موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

خلاقیت و نواوری

عنوان سفارش :
خلاقیت و نواوری
تعداد صفحه :
7
قیمت :
1000 تومان

خلاقیت و نوآوری

 • فهرست مطالب
 • تفاوت خلاقیت و نوآوری

 • انتفاع + اختراع + مفهوم = نوآوری
 • تفاوت بین خلاقیت و نوآوری
 • انواع نواوری
 • فرایند خلاقیت و نوآوری


 • خلاقیت از جمله مسائلی است که که درباره ماهیت و تعریف آن اکنون بین محققان و روانشناسان توافقی نشده است.تورنس پس از 50 سال تحقیق و آزمون درباره خلاقیت،معتقد است نمی تواند تعریف صریح و جامعی از خلاقیت داد.آزوبل نیز می گوید خلاقیت یکی از مبهم ترین و مغشوش ترین اصطلاحات روان شناسی و تعلیم و تربیت امروز است.اما ابهام در مفهوم،به معنی پیچیدگی جریان خلاقیت نیست،زیرا خلاقیت را می توان به راحتی در زندگی روزمره حس کرد.با وجود این،بیش از صدها تعریف برای خلاقیت ارائه شده است.

  از جمله تعاریف زیر:

  • خلاقیت یعنی رهایی از عادتهای ذهنی.

  • خلاقیت=توانایی تفکر + کشتن ویروسهای ذهنی

  • خلاقیت یعنی نگاهی متفاوت به پدیده هایی که دیگر مردم نیز به آنها می نگرند

  • خلاقیت یعنی فرآیند تغییر، توسعه و تکامل در سازمان بندی حیات ذهنی

  • خلاقیت عبارت است از برآیند حساس شدن به مسائل،نواقص، شکافهای دانش، عناصر مفقوده،ناهماهنگیها و شناسایی دشواریها، جست و جوی راه حل ها، حدس زدن ها، منظم کردن فرضیه هایی درباره نواقص،آزمودن و دوباره آزمودن.

  تحقیقهای مشابه
  روشهای تقویت بروز خلاقیت و نوآوری معلمان
  12 صفحه - 1500 تومان
  راههای ترویج فرهنگ خلاقیت و نوآوری در کودکان
  23 صفحه - 7500 تومان
  تاثیر خلاقیت و نوآوری در موفقیت یک سازمان فرهنگی
  17 صفحه - 7500 تومان
  پرسشنامه تاثیر مدیریت تغییر بر خلاقیت و نوآوری کارکنان
  7 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه خلاقیت و نوآوری در سازمان (S. Dorabjee. C.E.Lumley. S.Cartwright) (دورابج و لاملی و کارترینگت)
  3 صفحه - 1500 تومان
  خلاقیت سازمان
  5 صفحه - 1000 تومان
  روش های آموزش خلاقیت به دانش آموزان
  13 صفحه - 6000 تومان
  نوآوری و خلاقیت از دیدگاه قران
  8 صفحه - 1500 تومان
  نوآوری و خلاقیت از دیدگاه قران1
  14 صفحه - 1500 تومان
  مدیریت خلاقیت سازمانی
  2 صفحه - 1000 تومان
  مشكلات مدارس در پرورش خلاقیت دانش‌آموزان
  10 صفحه - 1500 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای پرورش خلاقیت در دانش آموزان تیزهوش از دیدگاه معلمان
  153 صفحه - 75000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سبک¬های تفکر و مفهوم خلاقیت دربین دانشجویان دانشگاهها 20
  16 صفحه - 48000 تومان
  پرسشنامه سنجش خلاقیت عابدی
  10 صفحه - 9000 تومان
  کار آماری بررسی تاثیر مدیریت تغییر بر خلاقیت و نواوری
  25 صفحه - 135000 تومان
  تاثیر فناوری های نوین بر رشد خلاقیت در دانش آموزان
  26 صفحه - 7500 تومان
  آب بازی و خلاقیت در کودک
  8 صفحه - 1500 تومان
  بررسی آب بازی و تأثیر آن بر خلاقیت کودکان پاورپوینت
  10 صفحه - 6000 تومان
  پرسشنامه بررسی میزان خلاقیت در سازمان کارآفرین (Cormwall & Perlman) (کورنوال و پرلمن)
  3 صفحه - 1500 تومان
  خلاقیت و نوآوری در افراد و سازمانها
  20 صفحه - 7500 تومان
  علامه طباطبایی و نوآوری
  28 صفحه - 9000 تومان
  دیدگاه مدرن یا نوآوری در کارافرینی
  12 صفحه - 6000 تومان
  دیدگاه مدرن یا نوآوری در کارافرینی
  12 صفحه - 6000 تومان
  بررسی هم افزایی میان کارآفرینی و نوآوری
  24 صفحه - 9000 تومان
  شبکه سازمانی میان سازمانی برای کارآفرینی مبتنی بر نوآوری شرکت
  39 صفحه - 12000 تومان
  خلاقیت- نوآوری و مدیریت
  6 صفحه - 1000 تومان
  خلاقیت و نوآوری در موسسات و شرکتها
  20 صفحه - 7500 تومان
  راههای تقویت نوآوری و شکوفایی در سازمان
  26 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - انطباق و یکپارچگی ( ارتباط ) سازمانی در برنامه های نوآوری ریشه ای شرکت 33
  48 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - نوآوری های آموزشی7
  12 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - دانش و سیاست نوآوری 14
  56 صفحه - 168000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت کیفیت کل به عنوان طلایه دار (پیشرو) ظرفیت نوآوری تجاری 32
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ورود نوآوری و فن¬آوری به بوردروم
  31 صفحه - 93000 تومان
  پرسشنامه مدیریت تغییر و نوآوری در سازمان
  4 صفحه - 9000 تومان
  روش ها و الگوریتم های نوآوری سنجش سیستمها در ایران
  63 صفحه - 42000 تومان
  روش ها و الگوریتم های نوآوری سنجش سیستمها در ایران
  63 صفحه - 30000 تومان
  اصول و پرورش و نوآوری گیاهان دارویی فایل بصورت پاورپوینت
  131 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - نوآوری در شرکت های اقتصاد اجتماعی 15
  13 صفحه - 39000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - قالب دهی دوباره نقش دانشگاه ها در ارتقاء سیستم های نوآوری منطقه 24
  29 صفحه - 87000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر اعتماد بر روی نوآوری و عملکرد زنجیره های تامین 30
  12 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ای کاربردی در مدیریت منابع انسانی جهت برآورده سازی الزامات تمایز و نوآوری در تجارت: مدیریت استعداد 26
  15 صفحه - 45000 تومان
  تاثیر کارکرد مدیریت کیفیت جامع بر کیفیت و نوآوری رقابت پذیری (مطالعه موردی کارخانه شیر پگاه)
  34 صفحه - 15000 تومان
  پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی (Thomas M) (دوماس)
  4 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه جو نوآوری (S. Dorabjee. C.E.Lumley. S.Cartwright) (دورابج و لاملی و کارترینگت)
  6 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه جو نوآوری در سازمان (S. Dorabjee. C.E.Lumley. S.Cartwright) (دورابج و لاملی و کارترینگت)
  6 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه مدیریت نوآوری (Frances T. J. M. Fortuin, S.W.F.Omta) (فرانسز و فورتین و امتا)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه تفکر افراد درباره نوآوری (Lee Zhuang) (لی ژانگ)
  6 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه نوآوری و کسب و کار اصلی سازمان (Klas Soderquist, J.J.Chanaron) (کلاس سودرکیست و چانارون)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه نوآوری ، پیش نگری و ریسک پذیری (Guido Gorbetta, Morton Huse, David Ravasi) (گایدو گوربتا و مورتون و داوید)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه فرهنگ نوآوری (C.Brooke Dobni) (بروک دوبنی)
  11 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه فرهنگ سازمانی و نوآوری (Abraham Carmeli) (ابرهام کارملی)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه مدیریت دانش و نوآوری (Daniel Palacios Marques & Fernando Jose Garrigos Simon) (دانیل پالاسیوس مارکز و فرناندو جوس گاریگوس سیمون)
  2 صفحه - 1500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007