موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

بررسی تفاوت سیاستهای داخلی بانکداری و پولی

عنوان سفارش :
بررسی تفاوت سیاستهای داخلی بانکداری و پولی
تعداد صفحه :
31
قیمت :
9000 تومان
 • فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • بازارهاي پولي و بانكها

 • ابزارهای سیاست پولی
 • 1- ابزارهای مستقيم
 • 1-1- کنترل نرخ‌های سود بانکی
 • 1-2- سقف اعتباری
 • 2- ابزارهای غيرمستقيم
 • 2-1- نسبت سپرده قانونی
 • 2-2- اوراق مشاركت بانك مركزی
 • 2-3- سپرده ويژه بانكها نزد بانك مركزی
 • 3-3-نرخ تنزیل مجددبانک ها
 • سیستمهای بازارمحور و مبتنی بر نرخ بهره
 • انتخاب ابزار سیاست پولی
 • معیارهای انتخاب ابزار سیاست پولی
 • هدف گذاری تورم و انتخاب ابزار سیاست پولی
 • هد فگذاری تورم و بحران مالی سال های 2007تا 2010
 • بحران مالی و کارایی ابزار نرخ بهره سیاستی
 • تفاوت سیاست ثبات مالی و سیاست پولی
 • سیستم های مبتنی بر نرخ بهره در بازارهای مالی ناقص
 • انتخاب ابزار مناسب در بازارهای مالی ضعیف و ناکامل
 • مشکلات انتخاب نرخ ارز به عنوان ابزار سیاست پولی
 • هدفگذاری نرخ ارز حقیقی

  هدف گذاری تورم در مقایسه با هدف گذاری نرخ ارز

 • ابزارهای سیاست پولی غیرربوی
 • استفاده از ابزارهای مرسوم سیاست پولی در یک سیستم غیرربوی
 • انتخاب ابزار سیاست پولی در سیستم غیرربوی در شرایط وجود بازار صکوک ضعیف
 • هدفگذاری تورم بر اساس نرخ ارز
 • ابزارهاي سياست پولي
 • تنزيل مجدد و اعطاي وام بانك مركزي به سيستم بانكي
 • اوراق قرضه و اوراق بهادار
 • انواع اوراق قرضه دولتي
 • شرايط استفاده از اوراق بهادار توسط بانك مركزي
 • قبوليها
 • نتیجه گیری
 • منابع
 • مقدمه
 • بخش پولي جامعه يكي از اركان مهم اقتصاد هر كشوري است كه با حذف بهره در نظام اسلامي, دستخوش تحول اساسي خواهد شد و در اين بين سياستهاي پولي بعنوان هدايت كننده بخش پولي از جايگاه ويژه اي برخوردار است, كه بكار گيري آن موجب تسريع در رشد اقتصادي, ايجاد اشتغال كامل, تثبيت سطح عمومي قيمتها, ايجاد تعادل در موازنه پرداختهاي خارجي و... خواهد شد.در بانكداري ربوي هدف بانك مركزي از اعمال سياستهاي پولي عبارتند از: كنترل عرضه پول و كنترل نرخ بهره يا قيمت اوراق بهادار, اما در بانكداري اسلامي نرخ سود مورد انتظار يا نرخ بازده, جايگزين نرخ بهره مي گردد, كه اين نرخ بر خلاف نرخ بهره, تضمين شده نيست.

 • بازارهاي پولي و بانكها
 • در كشور ما در حوزه اقتصاد كلان يكي از موارد بسيار مهم براي توسعه اقتصادي كشور بازار سرمايه و پول است. در واقع بورس يك كشور ابزاري براي ارزيابي وضعيت اقتصادي آن كشور است.بخش مالي اقتصادي هر كشور تامين‌كننده منابع مالي و فعاليتهاي حقيقي اقتصادي محسوب مي‌شود كه به دو بخش تقسيم مي‌گرد:

  بازار پولي كه عمدتا توسط نظام بانكي يك كشور اداره مي‌شود كه مهمترين كاركرد آن تامين اعتبارات كوتاه مدت است. بازار سرمايه كه كاركرد اصلي آن تامين مالي بلند مدت مورد نياز در فعاليت‌هاي توليدي و خدماتي مولد مي‌باشد. بورس يك نهاد سازمان يافته‌اي است كه از جمله نهادهاي عمده و اساسي در بازار سرمايه محسوب مي‌شود و در كنار ساير موسسات و سازمانها ،وظايف چندگانه‌اي را برعهده دارد.

  بنابراین بازار پول بازاری است که در آن اوراق بهادار کوتاه مدت (با عمر کمتر از یکسال) داد و ستد می شوند مثل اسناد خزانه یا اسناد تجاری ، ولی در بازار سرمایه اوراق بهادار بلند مدت(با عمر بیش از یکسال) داد و ستد می شوند. مثل سهام و اوراق قرضه بلند مدت. به طور كلي هر محيطي اعم از محيط سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و غيره به نوعي بر وضعيت بورس و بازار سرمايه يك كشور تاثير مي گذارد. به عنوان نمونه وضعيت توليد يك كشور، صادرات و واردات، کاهش هزنیه های تولیدی و بهبود روشهاي توليدي و صنعتي در كشور و به طور كلي همه عوامل محيطي را مي توان در روند رشد شاخص های اقتصادی کشور و در بطن بورس جستجو نمود زیرا يكي از ويژگيهاي حركت به سوي توسعه اقتصادي اين است كه مجموعه اقتصاد بتواند منابع پس انداز را به سوي سرمايه گذاريهاي مورد نياز اقتصاد ملي و در صورت مازاد به سرمايه گذاريهاي خارجي هدايت كند. اين وظيفه اي است كه توسط بازار سرمايه انجام مي شود.سیاست پولی ،سیاست اقتصادی است که ازابزارهای پولی به منظور حصول اهداف کلان اقتصادی مثل تثبیت قیمت ها ،بهره می جوید به بیان دیگر استفاده ازابزارهای برای قراردادن حجم پول یا نرخ بهره درسطوح مورد نظر بمنظور تحت تأثیر قراردادن فعالیت های اقتصادی ،سیاست پولی نامیده می شود.کسترش نقش دولتها درمدیریت تقاضا دردهه 1930وپس ازآن به منظور مقابله با نوسازی اقتصادی توجه به سیاست پولی رادر کنار سیاست مالی بعنوان یک ابزار تکمیلی ودربرخی ازکشورهای صنعتی باعث توجه بیشتر اقتصاددانان بویژه منتقدین کینز به نقش پول به عنوان مهم ترین عامل تورم شده بدین سبب مجددا نقش سیاست پولی البته برای کنترل عرضه پول و تورم مورد تأکید قرارگرفت.

  تحقیقهای مشابه
  بررسی تفاوت سیاستهای داخلی بانکداری و پولی
  31 صفحه - 9000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در کاهش نقش تورم توسط دولت
  107 صفحه - 54000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک بررسی پسا SOX عوامل مرتبط با اندازه نقش حسابرسی داخلی 28
  26 صفحه - 78000 تومان
  پروژه مالی بررسی کنترل های داخلی و انبار محصول
  100 صفحه - 36000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007