تلگرام سایت تحقیق
اینساگرام سایت تحقیق
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سه شنبه 0 فروردین 1397
بازدید امروز : 317 نفر
تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

اقتصاد روستایی

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
اقتصاد روستایی
تعداد صفحه :
15
قیمت :
2000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید
 • فهرست مطالب
 • مقدمه
 • اقتصاد روستاهای گیلان

 • بخش كشاورزي
 • زراعت
 • گندم
 • جو
 • باغدارى
 • صنايع دستي روستاهای گيلان

  نقاشي روي کدو:

 • نمد مالي:
 • منابع

 • مقدمه
 • اقتصاد روستايي با توليد انبوه و متنوع محصولات كشاورزي، باغي و دامي موجب تامين بخش مهمي از نيازهاي اقتصادي مردم و ارتقاي قدرت صادراتي جامعه مي گردد. روستاها بخش وسيعي از عرصه كشور را تشكيل مي دهند و توجه به جايگاه برجسته روستاها در عرصه اقتصادي، توليدي، محيطي و اجتماعي موجب افزايش كارايي فعاليت هاي توليدي و زراعي اين مناطق مي شود.نگاهي به اقتصاد روستاهاي گیلان، بيانگر اين مسئله است كه كاركرد توليدي، زارعي و دامي اين روستاها از جنبه هاي مختلف، نقش مهم و برجسته اي در اقتصاد جامعه دارد. روستاهاي كشورمان نيازها و احتياجات مردم شهري و روستايي را تامين نموده و زمينه را براي توليد محصولات انبوه و توليدات كشاورزي و باغي و صادراتي نمودن آنها فراهم مي سازد.

  اقتصاد روستايي عبارت است از كليه فعاليت هاي فردي و اجتماعي كه در محيط روستا به منظور گذراندن زندگي و تامين رفاه مادي روستاييان انجام مي گيرد. بديهي است كه به منظور تحقق يافتن معيشت و رفاه مادي روستاييان قوانيني ضرورت مي يابد كه نشان دهنده ي روش توليد، توزيع و مصرف در حد مطلوب و بهينه مي باشد. بنابراين هر فعاليتي كه در محيط روستا به منظور تامين رفاه و گذراندن زندگي روستاييان رخ دهد، تمام و يا قسمتي از اقتصاد روستا را تشكيل مي دهد.

  تحقیقهای مشابه
  اقتصاد روستایی
  15 صفحه - 2000 تومان
  اقتصاد - دانش اقتصاد
  53 صفحه - 4500 تومان
  اقتصاد - توسعه
  42 صفحه - 3500 تومان
  تحلیلی بر اقتصاد ایران
  16 صفحه - 2000 تومان
  اقتصاد زیر زمینی- اقتصاد خاکستری
  15 صفحه - 1500 تومان
  تاریخچه اقتصاد مهندسی و کاربرد ریاضی در علم اقتصاد
  21 صفحه - 2000 تومان
  توانمندی های اقتصادی استان کردستان در زمینه های آب و کشاورزی و منابع طبیعی
  25 صفحه - 2500 تومان
  توانمندی های اقتصادی استان کردستان
  25 صفحه - 2000 تومان
  اقتصاد خانواده تحلیل و بررسی
  126 صفحه - 6000 تومان
  ارزش افزوده اقتصادی EVA اقتصادی
  35 صفحه - 3500 تومان
  جهانی شدن و اقتصاد
  59 صفحه - 4000 تومان
  تاثیر کارایی سازمان و مدیریت بر تحول اقتصادی
  16 صفحه - 2500 تومان
  ارتباط جمعی و توسعه اقتصادی
  14 صفحه - 2000 تومان
  رشد اقتصادی کشور
  12 صفحه - 1500 تومان
  نقش زنان در توسعه اقتصادی
  6 صفحه - 1500 تومان
  ایران و اقتصاد شبکه ای
  8 صفحه - 1500 تومان
  بررسی دوران اقتصادی خاتمی و احمدی نژاد
  29 صفحه - 3000 تومان
  اقتصاد سیاسی بن غدا (کوپن) در آمریکا
  17 صفحه - 2000 تومان
  بازارها و موسسات در مناطق ویژه اقتصادی اکراین
  3 صفحه - 1000 تومان
  بررسی ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی نیروی کار عرضه شده در میادین کار غیر رسمی شهر کرمانشاه
  90 صفحه - 6000 تومان
  تحلیل اقتصاد صنعت ورزش ایران
  20 صفحه - 2500 تومان
  هوش مصنوعی و کاربرد آن در علم و اقتصاد
  5 صفحه - 1500 تومان
  پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
  45 صفحه - 20000 تومان
  اقتصاد ایران تنگناها و راه حل ها
  16 صفحه - 2000 تومان
  اقتصاد و کار آفرینی
  33 صفحه - 3500 تومان
  اقتصاد سالم
  8 صفحه - 1500 تومان
  دلایل رکود اقتصادی آمریکا
  12 صفحه - 1500 تومان
  فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی
  21 صفحه - 2000 تومان
  کاربرد ریاضی در سازمانها ، اقتصاد ، زندگی روزمره
  14 صفحه - 1500 تومان
  بررسی تحولات جهانی شدن در اقتصاد و بازار کار رسمی و غیر رسمی
  30 صفحه - 3500 تومان
  رابطه اقتصاد با دامپروری
  7 صفحه - 1500 تومان
  رکود اقتصادی جهانی و تبعات آن
  26 صفحه - 3000 تومان
  علم اقتصاد
  29 صفحه - 3000 تومان
  اقتصاد بندری
  12 صفحه - 1500 تومان
  پروژه حسابداری بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی تاسیس بورس اوراق بهادار
  102 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بین شهر ها و اقتصاد cities and economies
  7 صفحه - 7000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - عوامل مالی و اقتصادی مربوط به بنادر و کشتی economic and financial feasibility
  9 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی شدن ، دانش و اقتصاد از مارتین آلبرو جامعه شناس sociology basics
  14 صفحه - 14000 تومان
  پروژه روش تحقیق بررسي تاثيرات خشكسالي بر اقتصاد معيشتي روستائيان
  35 صفحه - 7000 تومان
  اخلاق و اقتصاد
  18 صفحه - 2500 تومان
  تاثیر بحران مالی -اقتصادی جهان بر اقتصاد ایران
  12 صفحه - 2000 تومان
  نقش کشاورزی در توسعه اقتصاد گیلان
  5 صفحه - 1000 تومان
  دلایل رکود اقتصادی آمریکا
  19 صفحه - 2500 تومان
  رکود اقتصادی جهانی و تبعات آن
  26 صفحه - 3000 تومان
  کشاورزی در اقتصاد گیلان
  15 صفحه - 2500 تومان
  تأثیر بررسی مسائل اقتصادی و اجتماعی بر میزان باروری زنان
  34 صفحه - 4000 تومان
  مقایسه کردن ایران با کشورهای دیگر از نظر اقتصادی
  7 صفحه - 1500 تومان
  بحران اقتصادی و گرانی
  7 صفحه - 1500 تومان
  بحران اقتصادی و مسکن
  8 صفحه - 1500 تومان
  تورم و بحران اقتصادی
  13 صفحه - 2000 تومان
  توزیع درآمد و بحران اقتصادی
  12 صفحه - 1500 تومان
  توزیع نا آدلانه درآمد و بحران اقتصادی
  11 صفحه - 1500 تومان
  نظام مدیریتی واقتصادی کشور های توسعه یافته
  21 صفحه - 3000 تومان
  تاثیر ارامنه یهودیان در اقتصاد دوره ی صفویه
  21 صفحه - 3000 تومان
  بررسی و مطالعه برروی موضوع رشد اقتصادی
  41 صفحه - 5000 تومان
  بررسی و مطالعه برروی موضوع رشد اقتصادی
  41 صفحه - 5000 تومان
  پروژه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وبه طور اخص وجود اعتماد اجتماعی در اصلاحات ، توسعه و رشد اقتصادی رشته مدیریت صنعتی
  191 صفحه - 20000 تومان
  پروژه رشته مدیریت بیمه نقش بیمه های دریایی در اقتصاد شهر همراه با پرسشنامه و جامعه آماری
  71 صفحه - 15000 تومان
  توسعه و رشد اقتصادی
  59 صفحه - 4500 تومان
  رابطه بین شهر ها و اقتصاد
  13 صفحه - 2000 تومان
  شیوه تولید و اقتصاد در عصر ساسانی
  19 صفحه - 3000 تومان
  رشد اقتصادی - تحلیل و بررسی
  43 صفحه - 4000 تومان
  بحران اقتصادی اخیر در جهان
  47 صفحه - 5000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - دستیابی به منابع، سازمان دهی رسمی و گرایشات کارآفرینی فعالیت های اقتصادی جدید20
  33 صفحه - 17000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اختلاف بین ارزش های اقتصادی و مالی4
  6 صفحه - 2600 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تشویق رفتار نقش اضافی در یک زمینه کانال : نقش اقتصادی، اجتماعی و مکانیزم مبتنی بر عدالت17
  29 صفحه - 15500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - دیدگاه امنیت تجارت الکترونیک در اقتصاد دیجیتالی 7
  13 صفحه - 16900 تومان
  اقتصاد خرد و کلان
  23 صفحه - 2500 تومان
  تاثیرات حضور نظامی آمریکا در افغانستان از بعد اجنماعی، سیاسی و اقتصادی
  23 صفحه - 3500 تومان
  پروژه حسابداری بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی تاسیس بورس اوراق بهادار
  101 صفحه - 15000 تومان
  اثرات نزولات اسیدی برای سلامتی انسان و اقتصاد
  10 صفحه - 2000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و بازده غیر عادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران فایل بصورت پاورپوینت
  42 صفحه - 9000 تومان
  تاثیرات حضور نظامی آمریکا در افغانستان از بعد اجنماعی سیاسی و اقتصادی
  23 صفحه - 3000 تومان
  و نقش آن در اقتصاد ایران R&D تحقیق و توسعه و
  33 صفحه - 5000 تومان
  پروژه حسابداری بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی تاسیس بورس اوراق بهادار
  150 صفحه - 12000 تومان
  جایگاه سینما در ارتباط با سیاست و اقتصاد در جمهوری اسلامی ایران
  9 صفحه - 2000 تومان
  سینمای جهان - ایران و جایگاه سینما در ارتباط با اقتصاد و سیاست
  18 صفحه - 3000 تومان
  اقتصاد زیر زمینی
  17 صفحه - 2000 تومان
  اقتصاد زیر زمینی _ اقتصاد ایران
  8 صفحه - 1000 تومان
  تحليل اقتصاد صنعت ورزش ايران
  19 صفحه - 2500 تومان
  اقتصاد و جهانی شدن و رابطه آن با فرهنگ
  17 صفحه - 2500 تومان
  اقتصاد بازار و توزيع درآمد
  36 صفحه - 3500 تومان
  مدل اجتماعی و اقتصادی ایران در عصر رضا خان
  30 صفحه - 3500 تومان
  پروژه بررسی و نقش تعاونی ها در توسعه اقتصادی بر اساس روش تحقیق
  39 صفحه - 8000 تومان
  اقتصاد کلان
  16 صفحه - 2000 تومان
  اقتصاد کلان با ابزارهای اسلامی
  11 صفحه - 2000 تومان
  اقتصاد خرد
  10 صفحه - 1500 تومان
  پوپولیسم اقتصادی
  18 صفحه - 2500 تومان
  تعاونی ها و تقش آنها در توسعه اقتصادی
  12 صفحه - 2000 تومان
  طرح تحول اقتصادی
  6 صفحه - 1500 تومان
  نقش نفت و آثار سیاستهای دولت در اقتصاد ایران
  31 صفحه - 3500 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده در استفاده دانشجویان از کالاهای فرهنگی
  80 صفحه - 18000 تومان
  اقتصاد ایران و تحولات آن در 50 سال گذشته
  26 صفحه - 3500 تومان
  ایران و اقتصاد شبکه ای
  5 صفحه - 1000 تومان
  عدم تاثیر رکود اقتصادی جهان بر ایران
  11 صفحه - 2500 تومان
  مدیریت تولید شبکه ای و اقتصاد
  4 صفحه - 1000 تومان
  عدم تاثیر رکود اقتصادی جهان بر ایران
  11 صفحه - 2000 تومان
  مدیریت تولید شبکه ای بر اقتصاد جدید
  4 صفحه - 1000 تومان
  نقش بازارهاي بومي در رونق اقتصادي بررسي وضعيت بازارهاي هفتگي در ايران
  38 صفحه - 5000 تومان
  تاثیر سهمیه بندی بنزین در اقتصاد کشور
  21 صفحه - 2500 تومان
  رکود تورمی در اقتصاد
  12 صفحه - 1500 تومان
  مکتب شیکاگو در اقتصاد
  11 صفحه - 2000 تومان
  اقتصاد زیر زمینی.doc
  16 صفحه - 2000 تومان
  بررسی وضعیت بیکاری و اشتغال در اقتصادهای بزرگ جهان.docx
  13 صفحه - 2000 تومان
  منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي
  19 صفحه - 2500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - دستیابی به منابع، سازمان دهی رسمی و گرایشات کارآفرینی فعالیت های اقتصادی جدید20
  33 صفحه - 13000 تومان
  اقتصاد گیلان
  13 صفحه - 2500 تومان
  تاثیرات اقتصاد بر انقلاب ایران
  20 صفحه - 2500 تومان
  چرا در اقتصاد ایران رکود تورمی رخ می دهد؟
  13 صفحه - 2500 تومان
  بحران مالی جهان دلایل آن و تاثیر آن بر اقتصاد ایران
  30 صفحه - 4000 تومان
  پروژه مالی جسابداری بررسی نقش مالیات در اقتصاد ایران
  55 صفحه - 15000 تومان
  رکود اقتصادی در جهان
  26 صفحه - 3500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - خطر سیستمیک منابع اقتصاد کلان در بخش بانکی در پنج کشور جدید عضو اتحادیه اروپا
  13 صفحه - 13000 تومان
  پروژه بررسی نقش ict در توسعه فرهنگی و اقتصادی
  103 صفحه - 16000 تومان
  اقتصاد و جنگ
  14 صفحه - 2000 تومان
  اصول مديريت توسعه پايدار اجتماعي و دگرگوني اقتصادي
  41 صفحه - 5000 تومان
  مدیریت اجتماعی اقتصاد
  11 صفحه - 2000 تومان
  شوک نفتی در اقتصاد ایران
  10 صفحه - 2000 تومان
  نقش فرهنگ و هنر در توسعه اقتصادی
  12 صفحه - 2000 تومان
  با توجه به نام گذاری سال 1390 به نام سال جهاد اقتصادی و عامل اقتصاد فرهنگی
  6 صفحه - 2000 تومان
  برنامه ریزی در توسعه اقتصادی فایل بصورت پاورپوینت
  68 صفحه - 9000 تومان
  عامل اقتصاد فرهنگی و سال جهاد اقتصادی
  6 صفحه - 1500 تومان
  علل تورم در اقتصاد ايران
  22 صفحه - 3000 تومان
  نقش و تاثیر آموزش و پرورش در تحقق منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با جهاد اقتصادی
  17 صفحه - 3000 تومان
  سال جهاد اقتصادی و عامل اقتصاد فرهنگی
  6 صفحه - 2000 تومان
  کاربرد ریاضی در حسابداری و اقتصاد
  23 صفحه - 4000 تومان
  نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی
  16 صفحه - 3000 تومان
  نقش و تاثیر آموزش و پرورش در تحقق منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با جهاد اقتصادی
  15 صفحه - 3000 تومان
  نقش مالیات بر توسعه اقتصادی
  14 صفحه - 3000 تومان
  پروژه رشته کشاورزی بررسی اقتصادی تاثیر عناصر کم مصرف در عملکرد برنج
  54 صفحه - 12000 تومان
  برنامه شش ساله چهارم توسعه اقتصادی
  35 صفحه - 5000 تومان
  جهاد اقتصادی
  15 صفحه - 2500 تومان
  اقتصاد ایران در دوران صفویه
  20 صفحه - 3500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - استراتژی¬های اقتصادی و مدیریتی برای پرورش ماهی خاکی (sandfish) در ویتنام 8
  5 صفحه - 5000 تومان
  پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
  50 صفحه - 9000 تومان
  اقتصاد اسلامي از منظر امام خميني
  15 صفحه - 2500 تومان
  رابطه توسعه اقتصادی با دموکراسی
  36 صفحه - 5000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - درسهايي از معجزات رشد جهان و فجايع اقتصادي 14
  16 صفحه - 16000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - منحنی اقتصاد سایه¬ای کوزنتز 25
  21 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - شرایط اقتصادی در بازار کار و بازار مالی 57
  26 صفحه - 20000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نقش اقتصادی مدیران 38
  36 صفحه - 20000 تومان
  توسعه اقتصادی و برنامه ریزی فایل بصورت پاورپوینت
  77 صفحه - 8000 تومان
  توسعه اقتصادی و نظریات آن
  9 صفحه - 2000 تومان
  نظریه رشد اقتصادی
  10 صفحه - 3000 تومان
  اقتصاد اسلامی از دیدگاه امام خمینی.docx
  19 صفحه - 3000 تومان
  اقتصاد اسلامی از دیدگاه مطهری.docx
  16 صفحه - 3000 تومان
  اقتصاد اسلامی از نظر شهید صدر.docx
  17 صفحه - 3000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حدود اقتصاد اواخر دوران باستان و اوایل اسلام
  14 صفحه - 14000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مرحله انتقال چین به سیستم¬های انرژی سبز : جنبه¬ی اقتصادی آب گرم¬کن¬های خورشیدی خانگی و تعمیم آن¬ها در شهر Dezhou
  11 صفحه - 11000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روانشناسی اقتصادی
  9 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه بررسی پیامدهای اقتصادی ـ اجتماعی گردشگری
  4 صفحه - 3000 تومان
  پرسشنامه مربوط به منطقه تجاری انزلی و اقتصاد
  2 صفحه - 3000 تومان
  اقتصاد رسانه
  15 صفحه - 2500 تومان
  اوضاع اقتصادی اردبیل در زمان صفویه
  21 صفحه - 4000 تومان
  اوضاع اقتصادی اصفهان در دوران صفویه
  29 صفحه - 5000 تومان
  اوضاع اقتصادی ایران در زمان محمد رضا شاه
  30 صفحه - 5000 تومان
  اوضاع اقتصادی ایران درزمان مظفرالدین شاه
  29 صفحه - 5000 تومان
  عوامل موثر در توسعه سریع اقتصادی چین
  15 صفحه - 2500 تومان
  فرهنگ جهاد اقتصادی
  15 صفحه - 3000 تومان
  اقتصادسنجی و رگرسیون
  15 صفحه - 2500 تومان
  اوضاع اقتصادی ارومیه در دوران صفویه
  25 صفحه - 5000 تومان
  اوضاع اقتصادی مازندران در پهلوی دوم
  16 صفحه - 4000 تومان
  تاثیر کار آفرینی بر رشد و توسعه اقتصادی
  2 صفحه - 1000 تومان
  تاثیر وقف بر اقتصاد اسلامی
  24 صفحه - 5000 تومان
  پرسشنامه ارزیابی سرمایه اجتماع ی در محیط موسسات اقتصادی
  6 صفحه - 3000 تومان
  راههاي جلوگيري از هدررفتن گازها جهت صرفه جويي درهزينه هاي اقتصادي و كاهش آلودگي - روش تحقیق
  39 صفحه - 10000 تومان
  سياست هاي اقتصادي دولت اسلامي
  21 صفحه - 4000 تومان
  نظریه های اقتصادی ریکاردو
  6 صفحه - 2000 تومان
  نقش خودرو سازي در اقتصاد ايران
  23 صفحه - 6000 تومان
  راههاي جلوگيري از هدررفتن گازها جهت صرفه جويي درهزينه هاي اقتصادي و كاهش آلودگي - روش تحقیق
  39 صفحه - 6000 تومان
  سياست هاي اقتصادي دولت اسلامي
  21 صفحه - 2500 تومان
  نظریه های اقتصادی ریکاردو
  6 صفحه - 1500 تومان
  نقش خودرو سازي در اقتصاد ايران
  23 صفحه - 3500 تومان
  اقتصاد بوشهر در پهلوي اول و دوم
  20 صفحه - 4000 تومان
  اقتصاد تبريز در دوران قاجار
  20 صفحه - 4000 تومان
  اقتصاد مشهد در دوران زنديه
  15 صفحه - 3000 تومان
  اقتصاد مشهد در دوران قاجار
  16 صفحه - 3000 تومان
  اوضاع اقتصادی تهران در پهلوی دوم
  18 صفحه - 4000 تومان
  اوضاع اقتصادی یزد در دوران پهلوی
  18 صفحه - 4000 تومان
  اوضاع اقتصادي اراك در دوران صفويه
  20 صفحه - 4000 تومان
  اوضاع اقتصادي تهران در پهلوي اول
  14 صفحه - 4000 تومان
  اوضاع اقتصادي شيراز در دوران افشاريه
  18 صفحه - 4000 تومان
  اوضاع اقتصادي شيراز در دوره پهلوي
  16 صفحه - 4000 تومان
  اوضاع اقتصادي شيراز در دوره صفويه
  10 صفحه - 3000 تومان
  اوضاع اقتصادي همدان در دوره پهلوي دوم
  20 صفحه - 4000 تومان
  بررسی و تبیین حقوق اقتصادی در حقوق بشر
  23 صفحه - 4000 تومان
  بررسي نقش تعاونیها در اقتصاد
  13 صفحه - 3000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - کاربرد فرضیه بازار کسری برای تحلیل دنباله زمانی اقتصاد عظیم 67
  22 صفحه - 22000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - نوآوری در شرکت های اقتصاد اجتماعی 15
  13 صفحه - 13000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - انتقال آموزش در حین کار از دیدگاه اقتصادی 22
  9 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه مشاركت بين اقتصاد دانشگاهي و محيط تجاري ، اجزاء جهت گيري بازاريابي دانشگاهي مدرن 13
  6 صفحه - 6000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تبدیل رقابتی بودن به منافع اقتصادی : آیا گردشگری رشد اقتصادی را در مقاصدگردشگری رقابتی تر بر می انگیزد 8
  4 صفحه - 4000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اثر یکپارچگی اقتصادی بر قابلیت قیاس حسابرسی،شواهدی از پذیرش یورو 29
  35 صفحه - 20000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اقتصاد سیاسی تحریم های اقتصادی آمریکا بر علیه کره ی شمالی : گذشته، حال و آینده 30
  22 صفحه - 22000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - غلبه بر وابستگی ، خلق یک اقتصاد مقاومتی 12
  5 صفحه - 5000 تومان
  اتحادیه اروپا در اقتصاد جهانی
  25 صفحه - 3000 تومان
  اقتصاد مقاومتی
  9 صفحه - 1500 تومان
  اقلیم و تاثیر آن بر زندگی و کشاورزی و اقتصاد فایل بصورت پاورپوینت
  43 صفحه - 5000 تومان
  تغییر اقلیم و تاثیر آن بر زندگی و کشاورزی و اقتصاد
  26 صفحه - 3000 تومان
  گمرک و توسعه اقتصادی
  64 صفحه - 10000 تومان
  منابع اقتصادی در سنگهای آهکی
  29 صفحه - 3000 تومان
  نقش بانکها در توسعه اقتصادی
  12 صفحه - 1500 تومان
  نقش سازمان ASEAN در اقتصاد جهانی اس آن
  22 صفحه - 3000 تومان
  نقش رسانه ها درمسائل اقتصادی کشورها و جوامع
  21 صفحه - 3000 تومان
  اثرسرمایه گذاری مستقیم خارجی بررشد اقتصادی- روش تحقیق
  20 صفحه - 4000 تومان
  اقتصاد بین الملل
  15 صفحه - 2000 تومان
  اقتصاد بین المللی
  18 صفحه - 3000 تومان
  بحران اقتصادی سال 2007
  22 صفحه - 2500 تومان
  بحران های اقتصادی انقلاب اسلامی ایران
  12 صفحه - 2000 تومان
  بیمه عمر و پس انداز و نقش آن بر اقتصاد
  30 صفحه - 3000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تعیین بهره وری ورودی انرژی برای تولید ذرت علوفه ای: یک رویکرد اقتصادسنجی
  9 صفحه - 9000 تومان
  جایگاه اقتصاد ایران در ا قتصاد بین الملل
  23 صفحه - 3000 تومان
  رکود تورمی در اقتصاد
  18 صفحه - 2000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر چریدن دامهای روستایی در فراوانی ملخ در زمینهای کشاورزی
  14 صفحه - 14000 تومان
  بررسی تاثیر سرمایه گذاری بر توسعه روستایی گیلان
  7 صفحه - 1500 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در سازمان تعاون روستایی
  31 صفحه - 6000 تومان
  بررسی روستای بنکده - جغرافیای روستایی بنکده
  59 صفحه - 9000 تومان
  روابط شهری و روستایی
  14 صفحه - 2000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری اتحادیه تعاونی روستایی استان گیلان
  12 صفحه - 3000 تومان
  موزه میراث روستایی گیلان
  6 صفحه - 1500 تومان
  نقش صنایع دستی روستایی در توسعه گردشگری گیلان
  18 صفحه - 2500 تومان
  جامعه شناسی روستایی
  32 صفحه - 3000 تومان
  بررسی بازارهای روستایی شرق گیلان با تحلیل جغرافیایی بر اساس روش تحقیق
  59 صفحه - 8000 تومان
  موزه میراث روستایی گیلان
  15 صفحه - 2000 تومان
  مواجهه فرهنگ روستایی با فرهنگ شهری
  27 صفحه - 4000 تومان
  مواجهه فرهنگ روستایی با فرهنگ شهری بر اساس روش تحقیق
  34 صفحه - 6000 تومان
  مطالعه موردی روستای کله هوک- پسکوه (جامعه شناسی روستایی)
  15 صفحه - 3500 تومان
  راه روستایی
  18 صفحه - 2500 تومان
  اطلاعات جامع شرکت تعاونی تولید روستایی
  42 صفحه - 6000 تومان
  اشتغال جوانان روستایی دیروز امروز فردا.- روش تحقیق
  84 صفحه - 14000 تومان
  اسناد مالکیت اماکن روستایی تا قبل از سال 1312
  13 صفحه - 2500 تومان
  بررسی و مطالعه گردشگری روستایی
  37 صفحه - 6000 تومان
  راههای گسترش و فعال سازی صنایع روستایی - روش تحقیق
  12 صفحه - 3000 تومان
  نقش و جایگاه زنان در تعاونی های روستایی
  22 صفحه - 5000 تومان
  راههای گسترش و فعال سازی صنایع روستایی - روش تحقیق
  12 صفحه - 2000 تومان
  نقش و جایگاه زنان در تعاونی های روستایی
  21 صفحه - 3000 تومان
  کارآموزی در جهاد سازندگی تعاونی روستایی سنگر
  24 صفحه - 7000 تومان
  آموزش حفاظت از محیط زیست به زنان روستایی
  15 صفحه - 2000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی منابع قدرتی مقاوم هایبرید برای برق رسانی روستایی در مالزی
  14 صفحه - 14000 تومان

  ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

  برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

  ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
  xسفارش ترجمه
  xمشاوره پایان نامه
  xسفارش تایپ سایت تحقیق
  با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
  صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان
  Tel : 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2018 - 2007