تلگرام سایت تحقیق
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
یکشنبه 2 بهمن 1396
بازدید امروز : 3423 نفر
تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

اهمیت نقش زن و مرد در کلام امیرالمؤمنین

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
اهمیت نقش زن و مرد در کلام امیرالمؤمنین
تعداد صفحه :
3
قیمت :
1000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید
 • فهرست مطالب
 • اهمیت نقش زن و مرد در زندگی خانوادگی در قران با توجه به کلام امیرالمؤمنین (ع)

 • در ديدگاه حضرت علي(ع)، نقش همسرداري و خانه داري چه جايگاهي دارد؟
 • امام (ع) مهمترين ويژگي زن را که همرديف ويژگي مردان مي باشد، مسئله جهاد مي دانند. در فرهنگ اسلام، جهاد اوج حضور و قابليت يابي شخصيت يک فرد مسلمان است. اما بنا به مفاد اين فرمايش امام (ع) جهاد تنها ويژه مردان نيست، زن هم براي خودش جهاد دارد و مي تواند نقشي ايفا کند که همسطح جهاد مردان باشد، البته زمينه بروز اين نقش در درون خانواده است. حضرت مي فرمايد: «جهاد المره حسن التبعل » «جهاد زن برخورد متناسب با همسر است». اين پيام مربوط به نحوه برخورد زن با شوهر مي باشد، اما ارتباط زن فقط محدود به همسرش نيست، بلکه در درون خانواده با فرزندان و نزديکان و فاميل نيز رابطه دارد. ولي ارزش و جايگاه مدارا و برخورد کريمانه زن با همسر، مانند آن است که در صحنه جهاد حضور يابد.

  از ديگر صفات زيبنده زن مسلمان، مديريت داخلي خانواده و نظارت مسئولانه وي بر فضاي داخلي خانواده مي باشد. حضرت امير المؤمنين علي (ع) به نقل از پيامبر (ص) مي فرمايند: يکي از جلوه هاي «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعيته» با نقش و وظيفه زن در درون خانه آغاز مي شود. حضرت در اين باره مي فرمايد: «والمره راعيه علي بيت زوجها و هي مسئوله» زن ناظر و مسئول فضاي داخلي خانه و خانواده و همسرش است، لذا از مصاديق روشن و مبرهن نظارت عمومي، نظارتي است که در فضاي خانواده بر عهده همسر (زن) گذارده شده است. با اين نظارت، چالشهاي درون خانواده رنگ مي بازد و زمينه يک زندگي سالم فراهم مي شود.

  شخصيت ايده آل زن مسلمان در ديدگاه حضرت علي (ع) با تعريف شخصيت بهنجار زن در شرايط کنوني متفاوت است. محاسن صفات شخصيتي زن در نگرش اسلام چيست؟

  در بيان حضرت علي (ع) بهترين ويژگيهاي شخصيتي زن مسلمان که اتفاقاً بدترين ويژگي مردان است چنين مي باشد:

  «خيار خصال النساء شرار خصال الرجال، الزهو و الجبن و البخل، فاذا کانت المره مزهوه لم تمکن من نفسها و اذا کانت بخيله حفظت مالها و مال بعلها و اذا کانت جبانه فرقت من کل شيئ يعرض لها».

  زهو يعني حريم گرفتن، يعني زن بايد در فعاليتهاي اجتماعي خود حريم بگيرد و حالت تکبر او بر حالت تمايل او بچربد.

  وقتي زن حريم بگيرد، خود را در اختيار بيگانه نمي گذارد، چنانچه بخيل باشد، مراعات اقتصاد خانواده را مي کند و اگر ترسو باشد، خود را در مسير تند جريانات عفت شکن قرار نمي دهد. ولي در نظام تعليم و تربيت گفته مي شود که فرد بايد برون گرا باشد و ارتباطات اجتماعي داشته باشد و هم مسلک خود را بيابد و ترسو نباشد. اگر اين سه ويژگي زن از نظر امام علي (ع) به نظر غير عادي مي رسد نيازمند تفسير و توضيح مي باشد. صفات و ويژگيهايي که زن را به خطر مي اندازد و به بحران مي کشد، مطلق و مقيد دارد که اين جا حالت مقيد آن مطرح است. اين صفات بحران آفرين در هيچ يک از زن و مرد به طور مطلق پسنديده نيست، زيرا اسلام مي کوشد انسانهايي تربيت شوند که از تکبر، ترس و غرور نجات يافته باشند. اين که زن در برابر شوهر، پدر، مادر، . . . تکبر داشته باشد، اسلام آن را نمي پذيرد. بنابراين صفت تکبر و حريم گيري به طور مطلق مورد توجه امام (ع) نمي باشد، ولي تعريف زهو با تکبر متفاوت است. زهو يعني اسلام چارچوب شخصيتي را براي زنان تعريف کرده است. مطابق معيارهاي تعليم و تربيت غرب، زن بايد برون گرا باشد و بتواند با ديگران سريع ارتباط برقرار کند و اگر نتواند با جنس مخالف ارتباط داشته باشد، ترس مرضي از جنس مخالف دارد، در حالي که مطابق اسلام زن بايد در مسئوليت هاي اجتماعي حريم داشته باشد.

  در مورد بخل نيز اين صفت به صورت مقيد مورد نظر مي باشد. وقتي قرآن کريم مي فرمايد: « و من يوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون» يعني فلاح و رستگاري از آن کــسي است که تنگ نظري و تنگدستي در مسائل مادي را در فضاي رواني خود حفظ کند. پس زيبندگي اين صفات در قلمرو خاص مطرح است. استاد شهيد مطهري، در مورد اشکال برخي افراد، به اين سه ويژگي براي زنان مي فرمايند: آيا ويژگي هاي اخلاقي نسبي است و براي مرد به يک گونه است و براي زن به گونه ديگر؟! آيا اين موضوع، نسبي بودن اين صفات را نشان مي دهد يا بيانگر آن است که در کلام امام (ع) نقش زن و مرد در زندگي از هم تفکيک شده است؟!

  در واقع منظور امام بيان صفات شخصيتي نيست، بلکه رفتارهاي ناشي از آن صفات مطرح است. به عنوان مثال آنجا که خداوند مي فرمايد: «الله يستهزء بهم» استهزاء صفت ناشايست است. چطور به خودش نسبت مي دهد. يا آنجا که مي فرمايد: « اگر بنده اي سه بار از خداوند درخواست بکند، بار سوم خطاب مي آيد که من از بنده خود حيا مي کنم». اگر اين موارد و ويژگيها انفعالي يا مذموم در شخصيت باشد، چگونه در مورد خداوند متعال درست است؟ پس در اين موارد منظور شيوه تدبير و ربوبيت خداوند است.

  حضرت علي (ع) نيز براي از بين بردن اين ذهنيت غلط، در تحليل و تفسير کلام خود مي فرمايند: «فاذا کانت المره مزهوه لم تمکن من نفسها» اگر زني در روابط اجتماعي خود همواره حريم و خط قرمزهايي را رعايت کند، به راحتي در دسترس قرار نمي گيرد و مورد آسيب پذيري نخواهد بود. «لم تمکن نفساً» خودش را در اختيار نخواهد گذاشت «فاذا کانت بخيله» اگر صفت بخل داشته باشد «حفظت مالها و مال بعلها» از ثروت خود، ثروت زندگي مشترک و ثروت شوهر محافظت مي کند. «فاذا کانت جبانه فرقت شيئ يعرض لها» اگر بترسد، در برخورد اجتماعي، ترس همراه با احتياط و اضطراب خواهد داشت که دافع بسياري از آفات و درگيري ها مي باشد.

  تحقیقهای مشابه
  اهمیت نقش زن و مرد در کلام امیرالمؤمنین
  3 صفحه - 1000 تومان
  اهمیت و نقش آموزش در تعاونیها
  10 صفحه - 2000 تومان
  اهمیت و نقش مدیریت در اداره امور نهادهای فرهنگی
  10 صفحه - 2000 تومان
  نقش و اهمیت رفتار اجتماعی در جامعه
  21 صفحه - 2500 تومان
  مربی سوار کاری و اهمیت نقش او در سوار کاری
  6 صفحه - 2000 تومان
  نقش مربی و اهمیت او
  9 صفحه - 2000 تومان
  مربی سوار کاری و اهمیت نقش او در سوار کاری
  6 صفحه - 2000 تومان
  نقش مربی و اهمیت او
  9 صفحه - 1500 تومان
  اهمیت و نقش برنامه ریزی در توسعه کشور
  13 صفحه - 3000 تومان
  نقش زن از دیدگاه جامعه و خانواده
  26 صفحه - 2500 تومان
  نقش زنان در توسعه اقتصادی
  6 صفحه - 1500 تومان
  نقش ریاضی در زندگی روزمره
  18 صفحه - 2500 تومان
  نقش آفريني زنان در شاهنامه فردوسي
  27 صفحه - 3000 تومان
  پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی نقش آموزش در بهبود مهارت های زندگی دانش آموزان دوره ابتدایی پایه پنجم دختران همراه با جامعه آماری
  45 صفحه - 17000 تومان
  جامعه صنعتی و نقش زنان در آنان
  19 صفحه - 3000 تومان
  نقش کار آفرینی زنان در جامعه
  7 صفحه - 1500 تومان
  جامعه صنعتی و نقش زنان در آن
  19 صفحه - 2500 تومان
  نقش كار در زندگي انسان
  7 صفحه - 1500 تومان
  نقش دفاعي زنان در صدر اسلام
  7 صفحه - 1500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نقش و کاربرد تکنولوژی RFID بر کارآیی زنجیره تامین SCM ))
  44 صفحه - 20000 تومان
  نقش ورزش در سلامت زنان
  20 صفحه - 3000 تومان
  نقش زنان در هشت سال دفاع مقدس
  18 صفحه - 3000 تومان
  نقش زنان در جامعه
  28 صفحه - 5000 تومان
  نقش و جایگاه زنان در تعاونی های روستایی
  22 صفحه - 5000 تومان
  نقش خانواده در ارتقاء فضایل اخلاقی فرزند
  7 صفحه - 2000 تومان
  کار آماری بررسی نقش بازی در فرزندان شهر و روستا
  26 صفحه - 20000 تومان
  نقش خانواده در ارتقاء فضایل اخلاقی فرزند
  7 صفحه - 1500 تومان
  نقش و جایگاه زنان در تعاونی های روستایی
  21 صفحه - 3000 تومان
  نقش زن در دفاع مقدس- پروژه
  102 صفحه - 12000 تومان
  پروژه بررسی نقش علم مردم شناسی در حفظ محیط زیست
  55 صفحه - 8000 تومان
  نقش کشتی گیله مردی و توسعه گردشگری شهرستان فومن
  5 صفحه - 2000 تومان
  نقش کشتی گیله مردی در توسعه گردشگری فومن
  18 صفحه - 3000 تومان
  بررسی نقش سازمان مردم نهاد NGO در پیشگیری از جرایم در کلان شهر ها
  12 صفحه - 3000 تومان
  بررسی نقش سازمان مردم نهاد NGO در پیشگیری
  19 صفحه - 3000 تومان
  خلاصه ای از حقوق زن و مرد نسبت به هم
  7 صفحه - 1000 تومان
  وظایف و حقوق زن و مرد نسبت به هم
  22 صفحه - 2500 تومان
  تفاوت میان دو جنس مرد و زن
  7 صفحه - 1000 تومان
  مقایسه زن و مرد از نظر قدرت
  10 صفحه - 1500 تومان
  فرهنگ و شیوه زندگی مردم گیلان
  14 صفحه - 2000 تومان
  تفاوت ها و علل تفاوت حقوق زن و مرد در اسلام
  28 صفحه - 3500 تومان
  چرا ارث زن نصف ارث مرد است؟
  43 صفحه - 5000 تومان
  مقایسه قصاص زن و مرد در اسلام
  21 صفحه - 5000 تومان
  پرسشنامه نگرش مردان به اشتغال زنان
  3 صفحه - 3000 تومان
  تفاوت زن و مرد
  15 صفحه - 3000 تومان
  بررسی ارث زن و مرد در فقه وحقوق ایران
  42 صفحه - 8000 تومان
  شیوه‏های تربیت فرزندان درسیره و کلام امام علی(ع
  12 صفحه - 1500 تومان

  ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

  برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

  ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
  xسفارش ترجمه
  xمشاوره پایان نامه
  xسفارش تایپ سایت تحقیق
  با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
  صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

  شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  www.tahghigh.net 2007 - 2018