موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

رطوبت ساختمان

عنوان سفارش :
رطوبت ساختمان
تعداد صفحه :
13
قیمت :
4500 تومان
 • فهرست مطالب
 • نحوه اندازه گیری رطوبت نسبی هوا

  نحوه اندازه گیری رطوبت نسبی هوا

  روش های اندازه گیری رطوبت نسبی

 • نکاتی مهم در مورد این رطوبت سنج ها
 • شرح آزمایبش اول
 • درجه سانتی گراد
 • شرح آزمایش دوم
 • از مهمترین علل خطا در آزمایش با این وسایل
 • محاسبه بر اساس خط کش
 • محاسبه بر اساس جداول
 • – محاسبه بر اساس روابط ریاضی
 • محاسبه با استفاده از نمودار
 • نتیجه گیری :
 • نحوه اندازه گیری رطوبت نسبی هوا
 • هوای اتمسفری مخلوطی از گاز های مختلف ، بخار آب و آلاینده های متعددی است . صرف نظر از آلاینده ها ...

 • نحوه اندازه گیری رطوبت نسبی هوا
 • هوای اتمسفری مخلوطی از گاز های مختلف ، بخار آب و آلاینده های متعددی است . صرف نظر از آلاینده ها که از یک محل به محل دیگر بسیار متفاوت است ، ترکیب هوای خشک نسبتا ثابت بوده و با توجه به زمان ، مکان و ارتفاع ، مختصری تغییر می یابد در عمل هوا مخلوطی از هوای خشک و بخار آب است . مقدار بخار آب ممکن است از صفر تا مقدار حداکثری که تابع دما و فشار مخلوط است ، تغییر یابد

  میزان بخار آب موجود در هوا به عنوان رطوبت شناخته شده است .

 • روش های اندازه گیری رطوبت نسبی
 • روش های اندازه گیری رطوبت نسبی در هوا به دو دسته کلی تقسیم می شوند :

  - روش مستقیم

  - روش غیر مستقیم

  روش مستقیم در این روش از وسایلی استفاده می گردد که به طور مستقیم قادر به اندازه گیری رطوبت نسبی هوا می باشند . در این وسایل ، از موادی استفاده می گردد که نسبت به رطوبت هوا حساسیت زیادی دارند و با تغییر رطوبت هوا برخی از پارامتر های فیزیکی آنان تغییر می کند ( مانند طول ، مقاومت ، سطح و ... ) . نظیر :

  هیدروگراف ← براساس اندازه گیری تغییر طول جنس موی خاصی از انسان عمل می کند . یا بر اساس تغییر مساحت سطح مشخصی از پوست قورباغه ( که در حال کشش می باشد ) عمل می کند .

  ترموهیدر دیجیتالی : دارای سنسوری است که در اثر تغییر رطوبت هوا ، جریان الکتریکی تولید می کند . میزان جریان الکتریکی متناسب با رطوبت موجود در هوا است . این وسیله در سنجش رطوبت هوا در مقابل دمنده سیستم های تهویه کاربرد زیادی دارد .

 • روش های غیر مستقیم
 • در روش غی مستقیم اندازه گیری دو پارامتر : دماسنج خشک و دماسنج تر چرخان ، مقدار رطوبت نسبی به کمک روابط ، جداول ، خط کش و نمودار تعیین می شود . در اندازه گیری دمای خشک و تر چرهان لازم است جریان هوای اجباری با سرعت 2.5 متر ر ثانیه از سطح بخش حساس دما سنج ها عبور داده شود . بدین منظور رطوبت سنج به گونه ای طراحی گردیده است تا دو دمتسنج خشک و تر در کنار یکدیگر قرار گرفته و سرعت مورد بنسظر هوا از سطح مخزن آنها عبور داده شود . رطوبت سنج هایی که بر این اساس عمل می کنند به دو صورت کلی : رطوبت سنج چرخان ( whiring hygrometer ) و رطوبت سنج آسمن ( assman higromete ) ساخته و ارائه شده اند .

  تحقیقهای مشابه
  ترجمه مقاله و تحقیق - مشکلات رطوبت در ساختمان 8
  12 صفحه - 36000 تومان
  تاثیر رطوبت در ساختمان فایل بصورت پاورپوینت
  17 صفحه - 18000 تومان
  درصد رطوبت مواد غذایی
  6 صفحه - 3000 تومان
  تأثیر رطوبت در ساختمان
  23 صفحه - 12000 تومان
  عایق های رطوبت فایل بصورت پاورپوینت
  19 صفحه - 15000 تومان
  روش هاي اندازه گيري رطوبت خاك
  85 صفحه - 24000 تومان
  پروژه ساختمان داده ها
  36 صفحه - 12000 تومان
  مجموعه مقالات مربوط به تاسیسات ساختمان
  70 صفحه - 30000 تومان
  آلومینیوم در ساختمان سازی
  19 صفحه - 7500 تومان
  پروژه کارآموزی ساختمان اسکلت بتنی
  62 صفحه - 45000 تومان
  کار آموزی رشته معماری- ساختمان بتنی
  35 صفحه - 18000 تومان
  پروژه کارآموزی ساختمان اسکلت بتنی
  62 صفحه - 30000 تومان
  زیر دریایی ها و ساختمان آنها
  29 صفحه - 10500 تومان
  گچ - گچ ساختمان فایل بصورت پاور پوینت
  13 صفحه - 7500 تومان
  مصالح سنگی - شن و ماسه و خاک و کاربرد آنها در ساختمان (پاور پوینت)
  21 صفحه - 9000 تومان
  مقاله کامل در مورد شیشه و مصارف آن مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان
  45 صفحه - 15000 تومان
  مقاله کامل در مورد شیشه و مصارف آن مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
  84 صفحه - 21000 تومان
  مقاله کامل در مورد سیمان مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
  70 صفحه - 24000 تومان
  مقاله کامل در مورد سنگهای ساختمانی مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
  44 صفحه - 13500 تومان
  مقاله کامل در مورد سرامیک مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
  50 صفحه - 16500 تومان
  مقاله کامل در مورد چوب مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
  52 صفحه - 18000 تومان
  مقاله کامل در مورد بلوک مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
  22 صفحه - 9000 تومان
  مقاله کامل در مورد آهک مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
  50 صفحه - 18000 تومان
  مقاله کامل در مورد آجر مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
  58 صفحه - 18000 تومان
  کارآموزی رشته معماری - ساختمان بتنی
  34 صفحه - 18000 تومان
  گزارش کار آموزی اجرای ساختمان بتنی
  48 صفحه - 21000 تومان
  گزارش کار آموزی ساختمان بتنی
  60 صفحه - 24000 تومان
  عایق کاری ساختمان (پاور پوینت)
  16 صفحه - 7500 تومان
  پروژه کار آموزی رشته معماری: اصول و ضوابط طراحی و مراحل اجرایی ساختمان بتنی
  21 صفحه - 12000 تومان
  کار آموزی احداث ساختمان مسکونی رشته معماری - عمران
  51 صفحه - 18000 تومان
  کارآموزی رشته معماری عمران در شرکت ساختمان بتن،سیمان
  80 صفحه - 36000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان بتنی (پاورپوینت )
  26 صفحه - 18000 تومان
  کاربرد نانو در ساختمان سازی
  15 صفحه - 6000 تومان
  وظیفه پی ساختمان تحمل بارها و انتقال انها به زمین است
  33 صفحه - 12000 تومان
  نمای آلومینیوم در ساختمان و ساختمان سازی
  6 صفحه - 4500 تومان
  نمای آلومینیومی در ساختمان فایل بصورت پاورپوینت
  54 صفحه - 18000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته عمران معماری ساختمان بتنی و فلزی از نقشه و پی تا سفید کاری
  68 صفحه - 45000 تومان
  معايب ساختمان و رفع آنها
  38 صفحه - 12000 تومان
  بررسی صنعت ساخت و ساز ساختمان در ایران
  11 صفحه - 6000 تومان
  پشته فایل بصورت پاورپوینت (stack) ساختمان داده ها و الگوریتمها
  67 صفحه - 36000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان 4 طبقه روی پیلوت فایل بصورت پاورپوینت
  33 صفحه - 12000 تومان
  سیستم قالب تونلی در ساختمان سازی
  12 صفحه - 7500 تومان
  ساختمان های قدیمی با ساختمان های امروزی از نظر تزییینات و مصالح چه تفاوت هایی دارند
  11 صفحه - 7500 تومان
  گزارش کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران
  10 صفحه - 7500 تومان
  پروژه کارآموزی در ساختمان رشته معماری عمران
  157 صفحه - 54000 تومان
  پروژه کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران
  44 صفحه - 54000 تومان
  روژه کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران
  18 صفحه - 12000 تومان
  سازه بتنی و فلزی - سازه ساختمان فایل بصورت پاورپوینت
  31 صفحه - 15000 تومان
  کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان مسكوني چهار طبقه هشت واحدي
  64 صفحه - 36000 تومان
  بلوک بتنی و کاربرد آن در ساختمان سازی.docx
  26 صفحه - 9000 تومان
  گزارش کارآموزی معماری عمران ساختمان فلزی
  56 صفحه - 30000 تومان
  پروژه کارآموزی ساختمان اسکلت بتنی
  60 صفحه - 30000 تومان
  تفاوت ساختار ساختمان بتنی با فلزی
  18 صفحه - 9000 تومان
  ماشین آلات ساختمان سازی
  20 صفحه - 9000 تومان
  پروژه در مورد مرمت بنای ساختمان فایل بصورت پاورپوینت
  64 صفحه - 36000 تومان
  گزارش کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران مربوط به ساختمان فلزی در مسکن شهر
  66 صفحه - 36000 تومان
  تاسیسات فاضلابی ساختمان و لوله های مورد استفاده در آن-
  31 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اتصال منفي یکپارچه ، پيوند هم پتاسیل و حفاظت از صاعقه در شبکه های هوشمند و ساختمان های هوشمند - یک رویکرد چند روصفحه 8
  4 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ساختمان مجمع مقاله ی آمریکا 11
  14 صفحه - 42000 تومان
  پروژه کارآموزی معماری عمران ساختمان 4 طبقه روی پیلوت ساختمان بتنی فایل بصورت پاور پوینت
  35 صفحه - 18000 تومان
  گزارش کارآموزی ساختمان بتنی.docx
  52 صفحه - 30000 تومان
  عمليات اجرا و احداث يك ساختمان مسكوني از ابتدا تا اجراي كامل
  17 صفحه - 12000 تومان
  ستون ساختمان فایل بصورت پاورپوینت.pptx
  16 صفحه - 12000 تومان
  کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران همراه با تصاویر
  19 صفحه - 15000 تومان
  پروژه بارگذاری ساختمان - معماری عمران
  27 صفحه - 36000 تومان
  عناصر و جزئیات ساختمان های چوبی فایل بصورت پاورپوینت
  37 صفحه - 18000 تومان
  عناصر و جزئیات ساختمان های چوبی
  23 صفحه - 12000 تومان
  عناصر و جزئیات ساختمان های چوبی فایل بصورت پاورپوینت
  37 صفحه - 18000 تومان
  عناصر و جزئیات ساختمان های چوبی
  23 صفحه - 9000 تومان
  سرامیک و انواع ساختمان - مصالح ساختمانی
  55 صفحه - 21000 تومان
  بررسی تاثیر سبک سازی در مقاومت ساختمان در برابر زلزله
  18 صفحه - 7500 تومان
  مرغداری اصول طراحی ساختمان و معماری
  17 صفحه - 6000 تومان
  عمران کاراموزی ساختمان بتنی
  36 صفحه - 15000 تومان
  گزارش کارآموزی ساختمان بتنی پی کنی تا بتن ریزی ستونها
  61 صفحه - 24000 تومان
  مراحـل اجـرای یـک سـاخـتمـان کاراموزی ساختمان بتنی در گیلان رشت
  36 صفحه - 12000 تومان
  سیم کشی ساختمان پروژه
  48 صفحه - 18000 تومان
  ماشین آلات ساختمان سازی
  22 صفحه - 4500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007