موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

اقدام پژوهی در مورد چگونه روشهای نوین یاددهی و یادگیری بر آموزش دانش آموران اثر دارد

عنوان سفارش :
اقدام پژوهی در مورد چگونه روشهای نوین یاددهی و یادگیری بر آموزش دانش آموران اثر دارد
تعداد صفحه :
19
قیمت :
7500 تومان
 • فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • فرآیند یاددهی- یادگیری
 • شناخت دانش آموز و گسترش همکاری بین دانش آموزان

 • تغییر فرآیند یادگیری
 • تشویق و توسعه یادگیری فعّال

 • تغییر محتوای یادگیری
 • اندیشه کردن در باره ی کارهای عملی
 • جلب توجه دانش آموزان
 • نظارت بر تکالیف وظایف دانش آموزان و تأکید بر استفاده ی درست از زمان
 • افزایش سطح انتظارات از دانش آموزان
 • انعطاف پذیری معلّم
 • معلم در نقش پژوهشگر و مدیر آموزشی
 • معلم در نقش کار بر فنّاوری آموزشی
 • پذیرش استعدادهای گوناگون و روش های یادگیری
 • شناخت سازمان و ساختار
 • فراهم کردن زمینه های تجربه ی فردی دانش آموزان
 • ایجاد بازخورد سریع
 • مزایای استفاده از وسایل کمک آموزشی در امریاددهی – یادگیری
 • نتیجه گیری
 • منابع و مآخذ

 • مقدمه
 • در فرآیند یاددهی و یادگیری مهم ترین و مؤثرترین کسی که نقش های متعدد و سازنده را بر عهده دارد معلم است . جایگاه و نقش معلمان در همه ی دوره های تحصیلی به حدی است که صاحبنظران تعلیم و تربیت ، بدون وجود معلمان شایسته بازسازی و اصلاح نظام آموزش و پرورش را موفقیت آمیز نمی دانند . ژان پیاژه می گوید : زیباترین طرح اصلاح و باز سازی آموزش و پرورش در صورتی که معلّم به تعداد کافی و با کیفیت مطلوب در اختیار نباشد ، با شکست روبه رو خواهد شد . در آموزش و پرورش به هیچ تحول علمی یا نوآوری مطلوب نمی توان دست یافت ، مگر این که پیشاپیش در شیوه های کاری معلمان به عنوان کارگزاران واقعی ، تغییرات مناسب به وجود آید . رمز سعادت و بالندگی نظام های تعلیم و تربیت را باید در سلامت ، رشد و بالندگی معلّم جستجو کرد . امروزه کارگزاران اصلی تعلیم و تربیت معلمان اند ، زیرا آن چه دانش آموزان کسب می کنند متأثر از خصوصیات، کیفیات و شایستگی های علمی ، فرهنگی ، اجتماعی ، اخلاقی و معنوی معلمان است بنابراین با توجه به رسالت و نقش معلمان در رشد ابعاد وجودی کودکان ، نوجوانان و جوانان باید بگوئیم که معلمان ، نقطه ی آغاز هر تحول آموزشی اند و ایجاد عالمی نو جز با تربیت آدمی نو از طریق معلمانی خلاق ممکن نخواهد بود . مقاله حاضر سعی دارد تأثیر نقش معلمان و عوامل دیگر را در جریان یاددهی – یادگیری بیان نماید.

 • فرآیند یاددهی- یادگیری
 • فرآیند یاددهی ، یادگیری به صورت اتفاقی رخ نمی دهد . یادگیری امری بسیار پیچیده و مستلزم دخالت عوامل متعدد است و محصول برنامه ریزی و سازماندهی دقیق و توجه به استراتژی های گوناگون یاددهی – یادگیری مثل: مشارکت دانش آموزان و انتظارات معلم از دانش آموزان ، استفاده از فناوری آموزشی در کلاس و ... می باشد . اما یک معلم برای بهبود فرآیند یاددهی ،یادگیری بایستی نکاتی را مورد توجه قرار دهد چرا که یکی از دغدغه های خاطر و چالش های فکری و حتی علمی و عملی هر معلم دلسوز و فاضل در ایفای مسئوولیت خطیرش دست یابی به موفقیت های آموزشی بر مبنای یک نظام پایدار و روش کارآمد و الگویی اثربخش در تمام مراحل یاددهی و آموزش با کیفیت است و معلم در این راه از هیچ تلاش فکری و علمی و تجربی برای رسیدن به هدف غایی که همان کسب موفقیت و احساس خشنودی و رضایت از نتیجة کارها است فروگذاری نخواهد کرد . به همین خاطر بهره مندی از فکر و استفاده از تجارب و آزموده های چندین ساله صاحب نظران و صاحبان تجربه مسلماً بسیاری از معضلات موجود و نتیجتاً رمز موفقیت ها و مایه پیشگامی هاست . اما نکاتی که باید قابل توجه معلم قرار گیرد .

  تحقیقهای مشابه
  اقدام پژوهی در مورد چگونه روشهای نوین یاددهی و یادگیری بر آموزش دانش آموران اثر دارد
  19 صفحه - 7500 تومان
  پروژه اقدام پژوهی رشته آموزش ابتدایی - علوم تربیتی کاهش اضطراب (حین امتحان) دانش آموزان
  48 صفحه - 36000 تومان
  پروژه اقدام پژوهی با عنوان دفع پرخاشگری از دانش آموزان
  9 صفحه - 9000 تومان
  کلاس اقدام پژوهی - رفع مشکل افت تحصیلی برخی از دانش آموزان سال سوم راهنمایی
  16 صفحه - 12000 تومان
  اقدام پژوهی بی انگیزگی دانش آموزان
  25 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین فرصت های آموزشی را ایجاد می کنند که یک ملاحظه برای گوناگونی آموختنی ها و درک از اینکه چگونه دانش آموزان رویکردهایشان به یادگیری متفاوت هستند را منعکس می کند
  1 صفحه - 4500 تومان
  پروژه شبکه های عصبی انواع آنها و روشهای نوین در شبکه های عصبی
  127 صفحه - 48000 تومان
  تدریس زبان انگلیسی و به کاربردن روشهای نوین تدریس در تدریس زبان تجربیات شغلی جهت ارتقای رتبه
  51 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - توسعه مهارت های گوش دادن موسیقی با استفاده روشهای یادگیری فعال در دبیرستان 18
  10 صفحه - 30000 تومان
  پروژه درس روش تحقیق با عنوان روشهای جدید آموزش ریاضی برای معلمان
  63 صفحه - 24000 تومان
  بررسی روشهای تدریس در آموزش فنی و حرفه ای
  18 صفحه - 7500 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق
  59 صفحه - 75000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای پرورش خلاقیت در دانش آموزان تیزهوش از دیدگاه معلمان
  153 صفحه - 75000 تومان
  افت تحصیلی و روشهای ایجاد انگیزه درسی در دانش آموزان
  26 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روشهای منابع انسانی استراژیک و عملکرد نو آوری – نقش واسطه ای ظرفیت مدیریت دانش 21
  30 صفحه - 27000 تومان
  تاثیر فناوری های نوین بر رشد خلاقیت در دانش آموزان
  26 صفحه - 7500 تومان
  افزایش توان یادگیری دانش آموزان سال دوم انسانی در درس ادبیات
  9 صفحه - 4500 تومان
  بررسی مشکلات یادگیری در دانش آموزان
  5 صفحه - 4500 تومان
  بررسی مشکلات یادگیری در دانش آموزان
  5 صفحه - 4500 تومان
  آموزش و یادگیری دانش آموزان
  11 صفحه - 4500 تومان
  بررسی نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان مطابق با روش تحقیق همراه با پرسشنامه
  12 صفحه - 15000 تومان
  اثر بخشی راهبرد استفاده از نوار های صوتی بر یادگیری دانش آموزان - روش تحقیق
  14 صفحه - 12000 تومان
  اثر بخشی راهبرد استفاده از نوارهای صوتی بر یادگیری دانش آموزان
  14 صفحه - 7500 تومان
  اختلالات یادگیری دانش آموزان
  23 صفحه - 9000 تومان
  استانداردهای سازمانی در مدارس - خدمات حمایتی برای یادگیری دانش آموزان
  1 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین تجارب یادگیری را با استفاده از یک پایه گسترده از دانش عمومی (که درک از ماهیت دنیائی که ما در آن زندگی می کنیم را منعکس می کند)، ایجاد می کنند
  1 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین روابط مبتنی بر همکاری با خانواده ها و هم قطاران را تشویق و ترویج می کنند که از یادگیری دانش آموزان، حمایت کنند
  1 صفحه - 4500 تومان
  بررسی تشخیص مدیریت دانش- مرحله یادگیری از دانش: درس گرفتن و آموختن از تجربیات (و دانش و اطلاعات) به دست آمده (Bukowitz W & Williams R) (بوکتیز و ویلیامز)
  1 صفحه - 4500 تومان
  روش های آموزش خلاقیت به دانش آموزان
  13 صفحه - 6000 تومان
  پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی بهداشت یاران مدارس و تاثیر آن بر افزایش اطلاعات بهداشتی و تغییر رفتار در دانش آموزان ابتدایی
  95 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته آموزش ابتدایی ، بررسی نقش تشویق و تنبیه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
  92 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی نقش آموزش در بهبود مهارت های زندگی دانش آموزان دوره ابتدایی پایه پنجم دختران همراه با جامعه آماری
  45 صفحه - 51000 تومان
  بررسی میزان علاقه دانش آموزان سطح راهنمایی در آموزش زبان انگلیسی بین مدارس غیر انتفاعی - روش تحقیق همراه با پرسشنامه
  32 صفحه - 36000 تومان
  تاثیر آموزش مفاهیم قرانی در زندگی دانش آموزان
  10 صفحه - 6000 تومان
  تحلیل محتوایی کتابهای تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی از منظر آموزش مهارتهای اجتماعی به دانش آموزان
  22 صفحه - 7500 تومان
  نقش مشاور در آموزش دانش آموزان
  19 صفحه - 7500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007