موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

جامعه شناسی دموکراسی و استبداد

عنوان سفارش :
جامعه شناسی دموکراسی و استبداد
تعداد صفحه :
5
قیمت :
3000 تومان
 • فهرست مطالب
 • جامعه‌شناسی دموکراسی و استبداد

  توکویل و نگاهی به دین، دموکراسی و آزادی

  دورکیم و روابط دین، حکومت و جامعه لایسیته

 • خودکامگی مدرن – اتوریتاریسم
 • استبداد شرقی یا استبداد آسیایی

 • توتالیتاریسم
 • روشنفکران دینی
 • منابع
 • در حوزه جامعه شناسی دموکراسی و در حوزه دین توکویل از کلاسیک های این رشته است. توکویل در زمان انقلاب فرانسه زیست می کرده اما مسئله مطرح شده از نظر او هم برای جوامع توسعه یافته و هم برای جوامع در حال توسعه کاربرد دارد.سوال توکویل و بسیار از متفکران ابتدای قرن نوزدهم در خصوص تفاوت رابطه دین و آزادی و همچنین رابطه دین و دموکراسی در دو جامعه فرانسه و آمریکا است. چرا در جامعه آمریکا آزادی و دموکراسی برقرار شد ولی در جامعه فرانسه دائما شاهد کشمکش نهاد دین و دموکراسی هستیم.جواب توکویل به این سوال این است که در جامعه آمریکا سه روحیه تلفیق شده و به آزادی رسیده است، روحیه دینداری، روحیه آزادیخواهی و روحیه تجارت.توکویل دین را در به وجود آوردن دنیای جدید یک عامل مهم می داند و می گوید دین می تواند آزادی هم ایجاد کند. او معتقد بود که برابری انسانها باید بر اساس یک نظم اخلاقی باشد و این نظم اخلاقی حتما باید مبتنی بر دین باشد. توکویل معتقد به ایجاد دین مدنی است.نقدی که به توکویل وارد است این است که او اعتقاد را مترادف دین می داند. او ایمان را مثل دین می داند و روحانیت را برابر دین می داند در صورتی که روحانیت بخشی از دین است. همچنین او فقط به برداشت خاصی از مسیحیت توجه داشته ولی درباره کلیه ادیان نظر داده است. از سوی دیگر او لازمه دموکراسی را دینداری می داند در صورتی که در جهان هم حکومت غیر دیندار دموکرات داریم و هم حکومت غیر دیندار مستبد و هم حکومت دیندار دمکرات داریم و هم حکومت دیندار مستبد.

 • دورکیم و روابط دین، حکومت و جامعه لایسیته
 • بین سکولاریزاسیون و لائیسیزاسیون تفاوت وجود دارد. سکولاریزاسیون به رابطه دین و نهادهای دیگر اجتماعی مربوط می شود در حالی که لائیسیزاسیون مربوط به رابطه حکومت – به عنوان زیر مجموعه نهاد سیاست از نهادهای اجتماع – با نهاد دین است. لائیتیسه در قرن 19 به وجود آمد. لائوس به مردم اشاره دارد در مقابل لویت که به معنی روحانیت است. پس لوزوما لائیک به معنی مخالفت با دین نیست بلکه ممکن است فرد دین دار طرفدار لائیک باشد. همیشه دیندارانی که روحانی هستند و روحانیانی که وابسته حکومت هست با لائیسیته ضد است و در مقابل آن قرار می گیرد.

  تحقیقهای مشابه
  پروژه آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات مسایل کودکان
  55 صفحه - 18000 تومان
  پیدایش و گسترش اندیشه های جامعه شناسی ارتباطات
  36 صفحه - 7500 تومان
  رابطه جامعه شناسی با حقوق
  49 صفحه - 10500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - جامعه شناسی حسابداری مدرن
  6 صفحه - 18000 تومان
  مقاله در مورد جامعه شناسی شهری در مورد زباله های شهری
  34 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - جامعه شناسی از مارتین آلبرو جامعه شناس globalization - knowledge and society
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - معرفی مارتین آلبرو پوفسور و استاد دانشگاه - رشته جامعه شناسی Professor Martin Albrow
  3 صفحه - 9000 تومان
  فرهنگ جامعه شناسی ایران
  8 صفحه - 4500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - A جامعه شناسی سطح روش یادگیری منبع30
  45 صفحه - 175500 تومان
  جایگاه طبقه اجتماعی در جامعه شناسی کلاسیک
  13 صفحه - 6000 تومان
  شهر و ده از نظر جامعه شناسان اسلامی در مقایسه با جامعه شناسی غربی
  21 صفحه - 10500 تومان
  بررسی جامعه شناسی از دیدگاه بزرگان
  13 صفحه - 6000 تومان
  پروژه علوم اجتماعی نگاه جامعه شناسی به بحران هویت جوانان
  150 صفحه - 75000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - استراتژی, ساختار و عملکرد : جامعه شناسی استراتژی سازمانی 21
  30 صفحه - 90000 تومان
  کارشناسی علوم اجتماعی نگاه جامعه شناسی به بحران هویت جوانان پروژه
  150 صفحه - 36000 تومان
  جامعه شناسی دموکراسی و استبداد
  5 صفحه - 3000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007