موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

انواع باکتریها و جلبکهای گندزدای آب وخاک

عنوان سفارش :
انواع باکتریها و جلبکهای گندزدای آب وخاک
تعداد صفحه :
13
قیمت :
6000 تومان
 • مقدمه
 • ساليانه 2.1ميليون مرگ در اثر اسهال در جهان به وقوع مي پيوندد كه 65درصد از اين مرگ ها مربوط به آب ناسالم وغير بهداشتي است.

  بيماريهاي منتقله توسط آب آشاميدني

  پاتوژن ها يا انگل هاي آب آشاميدني

 • الف-پاتوژن ها ي باكتريايي:
 • مدفوع انسان در هر گرم 1012باكتري دارد كه 9درصد وزن مدفوع را تشكيل مي دهد.از مهم ترين باكتريهاي پاتوژن كه در صورت ورود به منابع آب ايجاد بيماري مي كند كه مي توان به موارد زير اشاره كرد:

  سالمونلا:غالب ترين باكتريهاي پاتوژن در فاضلاب هستند وبيماريهاي تيفوئيد «حصبه»،پاراتيفوئيد«شبه حصبه»وگاستروانتريت در انسان ايجاد مي كند. از مهم ترين گونه هاي آن مي توان به سالمونلا تيفي ،سالمونلا انتر يتيديس وسالمونلا تيفي موريم اشاره كرد .

  شيگلا:عامل ديسانتري باكتريايي «اسهال باسيلي»است .اين بيماري از تماس مستقيم آب وغذا منتقل مي شود .دز كم آن باعث ايجاد بيماري مي شود.

  ويبريو كلرا:يك باكتري گرم منفي وعامل بيماري وبا است وبيشتر از طريق آب منتقل مي شود با رها كردن آندوتوكسين باعث ايجاد اسهال وافر واستفراغ تند وسريع مي شود.

  اشيرشيا كلي:داراي سوش هاي متعددي چون انتروتوكسيژن،انتروپاتوژن،انتروهموراژيك و.....مي باشدكه سوش انتروپاتوژن موجب بيماري اسهال مسافرين مي شود .دز عفوني اين پاتوژن نسبتا بالاست.

  كامپيلو باكتر:علت اصلي عفونت هاي منتقله از طريق غذاست وموجب گاستروانتريت حاد در انسان مي شود مهم ترين گونه اين پاتوژن كامپيلوباكتر ژژوني مي باشد .اين پاتوژن از طريق آب منتقل مي شود.

  لپتوسپيرا:از طريق آبتني با آب آلوده به فضولات حيواني به انسان منتقل مي شود.در فاضلاب نمي تواند به حيات خود ادامه دهد.

  لژيونلا پنومنو فيلا:عامل بيماري لژيونر ها وتب پنوماتيك مي باشد اين بيماري از طريق آئروسل هاي آب هاي آلوده منتقل مي شود .برج هاي خنك كننده آب مهم ترين منابع اين پاتوژن مي باشد.

  هليكو باكتر پيلوري:مسئول زخم هاي گوارشي وسرطان معده مي باشد .به راحتي توسط كلر آزاد از بين مي رود .

  تحقیقهای مشابه
  انواع باکتریها و جلبکهای گندزدای آب وخاک
  13 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007