موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

امور مالی بانک مسکن

عنوان سفارش :
امور مالی بانک مسکن
تعداد صفحه :
82
قیمت :
30000 تومان
 • فهرست مطالب
 • تاریخچه
 • سازمان و نیروی انسانی
 • ادارات مركزي بانک مسکن
 • مديريتهاي شعب
 • چارت سازمانی
 • خدمات بانک مسکن در یک نگاه

  شرح عملیات مربوط به اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و ودیعه مسکن

 • شرح عملیات مربوط به اعطای تسهیلات مضاریه
 • شرح عملیات مربوط به اعطای تسهیلات جعاله با سپرده
 • بخش دوم – ارزیابی بخش های مرتبط با رشته حسابداری

 • صندوق
 • اهم مسئولیتهای رئیس دایره صندوق :
 • اهم وظایف و مسئولیتهای سر تحویلدار بشرح زیر می باشد :
 • اهم وظایف کاربران بشرح زیر می باشد
 • کلید های صندوق یاخزانه
 • الف – صندوق های دارای دو کلید و رمز
 • ب – صندوقهای دارای یک کلید و رمز
 • ضمناً روش نگهداری فیشهای نقدی در دایره صندوق بشرح زیر می باشد
 • عملیات اجرائی
 • اموریکه در دایره صندوق انجام می پذیرد عمدتاً بشرح زیر می باشد
 • دریافت وجوه نقد
 • پرداخت وجوه نقد
 • سایر پرداختها
 • الف- پرداخت از حساب بستانکاران
 • ب- پرداخت ازحساب های راکد ومانده های مطالبه نشده
 • ج- پرداخت سود اوراق مشارکت
 • نقل و انتقال وجوه
 • صورت وضعیت صندوق
 • کسری یا فزونی صندوق
 • دوبار شماراسکناس
 • بخش سوم – آزمون آموخته ها و نتایج
 • نتیجه گیری
 • پیشنهادات

 • تاریخچه
 • به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی، بانک مسکن در سال 1358 براساس طرح ادغام بانکها (مصوب 17/3/1358شورای انقلاب اسلامی) از ادغام بانکهای رهنی ایران، ساختمان، ‌شرکت سرمایه گذاریهای ساختمانی بانکهای ایران و 13 شرکت پس انداز و وام مسکن (کوروش، ‌اکباتان، ‌پاسارگاد در تهران و سایر مراکز استانها از جمله ‌همدان، ‌کرمانشاه، ‌مازندران، گرگان، سمنان و آبادان) تشکیل گردید که در این بخش به اختصار تاریخچه هرکدام آورده شده است. ‌طیف غالب ترکیب جدیدی که تحت عنوان بانک مسکن فعالیت های بانکی خود را در بخش ساختمان و مسکن آغاز نمود، را از هر حیث بانک رهنی ایران تشکیل می داد.

 • سازمان و نیروی انسانی
 • چنانچه دو یا چند نفر به طریق هماهنگ شده ای به منظور نیل به اهداف مشترک همکاری و اشتراک مساعی داشته باشند، در این صورت افراد مزبور یک سازمان را به شکل ساده تشکیل داده اند .

  بانک مسکن نیز بطور قطع و یقین به منظور نیل به اهداف خود ، از طریق تقسیم امور و فعالیتها به تعیین ساختار سازمانی مبادرت نموده است که شامل واحدهای صف و ستاد می باشد که تا بحال نیز به این شیوه عمل نموده و لیکن تغییرات بسیاری را از زمان تأسیس تا بحال تجربه کرده است.

  اصولاً سازمان بانکهای تخصصی نسبت به بانکهای تجاری از تفاوتهایی برخوردار است. بنابراین اجرای عملیات در اینگونه بانکها نیازمند استفاده از ابزار و روشهای حرفه ای و تخصصی ویژه ای می باشد و لذا سازمان بانک مسکن گرچه مشابه بانکهای تجاری است ولی در عمل از تفاوتهایی نیز برخوردار است.

  واحدهای اجرایی ( صف ) در بانک شامل شبکه شعب در مناطق و شهرهای مختلف می باشد و عملیات بانکی عموماً توسط شعب انجام می گیرد. واحدهای ستادی شامل ادارات مرکزی است که وظیفه هدایت، تدارکات، مشورت و راهنمایی واحدهای صف را برعهده دارد. همگام با توسعه شعب در بانک و به منظور ساماندهی بیشتر امور و در راستای سیاست تفویض اختیار و عدم تمرکز امور، فعالیت واحدهای سرپرستی در مناطق مختلف بانک طی سال 1369 آغاز گردید که از جمله واحدهای واسطه ای بین ستاد و صف محسوب می گردد. شعب بانک بر مبنای محل عملیات (مناطق جغرافیایی ) و ادارات مرکزی بر مبنای وظیفه ( تخصص) شکل گرفته است. به منظور بررسی وضعیت ساختار سازمانی و شبکه بانک به عملکرد هر یک از واحدهای فوق به ترتیب پرداخته می شود.

  تحقیقهای مشابه
  کارآموزی شرکت برق منطقه ای گیلان - معاونت مالی و پشتیبانی- امور قرار دادها و تدارکات
  27 صفحه - 18000 تومان
  کاراموزی بانک ملی اداره امور شعب
  23 صفحه - 15000 تومان
  کارآموزی بانک صادرات شعبه میدان فرهنگ بخش امور کارکنان
  56 صفحه - 24000 تومان
  کاراموزی بانک مسکن حسابداری بخش امور مالی
  77 صفحه - 30000 تومان
  امور مالی بانک مسکن
  82 صفحه - 30000 تومان
  مولفه های موثر بر موفقیت بانک ها و موسسات مالی در تجهیز منابع پولی
  14 صفحه - 1500 تومان
  مولفه های موثر بر موفقیت بانک ها و موسسات مالی در تجهیز منابع پولی
  14 صفحه - 1500 تومان
  بررسی رابطه بین شاخص های ریسک و مطالبات معوقه بانک مسکن مدیریت استان پروژه مالی
  56 صفحه - 21000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007