موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

تاثیر تماشای تلوزیون در کودکان و نوجوانان

عنوان سفارش :
تاثیر تماشای تلوزیون در کودکان و نوجوانان
تعداد صفحه :
9
قیمت :
4500 تومان
 • فهرست مطالب
 • میانگین
 • میانه
 • مد
 • واریانس
 • انحراف معیار
 • ضریب تغییرات
 • نمودار میله ای
 • نمودار فراوانی
 • نتیجه
 • تاثیر تماشاس تلوزیون در کودکان و نوجوانان:

  داده های زیر مربوط به زمان صرف شده بر حسب دقیقه برای تماشای تلوزیون در یک گروه 21نفری از کودکان و نوجوانان 15-6سال می باشد:

  90-90-100-90-100-120-145-120-120-150-110-150-170-130-110-130-140-110-90-80-170

 • میانگین:
 • x ̅=(x_1+x_2+⋯+x_n)/n=>

  x ̅=(90+100+⋯+170)/21≈120

 • میانه:
 • برای بدست اوردن میانه باید داده ها را به صورت صعودی(از کوچک به بزرگ) مرتب کنبم. که در اینجا چون تعداد داده ها فرد است میانه داده ای است که در وسط قرار می گیرد:

  MD=X_((n+1)/2)=>

  MD=X_((21+1)/2)=x_11=120

  تحقیقهای مشابه
  بررسی و مطالعه تاثیر تماشای تلویزیون بر کودکان مطابق با روش تحقیق
  16 صفحه - 9000 تومان
  تاثیر تماشای تلوزیون در کودکان و نوجوانان
  9 صفحه - 4500 تومان
  آمار و مدلسازی تاثیر تماشاس تلوزیون در کودکان و نوجوانان همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
  7 صفحه - 24000 تومان
  پروژه روانشناسی - پژوهش مقایسه ای در مورد میزان شیوع علایم رفتاری هیجانی در کودکان و نوجوانان و مادران مبتلا به اسکیزوفرنی
  63 صفحه - 60000 تومان
  ادبیات کودکان و نوجوانان - با ایجاد فضاسازی لازم درباره ی ( دنیا از دریچه چشم من) انشایی بنویسید
  5 صفحه - 4500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - درک محرک متعصب روان و تن شناسی از علایم اضطراب جسمی در کودکان و نوجوانان اجتماع پریش 28
  16 صفحه - 48000 تومان
  برنامه مناسب برای پرورش حس دینی در کودکان و نوجوانان و نوجوانان
  18 صفحه - 7500 تومان
  ظرفیت های هوازی در کودکان و نوجوانان پاورپوینت
  17 صفحه - 9000 تومان
  کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پاورپوینت
  26 صفحه - 7500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007