موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

ایمنی در تهویه صنعتی

عنوان سفارش :
ایمنی در تهویه صنعتی
تعداد صفحه :
14
قیمت :
6000 تومان
 • فهرست مطالب
 • مقدمه
 • تهويه صنعتي روندي است براي كنترل تاثيرات گازهاي سمي، شيميايي يا بخارات قابل اشتعال بر روي پرسنل و مردمي كه در معرض بـرخورد با آنها قرار دارند. يكي از روشهاي كنتـرل از طريق تخليه هواي آلوده از محيط كاري و جايگزين نمودن آن با هـواي تميز است. روشهاي ديگر شامل تغييرات در فرايند، تغييرات در رويه كار كردن، جايگزيني و استفاده از گـازهاي كمتـر سمي و يا حـذف گـازهاي سمي است. در تهويه صنعتي عموماً تخليه دود و بخارات ناشي از جوشكاري، بخـارات محلولها، بخارات مواد نفتي يا شيميايي و غبارات از محوطه كاري مد نظر است. با تخليه هـواي آلوده و جـايگزين نمودن هـواي سالم، مي بايد مشكل سرمايش و گرمايش پرسنل و هدر دادن انرژي به طور جدي مورد نظر قرار گيرد. روند تغييرات در فرايند ساخت، توليد و ارائه خدمات و نياز فزاينده در بهبود فضا و محيط كار، چالشي جدي فرا روي طراحان سامانه¬ هاي پيشرفته صنعتي قرار داده است. اين نوع سامانه¬ هاي تهويه با فـرايندهاي توليد و سامانه¬ هاي خدماتي تاسيسات، تشكيل مجموعـه اي يكپارچه را مي دهند. بهينه¬سازي سامانه¬ هاي تهـويه صنعتي نيـاز به ابـزارهاي جـديد طراحي و نوآوري هاي فني دارد. چالشهاي رو در رو در تهويه صنعتي فقط محدود به راه حلهاي فني نيست؛ بلكه در برگيرنده استانداردهاي فني و سياستهاي عملي جديد براي تقويت پيشرفتهاي فناورانه نيز هست.با فرایند صنعتی شدن کشور ، موضوع تهویه صنعتی از اهمیت روز افزونی برخوردار شده است.

 • تعریف بهداشت و ایمنی حرفه ای :
 • پیش بینی ،تشخیص ،ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار به منظور پیشگیری از بیماریها و حوادث ناشی از کار می باشد

 • سه نوع اقدام کنترل اصلی :
 • 1- روش مهندسی

  2- روش مدیریتی

  3- روش فردی

  " که مهمترین شیوه کنترل عواعل زیان آور در محیط کار روش کنترل مهندسی می باشد "

 • روشهای کنترل مهندسی :
 • 1- طراحی و جا نمایی مناسب

  2- حذف یا کاهش آلاینده در محل تولید :

  الف ) متوقف کردن فرایند تولید

  ب) جایگزینی مواد

  ج) تغییر فرآیند

  تحقیقهای مشابه
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007