موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

روش هاي اندازه گيري رطوبت خاك

عنوان سفارش :
روش هاي اندازه گيري رطوبت خاك
تعداد صفحه :
85
قیمت :
24000 تومان
 • فهرست مطالب
 • مقدمه
 • روش هاي اندازه گيري رطوبت خاك

 • روش اندازه گیری مستقیم (وزنی)
 • اندازه گیری غیرمستقیم
 • بلوك گچي
 • اندازه گيري رطوبت توسط دستگاه نوترون متر

 • دستگاه تابش گاما
 • - اندازه گيري رطوبت خاك با دستگاه )TDRمدل دلتا تي(:
 • نام آزمايش : تعيين درصد رطوبت طبييعي خاك
 • نام آزمايش : : وزن مخصوص صحرايي يا دانسيته نسبي
 • نام آزمايش: آزمايش پيكنومتري يا آزمايش تعيين وزن مخصوص حقيقي و تعيين چگالي خاك
 • نام آزمايش: دانه بندي خاك
 • نام آزمايش: تعيين حد رواني
 • نام آزمايش: تعيين حد خميري
 • نام آزمايش: حد انقباض
 • نام آزمايش: تراكم
 • نام آزمایش: فشاری ساده (تک محوری)
 • نام آزمایش: ضریب باربری کالیفرنیا C.B.R
 • نام آزمایش : برش مستقیم Direct Shear
 • نام آزمایش: هیدرومتری Hydrometer Analysis
 • نام آزمايش : نفوذپذیری
 • منابع
 • مقدمه
 • رطوبت خاک و نیروی مربوطه
 • آبی که وارد خاک می شود تحت اثر دو دسته نیروی مخالف قرار می گیرد :
 • نیروهایی که آب را به اعماق خاک می کشند و در صورت کفایت تا مرز سفره آبهای زیرزمینی پایین میبرند. نیروهایی که آب را در خاک نگه می دارند و کلاً نیروی مکش یا نگهدارنده آب در خاک نامیده می شوند. نیروهای نگهدارنده آب در داخل خاک عبارتند از :

 • الف) نیروی جذب سطحی یا جاذبه ای
 • این نیرو در سطح تماس آب و ذرات جامد خاک وجود دارد

 • ب) نیروی کاپیلارتید :
 • این نیرو در سطح تماس آب و هوا وجود دارد

 • پ) نیروی ثقل :
 • که حاکم بر کلیه ملکولهاست

 • ج) نیروی هیدروستاتیک:
 • که از تأثیر وزنی مولکول های آب بر یکدیگر ناشی می شوند درخاک به ظاهر خشک ذرات جامد همواره با نیروی جاذبه زیاد ( حدود 10 تن بر سانتی متر مربع) قشر بسیار نازکی از آب را در سطح خود نگهداری می کند. با افزایش رطوبت خاک از تأثیر این نیرو کاسته می شود.

  نیروی کاپیلاریته در مقام خودنمایی در مقابل نیروی ثقل قرار می گیرد و موجب نگهداری آب در خلل و فرج ریز خاک می گردد وقتی رطوبت در خاک از حد معینی تجاوز می نماید این حد به بافت و ساخت خاک بستگی دارد) دیگر نیروهای فوق در مورد مازاد آب قادر به مقاومت در مقابل نیروی ثقل نخواهد بود و آب تحت تأثیر نیروی ثقل و هیدروستاتیک در خاک جریان می یابد.

  اگر چه آب درون خاک همواره تحت تأثیر چنین نیروهایی واقع می شود و لیکن نیروی ثقل نمی تواند همه آب موجود در بافت خاک را تحت تأثیر قرار داده به حرکت و مهاجرت وادارد و در حقیقت همواره مقداری آب در خاک باقی می ماند که نیروی ثقل قادر به جدا کردن آن از ذرات خاک نیست. این بخش از آب درون خاک تحت عنوان نگهداری خاک بیان می شود.

  بنابراین هنگامی که آب نفوذ خود را در خاک شروع می کند تحت تأثیر نیروی ثقل به مرطوب ساختن خاک پرداخته و به حرکت خود به سمت پایین ادامه می دهد و خاک به ناچار حداکثر آب ممکنه را در خود نگه داشته آب اضافی را اجازه ادامه مسیر می دهد. این فعالیت آب تحت عنوان ذخیره سازی آب در خاک شهرت دارد. آبی که در خاک باقی مانده و تحت نیروی ثقل قرار نمی گیرد دقیقاً به مثابه قطره ای است که در امداد یک جسم باریک و عمودی حرکت کرده بعد از رسیدن به رأس آن به صورت یک دایره کشیده به آن آویزان می شود ولی عمل جدا سازی از آن صورت نمی گیرد. آب باقیمانده در خاک نیز در اطراف ذرات جمع شده از آن جدا نمی شود این آب به آب غشایی شهرت دارد.

  آب غشایی که به سطوح ذرات چسبیده در برابر جذب ریشه گیاهان نیز مقاومت شدیدی از خود نشان می دهد. هنگامی که مقدار نیروی کشش به 15 بار یا بیشتر بالغ گردد دیگر ریشه های گیاهی نیز قادر به استفاده و جذب این آب نموده و آب باقیمانده در خاک دیگر نمی تواند در متابولیسم گیاهی شرکت کند. مقدار آب باقیمانده در خاک که دیگر تحت تأثیر نیروی جذب ریشه ای نیز واقع نمی شود و گیاه قادر به استفاده از آن نیست تحت عنوان آب هیگروسکوپیک بیان می شود.

  تحقیقهای مشابه
  روش هاي اندازه گيري رطوبت خاك
  85 صفحه - 24000 تومان
  روش هاي نوين تصميم گيري روش تحقیق
  43 صفحه - 18000 تومان
  دو مورد از روش هاي سبك سازي ساختمان
  9 صفحه - 9000 تومان
  راههاي جلوگيري از هدررفتن گازها جهت صرفه جويي درهزينه هاي اقتصادي و كاهش آلودگي - روش تحقیق
  39 صفحه - 30000 تومان
  دو مورد از روش هاي سبك سازي ساختمان
  9 صفحه - 6000 تومان
  راههاي جلوگيري از هدررفتن گازها جهت صرفه جويي درهزينه هاي اقتصادي و كاهش آلودگي - روش تحقیق
  39 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک روش جدید در اندازه گیری ضرایب کشسان واقعی’ ‘in situ با استفاده از مبدل های مخروطی و قطبی شده به صورت افقی 7
  19 صفحه - 57000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007