موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

تجارت الکترونیک بین الملل

عنوان سفارش :
تجارت الکترونیک بین الملل
تعداد صفحه :
17
قیمت :
6000 تومان
 • فهرست مطالب
 • مقدمه
 • محرك هاي تجارت الکترونیک

  الگوهاي تجارت الکترونیک

 • الگوي B2B
 • الگوي B2C
 • الگوي C2C
 • الگوي C2B
 • مدل سازمان ملل براي بلوغ تجارت الکترونیکی
 • مدل 3D
 • مدل هاي جهانی شدن بنگاه ها
 • مطالعــات صورت گرفته پیرامون تجارت الکترونیکـی و ورود بنگـــاه ها به بازارهاي جهانی؛
 • فهرست منابع
 • مقدمه
 • پیشرفت فناوري ارتباطات و اطلاعات در سایه تحول علم کامپیوتر سبب تغییرات شگرفی در دنیاي کسب و کار شده است. تجارت الکترونیک، عمده ترین دستاورد بکارگیري فناوري

  ارتباطات و اطلاعات (ICT) در زمینه هاي اقتصادي است . استفاده از این فناوري موجب توسعه تجارت، تسهیل ارتباطات عوامل اقتصادي، فراهم کردن امکان فعالیت براي بنگاه هاي کوچک و متوسط، ارتقاي بهره وري، کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان شده است . فناوري ارتباطات و اطلاعات امکان افزایش قابلیت رقابت پذیري بنگاه ها را فراهم ساخته و همچنین به ایجاد مشاغل جدید منجر شده است.تعاریف متعددي از تجارت الکترونیکی ارایه شده است از جمله؛ هدایت ارتباطات کاري و معاملات بر روي شبکه ها از طریق رایانه؛ خرید و فروش کالاها و خدمات و انتقال سرمایه ها از طریق ارتباطات دیجیتالی؛ کاربرد وسایل الکترونیک براي تبلیغ، فروش، توزیع و پشتیبانی محصولات . اتحادیه اروپا در سال 1997 آن را به این شکل تعریف کرد ه است: تجارت الکترونیک بر پردازش و انتقال الکترونیک داد ه ها شامل متن، صدا و تصویر مبتنی است . تجارت الکترونیک فعالیت هاي گو ناگونی از قبیل مبادله الکترونیک کالاها و خدمات و تحویل فوري مطالب دیجیتالی و انتقال الکترونیک را در بر دارد.

 • محرك هاي تجارت الکترونیک
 • تارافدار و وایدیا معتقداند که علاوه بر مزایاي فراوان بکارگیري تجارت الکترونیکی براي

  سازمان ها، وجود برخی محرك ها در محیط نیز، سازمان ها را به سمت استفاده از تجارت الکترونیکی سوق می دهد. برخی از محرك هایی که توسط این دو پژوهشگر شناسایی شده اند عبارتند از: اقدامات رقبا و انتظارات مشتري ، تغییر در سیاست هاي دولت و تدوین مقررات ، شرایط اقتصادي ، بکارگیري تجارت الکترونیکی از سوي مشتریان و تأمین کنندگان ، ماهیت محصولات سازمان و میزان اطلاعات همراه با محصول. تجارت الکترونیکی محدودیت هاي هزینه ساز مثل محدودیت زمان و مکان را حذف نموده و سبب افزایش بهره وري و کارایی اقتصادي می گردد( خدادا و دیگران ، 1384).

  تحقیقهای مشابه
  قوانین تجارت الکترونیک بین المللی
  23 صفحه - 7500 تومان
  گذری بر تجارت الکترونیک و مالیات
  4 صفحه - 3000 تومان
  قانون تجارت الکترونیک در ایران
  17 صفحه - 6000 تومان
  حسابداری و حسابرسی تجارت الکترونیک
  26 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - خصوصی سازی و اعتماد در یک دنیای تجارت الکترونیک : استخراج و ذخیره اطلاعات محدودیت هماهنگ سازی و افشاء 24
  37 صفحه - 144300 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - دیدگاه امنیت تجارت الکترونیک در اقتصاد دیجیتالی 7
  13 صفحه - 50700 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - معاملات با تجارت الکترونیک Eu استفاده از ارزش افزوده مالیات 30
  46 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر تجارت الکترونیک بر انعطاف پذیری سازمانی 34
  43 صفحه - 27000 تومان
  مقایسه تجارت الکترونیک ایران و ژاپن
  6 صفحه - 4500 تومان
  نقش حسابداری و حسابرسی در تجارت الکترونیک - روش تحقیق
  16 صفحه - 9000 تومان
  پروژه بررسی تجارت الکترونیک در بانک های خصوصی ایران
  105 صفحه - 45000 تومان
  کار آماری بررسی تجارت الکترونیک در بازاریابی
  15 صفحه - 105000 تومان
  پروژه بررسی تجارت الکترونیک در بازاریابی
  53 صفحه - 24000 تومان
  آشنایی با تجارت الکترونیک پاورپوینت
  31 صفحه - 10500 تومان
  پرسشنامه اجرای موفق تجارت الکترونیک (Chih - Ping Lee et all) (چیه - پینگ لی و همکاران)
  3 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه رضایت کاربر از تجارت الکترونیک برای خرید اینترنتی (Chih - Ping Lee et all) (چیه - پینگ لی و همکاران)
  3 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه بکارگیری تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط (Nabeel Al - Qirim) (نبل ال - قیریم)
  2 صفحه - 4500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اخلاقیات و تجارت بین الملل
  5 صفحه - 15000 تومان
  نقش قراردادهای جوینت ونچ ر در تجارت بین الملل و قو اعد حاکم بر آن روش تحقیق حقوق
  55 صفحه - 24000 تومان
  تجارت الکترونیک در بازار یابی بین الملل
  16 صفحه - 9000 تومان
  تجارت الکترونیک بین الملل
  17 صفحه - 6000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بین الملل - حق شرط در کمیسیون های چند جانبه INTERNATIONAL LAW COMMISSION
  40 صفحه - 120000 تومان
  حقوق بین الملل عمومی - حقوق محکومین و متهمین
  12 صفحه - 6000 تومان
  روابط بین الملل دو کشور ایران و روسیه
  19 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - موضوعات مطرح شده در حسابداری بین الملل 9
  5 صفحه - 15000 تومان
  روابط بین الملل مقایسه دو کشور ایران و روسیه از نظر فرهنگی.docx
  16 صفحه - 7500 تومان
  سازمان بین الملل کار.docx
  20 صفحه - 10500 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 18000 تومان
  حقوق ارتباطات بین الملل در موضوع حقوق رسانه ها
  22 صفحه - 12000 تومان
  تفاوت حقوق بین الملل اقتصادی
  8 صفحه - 3000 تومان
  مسائل مربوط به مسئولیت دولت در حقوق بین الملل اقتصادی
  25 صفحه - 12000 تومان
  قاعده تقلب نسبت به قانون و سوءاستفاده حق نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
  20 صفحه - 7500 تومان
  وضعیت کشورهای نامساعدجغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها روش تحقیق حقوق
  37 صفحه - 18000 تومان
  اصل حسن نیت در قرارداد های تجاری بین الملل روش تحقیق حقوق
  20 صفحه - 9000 تومان
  وضعیت کشورهای نامساعد جغرافیایی در حقوق بین الملل دریاها
  32 صفحه - 15000 تومان
  وضعیت کشورهای نامساعد جغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها
  64 صفحه - 30000 تومان
  سازو کارهای حقوق بین الملل کیفری برای کاهش بی کیفری
  21 صفحه - 7500 تومان
  مسائل مربوط به مسئولیت دولت در حقوق بین الملل اقتصادی
  19 صفحه - 6000 تومان
  قاعده تقلب نسبت به قانون و سوءاستفاده حق نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
  20 صفحه - 9000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007