موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

جنگ سایبری در حقوق بین الملل

عنوان سفارش :
جنگ سایبری در حقوق بین الملل
تعداد صفحه :
11
قیمت :
6000 تومان
 • فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • ابزار جمع آوری اطلاعات
 • تجزیه و تفسیر تحقیق
 • مفهوم فضای سایبر
 • جنگ سایبری
 • چیستی جرم سایبری
 • وسعه تاریخی حقوق بین المللی جرم سایبری

 • امنيت سايبری و جرايم سايبری
 • ابعاد حقوق بين المللی در جرايم سايبری

 • تعریف رابطه حقوق و جهان مجازی
 • قواعد حقوقي حاكم بر تبليغات خصمانه جنگ سایبری

 • انواع جنگ سایبری در حقوق بین الملل
 • انگیزه‌های جنگ سایبر
 • سازمان ملل و حقوق بین الملل
 • نمونه‌هایی از جنگ مجازی در حقوق بین الملل
 • تلاش‌ها برای پیشگیری
 • حقوق فضای سایبر در ایران
 • قوانین مجازات جمهوری اسلامی ایران در جهان مجازی
 • جرایم رایانه ای در ایران

 • چالش‌های فضای سایبر و مالکیت معنوی در ایران
 • حقوق مالکیت معنوی
 • موانع عملی اجرا و تحقیق بین المللی

 • نتیجه گیری
 • منابع
 • مقدمه
 • جنگ سایبری به اقدام‌های انجام شده از سوی دولت یک کشور و سایر افراد به منظور نفوذ در رایانه‌ها و شبکه‌های سایر کشورها جهت اقدام‌های تخریب و آسیب اشاره دارد که این کار از راه روش‌های الکترونیکی صورت می‌گیرد.

 • بیان مسئله
 • اگر قرن نوزدهم تا نيمه اول قرن بيستم را عصر صنعت و نيمه دوم قرن بيستم تا پايان آن را عصر اتم بناميم به جرات مي توان قرن جديد را عصر پيام و رسانه ناميد. مي توان گفت که وسايل ارتباط جمعي و در راس آن ها رسانه هاي ديداري و شنيداري نقش تعيين کننده اي را در شکل گيري سیاست خارجی و سرنوشت جوامع بازي مي کنند. در این میان هر روز بر تنوع و کارکرد رسانه ها افزوده می شود و در ربع آخر قرن بیستم و آغازین سال های قرن بیست و یکم، پدیده اینترنت و فناوری های نوین ارتباطی چنان تحول عظیمی را در همه حوزه های زندگی بشر ایجاد کرده اند که در تصور نمی گنجد. سرعت و دامنه تاثیر گذاری این رسانه ها بر حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی چنان عظیم و انکارناپذیر است که هرگونه تردیدی در به کارگیری و استفاده از آنها خسارات جبران ناپذیری بر منافع ملی و پرستیژ بین المللی یک کشور می گذارد و ازطرفی فناوری های اطلاعاتی وارتباطاتی جرایم اطلاعاتی وارتباطی را به دنبال دارد. بدیهی است هرچه وابستگی انسان به رایانه بیشتر شود، زمینه توسعه جرایم رایانه ای نیز آماده تر می گردد. ازطرف دیگر جرم سایبریک مسئله اجتماعی، اغلب عاری از خشونت وبیشتر دارای ماهیت اقتصادی است. این جرم مستلزم مهارت رایانه ای و برنامه ریزی دقیق است.در عصری که به مدد تکنولوژی های اطلاع رسانی چون اینترنت توانایی همگانی در امر اطلاع رسانی و تاثیر گذاری بر مخاطب بی هیچ محدودیتی رو به افزایش است .

 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • فضای سایبری در حال تبدیل شدن به یک میدان جدید به منظور پیگیری عملیات های نظامی است و به اذعان کارشناسان نظامی، فضای سایبری به عنوان یک عرصه نوین جنگ، در حال ظهور است.این در حالی است که قدرت های بزرگ در حال تجهیز هر چه سریعتر و گسترده تر نیروهای خود برای جنگهای سایبری هستند و علیه دشمنان و رقبای خود به نحو فعالانه ای از آن بهره می برند.

 • اهداف تحقیق
 • جنگ اطلاعاتي مفهومي عام است كه به حمله خصمانه از سوي یک دولت يا طرف متخاصم عليه سيستم‌هاي فناوري اطلاعات (IT) يك كشور ديگر اطلاق مي‌شود.فناوري اطلاعات همه جا حضور دارد و تقريباً در تمام ساختار امريكا اهميت دارد كه شامل سدها، ماشين آلات، انرژي هسته‌اي، كنترل ترافيك هوايي، ارتباطات و نهادهاي مالي مي‌شود. شركتهاي كوچك و بزرگ به همين ترتيب براي مديريت پرداخت حقوق، فروش و تحقيقات و توسعه به رايانه اتكا كرده‌اند. هر مرحله از توزيع غذا و انرژي به فناوري اطلاعات وابسته است. اما در حال حاضر مسائل فلسفي حل نشده در اين حوزه، پاشنه آشیل چنين سيستمي محسوب مي شود. هر چه شبكه‌هاي رايانه اي پيشرفته‌تر مي‌شوند، جامعه انساني بطور روز‌افزون نسبت به حملات سايبري آسيب پذيرتر مي شود. در سال 2002 گزارش شده كه 19 ميليون نفر دانش لازم براي اقدام به يك حمله سايبري را دارند.

  تحقیقهای مشابه
  جنگ سایبری در حقوق بین ال ملل- روش تحقیق
  44 صفحه - 21000 تومان
  جنگ سایبری در حقوق بین الملل
  11 صفحه - 6000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بین الملل - حق شرط در کمیسیون های چند جانبه INTERNATIONAL LAW COMMISSION
  40 صفحه - 120000 تومان
  حقوق بین الملل عمومی - حقوق محکومین و متهمین
  12 صفحه - 6000 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 18000 تومان
  حقوق ارتباطات بین الملل در موضوع حقوق رسانه ها
  22 صفحه - 12000 تومان
  تفاوت حقوق بین الملل اقتصادی
  8 صفحه - 3000 تومان
  مسائل مربوط به مسئولیت دولت در حقوق بین الملل اقتصادی
  25 صفحه - 12000 تومان
  قاعده تقلب نسبت به قانون و سوءاستفاده حق نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
  20 صفحه - 7500 تومان
  وضعیت کشورهای نامساعد جغرافیایی در حقوق بین الملل دریاها
  32 صفحه - 15000 تومان
  سازو کارهای حقوق بین الملل کیفری برای کاهش بی کیفری
  21 صفحه - 7500 تومان
  مسائل مربوط به مسئولیت دولت در حقوق بین الملل اقتصادی
  19 صفحه - 6000 تومان
  قاعده تقلب نسبت به قانون و سوءاستفاده حق نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
  20 صفحه - 9000 تومان
  چه ترکیبی از عوامل( بسیج عمومی، مشروعیت و کنش نخبگان ، ارتش و عوامل بین المللی) و تاثیر متقابلش باعث پیروزی رژیم یا پیروزی معارضین و تداوم جنگ داخلی در سوریه می شود؟
  6 صفحه - 4500 تومان
  خلاصه ای از مقایسه کامل بین حقوق اساسی ایران و آلمان
  15 صفحه - 6000 تومان
  معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
  41 صفحه - 13500 تومان
  معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
  41 صفحه - 12000 تومان
  اهمیت و ضرورت حقوق بین الملل
  11 صفحه - 6000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین المللی
  38 صفحه - 18000 تومان
  علم ارتباطات حقوق بین المللی و پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای
  25 صفحه - 15000 تومان
  تحقیق حقوقی اقدامات متقابل در جهت نفع عمومی در حقوق مسئولیت بین المللی دولت
  22 صفحه - 12000 تومان
  تحقیق حقوقی تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی - روش تحقیق
  65 صفحه - 45000 تومان
  جایگاه ایران در کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها
  40 صفحه - 18000 تومان
  حقوق کشورهاي محاط به خشکي در حقوق بين الملل درياها
  25 صفحه - 7500 تومان
  حقوق کشورهاي محاط به خشکي در حقوق بين الملل درياها
  23 صفحه - 7500 تومان
  تقلب نسبت به قانون در حقوق بين الملل خصوصي
  32 صفحه - 9000 تومان
  روابط بین الملل دو کشور ایران و روسیه
  19 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - موضوعات مطرح شده در حسابداری بین الملل 9
  5 صفحه - 15000 تومان
  روابط بین الملل مقایسه دو کشور ایران و روسیه از نظر فرهنگی.docx
  16 صفحه - 7500 تومان
  سازمان بین الملل کار.docx
  20 صفحه - 10500 تومان
  نقش قراردادهای جوینت ونچ ر در تجارت بین الملل و قو اعد حاکم بر آن روش تحقیق حقوق
  55 صفحه - 24000 تومان
  وضعیت کشورهای نامساعدجغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها روش تحقیق حقوق
  37 صفحه - 18000 تومان
  اصل حسن نیت در قرارداد های تجاری بین الملل روش تحقیق حقوق
  20 صفحه - 9000 تومان
  وضعیت کشورهای نامساعد جغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها
  64 صفحه - 30000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007