موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

تاثیر عیب در خروج مال از مالیت حقوقی

عنوان سفارش :
تاثیر عیب در خروج مال از مالیت حقوقی
تعداد صفحه :
14
قیمت :
15000 تومان
 • فهرست مطالب
 • مبحث اوّل: ماهیت عیب

 • اما صحّت چیست؟
 • اماره اغلبیّت

 • وجه اول: معیار انطباق مفاهیمِ صحت و عیب و کمال، حال اغلب افراد است
 • وجه دوم: معیار انطباق مفاهیمِ صحت و عیب و کمال، همان طبیعت و حقیقت اولی است
 • ثمره عملی دو وجه مزبور در ماهیت عیب
 • وجه مختار
 • دخل نقص مالیّت در صدق عنوان عیب
 • نحوه استدلال
 • اشکال بر استدلال
 • مبحث دوم: بعضی از مصادیق عیب
 • ,li>روایات مسأله
 • شبهه بطلان در مسأله
 • تحقیق در مسأله
 • کیفیت ضمان عیب
 • منشأ توهّم بعضی در ضمان عیب ثمن
 • اشکال در کیفیت ضمان عیب

 • حلّ اشکال کیفیت ضمان عیب
 • ضمان عیب به عین ثمن است یا به مقدار ثمن؟
 • ازمالیت افتادن مبیع در اثر عیب
 • پاورقی و منابع
 • مبحث اوّل: ماهیت عیب
 • از آنجا که در روایاتی از قبیل صحیحه زراره[1]، خیار عیب[2]، بر مفهوم عیب و عَوار معلّق شده است، فقها در صدد آن شده اند تا معنای این دو را بیابند و معیاری برای صدق آن به دست دهند.جوهری در کتاب صحاح عوار را مرادف عیب دانسته است، اما خود عیب به چه معناست و معیار صدق آن چیست؟به نظر می‌رسد از دید عرف و لغت[3] عیب عبارت است از نقص شیء از مرتبه صحّت، همانگونه که کمال عبارت است از مزیّت شیء بر مرتبه صحت. پس صحت مرتبه ایست میان عیب و کمال.

 • اما صحّت چیست؟
 • صحت عبارت است از مقتضای ماهیت شیء به خودی خود (فی نفسه).بنابراین مرتبه صحت مشتمل است بر مجموعه اوصافی است که ماهیت و حقیقت شیء ـ که بین تمام افراد آن مشترک است ـ اقتضای آن را دارد، اما عیب و کمال اوصافی هستند که شیئ تحت تأثیر امور خارج از ماهیت خود متصف به آنها می‌شود.گاه مقتضای ماهیت شیء معلوم است: مانند مقتضای ماهیت و حقیقت حیوان[4]: به راحتی از خارج می‌توان فهمید که کوری عیب حیوان است، همانگونه که سواد خواندن و نوشتن کمال عبد و مهارت آشپزی کمال کنیز است.اما اگر مقتضای ماهیت شیء معلوم نبود با چه اماره‌ای می‌توان آن را شناخت؟

 • اماره اغلبیّت
 • غالب فقها معتقدند که با ملاحظه حال اغلب مصادیق یک ماهیت، می‌توان مقتضای فی نفسه آن را تعیین کرد؛ بر این اساس هر گاه اغلب افراد یک شیء واجد صفتی باشند، آن صفت مقتضای ماهیت آن شیء دانسته می‌شود و فقدان آن تحت تأثیر عوارض خارج از ماهیت قلمداد می‌گردد.البته گاه می‌شود که اغلب افراد یک شیء تحت تأثیر یک عارضه فراگیر خارج از ماهیت آن، متّصف به صفتی باشند، اما با این وجود عرف و عادت[5] عقلاء چنین است که از ملاحظه حال اغلب افراد یک ماهیت، ظن به صفات سایر افراد آن یابند.ممکن است این سؤال به ذهن آید که این ظن چگونه برای عرف حاصل شده است؟ در حالیکه ممکن نیست دلیل وجود یک صفت در این فرد خاص مثلاً، وجود آن در سایر افراد باشد، زیرا هیچگاه نمی‌توان ـ ولو به نحو ظنّی ـ با جزئی بر جزئی استدلال کرد.

  راز مطلب این است که ابتدا عرف با ملاحظه صفات موجود در اغلب افراد، به نحو ظنی صفاتی را که مقتضای ماهیت مشترک میان آنهاست، کشف می‌کند و به عبارت دیگر از ملاحظه جزئیات، ظن به کلی می‌یابد، آنگاه این صفات را به تمام افراد تعمیم می‌دهد. بدینسان با کلی (مقتضای ماهیت) بر جزئی استدلال می‌کند.

  تحقیقهای مشابه
  تاثیر عیب در خروج مال از مالیت حقوقی
  14 صفحه - 15000 تومان
  تحقیق حقوقی تاثیر انگیزه در ماهیت و مجازات جرائم - روش تحقیق
  45 صفحه - 45000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007