موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

جاذبه های توریستی استانهای ایران

عنوان سفارش :
جاذبه های توریستی استانهای ایران
تعداد صفحه :
83
قیمت :
21000 تومان

جاذبه های توریستی استانهای ایران

 • موقعیت وطبیعت
 • کشورایران سرزمین پهناوری است که 1648000 کیلومترمربع مساحت داردودرجنوب غربی آسیا،میان کشورهای ترکمنستان،آذربایجان وارمنستان درشمال،افغانستان وپاکستان درشرق،ترکیه وعراق درغرب قرارگرفته است. سراسرمرزهای جنوبی ایران راکرانه های خلیج فارس ودریای عمان دربرگرفته است. مجموع مرزهای خشکی ایران5170 کیلومتر،ومجموع مرزهای آبی آن،درشمال وجنوب، 2510 کیلومتراست. ایران درقلب خاورمیانه جای گرفته است.

  چشمه‌ساران زلال،انارستان‌های،باغ‌های پسته،ردیف درختان تبریزی،کوچ کاروان‌های عشایردرفصل‌های گوناگون،شب‌های پرستاره،صخره ها،کوهها،پستی‌هاوبلندی‌های پایان‌ناپذیر،آتشفشان‌های خاموش وپوشیده ازبرف،جنگل‌های انبوه رشته‌کوههای البرزوکرانه های دریای خزرازجمله چشم‌اندازهای دیدنی وفراموش‌نشدنی طبعیت ایران‌اندکه خاطره‌ای بی‌ماننددراذهان جهانگردان به جای می‌گذارند.

  ازخصوصیات مهم سرزمین پهناورایران که ازنظرجهانگردی بسیاربااهمیت می‌باشد،وجودرشته‌کوههای سربه فلک کشیده،جلگه ها،دشت‌های هموار،ناحیه های کویری،رودهاودریاچه های گوناگون است که موجب شده است درهرزمان ازسال،درهرگوشه ازآن،یکی ازچهارفصل رابتوان دید؛ به گونه‌ای که درزمستان،دردریای خوب وآرام جنوب به ورزش‌های آبی همچون شناواسکی روی آب ودرهمان زمان،درکوهستان‌های شمال وغرب کشور،به ورزش‌های زمستانی ماننداسکی وکوهنوردی پرداخت وهم‌زمان درشهرهای بسیاری درکرانه های دریای خزر،ازهوای دلپذیربهاری استفاده نمود.

  آثارتاریخی بازمانده ازدوره های مختلف استقرارانسان درفلات ایران،به موازات چشم‌اندازهای طبیعی متنوع کرانه‌ای،کوهستانی،بیابانی وکویری درآمیزش وترکیبی هماهنگ بابناهای تاریخی ومیراث‌های مذهبی وفرهنگی،مجموعه‌ای ازانگیزه های گوناگو ن رابرای دیدارازایران فراهم می‌سازند. فرهنگ باستانی ایران که نمودهای آن درپیکرمیراث‌های تاریخی معماری جاودانه شده است،دیدنی‌های بسیاری رافراهم آورده است.

  فرهنگ ایران امروزه مجموعه کاملی ازفرهنگ گذشته های دورونزدیک این سرزمین است وهرکس می‌تواندبه تناسب سلیقه وفرهنگ خود،حس کنجکاوی وزیبایی دوستی خودرادردیدارازاین کشورپهناوروپرباربرآورده کند. آثارتاریخی موجوددرتخت جمشید، پاسارگاد،شوش،حسنلوی آذربایجان،تختسلیمان تکاب آذربایجان،همدان،کرمانشاه،فیروزآباد،سیراف وبسیاری دیگرازکانون‌های باستانی تمدنی ایرانی،انگیزةکافی رابرای دیدارازاین کشورباستان ارائه می‌کند.

  درادامه جاذبه های گردشگری استان‌های مختلف کشوررادرقالب جاذبه های تاریخی،طبیعی،موزه ها وفرهنگ عامه به اختصارمی‌آید:

  تحقیقهای مشابه
  بررسی جاذبه های توریستی مرجانی جزیره کیش تهیه شده بر اساس روش تحقیق
  14 صفحه - 10500 تومان
  جاذبه های توریستی استانهای ایران
  83 صفحه - 21000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007