تلگرام سایت تحقیق
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
یکشنبه 2 بهمن 1396
بازدید امروز : 3433 نفر
تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

بودجه بندی سرمایه ای

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
بودجه بندی سرمایه ای
تعداد صفحه :
22
قیمت :
2000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید
 • فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • اهمیت بودجه بندی سرمایه ای

  -انواع تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای

  -عواملی که بر تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای موثر می باشند، کدامند؟

  - فرآیند بودجه بندی سرمایه ای

  - راهکارهای عملی در بودجه بندی سرمایه ای

  نقش مدیریت مالی در بودجه بندی سرمایه ای

 • پیشنهادات
 • نتیجه گیری
 • منابع و مآخذ
 • مقدمه
 • بودجه بندی سرمایه ای عبارت از فرآیند تصمیم گیری برای تعیین مخارج سرمایه ای در دوره بودجه است.میتوان گفت که سیاستگذاری ، بودجه بندی و تصویب بودجه ابزاری برای برنامه ریزی است و اجرای بودجه یعنی صرف اعتبارات مصوب ، ابزار سازماندهی ، هماهنگی و رهبری می باشد و سر انجام کنترل بودجه ای ، ابزار نظارت مدیریت است. (مدنی ، 1373: 60) از شروع بودجه بندی تا سال 1965 بودجه دولت به صورت سنتی یا متداول تهیه می شد و تاکید عمده روی کنترل هزینه های هر وزارتخانه یا سازمان معطوف بود. زمانی که از بودجه فقط کنترل مالی منظور بود، طبقه بندی هزینه ها و طبقه بندی سازمانی عمده ترین طبقه بندی بودجه ای بشمار می رفت.( Cento Cenral Treaty Organization,1973:68) با توسعه وظایف دولت و افزایش سریع هزینه های دولتی و پیوند آن با وضعیت عمومی اقتصاد کشور ، کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داد و نیاز به بهبود در سیستمهای برنامه ریزی ، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی مطرح گردید تا تصمیم گیرندگان را قادر سازد دید وسیع تری پیدا کرده و اطلاعات وسیعی در مورد نتایج عملکرد ها و هزینه های اجرای فعالیتها داشته باشند . این امر موجب توجه دولتها به اقتصادی بودن ، کارآیی و اثر بخشی منابع دولت و به عبارتی مدیریت مالی دولتی شد. مواجهه با این شرایط نه تنها نیاز به بهبود روشها و رویه های بودجه بندی موجود برای افزایش هماهنگی سیستم را مطرح ساخت ، بلکه بعد جدیدی برای تصمیم گیری در مدیریت و مدیریت مالی دولتی افزود ؛ یعنی سیستم بودجه بندی عملیاتی و برنامه ای را برای بازنگری و ارزیابی مدیریت فعالیتهای دولتی مطرح ساخت. ویژگی و وجه تمایز این سیستم از سیستم بودجه متداول ، تاکید روی اهداف ، نتایج و منافع حاصل از هریک از اقلام هزینه ها ویافتن پاسخ به این سؤال بود که درآمد ها به چه منظور خرج می شود.( Nations ,1982:128)بودجه بندی سرمایه ای یکی از مهمترین قسمتهای تصمیم گیری مدیریت است. اهمیت وجوه (منابع) بکار گرفته شده و همچنین زمان لازم جهت بازیافت سرمایه گذاریها، انجام تجزیه و تحلیل های دقیق و قضاوت های معتبررا ضروری می سازد. هزینه های سرمایه ای موجب ایجاد تعهدات بلند مدت به منظور تحصیل منافع آتی می گردد. این مخارج ، هدفهای اساسی واحد تجاری را منعکس می کند و بر موقعیت اقتصادی آن آثار بلند مدت و عمده ای دارد. از آنجائیکه منافع حاصل از هزینه های سرمایه ای ، طی یک دوره زمانی نسبتاً طولانی حاصل می شوند ، لذا اشتباهات مدیریت در این زمینه می تواند باعث شود که واحد تجاری طی سالهای متمادی هزینه های هنگفتی را متحمل گردد. بودجه بندی سرمایه ای فرآیند تشخیص ، ارزیابی ، طرح ریزی و پشتیبانی مالی پروژه های عمده سرمایه گذاری در واحد های سازمانی است.تصمیماتی که در ارتباط با بودجه بندی سرمایه ای اتخاذ می شود ، تا حدود زیادی بر موفقیت سازمان در دستیابی به هدفهای تعیین شده اثر می گذارد.بنابراین ، بودجه بندی سرمایه ای نقش عمده ای را در موفقیت بلند مدت این واحدها ایفا می کند. کنترل صحیح هزینه های سرمایه ای ، از طریق بررسی و ارزیابی هریک از درخواستها و قبل از وقوع هزینه های مزبور ، اعمال می گردد. اعمال کنترلهای مدیریت مستلزم دریافت اطلاعاتی در ارتباط با برآوردهای مهندسی ، حجم مورد انتظار فروش ، هزینه های تولید و هزینه های توزیع و فروش می باشد. مدیریت معمولاً نسبت به انطباق فعالیتها با اهداف بلند مدت واحد تجاری ، اعتقاد راسخ دارد و اساساً تمایل بر آن است که از بهبود وضعیت مالی واحد تجاری در نتیجه انجام طرح ، اطمینان حاصل شود. (نویسی،نظری،حسینی،عالی ور،177:1380)

  تحقیقهای مشابه
  روشهای بودجه بندی سرمایه ای
  11 صفحه - 2000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت خطر(ریسک)بودجه بندی سرمایه ،وسیاست ساختار سرمایه و دارایی برای موسسات مالی 49
  28 صفحه - 20000 تومان
  بودجه بندی سرمایه ای
  22 صفحه - 2000 تومان
  پروژه بودجه شرکتهای خصوصی
  62 صفحه - 8000 تومان
  بودجه سالهای 86-87 ایران
  15 صفحه - 2000 تومان
  بودجه بندی فایل به صورت پاورپوینت
  30 صفحه - 4500 تومان
  شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
  30 صفحه - 3500 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی مراحل و روشهای بودجه
  61 صفحه - 8000 تومان
  بودجه بندی فایل به صورت پاورپوینت
  31 صفحه - 4000 تومان
  مراحل تصویب و اجرای بودجه
  12 صفحه - 2000 تومان
  روشهای تنظیم بودجه
  33 صفحه - 5000 تومان
  بودجه در شرکتهای خصوصی
  27 صفحه - 3500 تومان
  تحولات نظام بودجه ریزی ایران
  20 صفحه - 5000 تومان
  شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
  17 صفحه - 2500 تومان
  نظام بودجه ریزی ایران
  21 صفحه - 3000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بودجه بندی از طریق آشفتگی چرا بودجه افزایشی هنوز هم پابرجا است 24
  11 صفحه - 11000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بودجه بندی ثابت طبق مرتب کردن کارها: علت دوام توسعه گرایی گسسته 23
  11 صفحه - 11000 تومان
  بودجه شرکتهای دولتی
  22 صفحه - 3000 تومان
  بودجه عملیاتی و تاثیر آن در ایران
  10 صفحه - 2500 تومان
  تاثیر بودجه عملیاتی در ایران
  11 صفحه - 2500 تومان
  تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
  34 صفحه - 7000 تومان
  تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
  34 صفحه - 5000 تومان
  بودجه ریزی بر مبنای فعالیتabb
  34 صفحه - 6000 تومان
  مدیریت در سرمایه گذاری
  7 صفحه - 1000 تومان
  بازارهای پول و سرمایه
  15 صفحه - 2000 تومان
  چالش های مدیریت منابع خاک به عنوان سرمایه ملی ، با تاکید بر راهکارکاهی پیشگیری از اتلاف آن
  10 صفحه - 2000 تومان
  روش سازماندهی یک تیم مدیریت سرمایه
  23 صفحه - 2500 تومان
  بررسی تاثیر سرمایه گذاری بر توسعه روستایی گیلان
  7 صفحه - 1500 تومان
  پروژه نقش و تاثیر بیمه عمر پس انداز در بازار سرمایه
  100 صفحه - 11000 تومان
  جریان سرمایه گذاری خارجی در کشور های توسعه نیافته
  29 صفحه - 3500 تومان
  بیمه عمر سرمایه گذاری
  15 صفحه - 2000 تومان
  پروژه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وبه طور اخص وجود اعتماد اجتماعی در اصلاحات ، توسعه و رشد اقتصادی رشته مدیریت صنعتی
  191 صفحه - 20000 تومان
  سرمایه و سرمایه ی فرهنگی - سرمایه ی اجتماعی و ارتباطات
  45 صفحه - 6000 تومان
  مدیریت بحران و سرمایه اجتماعی
  31 صفحه - 3500 تومان
  اهداف و اولویت های سرمایه گذاری خارجی در ایران
  6 صفحه - 1500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سرمایه گذاری مشترک 14
  18 صفحه - 5200 تومان
  پروژه نقش و تاثیر بیمه عمر پس انداز در بازار سرمایه
  101 صفحه - 16000 تومان
  ICSID مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری
  7 صفحه - 2000 تومان
  بهره وری و مخارج سرمایه ای - پژوهش تجربی بر روی سه صنعت تولیدی در هند
  23 صفحه - 4000 تومان
  پروژه راه های افزایش سرمایه مالی در بانکها
  110 صفحه - 18000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری راه های افزایش سرمایه مالی در بانکها
  110 صفحه - 16000 تومان
  سرمایه فکری
  13 صفحه - 1500 تومان
  چرا در کشور ایران سرمایه گذاری خارجی صورت نمی گیرد
  21 صفحه - 3000 تومان
  حسابداری سرمایه فکری فایل بصورت پاورپوینت
  28 صفحه - 5000 تومان
  حسابداری سرمایه های فکری
  18 صفحه - 2500 تومان
  حسابداری سرمایه فکری
  10 صفحه - 2000 تومان
  مدیریت سرمایه گذاری
  10 صفحه - 1500 تومان
  سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار
  8 صفحه - 1500 تومان
  چرا در کشور ایران سرمایه گذاری خارجی صورت نمی گیرد
  20 صفحه - 4000 تومان
  سرمایه فکری
  13 صفحه - 2500 تومان
  سرمایه گذاری مشترک
  15 صفحه - 2500 تومان
  مدیریت سرمایه گذاری
  10 صفحه - 2000 تومان
  نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی
  16 صفحه - 3000 تومان
  رفتار سرمایه گذاری
  33 صفحه - 5000 تومان
  سرمایه
  10 صفحه - 2000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تحقیق و بررسی سرمایه¬ی رفتاری 100
  78 صفحه - 20000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تقاضا برای کالا و عرضه کار و سرمایه 61
  32 صفحه - 20000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تنظیم استراتژیک مراحل پیاده سازی برنامه ریزی منابع سرمایه ای (ERP) 29
  9 صفحه - 9000 تومان
  سرمایه گذاری فایل بصورت پاورپوینت
  10 صفحه - 3000 تومان
  نظریه سرمایه گذاری
  22 صفحه - 4000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سرمایه گذاری های RD در شرکت خانوادگی
  18 صفحه - 18000 تومان
  پرسشنامه بررسی سرمایه اجتماعی
  2 صفحه - 3000 تومان
  پرسشنامه راهکارهای توسعه صنعت بیمه در بازار پول و سرمایه
  3 صفحه - 3000 تومان
  پرسشنامه سرمایه اجتماعی سازمانی
  1 صفحه - 3000 تومان
  پرسشنامه سرمایه اجتماعی
  2 صفحه - 3000 تومان
  کارآفرینی و سرمایه اجتماعی
  17 صفحه - 3000 تومان
  بازار های سرمایه و بازار های اولیه و ثانویه چیست
  2 صفحه - 1000 تومان
  بازار های سرمایه و بازار های اولیه و ثانویه
  2 صفحه - 1000 تومان
  پرسشنامه ارزیابی سرمایه اجتماع ی در محیط موسسات اقتصادی
  6 صفحه - 3000 تومان
  نقش بورس به عنوان منبع مالی سرمایه گذاری داخلی - روش تحقیق
  14 صفحه - 3000 تومان
  کار آماری بررسی شناسایی تأثیرگذاری مدیریت روابط مشتری بر کیفیت عملکرد بانک سرمایه
  17 صفحه - 20000 تومان
  کار آماری بررسی سرمایه اجتماعی
  15 صفحه - 20000 تومان
  نقش بورس به عنوان منبع مالی سرمایه گذاری داخلی - روش تحقیق
  14 صفحه - 2500 تومان
  ابعاد حمایت از کار و سرمایه ایرانی
  16 صفحه - 3000 تومان
  بررسی ارتباط زکات با سرمایه گذاری
  21 صفحه - 5000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سرمایه گذاری شرکتی در بازارهای نوظهور آسیا 22
  26 صفحه - 20000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - عملکرد سرمایه ی فکری(سرمایه معنوی/آی سی) در بخش بانکداری ارزیابی بانک های خصوصی استرالیا (بانکهای به مالکیت استرالیایی ها) 18
  20 صفحه - 20000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مرابحه. یک ابزار مالی و سرمایه¬گذاری اسلامی و چالش¬های آن در مقابل استانداردهای حسابداری بین¬المللی 11
  12 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - نقش استعاره ها در زبان بانکداری سرمایه گذاری 16
  17 صفحه - 17000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مفهوم ارزش زمانی پول در سرمایه گذاری اسلامی 23
  24 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - دسترسی بازار تجاری به تکنولوژی؟ محرک¬های مالیاتی، سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی و مازاد تولید در چین 24
  16 صفحه - 16000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - چگونه مهندسی معکوس فرایند کاری بر سرمایه تکنولوژی اطلاعات وعملکرد کارکنان تحت شرایط سنجش متفاوت تاثیر میگذارد؟ 17
  12 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - کفایت سرمایه،نسبت درآمد/هزینه وعملکرد بانکهای سعودی 15
  10 صفحه - 10000 تومان
  کارآموزی بیمه پاسارگاد - عمر و سرمایه گذاری
  81 صفحه - 10000 تومان
  چشم انداز بازار سرمایه ایران در سال 1404
  25 صفحه - 3000 تومان
  مدیریت اجرایی سرمایه در گردش
  118 صفحه - 12000 تومان
  اثرسرمایه گذاری مستقیم خارجی بررشد اقتصادی- روش تحقیق
  20 صفحه - 4000 تومان
  آسیب شناسی بازار سرمایه ( بازار اوراق بهادار در ایران)
  94 صفحه - 12000 تومان

  ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

  برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

  ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
  xسفارش ترجمه
  xمشاوره پایان نامه
  xسفارش تایپ سایت تحقیق
  با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
  صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

  شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  www.tahghigh.net 2007 - 2018