موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

زنا در قانون مجازات اسلامی

عنوان سفارش :
زنا در قانون مجازات اسلامی
تعداد صفحه :
16
قیمت :
6000 تومان
 • فهرست مطالب
 • مقدمه
 • اهداف تحقیق
 • روش تحقیق
 • معنا و مفهوم زنا

  شرایط اجرای حد زنا

 • از دیدگاه قانون
 • از دیدگاه فقها
 • نحوه اجرای حد زنا

 • نتیجه گیری
 • منابع
 • مقدمه
 • اعمالی چون زنا و لواط و سرقت و... همواره در نزد ادیان ناپسند و گناه بوده و انجام دهنده را مستحق مجازات شدید می دانستند. تفاوت شکلی در اینجا همان شدت و ضعف در اجرا و میزان مجازات است که خداوند باریتعالی با عنایت به اینکه پیامبران خود را در مقاطع زمانی و مکانی مختلفی مبعوث نموده و هریک به مقتضای شرایط جامعه دین الهی را تبلیغ می نمودند. بالاخره خاتم الانبیا محمد مصطفی(ص) دین مبین اسلام را به عنوان کاملترین دین به بشریت عرضه نمودند، دینی که در هر حکم و قانون و قاعده ای حکمتی نهفته است، حکمت هایی که تعدادی از آنها بر ما روشن گردیده و بسیاری دیگر به دلیل ناتوانی عقل بشری تاکنون نهفته باقی مانده و به جهت حکیمانه بودن حکمت های ناشناخته آن عمل به آنها بر ما حجت است.

  تا زمان حیات پیامبر اکرم(ص) به استاد روایات و احادیث موثق، حدود الهی بدون تأخیر در مورد گنهکاران اجرا می گردید. و می توان به صراحت بیان کرد که تنها در این زمان و حکومت امیرالمومنین علی(ع) اینگونه عمل می شد و تا حد قابل قبولی در دوران خلفای سه گانه هم حدود الهی به دلیل تقارن با حیات پیامبر(ص) و حضور علی(ع) اجرا می گردید.

  با تشکیل سلسله صفویان و اعلام نمودن مذهب تشیع به عنوان مذهب رسمی کشور، باردیگر بارقه های امید در اجرای حدود الهی زنده شد که متأسفانه تنها در ابتدای حکومت این سلسله چشمگیر بود، اما با بی توجهی حکام رو به افول نهاد.

  پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) به عنوان حکومتی دینی و بر پایه موازین اسلامی همه چیز را دگرگون کرد. قانون اساسی در اصل چهارم به صراحت سنگ بنای دگرگونی در ریشه و مبنای قوانین کشورمان شد، چراکه در این اصل آمده:« کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزایی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»

  همچنین در اصل 72 قانون اساسی بر عدم مغایرت قوانین موضوعه با اصول و احکام مذهب رسمی کشور(تشیع) و قانون اساسی تأکید شده است. از این رو از روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی تلاش برای انطباق قوانین و مقرات با موازین اسلامی از جمله در خصوص نحوه اجرای حدود آغاز گردید. ولی این رویکرد مثبت و بجا ار آنجا که با آهنگی نسبتاً پر شتاب و بدون کارشناسی فقهی-حقوقی کافی، صورت گرفت موجب آشفتگی هایی در بخش های مختلف به ویژه در نظام دادگستری و آیین دادرسی شد. به همین سبب به رغم اصلاحات و تغییرات بسیاری در جهت این انطباق صورت گرفته است، همچنان کاستی ها و نواقصی در قوانین مشاهده می شود. در این میان علاوه بر ماهیت کیفرهای حدی ، آنچه که نباید از آن غافل شد همانا نحوه اجرای این کیفرها می باشد. اینکه تازیانه در جرائمی مانند شرب خمر ، لواط ، قذف ، ... و یا سنگسار در زنای محصنه و قطع عضو در جرائم محاربه و سرقت و... کیفیت اجرای آن چگونه است و به چه شکلی باید اجرا شوند، امریست که قرابت میان آرای فقهای امامیه و قوانین کیفری ما بالاخص قانون مجازات اسلامی را با در نظر داشتن شرایط حاکم بر جامعه ما که بیان شد غیر قابل انکار می نماید و می طلبد این میزان مطابقت تبیین و معرفی شود.

  لذا نگارندگان با عنایت به موارد یاد شده و اهمیت موضوع تحقیق پیرامون میزان این انطباق به تحقیق پرداخته و در نخستین گام «زنا» را به عنوان یکی از حدود الهی در نگاهی تطبیقی تحلیل و بررسی می نمایند.

  تحقیقهای مشابه
  تفسیرماده 13 قانون مجازات اسلامی سال 92 تحقیق حقوقی
  13 صفحه - 6000 تومان
  جایگاه تعزیر منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی روش تحقیق حقوق
  15 صفحه - 6000 تومان
  انواع مجازات ها در قانون جزا
  40 صفحه - 9000 تومان
  بررسي ماده 48 مكرر قانون مجازات اسلامي
  8 صفحه - 6000 تومان
  تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی
  32 صفحه - 10500 تومان
  بررسي ماده 48 مكرر قانون مجازات اسلامي
  8 صفحه - 4500 تومان
  زنا در قانون مجازات اسلامی
  16 صفحه - 6000 تومان
  تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی
  21 صفحه - 6000 تومان
  اصل های 86 و 87 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  24 صفحه - 10500 تومان
  بررسی اصل 116 و 117 و 118و 119و 120 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  22 صفحه - 12000 تومان
  آزادیها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  79 صفحه - 36000 تومان
  سازکارهای حمایتی قانون گذار از کارگر در انعقاد قانون کار در نظام جمهوری اسلامی ایران
  38 صفحه - 9000 تومان
  مرور زمان با نگرش به قانو ن مجازات اسلامی 1390 روش تحقیق حقوق
  23 صفحه - 7500 تومان
  بررسی تدابیر اخلاقی در مجازات های اسلامی روش تحقیق حقوق
  144 صفحه - 36000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007