موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

پست مدرن

عنوان سفارش :
پست مدرن
تعداد صفحه :
10
قیمت :
1500 تومان
 • فهرست مطالب
 • پست مدرن
 • معنای فارسی
 • پیشینه
 • ارتباط با سایر مکاتب فلسفی
 • اصول و مؤلفه‌های پست مدرنیسم

 • چهارچوب
 • منابع

 • پست مدرن
 • فلسفه پست مدرن که ماحصل طرز نگرش پیشگامان مکتب پست مدرن است، به مجموعه پیچیده ای از واکنش هایی مربوط می‌شود که در قبال فلسفه مدرن و پیش فرض‌های آن صورت گرفته اند، بدون آن که در اصول عقاید اساسی کمترین توافقی بین آنها وجود داشته باشد. فلسفه پست مدرن اساسا به معارضه با شالوده گرایی مورد اعتقاد مشترک فلاسفه برجسته قرون شانزده، هفده و هجدهم میلادی می پردازد و آنها را پیش فرض هایی می داند که باید مردود شناخته شده و کنار گذارده شوند [۱] این فلسفه به شدت تحت تاثیر مفاهیم پدیدارشناسی، ساختارگرایی و اگزیستانسیالیسم و همچنین افکار، آثار و نوشته های گئورگ ویلهلم فریدریش هگل، سورن کیرکگارد، فردریش نیچه و مارتین هایدگر است. فلسفه پست مدرن اغلب به تردید در مورد تقابل های دوگانه ساده می پردازد.[۲]

 • معنای فارسی
 • «پست» در فارسی به معنای: مابعد، فرا، پس و پسا می باشد. و پست مدرنیسم، به مفهوم فرا تجددگرایی، فرانوگرایی و پسانوگرایی است. اصطلاح پست مدرن (postmodern)، پست مدرنیسم (postmodernism) و پست مدرنیته (post modernity) تفاوت چندانی با هم ندارند. [۳]

 • پیشینه
 • اصطلاح پست مدرنیسم اولین بار در سال ۱۹۳۹ میلادی توسط آرنولد توینبی به کار رفت [۴] سپس در اواسط قرن بیستم مفاهیم پست مدرن در کشور فرانسه نهادینه شد. با این حال دغدغه هایی در زمینه منشا اولیه و نحوه توسعه این فلسفه وجود دارد. [۵] این اصطلاح در دهه ۱۹۶۰ میلادی در نیویورک توسط برخی هنرمندان و منتقدان به کارگرفته شد، سپس برخی نظریه پردازان اروپایی در دهه ۱۹۷۰ واژه ی مزبور را به طور وسیع کار بردند. ژان فرانسوا لیوتار یکی از نظریه پردازان اروپایی در اثرمشهور خود تحت عنوان the post modern condition به اسطورههای قانونمند شده وکلیت یافته درعصر مدرن، مانند ایده روایت بزرگ حمله کرد. وی هم چنین، علم و فلسفه را در تضمین آزادی های انسانی ناکافی دانست، هم چنان که معتقد بود چنین علم و فلسفه‌ای درایجاد وحدت رویه در یادگیری و ارایه اصول علمی معتبر، کلی و جهانی، نارسا است. نکاتی که لیوتار به آن اشاره کرد، تنها برخی ازمؤلفه ها و ویژگی های پست مدرنیسم است. [۶] فلسفه پست مدرنیسم در سالهای پایانی دهۀ ۱۹۷۰ میلادی در كشورهایی چون آمریكا و به ویژه فرانسه و متاثر از آثار نویسندگانی چون ساموئل بکت، مارسل پروست و جیمز جویس توسعه یافت. [۷] پیش تر از این، مدت‌ها پیش از آنکه اصطلاح پست مدرن رایج گردد، بسیاری مفاهیم آن در جریان بوده است. در فلسفه این مفهوم در شکل مخالفت جان دیویی با پوزیتیویسم، توصیف مجدد کاربست علمی توسط توماس کوهن و تاکید ویتگنشتاین بر ماهیت بازی زبانی بازنمایی مطرح شده بود؛ پس از آن در انتقاداتی که از سلار تا دیویدسن و ویلارد کواین بر اسطوره امر مسلم وارد شده است؛ در ظهور معرفت‌شناسی طبیعی و به وابستگی توصیفات مربوط می گردد، مطرح شده است. [۸] در اروپا بسیاری از این قرابت‌ها با تشابهات گزینشی پست مدرن، صراحتا چارچوب پسا ساختارگرایی مطرح شدند؛ گرچه در حملات هایدگر علیه بقایا و رسوبات اندیشه‌های دکارتی هوسرل آثار و نشانه هایی به چشم می خورد ولی در موارد و نمونه‌های زیر نیز می توان به برخی از این قرابت‌های پست مدرنی برخورد کرد از جمله در نفی توصیفات زیربنایی در مفهوم هوسرلی آن؛ حمله سوسور و ساخت گرایی علیه پیوستگی موضع استعلایی در برابر سوژه خود شفاف (سوژه ای که معنی آن روشن است)، ساخت گشایی یا شالوده شکنی متافیزیک حضور دریدا؛ توصیف مجدد فوکو از معرفت یا دانش؛ تقارب و همگرایی بین ساخت گرایان اجتماعی فرانسوی و انگلیسی، حملات علیه زبان شرایط کمکی، و بالاخره مداخلات متعدد لیوتار علیه روایت‌های کلان، بسیاری از قرابت‌های پست مدرن در چالش‌های جهانی علیه فلسفه اخلاقی آنگونه که در غرب چه در فلسفه آلمان و فرانسه و چه در آثار السدیرمک اینتایر، برنارد ویلیامز، مارتا نوسبام و دیگران فهم شده است، به چشم می خورد. نیروی انتقادات پست مدرن را شاید به دیگران فهم شده است، به چشم می خورد نیروی انتقادات پست مدرن را شاید به بهترین وجه بتوان در برخی چالش‌های نظریه فمینیستی مثلا در آثار جودیت باتلر و هلن سیکسوس و به طور عام در نظریه جنسیت مشاهده نمود. زیرا درنظریه جنسیت مفهوم عقل به تنهایی به عنوان مفهومی باز توصیف شده است که غالبا گفته می‌شود مفهومی است تکثیر شده، پدرسالارانه، انسان ترسانه قویا ارادی و اختیاری.پست مدرنیسم مانند بسیاری از اصطلاحات و تعابیر دیگر دچار بی ثباتی و تزلزل در معناست؛ یعنی یک نظریه نظام مند، با فلسفه‌ای جامع و فراگیر نیست؛ بلکه یک پیکره پیچیده و در هم تنیده و متنوع از اندیشه‌ها، دریافت ها، تشخیص ها، شناخت ها، تفاسیر، تعابیر، برداشت ها، آراء و نظریات متفاوتی از فرهنگ رایج و ترسیم نمایی از کثرت پدیده‌های مرتبط به هم می‌باشد.

  تحقیقهای مشابه
  جرم شناسی پست مدرن تحقیق حقوقی
  29 صفحه - 9000 تومان
  پروژه کاراموزی برق قدرت - تابلوی پست برق و ...
  48 صفحه - 15000 تومان
  پروژه کاراموزی پست برق رشته برق قدرت
  48 صفحه - 16500 تومان
  تجهیزات در پست های برق و علل استفاده از آنها
  4 صفحه - 1000 تومان
  حفاظت از تجهیزات پست برق
  8 صفحه - 1000 تومان
  کار آموزی پست بانک - تاریخچه پست بانک و خدمات آن
  57 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کار آموزی در پست بانک
  57 صفحه - 21000 تومان
  معماری پست مدرن
  24 صفحه - 7500 تومان
  کار آموزی رشته حسابداری -حسابداری در پست - تهیه شده مطابق با اصول روش تحقیق
  55 صفحه - 21000 تومان
  کار آموزی برق نیروگاه سیکل ترکیبی - پست برق
  25 صفحه - 18000 تومان
  مدرنیسم و پست مدرنیسم
  19 صفحه - 7500 تومان
  گزارش کارآموزی در نیروگاه سیکل ترکیبی پست برق
  30 صفحه - 21000 تومان
  کار آموزی اداره پست استانه بخش حسابداری
  37 صفحه - 21000 تومان
  کارآموزی در پست و بررسی عملیات حسابداری در پست
  48 صفحه - 27000 تومان
  حسابداری طرح های عمرانی- کار آموری در اداره پست فایل بصورت پاورپوینت
  74 صفحه - 27000 تومان
  پروژه مدیریت صنعتی کارآموزی در اداره پست آستانه
  38 صفحه - 24000 تومان
  بازار یابی توسط پست مستقیم
  3 صفحه - 1500 تومان
  شرح وظايف پست سازماني
  13 صفحه - 7500 تومان
  خازنها در پست فشار قوی
  18 صفحه - 15000 تومان
  خازنها در پست فشار قوی
  18 صفحه - 15000 تومان
  نقد معماری دوره پست مدرن
  16 صفحه - 9000 تومان
  خازنها در پست فشار قوی
  18 صفحه - 9000 تومان
  نقد معماری دوره پست مدرن
  16 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت پست بازرسی با افزونگی واحد مستقل دوگانه مبنی بر احتمال تکمیل 20
  8 صفحه - 24000 تومان
  کاراموزی پست بانک رشت
  64 صفحه - 24000 تومان
  کاراموزی اداره پست صومعه سرا مدیریت صنفی
  30 صفحه - 21000 تومان
  کارآموزی پست بانک رشته کامپیوتر
  41 صفحه - 24000 تومان
  انواع پست های برق پاورپوینت
  91 صفحه - 18000 تومان
  رويكرد جرم شناسي پست مدرن
  15 صفحه - 6000 تومان
  گردش خون مهره داران پست و سیستم قلبی آنها پاورپوینت
  18 صفحه - 7500 تومان
  پرسشنامه پست الکترونیک (G. Ruggeri Stevens & J. Mcelhill) (روگری استیونز و مکل هیل)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه استفاده از اینترنت و پست الکترونیک (Mohamed Salah & Eldin Mudawi) (محمد صلاح و الدین مداوی)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پروژه - جهان مدرن رشته نقاشی
  65 صفحه - 21000 تومان
  دیدگاه مدرن یا نوآوری در کارافرینی
  12 صفحه - 6000 تومان
  دیدگاه مدرن یا نوآوری در کارافرینی
  12 صفحه - 6000 تومان
  بررسی و مطالعه معماری مدرن و ویژگیها
  39 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه مشاركت بين اقتصاد دانشگاهي و محيط تجاري ، اجزاء جهت گيري بازاريابي دانشگاهي مدرن 13
  6 صفحه - 18000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007