موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

بیمه عمر و پس انداز و نقش آن بر اقتصاد

عنوان سفارش :
بیمه عمر و پس انداز و نقش آن بر اقتصاد
تعداد صفحه :
30
قیمت :
9000 تومان
 • فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • بیمه عمر

  قرارداد بیمه عمر به 3 دسته تقسیم می‌شود:

  نقش و تاثیر بیمه های عمر پس انداز در بازار سرمایه:

  بیمه ی عمر و سرمایه گذاری چیست؟

 • می توان مزایای این طرح را در سه بخش كلی دسته بندی نمود:
 • مزایای بیمه ی عمر
 • صنعت بیمه
 • الزامات توسعه بيمه در ايران

 • اهداف تحقيق
 • منافع اقتصادی بیمه‌های عمر پویا

  الگوی توسعه در بازارهای بیمه عمر

 • منابع
 • مقدمه :
 • اصولاً انواع بيمه يك نوع تأمين را براي بيمه گذار ايجاد مي كند . در بيمه‌هاي عمر بيمه گر با صدور بيمه نامه براي بيمه گذار آرامش و تأمين فراهم مي سازد . در بيمه هاي عمر اين تأمين علاوه بر جبران نيازهاي اقتصادي ، از لحاظ اجتماعي هم حائز اهميت مي باشد در خريد اين نوع بيمه نامه بيمه گذار ممكن است تأمين آتيه بازماندگانش را در نظر گرفته و اقدام به اين كار نمايد . و يا بخواهد آتيه خويش را تأمين كند . و بدون دغدغه خاطر به زندگي ادامه دهد . كه اين مورد نيز با دريافت بيمه نامه هاي عمر به شرط حيات عملي خواهد بود . در بيمه عمر و پس انداز اهداف ياد شده به كاملترين شكل وجود دارند ، يعني عمر و پس انداز هم باعث تأمين آتيه باز ماندگان بيمه شده مي شود و هم يك نوع سرمايه را ايجاد مي كند . اصولاً در انواع رشته‌هاي بيمه ، تعهد بيمه گر مشروط به وقوع حادثه است . به اين معنا كه بايد شرايطي خاص كه در بيمه نامه قيد شده حادث شود تا منجر به ايفاي وظيفه از سوي شركت بيمه گردد . در بيمه عمر و پس انداز اگر بيمه شده در طول مدت بيمه فوت كند و يا در پايان زمان بيمه نامه زنده باشد بيمه گر سرمايه را مي پردازد و تنها شرط لازم اعتبار بيمه نامه مي باشد كه وابسته به پرداخت حق بيمه در سر رسيد هاي مقرر خواهد بود . بدين لحاظ اين نوع بيمه نامه علاوه بر اين كه داراي خصوصيت و عنصر تأمين بوده ، مشكلات اقتصادي بازمانده ها را پوشش مي دهد . و داراي عنصر پس انداز و تشكيل سرمايه نيز مي باشد كه عنصر بسيار با ارزشي است . در اين بيمه بخش زيادي از حق بيمه ها توسط بيمه گر پس انداز مي شود كه در نهايت اين پس‌اندازها در پايان مدت بيمه نامه ، سرمايه بيمه را تشكيل مي دهد . شركتهاي بيمه مي توانند سرمايه گذاري هاي خوبي را با اين ذخيره ها انجام داده و به تحقق توسعه اقتصادي در سطح اقتصاد كلان كمك كنند .توسعه بيمه هاي عمر بويژه بيمه هاي عمر انفرادي در كشور ما قبل از انقلاب شكوهمند اسلامي به هيچ وجه چشمگير نبود و در سالهاي 60 تا 62 بيمه آسيا حدود 1000 فقره از اين بيمه نامه صادر كرد. ولي به دليل پايين بودن نرخ بهره فني آن چندان مورد استقبال قرار نگرفت.در سالهاي 74-73 بيمه آسيا با همكاري بيمه مركزي به فكر توسعه اين رشته افتاد و بالاخره به اين نتيجه رسيدند كه نرخ بهره فني بايد تغيير كند تا كاهش قابل توجهي در حق بيمه هاي پرداختي توسط بيمه گزاران ايجاد شود. تغيير نرخ از 6% به حدود 16% منجر به اين كاهش گرديد و از آنجا كه نرخ بهره فني 16% نسبتاً با اقتصاد سازگاري داشت تحول جديدي دربيمه نامه هاي عمر و پس انداز بوجود آمد.

 • بیمه عمر
 • بیمه عمر به طور اصولی یك عمل فردی پیش‌بینانه است كه اغلب آن را یك قرارداد تامین آتیه نیز می‌گویند. رسالت و هدف بیمه عمر پاسخگویی به نگرانی‌هایی مانند بیمه عمر برای حفظ و استواری موقعیت، شرایط زیستی و معاشی یك خانواده در صورت از دست دادن نان‌آور خود می‌تواند مفید باشد. بیمه عمر می‌تواند وسیله رفع نارسایی‌های حقوق ورثه به ویژه به نفع همسر یا فرزندان معلول است. بیمه عمر قراردادی است كه به موجب آن بیمه‌گذار در مقابل دریافت حق بیمه، متعهد می‌شود كه در صورت فوت بیمه شده و یا در صورت زنده ماندن بیمه شده، مورد تعیین شده را به بیمه‌گذار یا استفاده كنند معین از سوی او بپردازد.

 • قرارداد بیمه عمر به 3 دسته تقسیم می‌شود:
 • 1- بیمه عمر در صورت حیات: در این بیمه‌نامه پرداخت سرمایه بیمه از بیمه‌گر منوط به زنده ماندن بیمه شده تا مدت معینی است كه در سند بیمه‌نامه مشخص شده است اقسام عمده بیمه عمر در صورت حیات عبارت است از: تامین مضاعف، تامین مطلق بیمه عمر به شرط حیات بدون استرداد حق بیمه، بیمه عمر مستمر در صورت حیات

  2- بیمه عمر در صورت وفات: در این نوع قرارداد تعهد بیمه‌گر در صورت فوت بیمه شده در طول مدت بیمه محقق می‌گردد. نكته مهم در این قرارداد این است ذینفع معین شده در بیمه‌نامه، قطعاً شخص یا اشخاص غیر از بیمه شده می‌باشد. قرارداد بیمه عمر در صورت وفات را می‌توان به بیمه تمام عمر، بیمه موقت، بیمه به شرط فوت تقسیم‌بندی كرد.

  3- بیمه عمر مختلط: در این نوع قرارداد بیمه عمر خطر فوت یا احتمال زنده ماندن بیمه شده به طور همزمان تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد بر حسب اینكه بیمه شده در موعد قرارداد زنده باشد یا فوت كند سرمایه بیمه به خود وی یا بازماندگانش پرداخت می‌شود. بیمه عمر مختلط را می‌توان به بیمه عمر مختلط عادی، بیمه عمر دارای سر رسید معین و بیمه مستمری خانوادگی تقسیم كرد.

 • ویژگی‌های بیمه عمر كه آن را از سایر بیمه‌ها متمایز می‌كند:
 • تحقیقهای مشابه
  پروژه نقش و تاثیر بیمه عمر پس انداز در بازار سرمایه
  100 صفحه - 33000 تومان
  پروژه نقش و تاثیر بیمه عمر پس انداز در بازار سرمایه
  101 صفحه - 48000 تومان
  بیمه عمر و پس انداز و نقش آن بر اقتصاد
  30 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل عوامل تعیین کننده تقاضای بیمه عمر در کشورهای برگزیده آسیا و هند32
  58 صفحه - 78000 تومان
  کارآموزی بیمه پاسارگاد - عمر و سرمایه گذاری
  81 صفحه - 30000 تومان
  کارآموزی بیمه عمر بیمه آسیا
  43 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته مدیریت بیمه نقش بیمه های دریایی در اقتصاد شهر همراه با پرسشنامه و جامعه آماری
  71 صفحه - 45000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007