موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

تقسیم وجوه حاصله از فروش

عنوان سفارش :
تقسیم وجوه حاصله از فروش
تعداد صفحه :
5
قیمت :
3000 تومان
 • فهرست مطالب
 • تقسیم وجوه حاصله از فروش

  پس از آنکه اموال به فروش رفت و بهاء آنها جمع‌آورى گرديد و اسامى طلبکاران مشخص شد. اداره تصفيه ليست حاصل از دارائى و تقسيم آن را بين بستانکاران تنظيم و ظرف مدت ده روز در اختيار طلبکاران قرار مى‌دهد و مراتب به اطلاع آنها مى‌رسد و خلاصه‌اى از مقدار مربوط به سهم هر کدام نيز ارسال مى‌شود و پس از انقضاء مدت مقرر، اداره مزبور مبادرت به پرداخت سهام هر يک از طلبکاران مى‌نمايد و طلبکارى که به حق خود مى‌رسد بايد سند مربوطه را به اداره تحويل دهد. و چنانچه قسمتى از طلب پرداخت گردد، موضوع در سند قيد مى‌شود. و چنانچه دارائى تاجر براى پرداخت همه ديون او کافى نباشد، به طلبکارانى که طلب آنها پرداخت نشده و يا به حساب نيامده‌اند سند عدم کفايت دارائى داده مى‌شود و بستانکار پس از ملائت تاجر ورشکسته مى‌تواند به موجب اين سند بقيه طلب خود را ادعا نمايد.

 • تقسيم وجوه حاصله از فروش(م 46 تا م 48)
 • قوانین
 • ماده 46 ـ وقتی که پول حاصله از فروش در دسترس اداره قرار گرفت و صورت بستانکاران قطعی گردید اداره صورتی از حاصل دارایی و حساب نهایی آن تنظیم خواهد نمود. هزینه توقف که به موجب ‌آیین‌نامه تعیین می‌شود و هزینه تصفیه قبلا موضوع می‌شود.صورت تقسیم و حساب نهایی در مدت ده روز در دسترس‌ بستانکاران قرار گرفته و مراتب به اطلاع آنها خواهد رسید، بعلاوه‌ خلاصه‌ای از صورت مربوط به سهم هر یک برای آنها فرستاده‌ خواهد شد.

  ماده 47 ـ پس از انقضای مدت نام‌برده‌، اداره مبادرت به پرداخت سهام‌هر یک می‌نماید. بستانکاری که کاملا به حق خود می‌رسد باید سند مربوطه را به اداره تسلیم کند. در موردی که قسمتی از طلب پرداخت‌ می‌شود مراتب در سند قید می‌گردد. در مورد فروش غیرمنقول ‌اقداماتی که در دفتر املاک لازم است از طرف اداره به عمل می‌آید.اگر طلبی معلق باشد و یا به اقساط می‌بایست تادیه گردد سهمیه ‌مربوط به آن در صندوق دادگستری گذاشته خواهد شد. پس از پرداخت سهمیه اداره به هر یک از بستانکارانی که حقوق آنها کاملا تادیه نشده است سند عدم کفایت دارایی می‌دهد. بستانکار فقط درمورد ملائت ورشکسته می‌تواند به موجب این سند بقیه طلب خود را ادعا نماید.

  ماده 48 ـ تقسیم موقت سهام فقط پس از انقضای مدت مذکور در ماده‌ممکن است به عمل آید.

  به بستانکارانی که جزء صورت نیامده‌اند سند عدم کفایت دارایی ‌داده خواهد شد.

 • تقسيم وجوه حاصله( م 54 تا م 59 )
 • ماده 54 ـ اداره تصفیه باید برای تقسیم موقت سهام بر طبق ماده 48قانون اداره تصفیه صورت تقسیم موقت تهیه نموده و اعلام نماید كه‌صورت تقسیم در ظرف مدت ده روز در دسترس بستانكاران گذارده‌خواهد شد. هرگاه دعوای مربوط به بستانكاری در موقع تقسیم‌موقت سهام به نتیجه نرسیده باشد سهمی كه برای او منظور شده‌ كنار گذارده می‌شود و همچنین بستانكارانی كه طلب آنها موجل ‌است قبل از رسیدن موعد به آنها پرداخته نخواهد شد مگر آنكه برای‌ برگشت فرع قانونی از طلب خود رضایت دهند.

  تحقیقهای مشابه
  تقسیم وجوه حاصله از فروش
  5 صفحه - 3000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007