موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

بررسی تاثیر نفت بر شاخص تورم

عنوان سفارش :
بررسی تاثیر نفت بر شاخص تورم
تعداد صفحه :
10
قیمت :
6000 تومان
 • فهرست مطالب
 • چکیده
 • انواع مختلف تغيير قيمت
 • مبانی نظری بررسی
 • بررسی رابطه میان شاخص قیمت بنزین و شاخص کل CPI در دوره های گذشته

 • داده ها و نتايج بررسي
 • منابع
 • انواع مختلف تغيير قيمت
 • در ادبيات علم اقتصاد تمامي تغيير قيمت‌ها شبيه به هم نيستند. اقتصاددانان ميان تغيير در قيمت يك قلم كالا يا خدمت و يا گروهي از كالاها و خدمات مرتبط با يكديگر كه در نهايت منجر به تغيير در «قيمت نسبي» آن قلم يا آن گروه كالا نسبت به ساير اقلام و گروه‌ها مي‌شود و حركت رو به بالاي تمامي قيمت‌ها (افزايش سطح عمومي قيمت‌ها) كه از آن با واژه مصطلح و معروف «تورم» ياد مي‌شود، تمايز قايلند. علل پيدايش هر يك از اين انواع تغيير در قيمت و اثرات منتج از هر يك از آن‌ها نيز با يكديگر متفاوت مي‌باشد.

  تغيير در قيمت نسبي به دليل تغيير در عرضه و تقاضاي یک كالا يا يك گروه كالاي مرتبط و مشابه به هم ايجاد مي‌شود. كاهش عرضه يا افزايش تقاضا براي يك كالا به هر دليل، موجب افزايش قيمت نسبي آن كالا مي‌شود. به اين معني كه قيمت آن كالا حتي بدون وجود شرايط تورمي و در حالي كه قيمت ساير كالاها تغيير نداشته است، افزايش مي‌يابد. تغيير در قيمت نسبي علايم مهمي به عوامل اقتصادي (اعم از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان) ارسال كرده و اقتصاد مبتني بر بازار را قادر مي‌سازد كه به صورت مناسب به اين تغييرات واكنش نشان دهند.

  اين در حالي است كه «تورم» اطلاعاتي در مورد كمبود يا فراواني كالاها و خدمات ارائه نمي‌دهد، بلكه «تورم» نمايانگر افزايش در سطح عمومي و كلي قيمت‌ها است. به اين معنا كه قيمت بيش‌تر كالاها و خدمات مورد مصرف خانوارها در يك مقطع زماني، رو به افزايش گذاشته است. اين امر به معناي كاهش ارزش پول داخلي نيز مي‌باشد و نشان مي‌دهد كه «عرضه پول» نسبت به تقاضاي آن افزايش يافته است. اين افزيش عرضه نسبت به تقاضا ممكن است به دليلي كاهش تقاضا براي پول و يا تزريق منابع مالي بسيار زياد از سوي بانك مركزي به سيستم بانكي باشد. در هر حال در چنين شرايطي به دليل كاهش ارزش پول مردم سعي مي‌كنند تا هر چه بيش‌تر به اكتساب كالاها و خدمات بپردازند و از اين طریق مانع از كاهش ارزش پول خود شده يا اين كاهش را تاحدي جبران كنند. اين امر نيز به نوبه خود موجب افزايش تقاضا براي بيش‌تر كالاها و خدمات شده و تمامي قيمت‌ها را به سمت بالا سوق مي‌دهد. نكته قابل توجه در چنين شرايطي اين است كه گر چه تمامي قيمت‌ها به سمت بالا حرکت داشته اند ولی تغييري در قيمت نسبي كالاها و خدمات پديد نيامده است.

  بانك مركزي از طریق مديريت دقيق سياست‌هاي پولي امكان كنترل تورم را دارد، اما در مورد تغييرات در قيمت نسبي كاري از بانك مركزي ساخته نيست و سياست‌هاي اين بانك نمي‌تواند اثرات ناشي از تغيير در قيمت نسبي كالاها را تحت كنترل در آورد.

 • مبانی نظری بررسی
 • اثر افزايش قيمت بنزين را از سه جهت مي‌توان در مباحث مربوط به تورم بررسي كرد. اولين و مهم‌ترين اثر آن، اثر افزايش قيمت بنزين به عنوان يكي از نهاده‌هاي توليد بر روي هزينه توليد است. اثر اين افزايش در قيمت را به عنوان افزايش در قيمت يكي از نهاده‌هاي توليد بر روي شاخص قيمت توليدات بخش‌هاي مختلف اقتصادي و شاخص كل قيمت‌ها مي‌توان با استفاده از مدل قيمت جدول داده- ستانده لئونتيف بررسي كرد. در اين بررسي به دنبال كمي كردن اثر افزايش برون زاي قيمت بنزين بر روي قيمت ساير بخش‌ها هستيم. به اين منظور از جدول داده- ستانده مركز آمار ايران استفاده كرده‌ايم تا واکنش قيمت ساير بخش‌ها به تغيير در قيمت فراورده‌هاي نفتي را اندازه‌گيري كنيم.

  تحقیقهای مشابه
  بررسی تاثیر نفت بر شاخص تورم
  10 صفحه - 6000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی با عنوان بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطی تلفن همراه و اینترنت
  74 صفحه - 90000 تومان
  لزوم بررسی تاثیر محیط کار بر سلامت کارکنان
  3 صفحه - 1000 تومان
  راهکارهایی برای جلب توریست - بررسی عوامل تاثیر گذار در توسعه گردشگری
  31 صفحه - 10500 تومان
  پروژه درس روش تحقیق بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تلفن همره و اینترنت
  35 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی بهداشت یاران مدارس و تاثیر آن بر افزایش اطلاعات بهداشتی و تغییر رفتار در دانش آموزان ابتدایی
  95 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی در استان گیلان در سالهای 70 تا 72
  94 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته امور اجتماعی بررسی تاثیر اشتغال زنان بر روی خانواده
  78 صفحه - 54000 تومان
  پروژه روش تحقیق با عنوان بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی
  15 صفحه - 12000 تومان
  پروژه بررسی تاثیر تبلیغات بر پرداخت مالیات
  45 صفحه - 30000 تومان
  ارزیابی کیفی آبهای زیرزمینی محدوده آستانه- کوچصفهان در استان گیلان و بررسی تاثیر کیفیت آب رودخانه
  10 صفحه - 6000 تومان
  پروژه مدیریت بازرگانی بررسی تاثیر روابط روانی کارکنان بر کارایی آنان در سازمان
  73 صفحه - 54000 تومان
  پروژه مدیریت صنعتی و بازرگانی بررسی تاثیر بسته بندی و تنوع مواد غذایی پرفروش مواد غذایی در شرکت زمزم رشت
  100 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته کشاورزی بررسی اقتصادی تاثیر عناصر کم مصرف در عملکرد برنج
  54 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی تاثیر مولفه های مرکب بازاریابی روی رضایت گردشگران
  11 صفحه - 33000 تومان
  پرسشنامه بررسی تاثیر کنترل کیفیت (ایزو) بر بهره وری
  3 صفحه - 9000 تومان
  کار آماری بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر وفاداری مشتریان
  20 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی تاثیر مشارکت والدین در برنامه های اموزشی
  35 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی تاثیر برند بر وفاداری مشتری
  28 صفحه - 120000 تومان
  کار آماری بررسی بیگانگی از کار در بین کارکنان
  2 صفحه - 54000 تومان
  کار آماری بررسی تاثیر تبلیغات بر میزان فروش
  22 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی تاثیر ورزش بر سلامتی
  12 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی تاثیر مدیریت تغییر بر خلاقیت و نواوری
  25 صفحه - 135000 تومان
  پروژه رشته مدیریت دولتی بررسی تاثیر تعهد سازمانی برعملکرد سازمان ها
  88 صفحه - 48000 تومان
  پروژه رشته جهانگردی و گردشگری بررسی تاثیر آژانس گردشگری بر گردشگری گیلان
  99 صفحه - 60000 تومان
  پروژه بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و ضمایم آماری
  67 صفحه - 42000 تومان
  پروژه رشته مدیریت بررسی تاثیر برند بر وفاداری مشتری همراه با کار آماری و پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده ها
  71 صفحه - 42000 تومان
  پروژه کارشناسی روانشناسی بررسی تاثیر اشتغال مادران بر عزت نفس دانش آموزان همراه با کار آماری و پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده ها
  102 صفحه - 75000 تومان
  پروژه بررسی میزان توسعه یافتگی استان کرمانشاه با بکارگیری روشهای آماری و بررسی شاخص های
  50 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در کاهش نقش تورم توسط دولت
  107 صفحه - 54000 تومان
  قیمت نفت و تاثیر آن بر واردات اوپک - روش تحقیق
  51 صفحه - 30000 تومان
  بررسي اثر افزايش قيمت نفت و فراورده‌هاي نفتي بر شاخص تورم
  9 صفحه - 1500 تومان
  آشنایی با تورم و محاسبه شاخص ها
  60 صفحه - 15000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007