موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

تاثیر نرخ نرخ ارز بر بودجه پروژه حسابداری

عنوان سفارش :
تاثیر نرخ نرخ ارز بر بودجه پروژه حسابداری
تعداد صفحه :
59
قیمت :
36000 تومان
 • فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • بودجه¬بندی
 • عوامل مؤثر بر نرخ ارز واقعی در ایران و تاثیر آن بر بودجه

 • ادبیات تجربی عوامل اثرگذار بر نرخ ارز
 • الگوی تجربی اقتصاد ایران : طراحی و نتایج آن
 • معرفی متغیرها و داده¬های تخمین
 • روند نرخ ارز در ایران
 • رابطه مبادله
 • کسری بودجه
 • حجم پول
 • تخمین و برآورد الگو
 • تشریح الگوی خودرگرسیون برداری
 • آزمون ایستایی متغیرهای الگو و تعیین مرتبه VAR
 • تخمین الگو ، و بررسی و تفسیر نتایج
 • توابع عکس¬العمل آنی (واکنش به ضربه)
 • تجزیه واریانس
 • نتیجه¬گیری
 • فهرست منابع
 • مقدمه
 • اگر یک شرکت یا واحد اقتصادی را به عنوان سیستمی درنظر بگیریم که متأثر از متغیرهای داخلی و خارجی است ، خواهیم دید که غالب متغیرهای خارجی از کنترل مدیریت شرکت خارج است و خواه ناخواه عملکرد واحد تحت تأثیر آنها قرار می¬گیرد. نوسانات مختلف اقتصادی نیز در واقع تغییرات متغیرهای اقتصادی مؤثر بر سیستم یک واحد اقتصادی است. مدیر می¬تواند در مورد این نوسانات برخوردی انفعالی و یا برعکس فعال داشته باشد. در اینجا سعی می¬گردد که نحوه برخورد فعال و هوشیارانه توصیف گردد.

 • بودجه¬بندی
 • درخصوص بودجه ، به عنوان آخرین مرحله برنامه¬ریزی یک واحد و در واقع ترجمان کمّی اهداف و برنامه¬های آن ، طرز تفکر رایج مدیران ما این است که به دلیل تعدد نوسانات و تغییرات متغیرهای کلیدی مؤثر در برنامه¬ریزی و بودجه ، بهتر است که بودجه به همان حالت نمادین ، و فقط به عنوان یک بودجه به همان حالت نمادین ، و فقط به عنوان یک چوبخط ناکارآمد ، به صورت تشریفاتی به کار گرفته شود ولی جهان امروز و رقابتها و گشوده شدن انحصارات و مرزهای بازرگانی ، اجازه چنین تساهلی را نمی¬دهد.

  مدیر حداقل برای احتراز از بحران و تداوم حیات واحد اقتصادی مجبور است که برخی متغیرهای کلیدی را زیرنظر داشته و آثار و عواقب آنها را از قبل درنظر گیرد و متناسب با آن برنامه¬های اقتضایی داشته باشد (CONTINGENCY PLAN). واحدهای اقتصادی سیستمهای پیچیده¬ای هستند که در دل سیستمهای پیچیده¬تر اقتصاد ملی و جهانی مشغول کار هستند و اداره آنها بدون آینده¬نگری و پیش-بینی و برنامه¬ریزی ، اگر منجر به بحران¬های عمیقی در آنها نشود ، حداقل باعث عدم¬النفع (OPPORTUMIIY COST) چه در سطح واحد چه در سطح اقتصاد ملی خواهد گردید.

  نکته دیگری که در توسعه اقتصاد ملی باید درنظر گرفته شود آن است که اگر هر واحد تجاری را همانند یک یاخته از اندام اقتصاد بدانیم. بهینه¬سازی کلی حاصل نمی¬شود مگر به بهینه¬سازی در واحدها. (UNITOPTIMIZATION).

  اگر از دیدگاه سیستمی ، با توجه به تعریف سینرژی (همورزی) معتقد باشیم که سیستم باید چیزی بیش از مجموعه اجزای آن باشد ، در بسیاری موارد ، یافته¬های ما متناقض با این تعریف خواهد بود.

  در چند مورد ، که نگارنده مطالعاتی را انجام داده است ، بازدهی شرکتها ، متناسب با ارزش روز دارائی¬ها و منابع بکار گرفته شرکتها نیست و عدم¬النفع شدیدی وجود دارد و قابل پیش¬بینی است که این وضعیت در غالب شرکتها مصداق داشته باشد.

  اگر نوسانات ارزی اخیر را درنظر بگیریم می¬توان با اطمینان گفت که غالب شرکتهائی که دارای بودجه سالانه هستند ، بکلی از بودجه خود دورافتاده و قادر به انطباق با آن نیستند. لذا تجدیدنظر در بودجه آنها لازم است و مفهوم انعطاف¬پذیری در این¬جاست که مصداق می¬یابد.

  تحقیقهای مشابه
  پروژه رشته حسابداری پروژه مالی تاثیر نرخ ارز بر تورم
  79 صفحه - 45000 تومان
  تاثیر نرخ نرخ ارز بر بودجه پروژه حسابداری
  59 صفحه - 36000 تومان
  تاثیر نرخ ارز بر تورم پروژه مالی رشته حسابداری
  75 صفحه - 45000 تومان
  تعیین نرخ ارز تبادلی
  10 صفحه - 1500 تومان
  مطالعه تجربی رابطه بین نرخ ارز و تورم در ایران
  23 صفحه - 1000 تومان
  تاثیر افزایش نرخ ارز بر میزان تورم
  17 صفحه - 7500 تومان
  عوامل موثر بر تغییرات نرخ ارز در ایران
  20 صفحه - 7500 تومان
  افزایش نرخ ارز و تاثیرات آن بر تورم
  7 صفحه - 1000 تومان
  تاثیر نوسانات نرخ ارز بر اقتصاد در ایران
  6 صفحه - 1000 تومان
  crm پروژه تاثیر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک بر اساس روش تحقیق
  76 صفحه - 45000 تومان
  بصورت پاورپوینت crm پروژه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک
  100 صفحه - 54000 تومان
  بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی موجود در خانواده ها بر پیشرفت تحصیلی پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  81 صفحه - 45000 تومان
  نسبت در کارکرد چرخ دنده ها
  13 صفحه - 1500 تومان
  روشهای کنترل چرخ دنده
  6 صفحه - 1500 تومان
  روش های نرخ گذاری در بیمه
  11 صفحه - 6000 تومان
  چرا نرخ تورم در ایران صعودی است
  6 صفحه - 6000 تومان
  اثر سیاست های پولی و مالی کشور در افزایش نرخ تورم.docx
  20 صفحه - 10500 تومان
  بررسی نرخ طلا در چند ماه گذشته
  16 صفحه - 7500 تومان
  صفر کردن نرخ سود بانکی
  22 صفحه - 12000 تومان
  چرا نرخ طلا در شش ماهه اخ یر افزایش داشته است
  6 صفحه - 1000 تومان
  چرا نرخ طلا در شش ماهه اخیر افزایش داشته است
  6 صفحه - 1000 تومان
  قطعات خودرو ترمز کلاچ کوپلینگ چرخ لنگر
  20 صفحه - 6000 تومان
  پروژه رشته حسابداری در مورد پول ارز بانکداری
  107 صفحه - 36000 تومان
  گزارش کار آموزی رشته حسابداری بودجه و نحوه بودجه ریزی در بیمارستان پورسینا
  20 صفحه - 15000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری در مورد بودجه و بودجه ریزی
  50 صفحه - 27000 تومان
  نقش حسابداری و حسابرسی در استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی
  24 صفحه - 9000 تومان
  شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
  30 صفحه - 10500 تومان
  شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
  17 صفحه - 7500 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی بودجه در شهرداری صومعه سرا
  65 صفحه - 36000 تومان
  پروژه مالی حسابداری بررسی روند بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آب و فاضلاب گیلان
  95 صفحه - 36000 تومان
  پروژه حسابداری بودجه و کنترل بودجه ای در ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی
  117 صفحه - 36000 تومان
  پروژه حسابداری تراز آزمایشی و سود و زبان بصورت اکسل excell
  2 صفحه - 15000 تومان
  کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
  58 صفحه - 30000 تومان
  کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
  58 صفحه - 36000 تومان
  مفروضات و اصول حسابداری پروژه مالی
  51 صفحه - 21000 تومان
  طراحی یک سیستم ساده حسابداری مالی پروژه حسابداری
  32 صفحه - 15000 تومان
  امکان سنجی انتشار گزارش اجتماعی حسابداری پروژه مالی حسابداری
  81 صفحه - 21000 تومان
  اصول و مفروضات حسابداری پروژه مالی حسابداری
  76 صفحه - 36000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007