موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

پروژه حسابرسی عملیاتی

عنوان سفارش :
پروژه حسابرسی عملیاتی
تعداد صفحه :
13
قیمت :
7500 تومان
 • فهرست مطالب
 • چکیده
 • فصل اول – کلیات
 • مقدمه
 • حسابرسی و انواع آن
 • حسابرسی عملیاتی
 • تاريخچه حسابرسي عملياتي

  اهداف عمومی حسابرسی عملیاتی

  مراحل کار حسابرسی عملیاتی

 • فرایند کلی حسابرسی عملیاتی
 • فصل دوم – مراحل متوالی و منطقی حسابرسی عملیاتی

 • کنترل های داخلی
 • انواع کنترل های داخلی
 • ▪ انواع کنترل های داخلی حسابداری (مالی)
 • ابزارهای دستیابی به کنترل های داخلی

 • - محیط کنترلی
 • - سیستم حسابداری
 • - روش های کنترلی
 • ▪ قابلیتهای کنترل داخلی
 • ▪ محدودیتهای ذاتی کنترل داخلی
 • فصل سوم – حسابرسی عملیاتی در ارزيابي اثر بخشي شركتها,

 • مقدمه
 • تدوین برنامه حسابرسی عملیاتی در شرکت ها
 • وجوه تمایز حسابرسی مالی و حسابرسی عملیاتی
 • ویژگی مالی عملیاتی
 • ضرورت الزامات قانونی طبق درخواست مدیریت
 • نقش حسابرسی در توسعه اقتصادی كشور
 • پیشنهادات
 • نتیجه گیری
 • منابع و مآخذ :

 • فصل اول – کلیات
 • مقدمه
 • براي حسابرسان واژه‌هاي كارايي و اثربخشي، واژه‌هاي ناآشنايي نيستند، زيرا آنان در فرايند حسابرسي همواره مي‌كوشند رسيدگيهاي خود را به‌صورت كارا (رسيدگي موثر با كمترين هزينه ممكن) و اثربخش (رسيدگي كه بتواند به ميزان از پيش تعيين‌شده موفق به كشف اشتباهات و يا تحريفهاي بااهميت در صورتهاي مالي صاحبكار شود) به انجام برسانند. همچنين در دنياي امروز و در عرصه خدمات حرفه‌اي، به‌علت ادامه فعاليت واحدهاي تجاري در محيط اقتصادي بازار آزاد كه به‌طور مستمر شاهد رفع موانع تجاري و ادغام بازارهاست و رقابت در آن روز به‌روز شديدتر مي‌شود، حرفه حسابرسي عملياتي بيش از پيش اهميت يافته و اصولاً مديريت بهينه منابع در واحدهاي اقتصادي بدون برخورداري از سطوح مطلوب اثربخشي و دستيابي به هدفهاي كارايي و صرفه‌اقتصادي امكانپذير نيست.

  حسابرسي عملياتي داراي سه مولفه كارايي، اثربخشي و صرفه‌اقتصادي است كه از اهميت زيادي برخوردارند. امروزه، ارزيابي كارايي ، اثربخشي و صرفه‌اقتصادي بايد بخشي از فرايند عادي مديريت هر واحد تجاري در بخش عمومي و خصوصي باشد و مديران، بررسي عملكردها را به‌عنوان يكي از مسئوليتهاي خود براي كنترل فعاليتها تلقي كنند و ارزيابي مستقل عملكرد مديران از طريق واحد حسابرسي داخلي يا حسابرسان عملياتي صورت گيرد. محصول (ستانده‌ها) مي‌كند.

 • حسابرسی و انواع آن
 • حسابرسی عبارت است از بازرسی جستجوگرانه ی مدارک حسابداری و سایر شواهد زیربنای صورتهای مالی . حسابرسی ها اغلب به سه گروع اصلی تقسیم می شود :

  1- حسابرسی صورتهای مالی . 2- حسابرسی رعایت . 3- حسابرسی عملیاتی .

 • حسابرسی عملیاتی
 • حسابرسی عملیاتی درواقع حسابرسی عملیات از نقطه نظر مدیریت است که صرفه ی اقتصادی، کارایی واثربخشی کلیه ی فعالیت ها را ارزیابی می کند و تنها محدود به خاص مدیریت است. به عبارت دیگر حسابرسی عملیاتی عبارت از بررسی قسمت های خاصی از سازمان به منظور سنجش نحوه ی عمل آنهاست. حدود حسابرسی عملیاتی اغلب از روی نمودار سازمانی تعیین می شود. محصول نهایی حسابرسی عملیاتی معمولاً گزارشی به مدیریت است که شامل پیشنهادهایی برای بهبود عملیات است .

  حسابرسی عملیاتی یکی از فنونی است که از طریق ارزیابی اثربخشی عملیات، کارایی و صرفه ی اقتصادی عملیات سازمان و ارائه پیشنهاد برای بهبود عملیات، در محیط متغیر تجاری، می تواند به مدیران کمک کند . خدمات حسابرسی عملیاتی هم اکنون در دنیا توسط سه گروه حسابرسان مستقل، حسابرسان داخلی و مشاوران انجام میشود و متقاضی این خدمات در بخش خصوصی مدیران میباشند و گزارش حسابرسی عملیاتی نیز عمدتاً برای مدیران تهیه و ارسال میشود. حسابرسی عملیاتی در موارد زیر بسیار مفید و سازنده است :

  * شناسایی نواحی عملیاتی مشکل آفرین.

  * مشخص کردن علت مشکل و نه معلول آن .

  * اندازه گیری تأثیر شراطی کنونی بر عملیات .

  * ارائه ی پیشنهاداتی در مورد سایر روش های اجرای کار به منظور اصلاح شرایط .

  تحقیقهای مشابه
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007