موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

جلب مشارکت مردم در حفاظت ازمحیط زیست

عنوان سفارش :
جلب مشارکت مردم در حفاظت ازمحیط زیست
تعداد صفحه :
11
قیمت :
4500 تومان
 • فهرست مطالب
 • مقدمه
 • مشارکت
 • ماموریت هاي جلب مشارکت مردمی

 • سیاستها
 • فعالیتها
 • زمینه هاي مشارکت سازمان هاي مردم نهاد در حفاظت از محیط زیست

 • حفاظت از محیط زیست
 • عوامل تاثیر گذار بر مشارکت سازمان هاي مردم نهاد در حفاظت از طبیعت و محیط زیست
 • انواع مشارکت در زمینه محیط زیست

  موانع جلب مشارکت مردمی در حفظ محیط زیست

 • نتیجه گیري
 • منابع
 • مقدمه
 • محيط زيست موهبت رايگان ارزشمندي است كه خداوند به انساني كه امروزه با بي توجهي از آن بهره مند مي شود ارزاني داشته است. با توجه به اينكه مصرف صحيح و دور از اسراف و حفاظت از محيط زيست نه تنها به عنوان وظيفه يك مسلمان بلكه به عنوان وظيفه انساني مطرح است. با توجه به اينكه هر فردي در جامعه در بسياري از مواقع بطور مستقيم يا غير مستقيم با محيط زيست در رابطه است آموزش به افراد در جهت استفاده صحيح از محيط زيست و اسيب نرساندن به آن از اهميت ويژه اي برخوردار است. همچنين به علت كگستردگي آسيب هاي وارده به محيط زيست در قرن هاي اخير احياي مجدد اين موهبت نيازمند مشاركت همگاني مي باشد. در اين مقاله به تفصيل جنبه هاي گوناگون اهميت مشاركت مردمي در حفظ محيط زيست شرح داده شده است و بنا به موضوع مطرح شده آمار هايي در جهت بررسي كيفي و نتيجه گيري بهتر گردآوري شده است. در نهايت نيز راهكارهايي عملي براي ترغيب مردم به مشاركت در حفظ محيط زيست اشاره شده است. به اين اميد كه احساس مسئوليت نسبت به محيط زيست را در تك تك افراد جامعه به وجود آورد.

 • مشارکت
 • عبارت است از پذیرش آگاهانه انجام بخشی از امور به شکل همکاري با یکدیگر از سر میل و رغبت و به منظور بهبود زندگی اجتماعی که سازماندهی مناسب خود ر

  ا نیز دارا باشد.

  تحقیقهای مشابه
  جلب مشارکت مردم در حفاظت ازمحیط زیست
  11 صفحه - 4500 تومان
  کار آماری بررسی عوامل موثر بر جلب مشارکت مردمی در ایجاد بهره برداری و حفظ پروژه های عمرانی و شبکه آبیاری
  18 صفحه - 105000 تومان
  تقسیم بندی استان گیلان و بررسی مشارکت سیاسی مردم گیلان بعد از انقلاب
  15 صفحه - 7500 تومان
  آموزش حفاظت از محیط زیست به زنان روستایی
  15 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007