موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

تعيين ميزان تأثير خانواده مدرسه و سایر نهادهای اجتماعی در بروز جرم و جنایت در جامعه

عنوان سفارش :
تعيين ميزان تأثير خانواده مدرسه و سایر نهادهای اجتماعی در بروز جرم و جنایت در جامعه
تعداد صفحه :
46
قیمت :
21000 تومان
 • فهرست مطالب
 • چكيده
 • مقدّمه
 • بیان مسئله
 • ضرورت و اهميت تحقيق
 • سئوالات پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • مباني نظريه قانوني جرم شناسي

 • ديدگاه زيستي كج رفتاري
 • نظريه هاي اوليه جامعه شناسي
 • بي هنجاري از نظر اميل دوركيم
 • عوامل مؤثر در بروز جرم

 • 1. عوامل زيستي
 • 2. عوامل دروني
 • 3. عوامل اجتماعي
 • عوامل جرم زاي اجتماعي

 • 1. نابهنجاري خانوادگي
 • 3. تبعيض و نابرابري در اعمال قانون
 • 4. تأثير جنگ در افزايش جرايم
 • 5. تأثير جمعيت شهري در وقوع جرم
 • دلايل تأثير جمعيت شهري
 • تعريف پيشگيري
 • انواع پيشگيري
 • 1. پيشگيري ابتدايي
 • 2. پيشگيري ثانويه
 • 3. پيشگيري ثالث
 • اجراي پيشگيري
 • تحصيلات اجباري
 • خانواده هاي بد سرپرست
 • روان شناسی و پیشگیری از وقوع جرم
 • شناخت شخصیت مجرمانه و راه های درمان آن از نظر روانشناسی
 • جایگاه شخصِّیت مجرمانه
 • اهداف شناخت شخصیت مجرمانه
 • تعریف کلی شخصیت
 • تعریف شخصّیت مجرمانه و خصوصیات آن
 • تعریف شخصّیت مجرمانه و سالم
 • تعریف شخصّیت سالم
 • خصوصیات شخصّیت مجرمانه و چگونگی شناخت آنها
 • خصوصیات شخصّیت مجرمانه
 • چگونگی شناخت شخصّیت مجرمانه
 • الف) نظریه‌ی نشانه ها
 • ب) نظریه‌ی مقتضیات
 • ج)طبقه بندی بزه کاران
 • کاربرد شخصّیت مجرمانه در قلمرو حقوق کیفری
 • روش های درمان شخصّیت های مجرمانه
 • پیشنهادات و نتیجه گیری
 • منابع
 • مقدّمه
 • مسئله بزهكاري و انحراف اطفال و نوجوانان از ديرباز در جامعه بشري مورد توجه انديشمندان بوده است. همزمان با توسعه انقلاب صنعتي و وسعت دامنه نيازمندي ها، محروميت هاي حاصل از عدم امكان تأمين خواست ها و احتياجات زندگي موجب گسترش شديد و دامنه دار فساد، عصيان، تبهكاري، سرگرداني، دزدي و مانند آنها در اطفال و نوجوانان شده است. امروزه نوجوانان كشور ما هم با اين گونه مسائل مواجه اند و آثار مهلك آنها در سيماي جامعه ما آشكار است. كودكان و نوجوانان سرمايه هاي جامعه هستند و سلامت روح و جسم آنها تضمين كننده سلامت جامعه آينده است. بنابراين، بايد به مسائل آنها توجه كافي مبذول داشت.مطالعات كشورهاي غربي حاكي از آن است كه تجربه رفتارهاي بزهكارانه در ميان نوجوانان بسيار شايع مي باشد. برخي ادعا كرده اند 90 درصد نوجوانان مرتكب اعمالي شده اند كه چنانچه به مداخله پليس مي انجاميد موجب بازداشت آنان مي گرديد. اين بررسي ها نشان مي دهند كه شيوع رفتارهاي بزهكارانه در نوجوانان بيش از آن است كه مردم انتظار دارند. تجربه نشان داده است تنها تعداد اندكي از نوجواناني كه دست به قانون شكني مي زنند دستگير مي شوند. از كساني كه دستگير شده اند نيز تنها تعداد معدودي بازداشت مي گردند. از ميان بازداشت شدگان هم عده اي خاص به زندان فرستاده مي شوند و از كساني كه محاكمه شده اند تنها بخشي به عنوان بزهكار محكوم مي گردند. بنابراين، بسيار دشوار است كه بدانيم در هر جامعه چند نفر بزهكار وجود دارد، چه كسي بايد بزهكار ناميده شود و كدام نوجوان بايد مورد مطالعه علمي قرار گيرد تا درباره ماهيت و منشأ رفتارهاي بزهكارانه اطلاعات علمي صحيحي به دست آورد.

  تحقیقهای مشابه
  تعيين ميزان تأثير خانواده مدرسه و سایر نهادهای اجتماعی در بروز جرم و جنایت در جامعه
  46 صفحه - 21000 تومان
  بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان پروژه علوم اجتماعی همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  115 صفحه - 54000 تومان
  بررسي تأثير اختلاف زناشويي بر سبك دلبستگي و قضاوت اخلاقي در دانش آموزان پروژه روانشناسی علوم اجتماعی و تربیتی
  106 صفحه - 45000 تومان
  تأثیر عوامل درونی و بیرونی خانواده – وراثت – مدرسه بر روی دانش آموزان تیزهوش بر اساس روش تحقیق
  22 صفحه - 18000 تومان
  آسیب های اجتماعی در حوزه خانواده روابط عاطفی و اعتقادات دینی والدین
  22 صفحه - 9000 تومان
  آسیب های اجتماعی در حوزه خانواده روابط عاطفی و اعتقادات دینی والدین
  17 صفحه - 4500 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده در استفاده دانشجویان از کالاهای فرهنگی
  80 صفحه - 54000 تومان
  نقش خانواده در ارتقا امنیت اجتماعی- پاور
  21 صفحه - 12000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی رابطه بين باورهاي ارتباطي با كاركرد خانواده و رضايت زناشويي
  160 صفحه - 75000 تومان
  بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی موجود در خانواده ها بر پیشرفت تحصیلی پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  81 صفحه - 45000 تومان
  رابطه بین باورهای ارتباطی باکارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی
  160 صفحه - 60000 تومان
  رابطه بین باورهای ارتباطی باکارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی
  167 صفحه - 75000 تومان
  بررسی مقایسه ای عزت نفس بین کودکان پسر پرورشگاه و سایر کودکان پروژه رواشناسی علوم اجتماعی و تربیتی با کار آماری و پرسشنامه
  59 صفحه - 54000 تومان
  پروژه آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات مسایل کودکان
  55 صفحه - 18000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي جامعه شناختي روسپيگري
  211 صفحه - 75000 تومان
  بررسی جامعه شناختی جنبش اجتماعی زنان
  20 صفحه - 7500 تومان
  جایگاه طبقه اجتماعی در جامعه شناسی کلاسیک
  13 صفحه - 6000 تومان
  پروژه رشته گرایش علوم اجتماعی - بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی
  151 صفحه - 54000 تومان
  پروژه علوم اجتماعی نگاه جامعه شناسی به بحران هویت جوانان
  150 صفحه - 75000 تومان
  پروژه بررسی ارتباط خودکارآمدی و درون گرایی و برون گرایی دانش آموزان مقطع متوسطه - رشته رواشناسی علوم اجتماعی تربیتی همراه با جامعه آماری و پرسشنام
  75 صفحه - 66000 تومان
  اثرات شبکه های اجتماعی در جامعه ایرانی
  19 صفحه - 3000 تومان
  بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر دینداری پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  71 صفحه - 36000 تومان
  پروژه علوم اجتماعی بررسی آسیب های اجتماعی همراه با پرسشنامه و جامعه آماری
  81 صفحه - 75000 تومان
  کارشناسی علوم اجتماعی نگاه جامعه شناسی به بحران هویت جوانان پروژه
  150 صفحه - 36000 تومان
  بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان شهرستان رشت پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  39 صفحه - 18000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007