تلگرام سایت تحقیق
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
جمعه 30 دی 1396
بازدید امروز : 8509 نفر
تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

بحران های اقتصادی انقلاب اسلامی ایران

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
بحران های اقتصادی انقلاب اسلامی ایران
تعداد صفحه :
12
قیمت :
2000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید
 • فهرست مطالب
 • مقدمه
 • بررسی شاخصهای مؤثر بر عملکرد اقتصاد ايران در دهه 80

  درآمدهای نفتی به عن vv وان شاخصی از شوک های اقتصاد جهانی بر اقتصاد ایران

 • مخارج دولت به عنوان شاخصی از سیاست مالی
 • رشد حجم نقدینگی
 • نرخ ارز به عنوان شاخصی از سیاست تجاری
 • بررسی شاخص های عملکردی
 • نرخ تورم
 • نتیجه گیری
 • نرخ رشد اقتصادی
 • مقدمه
 • جهت بررسی عملکرد اقتصاد ایران در دهه 80 ، دو مجموعه شاخص باید مورد بررسی قرار گیرند. اول، شاخص های مؤثر بر عملکرد اقتصاد ایران که از جمله آنها می توان به درآمدهای نفتی به عنوان شاخصی از شوک های اقتصاد جهانی بر اقتصاد، مخارج دولت به عنوان شاخصی از سیاست هاي مالی، نرخ رشد نقدینگی به عنوان شاخصی از سیاست هاي

  پولی و همچنين نرخ ارز به عنوان شاخصی از سیاس تهای تجاری اشاره نمود. تغییر و تحولات این شاخص ها از مسیرهای متفاوت بر عملکرد اقتصاد ایران تأثیر می گذارند، بنابراین تحلیل و بررسی آنها می تواند درک بهتری از تغییر و تحولات اقتصاد کشور ارائه دهد. دوم،شاخص های عملکردی اقتصاد ایران که از جمله آنها می توان به نرخ تورم، نرخ بیکاری، میزان اشتغال، رشد اقتصادی و شاخص قیمت بورس اشاره نمود. این شاخصها از مهم ترین شاخص هایی است که عملکرد اقتصاد کلان را تبيين ميكند، بنابراین بررسی عملکرد اقتصاد ایران نیازمند بررسی این شاخصهاست.

 • بررسی شاخصهای مؤثر بر عملکرد اقتصاد ايران در دهه 80
 • درآمدهای نفتی به عن vv وان شاخصی از شوک های اقتصاد جهانی بر اقتصاد ایران

  نفت و درآمدهای نفتی در طول دهه های گذشته جایگاه بسیار مهمی را در اقتصاد و سیاست ایران به خود اختصاص داده اند. سهم درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام در صادرات قابل توجه است. این امر موجب شده است که اقتصاد ایران به تحولات بازار جهانی نفت، که انعکاسی از تحولات اقتصاد جهانی است، حساسیت بالایی نشان دهد. نکته قابل توجه این است که واکنش رشد اقتصادی ایران نسبت به شو کهای نفتی، نامتقارن است. در واقع افزایش درآمدهای نفتی موجب افزایش اندکي در رشد اقتصادی کشور می شود. اما در نقطه مقابل، کاهش درآمدهای نفتی، به صورت یک شوک منفی، رشد اقتصادی را به شدت کاهش داده و ظرفیت های اقتصاد ایران را تحلیل می دهد. درآمدهای نفتی ایران از سال 1381 تا نیمه اول سال 1387 ، روند صعودی و نسبتاً باثباتی داشته است؛ به نحوی که از حدود 20 میلیارد دلار در سال منتهی به فصل اول 1381 ، به بیش از 100 میلیارد دلار در سال منتهی به فصل دوم سال 1387 رسید )نمودار1) اما پس از آن و با وقوع بحران مالی جهانی و پیامدهای رکودی آن، قیمت نفت در بازارهای جهانی با كاهش شدیدی مواجه گردید و در نتیجه درآمد کشورهای صادرکننده نفت، از جمله ایران، با کاهش قابل ملاحظه اي مواجه شد. با بروز بحران مالی در اقتصاد جهانی که از فصل سوم سال 1387 آغاز شد، درآمدهای نفتی ایران روند نزولی به خود گرفت و از بیش از 100 میلیارد دلار به کمتر از 60 میلیارد دلار در سال منتهی به فصل دوم 1388 رسید. سپس با توجه به افزایش قیمت نفت و ثبات بازار نفت، درآمدهای نفتی دوباره روند افزایشی به خود گرفته است. با توجه به اهمیت درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، مدیریت مطلوب اين درآمدها نقش ویژه ای در بهبود عملکرد و تثبیت اقتصاد کشور دارد. درآمدهای نفتی از مسیر سیاست های مالی و پولی اثرات خود را بر متغیرهای کلان اقتصاد مانند رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری بر جای می گذارد. همچنين، سیاست مالی دولت در مدیریت و تخصیص درآمدهای نفتی، بر سیاست پولی و ارزی بانک مرکزی تسلط دارد. در راستای تثبیت سیاست مالی و جریان درآمدهای نفتی که وارد چرخه اقتصاد ایران می گردد، حساب ذخیره ارزی نقش و اهمیت ویژه ای دارد. با وجود عملکرد نه چندان مناسب حساب ذخیره ارزی در سال های گذشته، در دوره بحران مالی و کاهش شدید درآمدهای نفتی، برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی نقش مهمی در

  تثبیت بودجه دولت و جریان درآمدهای نفتی، که وارد چرخه اقتصاد ایران می شود، ایفانمود. بنابراین تلاش هرچه بیشتر در راستای افزایش کارآیی صندوق نفتی می تواند در کاهش اثر نوسانات بازار نفت بر اقتصاد کشور و تثبیت اقتصاد ایران تأثيرگذار باشد. همچنين در راستای سیاست مالی دولت، سیاست هاي پولی و ارزی بانک مرکزی نیز می تواند از مسیر مدیریت صحیح ذخایر ارزی بانک مرکزی، نقش قابل توجهی در توازن و تثبیت بازارهای پول و ارز کشور ایفا نماید.

 • مخارج دولت به عنوان شاخصی از سیاست مالی
 • سطح مخارج دولت، به عنوان یکی از مهم ترین شاخصهای سیاست مالی دولت، از عوامل مؤثر در تعیین عملکرد اقتصاد ایران است. مخارج دولت در ترکیب تقاضای کل اقتصاد سهم قابل توجهی دارد. با توجه به اين مسأله مي توان گفت كه در نهايت بی ثباتی بودجه دولت و

  مخارج آن، به بی ثباتی تقاضای کل اقتصاد و به تبع آن رشد اقتصادی مي انجامد. علاوه بر این، بودجه دولت به درآمدهای نفتی وابسته است و بخش مهمی از مخارج دولت نه از طریق

  تحقیقهای مشابه
  بحران های اقتصادی انقلاب اسلامی ایران
  12 صفحه - 2000 تومان
  تاثیر بحران مالی -اقتصادی جهان بر اقتصاد ایران
  12 صفحه - 2000 تومان
  تحولات و مسائل سیاسی پس از انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
  50 صفحه - 5000 تومان
  تحلیلی بر آینده انقلاب اسلامی ایران
  15 صفحه - 2000 تومان
  روشهای انقلابیون در انقلاب اسلامی ایران
  14 صفحه - 2000 تومان
  مقایسه انقلاب کوبا با انقلاب اسلامی ایران
  71 صفحه - 6000 تومان
  انقلاب اسلامی ایران و مبارزه با مدرنیسم
  4 صفحه - 1500 تومان
  اهمیت انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
  22 صفحه - 4000 تومان
  اهمیت انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
  16 صفحه - 5000 تومان
  اهمیت انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
  16 صفحه - 5000 تومان
  انقلاب اسلامی ایران
  27 صفحه - 3500 تومان
  بازتابها و دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران
  11 صفحه - 2000 تومان
  مقایسه انقلاب کوبا با انقلاب اسلامی ایران
  72 صفحه - 10000 تومان
  تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران روش تحقیق
  16 صفحه - 3500 تومان
  تفاوت انقلاب اسلامی ایران با دیگر انقلابهای جهان
  25 صفحه - 4000 تومان
  بحران اقتصادی و گرانی
  7 صفحه - 1500 تومان
  بحران اقتصادی و مسکن
  8 صفحه - 1500 تومان
  تورم و بحران اقتصادی
  13 صفحه - 2000 تومان
  توزیع درآمد و بحران اقتصادی
  12 صفحه - 1500 تومان
  توزیع نا آدلانه درآمد و بحران اقتصادی
  11 صفحه - 1500 تومان
  بحران اقتصادی اخیر در جهان
  47 صفحه - 5000 تومان
  بحران اقتصادی سال 2007
  22 صفحه - 2500 تومان
  بحران مالی جهان دلایل آن و تاثیر آن بر اقتصاد ایران
  30 صفحه - 4000 تومان
  مقایسه کردن ایران با کشورهای دیگر از نظر اقتصادی
  7 صفحه - 1500 تومان
  مدل اجتماعی و اقتصادی ایران در عصر رضا خان
  30 صفحه - 3500 تومان
  عدم تاثیر رکود اقتصادی جهان بر ایران
  11 صفحه - 2500 تومان
  عدم تاثیر رکود اقتصادی جهان بر ایران
  11 صفحه - 2000 تومان
  اوضاع اقتصادی ایران در زمان محمد رضا شاه
  30 صفحه - 5000 تومان
  اوضاع اقتصادی ایران درزمان مظفرالدین شاه
  29 صفحه - 5000 تومان
  انقلاب اسلامی 1357
  22 صفحه - 2000 تومان
  نقش روحانیت در انقلاب اسلامی
  19 صفحه - 2000 تومان
  صدور انقلاب اسلامی
  22 صفحه - 2000 تومان
  نقش معنویت در انقلاب اسلامی
  19 صفحه - 2500 تومان
  دیدگاه محقق غربی (آبراهامیان) در مورد انقلاب اسلامی
  6 صفحه - 1500 تومان
  جایگاه زنان در انقلاب اسلامی
  10 صفحه - 1500 تومان
  اهداف انقلاب اسلامی در سال 1357
  11 صفحه - 2000 تومان
  نقش مساجد در انقلاب اسلامی
  16 صفحه - 2000 تومان
  تداوم یا استحانه انقلاب اسلامی- روش تحقیق
  19 صفحه - 5000 تومان
  نقش بصیرت بانوان در پیروزی انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای آن تا کنون
  18 صفحه - 2500 تومان
  اهداف انقلاب اسلامی در سال 1357
  10 صفحه - 2000 تومان
  نقش مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
  21 صفحه - 3000 تومان
  نقش دکتر شریعتی در انقلاب اسلامی و مرگ مبهم وی
  25 صفحه - 4000 تومان
  نقش روحانیت در انقلاب اسلامی
  63 صفحه - 8000 تومان
  پیروزی انقلاب اسلامی
  3 صفحه - 1000 تومان
  انقلاب ایران از نظر میشل فوکو
  46 صفحه - 5000 تومان
  تاثیرات اقتصاد بر انقلاب ایران
  20 صفحه - 2500 تومان
  فرق انقلاب ایران با انقلاب الجزایر
  9 صفحه - 2000 تومان
  ویژگیهای تعاونیها در ایران قبل و بعد از انقلاب
  19 صفحه - 3000 تومان
  ویژگیهای معماری ایران در دوره اسلامی
  24 صفحه - 3000 تومان
  جایگاه سینما در ارتباط با سیاست و اقتصاد در جمهوری اسلامی ایران
  9 صفحه - 2000 تومان
  پروژه- طرح تکمیل سیستم برقراری حقوق بازنشستگی در جمهوری اسلامی ایران
  36 صفحه - 5000 تومان
  گمرک جمهوری اسلامی ایران
  10 صفحه - 2000 تومان
  اصل های 86 و 87 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  24 صفحه - 3500 تومان
  بررسی اصل 116 و 117 و 118و 119و 120 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  22 صفحه - 4000 تومان
  سیلست جمهوری اسلامی ایران در رابطه با روابط بین الملل
  21 صفحه - 3500 تومان
  گمرگ جمهوری اسلامی ایران
  18 صفحه - 3000 تومان
  آیا نظام مالیاتی ایران ، اسلامی است؟
  11 صفحه - 3000 تومان
  جایگاه هویت فردی دانشجویان و طلاب دینی در مسیر نیل به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در افق تبین شده مقام معظم رهبری
  11 صفحه - 2500 تومان
  حقوق شهروندی در حقوق اسلامی ایران
  17 صفحه - 6000 تومان
  آزادیها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  79 صفحه - 12000 تومان

  ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

  برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

  ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
  xسفارش ترجمه
  xمشاوره پایان نامه
  xسفارش تایپ سایت تحقیق
  با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
  صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

  شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  www.tahghigh.net 2007 - 2018