موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

بودجه

عنوان سفارش :
بودجه
تعداد صفحه :
27
قیمت :
6000 تومان
 • فهرست مطالب
 • تعاریف بودجه

  دیدگاه های بودجه

  بودجه استانها

  اصول بودجه و منابع تامین کسر بودجه و اثرات اجتماعی و اقتصادی آنها

  تعادل بودجه در مالیه جدید

  چگونگی اعمال سیاست مالی

 • منابع
 • تعاریف بودجه
 • کلمه « بودجه» از زبان فرانسه ریشه گرفته و سپس در زبانهای انگلیسی و فارسی وارد شده است معنای لغوی آن کیف یا کیسه چرمی کوچک می باشد که صورت دریافتها و پرداختهای کشور را در آن قرار می دهند. مفهوم آن در بین مردم دخل و خرج یا درآمد ها و هزینه های دولت است. که می توان این ساده ترین برداشت از مفهوم بودجه دانست. لیکن از آن زمان تا امروز بودجه از نظر مفهوم، معنی، هدف، شکل، محتوی و حدود وشمول آن تغییرات محسوسی یافته است تا جایی که هم اکنون مهمترین ابزار برای ادارۀ اقتصاد ملی کشور و ابزار مدیریت محسوب می گردد.

 • دیدگاه های بودجه:
 • بودجه از دیدگاه مسایل اقتصادی دربارۀ مطالبی مانند تولید ناخالص ملی، تراز پرداختها، موازنۀارزی، اشتغال تورم، تولید، مصرف، پس انداز، سرمایه گذاری، حجم پول در جریان، ظرفیت های مالیاتی، ظرفیت های استقراض، سیاستهای کسر بودجه و امثالهم بحث می کند که با بودجه دولت رابطه نزدیکی دارد و در کتب مالیه عمومی و کتب اقتصادی از آن سخن به میان می آید.

  بودجه از دیدگاه مسائل اجتماعی به پرداختها ی انتقالی دولت به منظور هماهنگی توانایی مالی طبقات جامعه اطلاق می گردد.

  بودجه از دیدگاه مسایل مدیریت از برنامه ریزی، سازمان دادن، هدایت و رهبری، کنترل و نظارت بحث می کند و سخن از مدیریت اجرایی به میان می آید که در کتب مدیریت عمومی درباره آن گفتگو می شود و رابطه نزدیک با بودجه دولت دارد به نحوی که هزینه و فایده قابل اندازه گیری و تحلیل باشد.

  بودجه از دیدگاه مسایل سیاسی نیز قابل طرح است، در این هنگام حسب مورد مسائل اقتصادی و اجتماعی و مدیریت اجرایی با اهمیت کمتری عنوان می شود و به نقطه نظر های سیاسی بهای بیشتری داده می شود که حدود آن را اقتصادی جامعه تعیین می کند.

  بودجه از دیدگاه مسایل حقوقی و قانونی نیز بحث می کند به این طریق که حرکتهای بودجه ای می یابد در چهار چوب مقررات و قوانین مصوب صورت گیرد لذاشناختی از قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی کشور، قانون برنامه و بودجه، قانون مالیاتهای مستقیم، قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین، قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر قوانین موضوعه ضرورت دارد. که روش های برخورد یا مسائل بودجه را ضمن آن که از چهارچوب های مسایل اقتصادی و مدیریت تبعیت می نماید، وفق قوانین و مقررات جاری کشور به مرحله اجرا در آمورد و در واقع رسالت آموزش ضمن خدمت در این حیطه قرار دارد که بین دانش آکادمیک و قوانین ومقررات و روش های اجرایی آشتی مسالمت آمیزی بوجود آورد.

  تحقیقهای مشابه
  پروژه بودجه شرکتهای خصوصی
  62 صفحه - 24000 تومان
  تهیه و تنظیم بودجه
  15 صفحه - 6000 تومان
  تهیه و تنظیم بودجه
  13 صفحه - 4500 تومان
  پروژه گزارش کارآموزی مربوط به بودجه ارشاد اسلامی
  60 صفحه - 18000 تومان
  تحلیلی بر بودجه 1387
  26 صفحه - 9000 تومان
  گزارش کار آموزی رشته حسابداری بودجه و نحوه بودجه ریزی در بیمارستان پورسینا
  20 صفحه - 15000 تومان
  نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی
  25 صفحه - 7500 تومان
  بودجه و بودجه نویسی
  9 صفحه - 4500 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری در مورد بودجه و بودجه ریزی
  50 صفحه - 27000 تومان
  روشهای بودجه بندی سرمایه ای
  11 صفحه - 6000 تومان
  نقش حسابداری و حسابرسی در استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی
  24 صفحه - 9000 تومان
  شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
  30 صفحه - 10500 تومان
  بررسی تاریخی تصویب بودجه - فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه
  49 صفحه - 18000 تومان
  بودجه و مراحل بودجه بندی
  11 صفحه - 4500 تومان
  استقرار استراتژی در بودجه عملیاتی.doc
  13 صفحه - 6000 تومان
  الگوی عملی بودجه ریزی عملیاتی
  27 صفحه - 12000 تومان
  تحولات نظام بودجه ریزی ایران
  20 صفحه - 15000 تومان
  شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
  17 صفحه - 7500 تومان
  نظام بودجه ریزی ایران
  21 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بودجه بندی از طریق آشفتگی چرا بودجه افزایشی هنوز هم پابرجا است 24
  11 صفحه - 33000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بودجه بندی ثابت طبق مرتب کردن کارها: علت دوام توسعه گرایی گسسته 23
  11 صفحه - 33000 تومان
  تاثیر بودجه عملیاتی در ایران
  11 صفحه - 7500 تومان
  تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
  34 صفحه - 21000 تومان
  رابطه بودجه و مالیات
  25 صفحه - 15000 تومان
  تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
  34 صفحه - 15000 تومان
  رابطه بودجه و مالیات
  24 صفحه - 10500 تومان
  بودجه ریزی بر مبنای فعالیتabb
  34 صفحه - 18000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی بودجه در شهرداری صومعه سرا
  65 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بودجه بندی در عصر اطلاعات 18
  8 صفحه - 24000 تومان
  پروژه مالی حسابداری بررسی روند بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آب و فاضلاب گیلان
  95 صفحه - 36000 تومان
  بودجه و مراحل بودجه بندی
  13 صفحه - 6000 تومان
  تاثیر نرخ نرخ ارز بر بودجه پروژه حسابداری
  59 صفحه - 36000 تومان
  سیکل بودجه و سازمانهای بودجه
  18 صفحه - 7500 تومان
  مراحل تصویب بودجه پاورپوینت
  27 صفحه - 7500 تومان
  تاثیر بودجه عملیاتی در ایران
  12 صفحه - 4500 تومان
  مسائل و مشکلات نظام بودجه ریزی و همچنین پاره ای از شکست بودجه
  15 صفحه - 4500 تومان
  نظام بودجه ریزی ایران
  12 صفحه - 3000 تومان
  پروژه مالی بودجه وکنترل بودجه ای در ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی
  79 صفحه - 36000 تومان
  انواع روش های بودجه بندی سرمایه
  23 صفحه - 6000 تومان
  دلایل استفاده ابزاری دولت و کسری‌ بودجه در نظام بانکها روش تحقیق
  22 صفحه - 12000 تومان
  پروژه حسابداری بودجه و کنترل بودجه ای در ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی
  117 صفحه - 36000 تومان
  پرسشنامه مدیریت هزینه پروژه، بودجه بندی هزینه (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
  1 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه نقش افراد در توسعه بودجه (Veronique Frucot & Stephen white) (ورونیکیو فروکوت و استفن وایت)
  2 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه بودجه بندی مشارکتی (Ahmed Belkaoui) (احمد بلکاوی)
  5 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه بودجه بندی عملکرد - محرک (Barbara Blake Gonzalez) (باربارا بلک گونزالز)
  2 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه بودجه بندی افزایشی (Barbara Blake Gonzalez) (باربارا بلک گونزالز)
  2 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه بودجه بندی به روش مرکز هزینه/مسئولیت (Barbara Blake Gonzalez) (باربارا بلک گونزالز)
  1 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه بودجه بندی برنامه ای (PPBS) (Barbara Blake Gonzalez) (باربارا بلک گونزالز)
  1 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه بودجه بندی بر مبنای صفر (ZBB) (Barbara Blake Gonzalez) (باربارا بلک گونزالز)
  2 صفحه - 4500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007