موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

عنوان سفارش :
تعداد صفحه :
قیمت :
تومان
 • فهرست مطالب
 • فصل اول كليات تحقيق
 • مقدمه
 • اهميت و ضرورت تحقيق
 • هدف تحقيق
 • قلمرو زماني و مكاني تحقيق
 • پرسش تحقيق
 • شرح واژه ها و اصطلاحات
 • فصل دوم ادبيات تحقيق
 • تاریخچه
 • حسابداری در ایران
 • سیستم حقوق و دستمزد چگونه باید باشد
 • اجزا وعناصرسیستم حقوق ودستمزد کدامند؟
 • وظیفه دایره کارگزینی چیست
 • کارت ساعت چیست
 • وظیفه دایره حسابداری حقوق و دستمزد چیست
 • دایره حسابداری حقوق چگونه عمل می نماید
 • قرارداد کار وشرایط اساسی انعقاد کار چگونه است
 • حقوق یا مزد مبنا چیست
 • منظور از ذخیره سنوات خدمت وبازخرید سنوات خدمت چیست
 • منظور از مزایای مستمر وغیر مستمر چیست
 • اضافه کاری چیست وچه شرایطی دارد
 • تعطیلات و مرخصی ها
 • لیست حقوق و دستمزد چیست و از آن چه استفاده ای می شود
 • مالیات حقوق و دستمزد چیست
 • منظور از کسورات صندوق اجرا (اجرائیات) چیست
 • بدهی کارگر به شرکت تعاونی یا به اشخاص
 • حسابداری حقوق و دستمزد چگونه است
 • مراکز هزینه یعنی چه و منظور از تسهیم هزینه چیست
 • مفهوم سربار
 • طبقه بندی هزینه های سربار
 • حساب های کل و معین حقوق و دستمزد کدامند
 • فصل سوم روش اجراي تحقيق
 • روش اجراي تحقيق
 • روش گردآوري داده ها
 • ابزار گردآوري داده ها
 • جامعه آماري ، نحوه نمونه گيري
 • فصل چهارم نتيجه گيري تحقيق
 • نتيجه گيري
 • پيشنهادات
 • محدودیتهاي تحقيق
 • فهرست منابع
 • مقدمه
 • حسابداری فن ثبت، طبقه‌بندی و تلخیص فعالیتهای مالی یک موسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تجزیه و تحلیل نتایج حاصله از بررسی این اعداد است.

  حسابداری عبارتست از مجموعه ای از اجزای به‌هم‌پیوسته در داخل یک سازمان یا موسسه که به جمع آوری، تجزیه و تحلیل، ثبت، طبقه‌بندی، تلخیص رویدادهای مالی می‌نماید و اطلاعات را در قالب گزارشاتی در اختیار استفاده‌کننده‌گان درون سازمانی و برون سازمانی قرار می‌دهد.

  هزینه حقوق و دستمزد بخش قابل ملاحظه ای از هزینه های یک موسسه را به خود اختصاص می دهد واضح است مدریت واحدهای اقتصادی نیاز به کنترل دقیق ومنظمی در این زمینه دارند واز طرفی می دانید کارکنان یک واحد اقتصادی توقع دارند حقوق و مزایای خود را به شکل منظم دریافت کنند. وهمچنین باید توجه داشت که محاسبات تعیین حقوق و مزایا پر حجم و گسترده است و در ضمن به طور معمول قوانین کشورها ، واحدهای اقتصادی را ملزم نموده اند تا اطلاعاتی از تعداد کارکنان، حقوق ودستمزد و مزایای مربوطه را همه ماهه به دستگاه های ذیربط همچون وزارت دارایی برای وصول مالیات حقوق وسازمان تأمین اجتماعی برای ارائه خدمات ارسال دارند در نتیجه موارد فوق ایجاد یک سیستم منظم و دقیق را برای حقوق ودستمزد ضروری کرده است.

 • اهميت و ضرورت تحقيق
 • حسابداری در ایران در حوزه نظری تحت تأثیر جریانات پازیتیویسم رشد کمّی زیادی کرده است و پایه گذاری تحصیلات تکمیلی با این نگاه به حسابداری صورت گرفته و توسعه یافته است. با این وصف تعریفی از حسابداری در ایران غالب است که مضمون و محتوای آن صرف نظر از چینش یا تفاوت ظاهری الفاظ آن برای همه دانش آموختگان حسابداری ایران شناخته شده است. بر اساس این تعریف: حسابداری عبارت است از فرآیند شناسایی، جمع آوری، ثبت، طبقه بندی، تلخیص، گزارشگری، و تحلیل رویدادهای مالی یک شخصیت اقتصادی در یک دوره مالی معین بر اساس واحد پول ملی. این تعریف ترجمه کاملی است از تعاریف مختلفی که از حسابداری در عصر پازیتیویسم یعنی دهه‌های ۴۰ الی ۶۰ سده پیشین در دنیا رواج داشته است.

  بنابراین یک سیستم حقوق ودستمزد باید به شکلی طراحی شود که اطلاعات لازم را به سرعت و به موقع جمع آوری ومبلغ صحیح قابل پرداخت به هریک ازکارکنان ودستگاه های مربوطه را محاسبه کند و درضمن روشهای کنترلی مناسبی برای جلوگیری از پرداخت وجوه به شکل غیرقانونی به افراد سوءاستفاده کننده را ایجاد نماید.

 • هدف تحقيق
 • هدف در اين تحقيق بررسي سلامت صورتهاي مالي در ادارات اداره شهر مي باشد.

 • قلمرو زماني و مكاني تحقيق
 • در اين تحقيق ، بررسي سلامت صورتهاي مالي در ادارات اداره شهر در زمان حال مي باشد.

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2023 - 2007