موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
یکشنبه 26 آذر 1397
بازدید امروز : 381 نفر
تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

حسابداری پیمانکاری

عنوان سفارش :
حسابداری پیمانکاری
تعداد صفحه :
57
قیمت :
2000 تومان
 • فهرست مطالب
 • ویژگیهای صنعت پیمانکاری

  ارکان اصلی عملیات پیمانکاری

 • کارفرما:
 • پیمانکار:
 • قرارداد:
 • انواع قراردادهاى پیمانکاری

 • قرارداد مقطوع :
 • قرارداد امانى :
 • قرارداد براساس مواد و دستمزد:
 • پیمان
 • دستگاه نظارت
 • مصوبات
 • ضمانتنامه های صنعت پیمانکاری

 • مرحله1- مطالعات مقدماتى طرح
 • مرحله 2- ارجاع کار به پیمانکار
 • مرحله3-انعقاد قرارداد با پیمانکار
 • مرحله4- شروع عملیات اجرایی
 • مرحله5- خاتمه کار
 • موارد فسخ پیمان
 • ,li>حسابدارى قراردادهاى بلندمدت پیمانکارى
 • موافقتنامه
 • انتخاب روش
 • ذخیره لازم برای زیانهای قابل پیش بینی
 • پست بانک جمهوری اسلامی ایران
 • قرار داد کارگزاری، تصدی و اداره دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی
 • روشهاى متداول حسابدارى قراردادهاى بلندمدت پیمانکاری

 • مقدمه
 • <موسسات بخش عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیرراه سازی ، سد سازی، اسکله و بندرسازی، نصب خطوط پستهای فشارقوی و انتقال نیرو، کشتی سازی ، هواپیماسازی،ساختن فیلم های سینمایی و قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد قرارداد به موسسات پیمانکاری واگذار می کنند.

  تعریف صنعت پیمانکاری به دلیل تعدد و تنوع حیطه عملیات، کاری دشوار است .

  در این پروژه همه ارکان و عملیات پیمانکاری به انحصار توضیح داده شده است .

 • ویژگیهای صنعت پیمانکاری
 • برخی از ویژگی های خاص صنعت پیمانکاری به شرح زیراست:

  1- اجرای عـملیات موضوع پیمان ازطریق انـعـقاد قـرارداد به پیمانکارواگـذارمی شود و مدت اجرای طرح معمولابه بیش از یک دوره مالی تسری می یابد.

  2- فعالیتهای پیمانکاری برخلاف سایر فعالیتهای تولیدی که معمولا در فضای کارخانه انجام می گیرد درمحل اجرای طرح که کارفرما در اختیار پیمانکار قرار می دهد انجام می گیرد.

  3- هر قرارداد پیمانکاری معمولا به ساختن یک دارایی خاص می انجامد

  4- قـرارداد پیمانکاری پس از طی تشـریفات مناقـصه یا ترک مناقـصه و یا توافـق قـیمت به پیمانکار واگذار می شود.

  5- پیمانکار برای پیشنهاد مبلغ پیمان علاوه بر برآورد بهای تمام شده طرح، سود مورد انتظار خود را به آن اضافه می کند.

  6- اگـرچه پرداخـت مخارج اجرای طرح به عهـده پیمانکاراسـت اما پیمان در طول دوره ساخـت به کارفرما تعلق دارد.

  7- مبلغ قرارداد به تدریج در طول اجرای طرح از طریق تنظیم صورت وضعیت به پیمانکار پرداخت می شود.

  8- بهای تمام شـده و صورت وضعیت های اجرای کاردرطول اجرای طرح انباشته می شـود.این امـرمدیریت حسابداری و حسابرسی قراردادهای پیمانکاری را دشوار می سازد.

  9- کارفرما برای جبران خسارت های احتمالی ومسئولیت پذیری پیمانکار علاوه بر پوشش های بیمه ای ضمانتنامه نیز از وی اخذ می کند.

  10- موضوع عملیات پیمان معمولا در دو مرحله موقت وقطعی به کارفرما تحویل می شود.

  11 - پیمانکار در طول اجرای طرح به ویژه قـراردادهای مـقـطوع با خطرات ذاتی از جمله حـوادث قهری وغیرمترقبه مواجه است.مراحل اجرای طرح های بلندمدت پیمانکاری مراحل اجرای طرح درموسسات بخش عمومی وخصوصی تفاوت ماهوی ندارد و موسسات بخش خصوصی کمابیش دراجرای عـملیات پیمانکاری ازتشـریفـات حاکم بر بخش عمومی تبعـیت می کنند.

  تحقیقهای مشابه
  پروژه رشته حسابداری قراردادهای پیمانکاری - سیستم حسابداری پیمانکاری برای شرکت هایی که فعالیت ساختمانی انجام می دهند
  26 صفحه - 2000 تومان
  پروژه رشته مالی حسابداری شرکتهای پیمانکاری همراه با فرم ها و جدول
  34 صفحه - 2000 تومان
  کارآموزی حسابداری پیمانکاری سازمان آب و فاضلاب
  43 صفحه - 2000 تومان
  پروژه مالی حسابداری پیمانکاری ساختمان
  48 صفحه - 2000 تومان
  پروژه مالی سیستم حسابداری پیمانکاری شرکت های ساختمانی
  84 صفحه - 2000 تومان
  کارآموزی حسابداری پیمانکاری سازمان آب و فاضلاب
  43 صفحه - 2000 تومان
  کارآموزی حسابداری پیمانکاری شرکت عمران گستر فومن سازه
  11 صفحه - 2000 تومان
  استانداردهای حسابداری - درآمدها
  16 صفحه - 2000 تومان
  حسابداری اسلامی و حسابداری مرسوم ناسازگار یا مکمل
  16 صفحه - 2000 تومان
  استاندارد حسابداری در کشاورزی
  7 صفحه - 2000 تومان
  استاندارد حسابداری شماره 26 حسابداری در کشاورزی
  38 صفحه - 2000 تومان
  پروژه حسابداری بدهی ها و تئوریهای حسابداری
  78 صفحه - 2000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - جامعه شناسی حسابداری مدرن
  6 صفحه - 2000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حسابداری بیمه
  4 صفحه - 2000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حسابداری فعالیت بودجه
  6 صفحه - 2000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حسابداری ممیزی ایمنی راه
  22 صفحه - 2000 تومان
  گزارش کار آموزی رشته حسابداری بودجه و نحوه بودجه ریزی در بیمارستان پورسینا
  20 صفحه - 2000 تومان
  پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
  45 صفحه - 2000 تومان
  پروژه رشته حسابداری - حسابداری حقوق و دستمزد
  70 صفحه - 2000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
  84 صفحه - 2000 تومان
  کارآموزی اداره راه و ترابری حسابداری پیمانکاری
  56 صفحه - 2000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
  47 صفحه - 2000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد
  79 صفحه - 2000 تومان
  کارآموزی بخش حسابداری شهرداری
  26 صفحه - 2000 تومان
  پروژه حسابداری بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی تاسیس بورس اوراق بهادار
  102 صفحه - 2000 تومان
  پروژه حسابداری در مورد ترازنامه
  53 صفحه - 2000 تومان
  پروژه رشته حسابداری با عنوان انبار و انبارداری و مدیریت انبار
  147 صفحه - 2000 تومان
  پروژه رشته حسابداری برآورد توان مالی خانوارهای شهری
  110 صفحه - 2000 تومان
  پروژه رشته حسابداری در مورد پول ارز بانکداری
  107 صفحه - 2000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق و دستمزد لیست حقوق حسابداری payroll
  8 صفحه - 2000 تومان
  پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
  51 صفحه - 2000 تومان
  پروژه رشته حسابداری - حسابداری مالی
  69 صفحه - 2000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در سازمان تعاون روستایی
  31 صفحه - 2000 تومان
  پروژه حسابداری تراز آزمایشی و سود و زبان بصورت اکسل excell
  2 صفحه - 2000 تومان
  پروژه حسابداری بیمه عمر
  65 صفحه - 2000 تومان
  پروژه رشته حسابداری - قرار داد پیمانکاری
  39 صفحه - 2000 تومان
  پروژه رشته حسابداری - سیستم حقوق و دستمزد
  90 صفحه - 2000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری در سازمان مسکن و شهر سازی
  97 صفحه - 2000 تومان
  کار آموزی رشته حسابداری در فرمانداری - سیستم حقوق و دستمزد
  37 صفحه - 2000 تومان
  کار آموزی رشته حسابداری -حسابداری در پست - تهیه شده مطابق با اصول روش تحقیق
  55 صفحه - 2000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان
  63 صفحه - 2000 تومان
  آموزش نرم افزار حسابداری پخش کارا - نرم افزار جامع پخش- بصورت pdf
  137 صفحه - 2000 تومان
  پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
  65 صفحه - 2000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری در مورد بودجه و بودجه ریزی
  50 صفحه - 2000 تومان
  پروژه کار آموزی رشته حسابداری در اداره پست
  43 صفحه - 2000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری تشریح بخش حسابداری اداره تامین اجتماعی
  65 صفحه - 2000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری تشریح نرم افزار مورد استفاده در سیستم دبیرخانه
  29 صفحه - 2000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری مربوط به جسابداری پیمانکاری
  10 صفحه - 2000 تومان
  نقش حسابداری و حسابرسی در استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی
  24 صفحه - 2000 تومان
  پروژه رشته حسابداری قراردادهای پیمانکاری
  108 صفحه - 2000 تومان
  شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
  30 صفحه - 2000 تومان
  نمونه گیری در حسابداری فایل بصورت پاورپوینت
  38 صفحه - 2000 تومان
  پروژه رشته حسابداری (کاربرد نمونه گیری در حسابداری)
  45 صفحه - 2000 تومان
  پروژ رشته حسابداری طراحی یک سیستم جامعه حقوق و دستمزد
  78 صفحه - 2000 تومان
  پروژه رشته حسابداری روشهای توزیع سود سهام
  84 صفحه - 2000 تومان
  تجزیه و تحلیل سیستم های اطلاعاتی حسابداری
  11 صفحه - 2000 تومان
  بررسی سیستم حسابداری آموزش و پرورش شهر سنگر
  49 صفحه - 2000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در شرکتهای تعاونی مسکن
  152 صفحه - 2000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان بخش مالی
  61 صفحه - 2000 تومان
  گزارش کارآموزی کارخانه پارس خزر به همراه معرفی فعالیتهای حسابداری کارخانه
  61 صفحه - 2000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری مرکز بهداشت با بررسی حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها
  86 صفحه - 2000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی نظام کد گذاری کالاها
  41 صفحه - 2000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری تجزیه و تحلیل حسابداری در اداره بهزیستی
  62 صفحه - 2000 تومان
  چگونه متغیرهای حسابداری تغییرات قیمت بازار سهام را توضیح می دهند
  35 صفحه - 2000 تومان
  کارآموزی حسابداری شرح مختصری از گزارش کار حسابداری بنیاد 15 خرداد
  7 صفحه - 2000 تومان
  کارآموزی در پست و بررسی عملیات حسابداری در پست
  48 صفحه - 2000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری در مورد کارگاه تولیدی شن و ماسه
  24 صفحه - 2000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری اتحادیه تعاونی روستایی استان گیلان
  12 صفحه - 2000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمه آسیا
  22 صفحه - 2000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری مربوط به انبار داری کارخانه محصولات لبنیات
  35 صفحه - 2000 تومان
  کارآموزی حسابداری انبار در اداره پست
  51 صفحه - 2000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حسابداری مدیریت7
  12 صفحه - 2000 تومان
  تاریخچه سیستم های حسابداری در ایران
  41 صفحه - 2000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی مراحل و روشهای بودجه
  61 صفحه - 2000 تومان
  پروژه حسابداری بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی تاسیس بورس اوراق بهادار
  101 صفحه - 2000 تومان
  پروژه رشته حسابداری آزمون عوامل موثر بر تصمیمات حسابرسان مستقل در استفاده از راهنمای تصمیم گیری در امر ارزیابی خطر تقلب مدیریت فایل بصورت پاورپوینت
  10 صفحه - 2000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و بازده غیر عادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران فایل بصورت پاورپوینت
  42 صفحه - 2000 تومان
  نقش حسابداری در بیمه ایران
  31 صفحه - 2000 تومان
  پروژه حسابداری هزینه یابی بر مبنای فعالیت
  75 صفحه - 2000 تومان
  پروژه حسابداری بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی تاسیس بورس اوراق بهادار
  150 صفحه - 2000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری در بیمه
  37 صفحه - 2000 تومان
  گزارش کار آموزی رشته حسابداری در سازمان بیمه تامین اجتماعی
  121 صفحه - 2000 تومان
  پروژه رشته حسابداری آموزش نرم افزار کاراسیستم نرم افزار مدیریت پخش شرکتها با تمام امکانات
  94 صفحه - 2000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی به همراه فرمها و رسید ها
  55 صفحه - 2000 تومان
  پروژه کار آموزی رشته حسابداری در اداره پست
  43 صفحه - 2000 تومان
  گزارش کار آموزی حسابداری در نمایندگی فروش لوازم یدکی سایپا
  17 صفحه - 2000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری راه های افزایش سرمایه مالی در بانکها
  110 صفحه - 2000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در شرکت ساختمانی
  30 صفحه - 2000 تومان
  بررسی استاندارد حسابداری شماره 2 - وجوه نقد فایل بصورت پاورپوینت
  24 صفحه - 2000 تومان
  پروژه حسابداری اتوماسيون سيستمهاي منابع انساني و مالي سیستم حقوق و دستمزد
  175 صفحه - 2000 تومان
  پروژه رشته حسابداری طراحی سیستم حقوق و دستمزد کارخانه لوازم خانگی پارس قزوین
  86 صفحه - 2000 تومان
  پروژه مالی حسابداری بررسی استاندارد حسابداری شماره 2 وجوه نقد
  37 صفحه - 2000 تومان
  پروژه مالی حسابداری بررسی استاندارد حسابداری شماره 9
  37 صفحه - 2000 تومان
  کارآموزی حسابداری انبار
  72 صفحه - 2000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری انبار فایل بصورت پاورپوینت
  88 صفحه - 2000 تومان
  بررسی استاندارد حسابداری شماره 9 فایل بصورت پاورپوینت
  26 صفحه - 2000 تومان
  پروژه مالی حسابداری طرح اتوماسيون سازمان تامين اجتماعي
  175 صفحه - 2000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی ایران
  28 صفحه - 2000 تومان
  حسابداری صنعتی - حسابداری بهای تمام شده
  39 صفحه - 2000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی مالیات بر ارزش افزوده دولت در کشور ایران
  64 صفحه - 2000 تومان
  پروژه حسابداری بررسی حسابداری دولتی
  50 صفحه - 2000 تومان
  پروژه مالی بررسی حسابداری در موسسات دولتی
  31 صفحه - 2000 تومان
  سیستم های حسابداری دولتی در اروپا
  35 صفحه - 2000 تومان
  شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
  17 صفحه - 2000 تومان
  کاربرد ریاضی در حسابداری و اقتصاد
  23 صفحه - 2000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری بخش مالی بیمارستان - قسمت کنترل داخلی
  55 صفحه - 2000 تومان
  نقش استانداردهای حسابداری در پیش گیری از سوء استفاده و تقلب - روش تحقیق
  15 صفحه - 2000 تومان
  نقش حسابداری و حسابرسی در تجارت الکترونیک - روش تحقیق
  16 صفحه - 2000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
  82 صفحه - 2000 تومان
  نقش استانداردها ی حسابداری در پیش گیری از سوء استفاده و تقلب- روش تحقیق
  15 صفحه - 2000 تومان
  پروژه رشته حسابداری - حسابداری حقوق و دستمزد
  60 صفحه - 2000 تومان
  سیستم های حسابداری مدیریت
  17 صفحه - 2000 تومان
  پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
  50 صفحه - 2000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
  102 صفحه - 2000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در کاهش نقش تورم توسط دولت
  107 صفحه - 2000 تومان
  پروژه مالی حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد در کارخانه پارس قزوین
  93 صفحه - 2000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - موضوعات مطرح شده در حسابداری بین الملل 9
  5 صفحه - 2000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پیوند الگوها در بررسی حسابداری مدیریت: نقش رویکرد روشهای ترکیبی 11
  6 صفحه - 2000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - خط اتصال تقسیم نمونه درپؤوهش حسابداری مدیریت 13
  6 صفحه - 2000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش ارتباطی جریان نقدینگی وارقام حسابداری 28
  25 صفحه - 2000 تومان
  استاندارد حسابداری شماره 9 حسابداري پيمانهاي بلند مدت فایل بصورت پاورپوینت
  44 صفحه - 2000 تومان
  گزارش كارآموزي حسابداری اموا ل و تاسیسات شرکت آب منطقه ای گیلان
  54 صفحه - 2000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حسابداری دولتی
  9 صفحه - 2000 تومان
  بررسی استاندارد حسابداري شماره 21 - حسابداری اجاره ها
  12 صفحه - 2000 تومان
  کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
  58 صفحه - 2000 تومان
  کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
  58 صفحه - 2000 تومان
  ارزیابی متوازن در حسابداری - روش تحقیق
  26 صفحه - 2000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی بودجه در شهرداری صومعه سرا
  65 صفحه - 2000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری برسی هموار سازی سود
  114 صفحه - 2000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم های اطلاعات حسابداری 6
  6 صفحه - 2000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - شکاف انتظارات از نرم افزار حسابداری بر مبنای ویژگی های سیستم های اطلاعات حسابداری 8
  6 صفحه - 2000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پر کردن شکاف چارچوب نظری ( پارادایم ) در پژوهش های مربوط به حسابداری مدیریت 11
  6 صفحه - 2000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مرابحه. یک ابزار مالی و سرمایه¬گذاری اسلامی و چالش¬های آن در مقابل استانداردهای حسابداری بین¬المللی 11
  12 صفحه - 2000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حسابداری بی¬بهره چیست؟ 19
  9 صفحه - 2000 تومان
  کاراموزی حسابداری انبار مواد غذایی بهنوش
  32 صفحه - 2000 تومان
  کاراموزی حسابداری در شرکت صنعتی پارس خزر
  43 صفحه - 2000 تومان
  کاراموزی حسابداری شرکت ایران خودرو
  44 صفحه - 2000 تومان
  کاراموزی حسابداری شرکت روشاک پایا حقوق و دستمزد
  59 صفحه - 2000 تومان
  کاراموزی حسابداری شهرداری خشکبیجار
  35 صفحه - 2000 تومان
  کاراموزی حسابداری فروشگاه زنجیره ای سناتور
  56 صفحه - 2000 تومان
  کاراموزی حسابداری مواد غذایی نوشین
  21 صفحه - 2000 تومان
  کاراموزی فعالیت های حسابداری در شرکت روشاک پایا
  72 صفحه - 2000 تومان
  کارآموزی حسابداری در شهرداری لشت نشاء مربوط به عملیات حسابرسی
  12 صفحه - 2000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری موسسه خیریه نابینایان با دستهای شکوفا
  43 صفحه - 2000 تومان
  کارآموزی حسابداری اداره صنعت و معدن
  45 صفحه - 2000 تومان
  کارآموزی حسابداری اداره فنی و حرفه ای استان گیلان
  37 صفحه - 2000 تومان
  کارآموزی حسابداری اموزش و پرورش صومعه سرا
  36 صفحه - 2000 تومان
  کارآموزی حسابداری آموزشکده سما رشت
  81 صفحه - 2000 تومان
  کارآموزی حسابداری بیمارستان پورسینا - درامد و کسورات
  25 صفحه - 2000 تومان
  کارآموزی حسابداری مدیریت اب منطقه ای گیلان
  47 صفحه - 2000 تومان
  کارآموزی در کارخانه رنگ پارس سیمین حسابداری حقوق و دستمزد
  27 صفحه - 2000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در شرکت بام پارسیان
  42 صفحه - 2000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در اداره برق
  118 صفحه - 2000 تومان
  کاراموزی بانک مسکن حسابداری بخش امور مالی
  77 صفحه - 2000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت ایران برک
  69 صفحه - 2000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری تامین اجتماعی
  66 صفحه - 2000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری شرکت چوب و نراد بندی
  52 صفحه - 2000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری شرکت کاغذ ستاره گیلان
  44 صفحه - 2000 تومان
  گزارش کارآموزی شرکت ایمن ترابر اریا حسابداری صورتهای مالی
  43 صفحه - 2000 تومان
  پروژه مالی حسابداری بررسی روند بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آب و فاضلاب گیلان
  95 صفحه - 2000 تومان
  پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
  56 صفحه - 2000 تومان
  کار آموزی رشته حسابداری آموزش و پرورش ناحیه یک رشت
  142 صفحه - 2000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در اداره برق
  122 صفحه - 2000 تومان
  کاربرد ریاضی در جهان حسابداری کامپیوتر
  28 صفحه - 2000 تومان
  پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
  56 صفحه - 2000 تومان
  مفروضات و اصول حسابداری پروژه مالی
  51 صفحه - 2000 تومان
  آشنایی با رشته حسابداری و فرصتهای شغلی
  18 صفحه - 2000 تومان
  پروژه انبارداری و حسابداری شهرداری رشت
  94 صفحه - 2000 تومان
  پروژه حسابداری ایران خودرو
  53 صفحه - 2000 تومان
  پروژه حسابداری شرکت دارو سازی
  68 صفحه - 2000 تومان
  پروژه حسابداری مدرسه غیر انتفاعی
  76 صفحه - 2000 تومان
  پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
  47 صفحه - 2000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از حسابداری تعهدی در شهرداری های ایران
  4 صفحه - 2000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - آیا چار چوب های قضاوت حسابرس به محدود کردن گزارشگری متهورانه کمک می کند؟شواهد تحت استانداردهای حسابداری با دقت کم و زیاد
  11 صفحه - 2000 تومان
  طراحی یک سیستم ساده حسابداری مالی پروژه حسابداری
  32 صفحه - 2000 تومان
  گزارش کار حسابداری هزینه مربوط اقدام مربوط
  31 صفحه - 2000 تومان
  پروژه حسابداری نقش اعتبارات در سیستم دریافت و پرداخت در حسابداری دولتی
  29 صفحه - 2000 تومان
  نقش فناوری اطلاعات در حسابداری و امور مالی
  7 صفحه - 2000 تومان
  نقش حسابداری وحسابرسی در تجارت الکترونیک
  16 صفحه - 2000 تومان
  حسابداری شرکتهای پیمانکاری همراه با فرم ها و جدول
  31 صفحه - 2000 تومان
  کارآموزی شرکت پیمانکاری آرشا گستر آریا پات
  28 صفحه - 2000 تومان

  ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

  برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

  ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
  صحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
  با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
  صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

  Tel : 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  channel: https://t.me/tahghighchannel
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2018 - 2007