موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

اقدام پژوهی در مورد چگونه روشهای نوین یاددهی و یادگیری بر آموزش دانش آموران اثر دارد

عنوان سفارش :
اقدام پژوهی در مورد چگونه روشهای نوین یاددهی و یادگیری بر آموزش دانش آموران اثر دارد
تعداد صفحه :
19
قیمت :
7500 تومان
 • فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • فرآیند یاددهی- یادگیری
 • شناخت دانش آموز و گسترش همکاری بین دانش آموزان

 • تغییر فرآیند یادگیری
 • تشویق و توسعه یادگیری فعّال

 • تغییر محتوای یادگیری
 • اندیشه کردن در باره ی کارهای عملی
 • جلب توجه دانش آموزان
 • نظارت بر تکالیف وظایف دانش آموزان و تأکید بر استفاده ی درست از زمان
 • افزایش سطح انتظارات از دانش آموزان
 • انعطاف پذیری معلّم
 • معلم در نقش پژوهشگر و مدیر آموزشی
 • معلم در نقش کار بر فنّاوری آموزشی
 • پذیرش استعدادهای گوناگون و روش های یادگیری
 • شناخت سازمان و ساختار
 • فراهم کردن زمینه های تجربه ی فردی دانش آموزان
 • ایجاد بازخورد سریع
 • مزایای استفاده از وسایل کمک آموزشی در امریاددهی – یادگیری
 • نتیجه گیری
 • منابع و مآخذ

 • مقدمه
 • در فرآیند یاددهی و یادگیری مهم ترین و مؤثرترین کسی که نقش های متعدد و سازنده را بر عهده دارد معلم است . جایگاه و نقش معلمان در همه ی دوره های تحصیلی به حدی است که صاحبنظران تعلیم و تربیت ، بدون وجود معلمان شایسته بازسازی و اصلاح نظام آموزش و پرورش را موفقیت آمیز نمی دانند . ژان پیاژه می گوید : زیباترین طرح اصلاح و باز سازی آموزش و پرورش در صورتی که معلّم به تعداد کافی و با کیفیت مطلوب در اختیار نباشد ، با شکست روبه رو خواهد شد . در آموزش و پرورش به هیچ تحول علمی یا نوآوری مطلوب نمی توان دست یافت ، مگر این که پیشاپیش در شیوه های کاری معلمان به عنوان کارگزاران واقعی ، تغییرات مناسب به وجود آید . رمز سعادت و بالندگی نظام های تعلیم و تربیت را باید در سلامت ، رشد و بالندگی معلّم جستجو کرد . امروزه کارگزاران اصلی تعلیم و تربیت معلمان اند ، زیرا آن چه دانش آموزان کسب می کنند متأثر از خصوصیات، کیفیات و شایستگی های علمی ، فرهنگی ، اجتماعی ، اخلاقی و معنوی معلمان است بنابراین با توجه به رسالت و نقش معلمان در رشد ابعاد وجودی کودکان ، نوجوانان و جوانان باید بگوئیم که معلمان ، نقطه ی آغاز هر تحول آموزشی اند و ایجاد عالمی نو جز با تربیت آدمی نو از طریق معلمانی خلاق ممکن نخواهد بود . مقاله حاضر سعی دارد تأثیر نقش معلمان و عوامل دیگر را در جریان یاددهی – یادگیری بیان نماید.

 • فرآیند یاددهی- یادگیری
 • فرآیند یاددهی ، یادگیری به صورت اتفاقی رخ نمی دهد . یادگیری امری بسیار پیچیده و مستلزم دخالت عوامل متعدد است و محصول برنامه ریزی و سازماندهی دقیق و توجه به استراتژی های گوناگون یاددهی – یادگیری مثل: مشارکت دانش آموزان و انتظارات معلم از دانش آموزان ، استفاده از فناوری آموزشی در کلاس و ... می باشد . اما یک معلم برای بهبود فرآیند یاددهی ،یادگیری بایستی نکاتی را مورد توجه قرار دهد چرا که یکی از دغدغه های خاطر و چالش های فکری و حتی علمی و عملی هر معلم دلسوز و فاضل در ایفای مسئوولیت خطیرش دست یابی به موفقیت های آموزشی بر مبنای یک نظام پایدار و روش کارآمد و الگویی اثربخش در تمام مراحل یاددهی و آموزش با کیفیت است و معلم در این راه از هیچ تلاش فکری و علمی و تجربی برای رسیدن به هدف غایی که همان کسب موفقیت و احساس خشنودی و رضایت از نتیجة کارها است فروگذاری نخواهد کرد . به همین خاطر بهره مندی از فکر و استفاده از تجارب و آزموده های چندین ساله صاحب نظران و صاحبان تجربه مسلماً بسیاری از معضلات موجود و نتیجتاً رمز موفقیت ها و مایه پیشگامی هاست . اما نکاتی که باید قابل توجه معلم قرار گیرد .

  تحقیقهای مشابه
  اقدام پژوهی در مورد چگونه روشهای نوین یاددهی و یادگیری بر آموزش دانش آموران اثر دارد
  19 صفحه - 7500 تومان
  پروژه اقدام پژوهی رشته آموزش ابتدایی - علوم تربیتی کاهش اضطراب (حین امتحان) دانش آموزان
  48 صفحه - 36000 تومان
  پروژه اقدام پژوهی با عنوان دفع پرخاشگری از دانش آموزان
  9 صفحه - 9000 تومان
  کلاس اقدام پژوهی - رفع مشکل افت تحصیلی برخی از دانش آموزان سال سوم راهنمایی
  16 صفحه - 12000 تومان
  اقدام پژوهی بی انگیزگی دانش آموزان
  25 صفحه - 9000 تومان
  پروژه شبکه های عصبی انواع آنها و روشهای نوین در شبکه های عصبی
  127 صفحه - 48000 تومان
  تدریس زبان انگلیسی و به کاربردن روشهای نوین تدریس در تدریس زبان تجربیات شغلی جهت ارتقای رتبه
  51 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - توسعه مهارت های گوش دادن موسیقی با استفاده روشهای یادگیری فعال در دبیرستان 18
  10 صفحه - 30000 تومان
  پروژه درس روش تحقیق با عنوان روشهای جدید آموزش ریاضی برای معلمان
  63 صفحه - 24000 تومان
  بررسی روشهای تدریس در آموزش فنی و حرفه ای
  18 صفحه - 7500 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق
  59 صفحه - 75000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای پرورش خلاقیت در دانش آموزان تیزهوش از دیدگاه معلمان
  153 صفحه - 75000 تومان
  افت تحصیلی و روشهای ایجاد انگیزه درسی در دانش آموزان
  26 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روشهای منابع انسانی استراژیک و عملکرد نو آوری – نقش واسطه ای ظرفیت مدیریت دانش 21
  30 صفحه - 27000 تومان
  تاثیر فناوری های نوین بر رشد خلاقیت در دانش آموزان
  26 صفحه - 7500 تومان
  افزایش توان یادگیری دانش آموزان سال دوم انسانی در درس ادبیات
  9 صفحه - 4500 تومان
  بررسی مشکلات یادگیری در دانش آموزان
  5 صفحه - 4500 تومان
  بررسی مشکلات یادگیری در دانش آموزان
  5 صفحه - 4500 تومان
  آموزش و یادگیری دانش آموزان
  11 صفحه - 4500 تومان
  بررسی نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان مطابق با روش تحقیق همراه با پرسشنامه
  12 صفحه - 15000 تومان
  اثر بخشی راهبرد استفاده از نوار های صوتی بر یادگیری دانش آموزان - روش تحقیق
  14 صفحه - 12000 تومان
  اثر بخشی راهبرد استفاده از نوارهای صوتی بر یادگیری دانش آموزان
  14 صفحه - 7500 تومان
  اختلالات یادگیری دانش آموزان
  23 صفحه - 9000 تومان
  روش های آموزش خلاقیت به دانش آموزان
  13 صفحه - 6000 تومان
  پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی بهداشت یاران مدارس و تاثیر آن بر افزایش اطلاعات بهداشتی و تغییر رفتار در دانش آموزان ابتدایی
  95 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته آموزش ابتدایی ، بررسی نقش تشویق و تنبیه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
  92 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی نقش آموزش در بهبود مهارت های زندگی دانش آموزان دوره ابتدایی پایه پنجم دختران همراه با جامعه آماری
  45 صفحه - 51000 تومان
  بررسی میزان علاقه دانش آموزان سطح راهنمایی در آموزش زبان انگلیسی بین مدارس غیر انتفاعی - روش تحقیق همراه با پرسشنامه
  32 صفحه - 36000 تومان
  تاثیر آموزش مفاهیم قرانی در زندگی دانش آموزان
  10 صفحه - 6000 تومان
  تحلیل محتوایی کتابهای تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی از منظر آموزش مهارتهای اجتماعی به دانش آموزان
  22 صفحه - 7500 تومان
  نقش مشاور در آموزش دانش آموزان
  19 صفحه - 7500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007