصول حقوقي كمتر در آن به كار رفته است . در ادوار تاريخ، ارث در ملل گوناگون بر عادات متداول اجتماعي گذارده شده و در هر دوره تا آنجا كه نظم جامعه را مختل نمي نموده، اعتدال در آن رعايت گرديده است .منظور از عرصه كه معمولاً همراه اعياني بكار مي رود قطعه زميني است كه روي آن بنا پديد آورده اند يا به صورت اشجار يا به صورت محوطه اطراف بنا مي باشد. برابر مقررات ثبتي كشور عرصه و اعيان بايستي داراي سند رسمي مالكيت باشند. بنابر اين وقتي گفته مي شود شش دانگ عرصه يك باغ در اين صورت نياز به سند اعياني نيز خواهد بود. چون كه اين سند ناقص بوده و حتماً نياز به سند اعياني دارد. مثل باغات كرج كه اعيان مال يك شخص است و عرصه مال شخص ديگر و عكس آن نيز صادق است و اگر به سند اعياني اشاره شد بايد سند عرصه نيز وجود داشته باشد. ليكن اگر عنوان گرديد شش دانگ باغ نياز به سند جداگانه ديگري نمي باشد.همچنين اغلب موقوفات، دو سند دارد: سند عرصه و سند اعياني.

 • فصل اول:دارايي ها و اموال منقول و غير منقول
 • اموال و دارايي هاي انسان ، به دو صورت منقول و غير منقول موجودند .گاهي نمي توان آنها را از محلي به محل ديگر انتقال داد، اعم از اينكه استقرارشان ذاتي و يا به واسطة عمل انسان باشد، به نحوي كه انتقال آنها مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آنها شود . به اين اموال ، دارايي هاي غیر منقول مي گويند . اراضي(زمين ها)، ابنيه(ساختمانها)، آسيا كه در زمين منصوب باشد و همچنين لوله هايي كه در زمين يا بنا براي جريان آب و يا مقاصد ديگر كشيده شد ه اند، آينه،پرده نقاشي و مجسمه، به طور ي كه در زمين يا بنا به كار رفته و نقل آنها موجب نقص و خرابي شود ، جزو اموال غير منقول اند.

  هم فقه اماميه و هم حقوق مدني ايران، سهم ارثيه زن از شوهر خود را در صورت دارا بودن فرزند، يك هشتم و در صورت نداشتن فرزند، يك چهارم مي دانند. اما ظاهراً نظر فقها و حقو ق دانان در مورد اموال و داراي ي هايي كه به زن به عنوان ارث مي رسد، با جامعيت و شمولي كه در آيه و احاديث مذكور و به تبعيت از آنها در برخي منابع فقهي ديده مي شود، متفاوت است. از آن رو كه رسالت اصلي مقاله بررسي كيفيت و كميت اختلافي اين سهم الارث مي باشد و آيات كريمه نيز به نحو كلي بيان نموده اند، با دستگيري از احاديث مربوطه و ياري جستن از منابع فقهي، ابتدا به بررسي فقهي آن مي پردازيم و سپس ن ظر قانون مدني را در اين خصوص جويا مي شويم.

 • گفتار اول:ادلّه روايي مربوط به ارث زوجه غير ذات ولد
 • در ذيل به مضمون پنج روايت كه به اين مطلب پرداخته اند اشاره مي شود:

  1.محمد بن يعقوب ، از عده اي از اصحاب ما...از زراره، از ابي جعفر (ع) نقل کرده است:

  همانا زن از ساختمان، درب ها، سرا و مساكن حقش را م ي گيرد، ولي از ده ها، زمين و سلاح چيزي نمي برد و از مال و فرش و اثاث خانه هم ارث مي برد.

  2. و از ايشان، از سهل از علي بن حكم...از ابان الأحم ر نقل شده كه گفت : براي زنان قيمت آجر و بنا و چوب آن است و از زمين و ساختمان چيزي ارث نمي برند ؛ يعني زني كه فرزند ندارد، نه از زمين و مستغلات، بلكه از قيمت بنا و وسايلي كه در ساخت خانه استفاده شده، ارث مي برد.

  تحقیقهای مشابه
  سهم الارث زوجه از عرصه و اعیان حقوقی
  39 صفحه - 18000 تومان
  سهم الارث زوجه از عرصه و اعیان
  38 صفحه - 15000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007