موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

روشهای تنظیم وصیت نامه

عنوان سفارش :
روشهای تنظیم وصیت نامه
تعداد صفحه :
26
قیمت :
7500 تومان
 • فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • انواع وصيتنامه

 • وصيت شفاهي مخصوص شرايط خاص
 • موصي نميتواند وراث را از همه ارث محروم كند
 • ‌قانون راجع به طرز تنظیم وصیت‌نامه

 • نحوه تنظيم وصيت نامه
 • انواع وصيتنامه0
 • شرایط تنظیم وصیتنامه
 • اعتبار وصیت نامه خودنوشت
 • شرايط وصيتنامه سرى
 • نمونه تنظیم وصیت نامه
 • شیوه های تنظیم وصیتنامه
 • وصیت برای نوزاد متولد نشده
 • انواع موت و طبقات ارث
 • چند نکته
 • شرايط وصيتنامه

  آثار حقوقي وصيت نامه

 • نتیجه گیری
 • منابع
 • مقدمه
 • تنظيم وصيتنامه به علايق ديني و حقوقي فرد بستگي دارد، در صورتي كه فرد مايل باشد براي امور شرعي، شخصي و مالي خود پس از فوت تعيين تكليف كند، وصيتنامه تنظيم مي نمايد. نوشتن وصيتنامه در بين مسلمانان امري متداول به شمار مي رود.وصيت از ريشه وصي و به معناي عهد، فرمان دادن و سفارش كردن است و در اصطلاح حقوق، وصيت عملي حقوقي است كه به موجب آن،شخص به طور مستقيم يا درنتيجه تسليط)گماشتن( ديگران در اموال يا حقوق خود براي بعد از فوت تصرف ميكند. هر فردي چنانچه بخواهد از اجرايي شدن وصيتنامه خود پس از مرگ مطمئن شود مي بايست شرايط و تشريفات قانوني تنظيم وصيتنامه را رعايت نمايد. اطلاع نداشتن از تشريفات قانوني و يا رعايت نكردن آن درتنظيم وصيتنامه ، موجب تنش و اختلاف در خانواده وراث شده و بر حجم پروند ه هاي دادگستري نيز مي افزايد.

 • انواع وصيتنامه
 • مطابق قانون امورحسبي، وصيتنامه سه نوع است: وصي تنامه خودنوشت، سري و رسمي.

  الف- وصيتنامه خودنوشت: وصيتي است كه وصيت كننده به خط خود مي نويسد و به همين دليل آن را وصيتنامه خودنوشت گويند. مطابق ماده 278 قانون امور حسبي،وصيتنامه خودنوشت در صورتي معتبر است كه تمام آن به خط وصيت كننده نوشته شده و داراي تاريخ روز، ماه و سال به خط وصيت كننده بوده و به امضاي او رسيده باشد.

  ب- وصيتنامه سري: اين نوع وصيتنامه ممكن است به خط وصيت كننده و يا به خط ديگري باشد اما درهر صورت بايد به امضاي وصيت كننده برسد و به ترتيبي كه براي امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گرديده در اداره ثبت اقامتگاه وصيت كننده يا محل ديگري كه در آييننامه وزارت دادگستري تعيين مي گردد، امانت گذارده شود. بر اساس قانون امور حسبي، كسي كه سواد نداشته باشد نمي تواند به طور سري وصيت نمايد.

  ج- وصيت نامه رسمي: وصيت رسمي در دفاتر اسناد رسمي تنظيم ميشود و تابع تشريفات و مقررات اسناد رسمي است و اعتبار و رسميت آن از دو نوع ديگر بالاتر است و اگر كسي وصيت خود را به طور رسمي تنظيم نمايد، ديگر هيچ خدشه اي به آن وارد نمي باشد و هيچ

  كدام از ورثه بعد از فوت وصيت كننده نمي تواند ايرادي به آن وارد نمايد.

 • وصيت شفاهي مخصوص شرايط خاص
 • علاوه براين در موارد اضطراري از قبيل جنگ و زلزله كه شخص نمي تواند تشريفات تنظيم وصيتنامه را رعايت كند، قانون امور حسبي، موصي را تحت شرايطي از انجام تشريفات مورد نظر معاف كرد هاست. در چنين حالتي شخص مي تواند به طور شفاهي نزد دو شاهد وصيت كند به شرط آنكه يكي از شاهدان مفاد وصيتنامه را با تاريخ روز، ماه و سال تنظيم كند و به امضاي حاضران برساند.اما چنانچه موصي تا عادي شدن شرايط نيز در قيد حيات باشد، مي بايست وصيتنامه خود را با تشريفات قانوني تنظيم نمايد.

  تحقیقهای مشابه
  روشهای تنظیم وصیت نامه
  26 صفحه - 7500 تومان
  ضرورت تنظیم بیع نامه در دفاتر اسناد رسمی تحقیق حقوقی
  54 صفحه - 18000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007