موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط پاور : power
عنوان :

جمعیت و تنظیم خانواده پاور پوینت

عنوان سفارش :
جمعیت و تنظیم خانواده پاور پوینت
تعداد صفحه :
29
قیمت :
6000 تومان
 • فهرست مطالب
 • فصل 1
 • تاريخچه تنظيم خانواده در جهان و ايران

 • مقدمه
 • تاريخچه تنظيم خانواده در ايران و جهان

 • فصل 2
 • تعريف، اهداف و استراتژي هاي تنظيم خانواده در جهان و ايران

 • مقدمه
 • تعريف تنظيم خانواده

 • اهداف تنظيم خانواده
 • استراتژي هاي تنظيم خانواده
 • استراتژي هاي تنظيم خانواده در جهان
 • استراتژي هاي تنظيم خانواده در ايران
 • فصل 3
 • حركات جمعيت
 • مقدمه
 • باروري واقعي و عملي
 • پيشگفتار
 • براساس تحقيقات به عمل آمده و شواهد كافي، محدود كردن باروري بهترين راه كنترل جمعيتهاي انساني شناخته شده است كه در اين راستا، توجه لازم به مشخصات و ويژگيهاي جمعيتي جامعه مورد نظر كه بتوان برنامه هاي تنظيم خانواده را با موفقيت كامل به اجرا گذارد، از اهميت خاصي برخوردار مي باشد. زيرا به يقين ثابت گرديده است كه بسياري از مشكلات اقتصادي و اجتماعي نظير فقر، بيسوادي، سوء تغذيه و بيماري، مهاجرت، بيكاري و دهها پيامد ناشي از آن همگي با عامل جمعيت در ارتباط اند كه اشاعه برنامه هاي تنظيم خانواده به عنوان سياستي مهم در كنترل رشد بي رويه جمعيت مي تواند دخالت نمايد.

 • تاريخچه تنظيم خانواده در ايران و جهان
 • در گذشته هاي تاريخي، سياستها و تدابير جمعيتي غالباً معطوف به ازدياد جمعيت بود. در اين زمانها نظر كليه اديان، متفكرين و فيلسوفان، حكام و سلاطين (به استثناي موارد جرئي) به سوي زناشويي و فرزندآوري در سطح خانواده و افزايش نيروي انساني در سطح جامعه متوجه بود ليكن از دهه‌هاي پاياني سده 18 بنا به دلايل سياسي و اقتصادي و جمعيتي، با طرح نظريه مالتوس، سياستهاي مبني بر كاهش مواليد نخست در انگلستان و پس از آن در ساير ممالك اروپايي و امريكايي مطرح شد. با اينحال برنامه هاي تنظيم خانواده در سطح گسترده امروزي، تنها از قدمتي حدود نيم قرن برخوردار مي باشد. در گذشته سياستهاي جمعيتي به افزايش و يا كاهش جمعيت توجه مي كردند، در صورتي كه امروزه اين سياستها فراتر رفته و بسياري از موازين اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي را در بر مي گيرند.

  تحقیقهای مشابه
  جمعیت و تنظیم خانواده پاور پوینت
  29 صفحه - 6000 تومان
  مروری بر جمعیت و تنظیم خانواده
  17 صفحه - 6000 تومان
  مروری بر جمعیت و تنظیم خانواده
  17 صفحه - 6000 تومان
  نقش اخلاق در تنظیم و تحکیم خانواده روش تحقیق
  45 صفحه - 24000 تومان
  جمعیت و تنظیم خانواده فایل بصورت پاورپوینت
  63 صفحه - 21000 تومان
  پروژه نقش اخلاق در تنظیم و تحکیم خانواده مطابق روش تحقیق
  24 صفحه - 9000 تومان
  جمعیت و تنظیم خانواده پاورپوینت
  63 صفحه - 15000 تومان
  خاکبرداری و ریختن بتن فایل به صورت پاور پوینت
  11 صفحه - 9000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007