موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

عنوان سفارش :
تعداد صفحه :
قیمت :
تومان

خلاقیت و نوآوری

 • فهرست مطالب
 • تفاوت خلاقیت و نوآوری

 • انتفاع + اختراع + مفهوم = نوآوری
 • تفاوت بین خلاقیت و نوآوری
 • انواع نواوری
 • فرایند خلاقیت و نوآوری


 • خلاقیت از جمله مسائلی است که که درباره ماهیت و تعریف آن اکنون بین محققان و روانشناسان توافقی نشده است.تورنس پس از 50 سال تحقیق و آزمون درباره خلاقیت،معتقد است نمی تواند تعریف صریح و جامعی از خلاقیت داد.آزوبل نیز می گوید خلاقیت یکی از مبهم ترین و مغشوش ترین اصطلاحات روان شناسی و تعلیم و تربیت امروز است.اما ابهام در مفهوم،به معنی پیچیدگی جریان خلاقیت نیست،زیرا خلاقیت را می توان به راحتی در زندگی روزمره حس کرد.با وجود این،بیش از صدها تعریف برای خلاقیت ارائه شده است.

  از جمله تعاریف زیر:

  • خلاقیت یعنی رهایی از عادتهای ذهنی.

  • خلاقیت=توانایی تفکر + کشتن ویروسهای ذهنی

  • خلاقیت یعنی نگاهی متفاوت به پدیده هایی که دیگر مردم نیز به آنها می نگرند

  • خلاقیت یعنی فرآیند تغییر، توسعه و تکامل در سازمان بندی حیات ذهنی

  • خلاقیت عبارت است از برآیند حساس شدن به مسائل،نواقص، شکافهای دانش، عناصر مفقوده،ناهماهنگیها و شناسایی دشواریها، جست و جوی راه حل ها، حدس زدن ها، منظم کردن فرضیه هایی درباره نواقص،آزمودن و دوباره آزمودن.

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2023 - 2007