موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

بودجه بندی سرمایه ای

عنوان سفارش :
بودجه بندی سرمایه ای
تعداد صفحه :
22
قیمت :
6000 تومان
 • فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • اهمیت بودجه بندی سرمایه ای

  -انواع تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای

  -عواملی که بر تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای موثر می باشند، کدامند؟

  - فرآیند بودجه بندی سرمایه ای

  - راهکارهای عملی در بودجه بندی سرمایه ای

  نقش مدیریت مالی در بودجه بندی سرمایه ای

 • پیشنهادات
 • نتیجه گیری
 • منابع و مآخذ
 • مقدمه
 • بودجه بندی سرمایه ای عبارت از فرآیند تصمیم گیری برای تعیین مخارج سرمایه ای در دوره بودجه است.میتوان گفت که سیاستگذاری ، بودجه بندی و تصویب بودجه ابزاری برای برنامه ریزی است و اجرای بودجه یعنی صرف اعتبارات مصوب ، ابزار سازماندهی ، هماهنگی و رهبری می باشد و سر انجام کنترل بودجه ای ، ابزار نظارت مدیریت است. (مدنی ، 1373: 60) از شروع بودجه بندی تا سال 1965 بودجه دولت به صورت سنتی یا متداول تهیه می شد و تاکید عمده روی کنترل هزینه های هر وزارتخانه یا سازمان معطوف بود. زمانی که از بودجه فقط کنترل مالی منظور بود، طبقه بندی هزینه ها و طبقه بندی سازمانی عمده ترین طبقه بندی بودجه ای بشمار می رفت.( Cento Cenral Treaty Organization,1973:68) با توسعه وظایف دولت و افزایش سریع هزینه های دولتی و پیوند آن با وضعیت عمومی اقتصاد کشور ، کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داد و نیاز به بهبود در سیستمهای برنامه ریزی ، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی مطرح گردید تا تصمیم گیرندگان را قادر سازد دید وسیع تری پیدا کرده و اطلاعات وسیعی در مورد نتایج عملکرد ها و هزینه های اجرای فعالیتها داشته باشند . این امر موجب توجه دولتها به اقتصادی بودن ، کارآیی و اثر بخشی منابع دولت و به عبارتی مدیریت مالی دولتی شد. مواجهه با این شرایط نه تنها نیاز به بهبود روشها و رویه های بودجه بندی موجود برای افزایش هماهنگی سیستم را مطرح ساخت ، بلکه بعد جدیدی برای تصمیم گیری در مدیریت و مدیریت مالی دولتی افزود ؛ یعنی سیستم بودجه بندی عملیاتی و برنامه ای را برای بازنگری و ارزیابی مدیریت فعالیتهای دولتی مطرح ساخت. ویژگی و وجه تمایز این سیستم از سیستم بودجه متداول ، تاکید روی اهداف ، نتایج و منافع حاصل از هریک از اقلام هزینه ها ویافتن پاسخ به این سؤال بود که درآمد ها به چه منظور خرج می شود.( Nations ,1982:128)بودجه بندی سرمایه ای یکی از مهمترین قسمتهای تصمیم گیری مدیریت است. اهمیت وجوه (منابع) بکار گرفته شده و همچنین زمان لازم جهت بازیافت سرمایه گذاریها، انجام تجزیه و تحلیل های دقیق و قضاوت های معتبررا ضروری می سازد. هزینه های سرمایه ای موجب ایجاد تعهدات بلند مدت به منظور تحصیل منافع آتی می گردد. این مخارج ، هدفهای اساسی واحد تجاری را منعکس می کند و بر موقعیت اقتصادی آن آثار بلند مدت و عمده ای دارد. از آنجائیکه منافع حاصل از هزینه های سرمایه ای ، طی یک دوره زمانی نسبتاً طولانی حاصل می شوند ، لذا اشتباهات مدیریت در این زمینه می تواند باعث شود که واحد تجاری طی سالهای متمادی هزینه های هنگفتی را متحمل گردد. بودجه بندی سرمایه ای فرآیند تشخیص ، ارزیابی ، طرح ریزی و پشتیبانی مالی پروژه های عمده سرمایه گذاری در واحد های سازمانی است.تصمیماتی که در ارتباط با بودجه بندی سرمایه ای اتخاذ می شود ، تا حدود زیادی بر موفقیت سازمان در دستیابی به هدفهای تعیین شده اثر می گذارد.بنابراین ، بودجه بندی سرمایه ای نقش عمده ای را در موفقیت بلند مدت این واحدها ایفا می کند. کنترل صحیح هزینه های سرمایه ای ، از طریق بررسی و ارزیابی هریک از درخواستها و قبل از وقوع هزینه های مزبور ، اعمال می گردد. اعمال کنترلهای مدیریت مستلزم دریافت اطلاعاتی در ارتباط با برآوردهای مهندسی ، حجم مورد انتظار فروش ، هزینه های تولید و هزینه های توزیع و فروش می باشد. مدیریت معمولاً نسبت به انطباق فعالیتها با اهداف بلند مدت واحد تجاری ، اعتقاد راسخ دارد و اساساً تمایل بر آن است که از بهبود وضعیت مالی واحد تجاری در نتیجه انجام طرح ، اطمینان حاصل شود. (نویسی،نظری،حسینی،عالی ور،177:1380)

  تحقیقهای مشابه
  روشهای بودجه بندی سرمایه ای
  11 صفحه - 6000 تومان
  شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
  30 صفحه - 10500 تومان
  شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
  17 صفحه - 7500 تومان
  مسائل و مشکلات نظام بودجه ریزی و همچنین پاره ای از شکست بودجه
  15 صفحه - 1500 تومان
  پروژه مالی بودجه وکنترل بودجه ای در ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی
  79 صفحه - 36000 تومان
  پروژه حسابداری بودجه و کنترل بودجه ای در ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی
  117 صفحه - 36000 تومان
  پرسشنامه بودجه بندی برنامه ای (PPBS) (Barbara Blake Gonzalez) (باربارا بلک گونزالز)
  1 صفحه - 1500 تومان
  بهره وری و مخارج سرمایه ای - پژوهش تجربی بر روی سه صنعت تولیدی در هند
  23 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تنظیم استراتژیک مراحل پیاده سازی برنامه ریزی منابع سرمایه ای (ERP) 29
  9 صفحه - 27000 تومان
  پرسشنامه سرمایه رابطه ای (Rin Imai) (رین ایمای)
  2 صفحه - 1500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007